Archieven

10 jaar later

10 jaar na 9/11: Gaat het soms om aardolie?

Onmiddellijk na de aanslagen van 11 september begon de zogenaamde oorlog tegen het terrorisme. Nu zult u mij niet horen beweren dat terrorisme niet bestaat, maar het aantal verkeersslachtoffers is zoveel hoger dan het aantal slachtoffers van terreuraanslagen. Daarbij is nu wel gebleken dat 9/11 een terroristische aanslag was van de regering tegen de bevolking! Deze regering misbruikte de schok die 9/11 teweeg bracht om het defensie-budget te verhogen, Afghanistan binnen te vallen, de burgerlijke vrijheden aanzienlijk in te perken en het rijke olieland Irak te veroveren, dit alles onder het mom van de “War on Terror”.
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wat zegt de VPRO?

In de goede oude tijd van “Koot en Bie” wilde de VPRO nog wel eens met een kritische reportage komen, maar na 9/11 is alles veranderd. Op de TV komt alleen nog maar amusement en nietszeggend onzin-nieuws. Tien jaar na dato viert de VPRO het 11 september-jubileum met een documentaire waarin de officiële complottheorie nog eens breed wordt uitgesmeerd. En het NRC doet daaraan mee!
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wat is de waarheid?

Volgens de deskundigen, de architecten en ingenieurs die het stof van het WTC onder de microscoop legden, zijn de Twin Towers en WTC 7 ingestort in een controlled demolition. Het kost enige voorbereiding om zoiets te doen. Het bouwplan moet worden onderzocht op de draagkracht van de constructie. Dan kan er een plan worden opgesteld waarin de hoeveelheid springstof op de juiste plaatsen en tijdstippen wordt berekend. Het gaat daarbij om milliseconden! Daarna gaan de uitvoerders aan de slag, ze moeten wel toegang hebben tot het hele gebouw. Zij plaatsen de springstof en/of brandversnellers (thermite, of thermate) en eventueel de bedrading, maar met afstandsbediening is controlled demolition ook mogelijk.
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wat zeggen de deskundigen?

Dat de Twin Towers zouden zijn ingestort door een kerosine-brand, is in strijd met de wetten der natuurkunde. Het is ongeveer net zo dwaas als een gasfornuis dat zou smelten door de hitte van de gasvlam! Het is dan ook niet verwonderlijk dat natuurkundigen, scheikundigen, architecten en ingenieurs de officiële verklaring niet geloofde. De eerste geleerde die naar buiten trad met zijn twijfels en op zoek ging naar een betere verklaring, was de natuurkunde-professor Steven Jones. Hij werd prompt op non-actief gesteld!
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wat vonden de jongeren?

Drie jonge jongens, Dylan Avery, Corey Rowe and Jason Bermas, begonnen op eigen houtje de gebeurtenissen van 11 september te onderzoeken. Ze maakten daarbij een slim gebruik van internet en ze hadden ook oog voor de politieke achtergrond van deze aanslagen. Hun snelle en swingende documentaire “Loose Change” werd gemaakt op een laptop en verscheen in 2005 op internet. Deze low budget productie van drie jonge amateur-onderzoekers werd een internationale tophit.
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wat vonden de nabestaanden?

Op 9/11 vielen er bijna 3.000 doden te betreuren. Voor de nabestaanden was dat een harde slag! Misschien geloofden de meesten eerst wel in de dwaze complot-theorie van die 19 vliegende plofmoslims, maar er waren er ook die wilden weten hoe dit ooit heeft kunnen gebeuren. Na 11 september begon de regering Ground Zero meteen zeer grondig op te ruimen. De restanten van de stalen kolommen werden verkocht en verscheept als schroot naar China en Zuid Amerika. Al het bewijs werd vernietigd! Naar de oorzaak van de instorting van drie stalen frame torens op een dag werd geen onderzoek gedaan.
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Hoe konden de Twin Towers instorten?

De eerste smoking gun van 11 september was dat er bij het Pentagon geen spoor van een gecrashte Boeing was. De tweede smoking gun was WTC 7. Dit gebouw was niet geraakt door een vliegtuig en toch stortte het om tien voor half zes in slechts enkele seconden in. De manier waarop leek sprekend op controlled demolition. Het grootste smoking kanon is echter de manier waarop de Twin Towers zijn ingestort: binnen tien seconden, dat is bijna vrije valsnelheid! WTC 2, dat het laatst was getroffen, ging als eerste. Men hoorde explosies, er ontstond een gigantische stofwolk en in een oogwenk was de toren verdwenen. Een half uur later, toen het stof een beetje was neergedaald, viel WTC 1 op dezelfde manier loodrecht in elkaar.
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Ooit gehoord van WTC 7?

We hebben op 11 september in real time op de TV kunnen zien hoe de Twin Towers instortten en deze beelden kwamen ook daarna nog regelmatig voorbij. De instorting van het Salomon Brothers gebouw, oftewel WTC 7, kwam echter nauwelijks op de TV. Op het WTC-terrein was WTC 7 het verst van de Twin Towers verwijderd. Het was een gebouw van 47 verdiepingen, een zogenaamd steel frame building. Na de instorting van de Twin Towers waren er in WTC 7 een aantal kleine branden uitgebroken, die echter niet werden geblust en in de loop van de dag konden uitgroeien tot grotere branden. Men had besloten om die branden niet te blussen en de omgeving werd vrijgemaakt van mensen. Omstreeks half zes ‘s avonds stortte WTC 7 plotseling loodrecht en binnen enkele seconden in. Nooit eerder was een steel frame building door brand ingestort!
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Waar is de Boeing?

Reeds in 2002 vroeg de Franse journalist Thierry Meyssan zich af: waar is de Boeing die crashte in het Pentagon? Zijn boek L’Effroyable imposture, of 9/11: The Big Lie, werd door de regering van de VS scherp veroordeeld, maar door dat boek begonnen meer mensen zich die vraag te stellen: Waar is de Boeing? Op BOUblog staan foto’s van het Pentagon vlak na de inslag. Op deze foto’s is geen gecrashte Boeing te zien! Hetzelfde geldt voor de foto’s van Shanksville!
Lees meer…

10 jaar na 9/11: Wie waren de kapers?

Als 19 plofmoslims samen vier vliegtuigen kapen, dan is dat een complot. Er vielen op 9/11 ongeveer 3.000 doden, vandaar de vraag: wie zijn de daders? Op 27 september 2001 maakte de FBI de namen en foto’s bekend van de 19 kapers. Ze staan ook op Wikipedia. De leider van de groep was Mohammed Atta. Later bleek dat Atta vlak voor 11 september 100.000 dollar heeft ontvangen van de Pakistaanse geheime dienst ISI. Deze is nauw verbonden met de CIA. Een officieel onderzoek naar de financiering van de 19 kapers bleef echter achterwege. De 911 Commission vond deze vraag niet relevant!
Lees meer…

Categorieën