Privacy

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (Engels: General Data Protection Regulation (GDPR)) is een Europese verordening (dus met rechtstreekse werking) die de regels voor de verwerking van persoonsgegevens door particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele Europese Unie standaardiseert. Het doel is niet alleen om de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen, maar ook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie, onafhankelijk of er al dan niet betaald wordt voor diensten of producten. De AVG is in mei 2016 in werking getreden.

Privacyverklaring:

BOUblog is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De Functionaris Gegevensbescherming van BOUblog is mr.drs. Bou Berkenbosch, woonachtig te Schouwen-Duiveland. U kunt haar bereiken middels dit Contactformulier.

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Van bezoekers van BOUblog worden geen persoonsgegevens geregistreerd. Slechts het AANTAL bezoekers is zichtbaar in de statistiek. Als spamfilter gebruikt BOUblog Akismet. Zij verzamelen informatie over bezoekers die reageren op websites die de Akismet anti-spam service gebruiken. De informatie die ze verzamelen hangt af van hoe de gebruiker Akismet heeft ingesteld voor de site, maar normaliter zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij. Op BOUblog wordt de spam regelmatig gewist, zonder inzage in deze gegevens.

Wie op BOUblog een reactie plaatst, is verplicht om een e-mail adres achter te laten. Dit dient om spam te voorkomen. Dit e-mail adres is voor derden onzichtbaar en wordt in principe met niemand gedeeld. Alleen als je in een reactie of via het contactformulier uitdrukkelijk verzoekt om je e-mail adres aan een door jou genoemde derde bekend te maken, wordt dit verzoek gehonoreerd. Dit met het oog op onderling contact. Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kan BOUblog vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van ze te moeten modereren.

BOUblog verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

BOUblog verwerkt persoonsgegevens om bezoekers de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

BOUblog verwerkt verder geen persoonsgegevens. Ook gebruiken we geen social media plugins.

BOUblog ontvangt geen data van gebruikers van derde partijen.

BOUblog neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BOUblog) tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

BOUblog gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op de privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

BOUblog heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Contactgegevens, dan verwijderen wij deze informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BOUblog en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens naar jou of een door jou genoemde ander te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via Contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

BOU zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. BOU wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

BOUblog neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Contactgegevens