Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Psychologie’

Misschien vraagt u zich af waarom BOUblog zoveel aandacht besteedt aan de maanlanding-hoax en de aliens, terwijl het zou gaan over alternatieve archeologie. Daarom een wedervraag: Waren de goden kosmonauten? Of waren de kosmonauten goden? Het gaat om het boek van Erich von Däniken, dat eind 1968 verscheen: Chariots of the gods?. Vlak voor de eerste “maantoeristen” met de Apollo 11 werden afgeschoten, lanceerde Von Däniken de theorie dat de aarde in het verleden was bezocht door buitenaardse wezens die werden beschouwd als goden. Hij wees daarbij op OOParts, vondsten die in de archeologische literatuur vaak worden verzwegen, omdat zij niet passen in de huidige theorie. Zijn eigen theorie luidt in het kort: “Dat kan onmogelijk door die primitieve mensen zijn gemaakt, dus waren het aliens die werden beschouwd als goden.” Hij is nu ruim 80 jaar oud en nog altijd een populaire spreker en energieke schrijver, maar heeft hij gelijk? Luister eerst even naar wat hij te zeggen heeft:
Lees verder »

hairpieces for men in Australia

Het is ons allemaal met de paplepel ingegoten: ruimtevaart! Eind jaren ’50 was er het kinderprogramma Morgen gebeurt het. De plot draaide rond een dreigende buitenaardse invasie van wezens afkomstig van de planeet Hyperion en het onderzoek van professor Plano om deze dreiging af te wenden. Hij kreeg hulp van Vogelman 3 in een satelliet die door Plano was ontworpen. De jongetjes vonden het spannend, maar ik vond er niets aan. Al eerder kwam Kuifje met Raket naar de maan (1953) en Mannen op de maan (1954). Hoewel deze strips in nauwe samenwerking met de VS werden vervaardigd, kon men toen kennelijk nog wel de sterren bewonderen vanaf de maan. In de jaren ’60 werden deze Kuifjes zeer populair.
Lees verder »

Hoewel hoewel iedereen het al jaren weet (waterboarding, Abu Ghraib en Guantanamo Bay), heeft de VS nu eindelijk in een 525 pagina’s tellend rapport (pdf) toegegeven dat men gebruik maakt(e!) van “speciale verhoormethoden” om “verdachten van terrorisme” te dwingen tot “bekentenissen”. Om het geloof in “vrijheid en democratie” in stand te houden, martelt men mensen om hen te laten bekennen dat ze hebben gevlogen op bezemstelen, pardon, in Boeings waarmee de Twin Towers en het Pentagon… of in elk geval dat ze zoiets van plan waren. Dit alles in de strijd tegen de ketters moslim terroristen die onze “vrijheid en democratie haten”.
Lees verder »

Agafia Lykova is een bijzondere vrouw. Ze woont al jaren alleen in de taiga van Khakassia, in de wildernis van Siberië, waar ze in 1944 werd geboren. Haar ouders waren Old Believers, een behoudende sekte in de Russisch Orthodoxe kerk. In 1936 vluchtte de familie Lykov de wildernis in, nadat de broer van vader Lykov was vermoord door de communisten. In de zomer van 1978 werd hun nederzetting ontdekt door geologen die per helikopter het gebied verkenden.
Lees verder »

Ted Gunderson (1928 -2011) was in zijn werkzame leven 27 jaar lang hoofd van de FBI in Los Angeles. Na zijn pensioen in 1979 werd hij privé detective. Toen kwam hij in aanraking met zaken die volgens hem in de doofpot werden gestopt. Volgens hem is er binnen de CIA een netwerk van mensen die zich bezig houden met alles wat verboden is! Hij praat over ritueel kindermisbruik en netwerken van machtige en rijke mensen, die zo hun eigen plannen hebben met de bevolking van deze planeet. Ze streven naar een wereld waarin veel minder mensen leven en deze mensen dienen alleen als hun slaven!
Lees verder »

Psychologie is de wetenschap van het menselijke gedrag, maar binnen die wetenschap zijn er verschillende richtingen en stromingen. De gedragspsychologie (behaviourisme) richt zich uitsluitend op het gedrag van mensen, waarbij de emoties, wensen en dromen buiten beschouwing worden gelaten. De klinische psychologie probeert gedrag te verklaren als resultaat van hersenimpulsen, terwijl de sociale psychologie kijkt naar gedrag als resultaat van sociale relaties. De humanistische psychologie streeft naar het maximale welbevinden van mensen, waarbij emoties juist belangrijk zijn. Uiteraard komen deze stromingen op verscheidene punten samen. Het doel van de psychologie is echter steeds: het gedrag te verklaren en te beïnvloeden.
Lees verder »

Misbruik van kinderen is een bedroevende zaak. Seksueel misbruik en mishandeling maken dat een kind de mensen gaat haten, waardoor het kind later zelf ook verstrikt raakt in een patroon van sadisme en misbruik. Een goed voorbeeld vormt het meisje Beth, dat samen met haar kleine broertje werd geadopteerd door een dominee en zijn vrouw. Zij ontdekten al snel dat Beth extreem agressief gedrag vertoonde, vooral naar haar broertje. De situatie was volkomen onhoudbaar.
Lees verder »

Onlangs stond er op BOUblog een boeiend gesprek tussen Rupert Sheldrake en Bruce Lipton. Rupert Sheldrake is een Engelse bioloog die o.a. onderzoek doet naar telepathie. Middels wetenschappelijke experimenten bewees hij dat dit inderdaad bestaat. Omdat veel mensen telepathische ervaringen hebben, zal dit weinigen verbazen, al geloofde de wetenschap er tot voor kort niet in. Belangrijker is zijn theorie achter deze ervaringen: onze gedachten bevinden zich niet alleen in ons hoofd, maar roepen een veld op dat door anderen kan worden ontvangen. Afstand doet daarbij niet ter zake, emotionele betrokkenheid wel.
Lees verder »

Bruce Lipton is op BOUblog geen onbekende. Deze Amerikaanse microbioloog ontdekte dat genen reageren op hun omgeving. Daaruit volgt dat de mens niet willoos bestuurd wordt door de genen, maar dat men zelf kan bepalen hoe deze genen zich gedragen. Dat heeft verstrekkende consequenties! Op BOUblog heeft Rupert Sheldrake nog geen aandacht gekregen, terwijl hij dat toch wel verdient. Deze Engelse microbioloog is bekend door zijn onderzoek naar morfogenetische velden, een “onzichtbare” kracht die alle gedrag beïnvloedt.
Lees verder »

Op vrijdag 14 december 2012 vond er een schietpartij plaats op de basisschool van Sandy Hook in Newtown, in de Amerikaanse staat Connecticut op ongeveer 100 km van de stad New York. Volgens de officiële lezing schoot de 20 jaar oude Adam Lanza ’s morgens eerst zijn moeder dood en reed daarna in haar auto naar de school. Daar schoot hij 20 kinderen en 6 onderwijzers dood, en tot slot zichzelf. De zware aanvalswapens waarmee hij schoot, stonden legaal op naam van zijn moeder. Vlak na het bloedbad laaide de discussie over het wapenbezit in de VS weer op en de wapenverkoop steeg. De toedracht van deze schietpartij klopt echter niet! Het is dus weer eens een valse vlag.
Lees verder »