Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘New Age’

Het is bedroevend hoeveel mensen er geloven in de Global Warming HOAX. Deze wordt bij voorbeeld verkocht met een foto van rokende fabrieksschoorstenen, maar CO2 is onzichtbaar, reukloos en volstrekt onschadelijk. Het is daarentegen een zegen voor planten, die het inademen. Meer CO2 in de atmosfeer leidt tot vergroening van de aarde, maar de “groenen” eisen CO2 reductie. Ze laten zich bang maken voor een toekomst die niet komt, terwijl ze zorgen voor een toekomst waar we wel bang voor zouden moeten zijn: eco-fascisme! Wij moeten daarin allemaal bijdragen aan een “groen” beleid, te weten een CO2-vrije wereld. Zij roepen: STOP Global WARming en niet: STOP Global WAR.
Lees verder »

Op zondag 30 september a.s. geeft Peter Vereecke een lezing in Breda: De occulte betekenis van de aanslagen van 9/11. Peter Vereecke is klassiek filoloog van opleiding, was enkele jaren leraar Latijn, nam daarna het familiaal verzekeringskantoor over. Hij was 25 jaar actief in zijn dorp Sleidinge en gemeente Evergem (o.a. als burgemeester) tot hij vanaf de millennium-wisseling zich allerlei vragen begon te stellen. Onthutst door de antwoorden gooide hij zijn leven en denken met een forse draai van 180 graden om. Hij begon met een burgerbeweging (Belfort-group) en een bewustzijnsbeweging (Diogenes). Hij was o.a. klokkenluider over de chemtrails. Bij deze de tekst waarmee zijn lezing wordt aangekondigd:
Lees verder »

Het pastafarisme, dat uitgaat van de Kerk van het Vliegend Spaghettimonster, is geen godsdienst. Het dragen van een vergiet door aanhangers van het pastafarisme is dan ook geen godsdienstige uiting. De vrijheid van godsdienst vereist dus niet dat voor aanhangers van deze stroming, de pastafarians, een uitzondering moet worden gemaakt op de regel dat voor reisdocumenten pasfoto’s met een onbedekt hoofd nodig zijn. Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bepaald in een uitspraak van vandaag (15 augustus 2018). U kunt dus wel een pastafari worden, maar een pasfoto met een vergiet op uw hoofd mag niet in uw paspoort staan.
Lees verder »

Toen Charles Darwin (1809-1882) in 1831 aan boord van de Beagle stapte, bevond zich in zijn bagage een dik boek: Principles of Geology van Charles Lyell. Dat boek was pas verschenen en werd een bestseller. Lyell betoogde daarin dat alle geologische verschijnselen zoals deze zich aan ons voordoen, zijn ontstaan middels dezelfde natuurlijke processen die ons ook nu nog omringen. Dit principe, oorspronkelijk afkomstig van de Schotse geoloog James Hutton, noemt men uniformitarianisme of actualisme; zelf houd ik me aan het laatste woord.
Lees verder »

hairpieces for men in Australia

Het is ons allemaal met de paplepel ingegoten: ruimtevaart! Eind jaren ’50 was er het kinderprogramma Morgen gebeurt het. De plot draaide rond een dreigende buitenaardse invasie van wezens afkomstig van de planeet Hyperion en het onderzoek van professor Plano om deze dreiging af te wenden. Hij kreeg hulp van Vogelman 3 in een satelliet die door Plano was ontworpen. De jongetjes vonden het spannend, maar ik vond er niets aan. Al eerder kwam Kuifje met Raket naar de maan (1953) en Mannen op de maan (1954). Hoewel deze strips in nauwe samenwerking met de VS werden vervaardigd, kon men toen kennelijk nog wel de sterren bewonderen vanaf de maan. In de jaren ’60 werden deze Kuifjes zeer populair.
Lees verder »

Groene Wolf plaatste laatst een lied van Rising Appalachia. Dank je wel, Groene Wolf, dat was prachtig! Hartversterkende muziek! De zangeressen blijken twee zusters: Leah Song en Chloe Smith. Hun ouders waren kunstenaars, de vader was schilder en beeldhouwer, de moeder was pianiste en vertolker van volksmuziek. De zusters groeiden op met muziek, dans en yoga, met de natuur en met oog voor de schoonheid van de vorm. Kleurrijke meiden, sociaal bewogen en in beweging voor een schone en gezonde wereld, met muziek als medicijn.
Lees verder »

Ted Gunderson (1928 -2011) was in zijn werkzame leven 27 jaar lang hoofd van de FBI in Los Angeles. Na zijn pensioen in 1979 werd hij privé detective. Toen kwam hij in aanraking met zaken die volgens hem in de doofpot werden gestopt. Volgens hem is er binnen de CIA een netwerk van mensen die zich bezig houden met alles wat verboden is! Hij praat over ritueel kindermisbruik en netwerken van machtige en rijke mensen, die zo hun eigen plannen hebben met de bevolking van deze planeet. Ze streven naar een wereld waarin veel minder mensen leven en deze mensen dienen alleen als hun slaven!
Lees verder »

In 2007 verscheen de eerste Zeitgeist documentaire, die nu van internet is verdwenen. Deze begon met een uitleg over het ontstaan en de functie van religies, die volgens mij berust op een denkfout. Dat had gevolgen voor de conclusie: de religie kon wel weg. Vandaar dat Zeitgeist niet op BOUblog staat. In 2008 verscheen er een Addendum, dat ik niet heb bekeken. Nu er een derde versie is verschenen, vroeg men mij waarom Zeitgeist niet BOUblog staat. Welnu, bij deze!
Lees verder »

Een van de meest overheersende elementen in iedere religie is het geloof in een leven na de dood. De mensen die daarvan kunnen getuigen, zijn degenen die heel even dood zijn geweest, om daarna weer tot leven te worden gewekt. In de oudheid was een dergelijke levensreddende ingreep natuurlijk zeldzaam, maar ook toen zal er ooit wel eens iemand op het laatste moment zijn gered van bij voorbeeld de verdrinkingsdood. Heel even dood geweest zijnde en dan toch weer levend, vertellen sommige van deze mensen over een bijzondere ervaring.
Lees verder »

Niet alleen Christenen en Moslims, maar ook sommigen in de New Age beweging geloven dat we leven in de Eindtijd. Het Einde der Tijden is volgens hen zelfs zeer nabij. Op Internet wemelt het van de voorspellingen uit deze hoek. Wie even zoekt op 2012, kan reeksen documentaires vinden waarin de wereld vergaat. In Nederland wordt dit idee verkonding door Marcel Messing, waarvan de lezing “Worden Wij Wakker” op Internet staat. Weliswaar verschillen de New Age goeroes onderling in de manier waarop ze dit interpreteren, maar 11 september, global warming, een tsunami, een inslag van een meteoriet, het omslaan van het magnetische veld, epidemieën en hongersnoden, soms met een kernoorlog, het komt allemaal voorbij. Over een ding zijn ze het echter eens: zeer binnenkort!

Zij kennen zelfs de exacte datum: 21 december 2012. Wat er op die dag precies zal gebeuren, daarover verschilt men nog van mening. Sommigen denken dat de planeet Niburu dan zal terugkeren, want zijn omlooptijd zou 3600 jaar zijn. Het bestaan van deze planeet is echter reeds gelogenstraft door de moderne astronomie. Dat er op deze planeet reptielen zouden wonen die ooit in ruimteschepen naar de aarde zijn gekomen en die zich nu, vermomd als mensen, onder ons bevinden en de macht hebben gegrepen, behoeft daarom geen verdere weerlegging. Niburu bestaat niet en die reptielen bestaan daarom evenmin.

Toch blijft de datum van 21 december 2012 circuleren. Deze datum is volgens insiders gebaseerd op de Maya-kalender, die niet alleen cyclisch is, maar ook zeer geavanceerd. De grootste cyclus in deze kalender valt volgens hen samen met de precessie van de aardas, oftewel een Platonisch jaar. De exacte lengte is 25.765 jaar, dat is ongeveer 26.000 jaar. De huidige grootste cyclus zou volgens sommige kenners van de Maya-kalender eindigen op 21 december 2012. Er zijn mensen die daarom geloven dat dit het Einde der Tijden is. Volgens de Wikipedia eindigt de huidige cyclus echter op 12 oktober 4772.

De volgende documentaire geeft uitleg over de manier waarop de kalender van de Maya’s werkte en hoe hij werd ontcijfert. Tevens vertelt hij over de cultuur van de Maya’s en hoe deze beschaving werd verwoest door de Conquistadores. Er bleven slechts vier boeken van de Maya’s gespaard voor deze fanatieke Christenen, die de Maya’s wilden bekeren tot hun eigen religie. Uit deze boeken zou blijken hoe de kalender tevens diende om de toekomst te voorspellen.

De documentaire zegt echter ook dat de zon op 21 december 2012 exact in het centrum van de Melkweg zal staan, oftewel dat de denkbeeldige lijn door de aarde en de zon ook door het centrum van de Melkweg loopt. Mocht dat juist zijn, dan zou dat getuigen van een wel zeer geavanceerde kennis omtrent de loop van zon, maan en sterren bij de Maya’s, want zelfs de hedendaagse astronomen kunnen dat onmogelijk berekenen. Dat deze oppositie de toestand van de aarde zou kunnen beïnvloeden, valt eveneens te betwijfelen. Het centrum van de Melkweg ligt immers nog steeds even ver weg! Het huidige geloof in de datum van 21 december 2012 berust daarom op een voorbarige interpretatie van een kalender waarvan we het fijne nog lang niet weten.

Decoding the Past: Mayan Doomsday Prophecy duurt 44 minuten.

In de volgende reportage komen nog meer Eindtijd-voorspellingen aan bod. De ene is afkomstig van de tovenaar Merlijn uit de mythen rond Koning Arthur. Wellicht leefde deze koning in de vijfde eeuw AD, na de val van het Romeinse Rijk, in de vroeg-christelijke tijd in Engeland. Wees niet verbaasd dat ook Merlijn heeft voorspeld dat de wereld zal vergaan. Verder is er Mother Shipton, met voorspellingen die eveneens gruwelijk zijn. En natuurlijk komen die ooit uit! Vervolgens komt de Bijbelse Apocalyps even ter sprake, waarna blijkt dat ook de Sioux-Indiaan Black Elk en de Hopi Indianen het einde van de wereld voorspelden. We missen alleen nog Nostradamus, ook op zijn cryptische voorspellingen worden eindtijd-theorieën gebaseerd. Uiteraard zijn er ook hier weer mensen die in deze voorspellingen geloven, want ze zeggen het immers allemaal!

Dat mensen onafhankelijk van elkaar voorspellen dat er een einde zal komen aan het lijden van hun volk, lijkt me echter beter te verklaren vanuit het simpele verlangen naar hoop in barre tijden. Ook geven voorspellingen vaak een extra kracht aan de boodschap van een ideoloog op prediker. Veel van de huidige zogenaamde “Tekenen” worden daarbij ook nog eens veroorzaakt door menselijk handelen. De vraag is dan ook of al die mensen die in de Eindtijd geloven, niet hard bezig zijn om deze zelf te veroorzaken.

Doomsday 2012 duurt 23 minuten