Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Vrede’

Ingekomen per e-mail:

The EU – it’s in your hands

Dear Boudine,
Decisions that affect the issues we care about, whether tax justice, transparency or human rights, are often made by European Union institutions.
If we don’t engage with these institutions, national or local solutions may well be short-lived. The WeMove.EU community – 280,000 of us across Europe – believes that we can and must make change happen at the European level.
That’s why we thought you’d like this: a new tool that gives you the power to jump-start the change Europe needs. A tool that will help you launch your own campaigns, and link up with other Europeans who feel the same. We’ve built a brand new petition platform: You Move Europe. We’re bringing Europeans together to build a movement – a movement powered by people, for a better Europe. Have a look for yourself:

Learn more about our new platform
Lees verder »

backdrop stand/photo backdrop stand/backdrop frame

The river is flowing, flowing and growing, the river is flowing back to the sea.
The night it is holding, holding and moulding, the night it is holding new dreams for me.
The moon it is glowing, glowing and growing, the moon it is glowing on you and me.
The spirit is growing, growing and flowing, the spirit is growing new dreams for me.
The dreams they are flowing, flowing and growing, the dreams they are flowing in you and me.

Chorus: Mother Earth carry me, your child I will always be. Mother Earth carry me back to the sea.
Lees verder »

Op 21 maart begint in verscheidene landen het nieuwe jaar. Het is de dag van de lente-solstice, het moment waarop overal ter wereld de dag even lang is als de nacht. Vanaf dat moment worden op het noordelijk halfrond de dagen langer en de nachten korter. Het ligt daarom voor de hand om deze dag te kiezen als het begin van het nieuwe jaar. Het wordt lente, de vogels beginnen weer te zingen en de hele natuur staat in bloei. Een nieuwe lente, een nieuw geluid en een goed begin! Het nieuwe jaar wordt uiteraard gevierd.
Lees verder »

Yalda nacht van 21 op 22 december is de langste nacht van het jaar. In Iran, dat overwegend islamitisch is, viert men geen Kerstmis, maar op 21 december komt de hele familie samen in het huis van het oudste familielid, om samen te eten, te drinken en te genieten van poëzie. Op Yalda nacht volgt de eerste dag van de tiende maand. Het nieuwe jaar begint daarom op 21 maart. Met religie heeft dat niets te maken, het gaat om de natuur. Ooit vierden ook de Germanen dat na de langste nacht het licht terugkeert. Om hen te bekeren tot het christendom, heeft men 25 december uitgeroepen tot de verjaardag van Jezus Christus, maar dat slaat echt nergens op!
Lees verder »

Carlijn, Lidewij, Monique en Sophie kennen elkaar reeds sinds de lagere school. Ook op de middelbare school bleven ze vriendinnen, daarna gingen ze elk iets anders studeren. Ze verloren elkaar niet uit het oog, iedere zomervakantie gingen ze samen iets ondernemen. Na hun studie ontstond het plan om samen op wereldreis te gaan. Het moest een ontdekkingsreis worden voor vrouwenrechten. Zij richtten een stichting op: R4WR of Ride 4 Womens Rights, en kochten op Marktplaats twee tandems. Daarmee vlogen ze naar Jakarta en fietsten toen terug naar huis.
Lees verder »

Van 19 tot 22 oktober j.l. werd in Sochi in Rusland de jaarlijkse Valdai International Discussion Club gehouden. Doel van deze internationale conferentie is de politiek van Rusland te verduidelijken en toegankelijk te maken voor andere landen. Zowel Russische experts als buitenlandse deskundigen zijn daarbij uitgenodigd. Aan het slot, bij de opening van de plenaire vergadering, hield president Poetin een toespraak.
Lees verder »

Nu de zogenaamde “koude oorlog” warm begint te draaien, wil de VS zijn kernbommen-arsenaal in Europa moderniseren. Hoewel het Non-Proliferatieverdrag niet toestaat dat een land aan een ander land kernbommen ter beschikking stelt, meent de VS dat het zijn eigen kernbommen mag plaatsen in Europese landen. Dat zijn immers vazallen van de VS. Er zijn dan ook Amerikaanse kernwapens geplaatst in Duitsland, Nederland, België, Italië en Turkije. Als de koude oorlog heet wordt, zijn die landen dus een doelwit! Willen we dat?
Lees verder »

De alternatieve media heeft de handen ineengeslagen en zal op Prinsjesdag, dinsdag 15 september, van 12.00 tot 18.00 uur een live stream programma verzorgen, zonder de vage onzin van de NOS, met een ander geluid en perspectief op de maatschappij van vandaag! Op facebook stond dit evenement reeds aangekondigd. De initiatiefnemers zeggen zelf:
Lees verder »

Don’t Panic – The Truth About Population is een lezing van de wereldberoemde Zweedse arts en statisticus Hans Rosling. Aan de hand van 3-D grafieken en een verrukkelijk gevoel voor humor laat hij zien dat de angst voor overbevolking van onze wereld niet terecht is. De wereld is in snel tempo aan het veranderen. Met reeds 7 miljard mensen op deze planeet, houden we ons hart vast voor de toekomst. Rosling toont aan dat die angst niet terecht is: de snelle groei van de bevolking is voorbij en de extreme armoede neemt af.
Lees verder »

We weten dat er Koerden bestaan en er is ook zoiets als Koerdistan, maar waar ligt dat? Het thuisland van de Koerden lag in de bergen rond de bronnen van de Eufraat, de Tigris en een aantal andere rivieren, maar dit gebied vormde nooit een nationale staat. Toch wonen de Koerden daar al minstens 3000 jaar! Hun woongebied maakte deel uit van het Ottomaanse Rijk en toen dit Rijk in WW I werd verslagen en bezet door Europese landen, werd Koerdistan verdeeld tussen Turkije, Irak, Iran en Syrië. Door de verwoesting van Irak door de VS, de aanval op Syrië idem en de komst van ISIS beginnen die grenzen nu te vervagen. Voor de Koerden, die fel tegen ISIS zijn, leidde dit tot een grotere onderlinge samenwerking en in Irak en Syrië tot meer zelfstandigheid.
Lees verder »