Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Christendom’

In de VS zijn miljoenen Christenen er tegenwoordig van overtuigd dat het Einde der Tijden nabij is. Hun voorgangers en predikanten beweren dat dit in de Bijbel staat. Zij baseren zich daarbij op slechts een klein aantal bijbel-teksten, die hap-snap aan elkaar worden geplakt. Op internet staan talloze versies van de sombere voorspellingen van deze Evangelische Christenen omtrent het lot van Jeruzalem. Deze stad zal worden verwoest, waarna alle gelovige Christenen door Jezus worden gered!

De Strijd om Armageddon, een woord dat slechts één maal in de Bijbel voorkomt, zal volgens deze gelovigen binnenkort plaatsvinden. In de Bijbel zou immers reeds zijn voorspeld dat de Israëlieten ooit zullen terugkeren naar Jeruzalem, waarna er een hemelse strijd zal uitbreken tussen het Beest (de Anti-Christ) en de Messias (Christus). Wie zich dan nog niet heeft bekeerd tot het Evangelische Christendom, zal voor eeuwig verdoemd zijn. Dat geldt ook voor de Joden, want zij hebben Jezus Christus niet als Messias erkend. Maar de ware gelovigen wacht het Eeuwige Leven in het 1000-jarige Rijk dat Christus dan zal vestigen, met Jeruzalem als de Heilige Hoofdstad.

Lees verder »

Dat Israël zo lang ongestraft kan doorgaan met misdaden tegen de Palestijnse bevolking, heeft alles te maken met de steun die Israël ontvangt van fundamentalistische Christenen in de VS. Zij geloven dat het Einde der Tijden nabij is. Hun versie van de Apocalyps vindt geen steun in de Bijbel, maar komt uit Hollywood. Het krankzinnige idee van de Rapture, oftewel dat God binnenkort alle rechtvaardige mensen van de aarde zal laten verdwijnen om hen op te nemen in de hemel, wordt door hen serieus genomen. Maar, zo geloven ze op grond van enkele passages uit de Bijbel, dan zal eerst de Tempel in Jeruzalem moeten worden herbouwd. Lees verder »

De documentaire Jesus Camp heb ik al eens eerder geplaatst, maar hij past ook wel in de reeks over het Einde der Tijden. De Christenen die in deze documentaire voorkomen, geloven niet in de evolutie, maar wel in een spoedig Einde der Tijden. Ze zijn fel tegen abortus, want dat beschouwen ze als moord, maar ze willen wel strijden tegen de volgens hen oprukkende moslims. Ze zijn heel tevreden met president Bush, omdat ook hij openlijk een Christen is. Op Jesus Camp worden kinderen van de Christenen geïndoctrineerd en gevormd tot “strijders in het leger van God”. Voor wie deze documentaire nog niet heeft gezien: Jesus Camp duurt een uur en 25 minuten.

Vorig jaar in februari heeft de VPRO Tegenlicht een tweeluik uitgezonden over de groeiende politieke invloed van de fundamentalistische Christenen in de VS: God in Amerika. Het tweede deel staat nog online: Gods agenda duurt 50 minuten.

Zo langzamerhand lijkt de VS hard op weg naar de vorming van een fascistische theocratie. De invloed van de fundamentalistische Christenen is de laatste decennia alleen maar toegenomen. De bemoeienis van deze Christenen met de politiek begon in de jaren ’70 met de toenemende invloed van de televisie-dominees. Zij riepen de Christenen op om te gaan stemmen. Vervolgens riepen ze hen op om alleen te stemmen op streng Christelijke politici. Niet het politieke programma deed ter zake, maar het geloof!

De eerste president die gokte op dit Christelijke electoraat, was Ronald Reagan, maar zijn politieke programma was in feite slechts gericht op het herstel van de economie, die ernstig had geleden onder de oorlog in Vietnam. In dertig jaar tijd is er echter veel veranderd. Op dit moment zit George W. Bush in het Witte huis. Zijn waarschijnlijke opvolger John McCain heeft Sarah Palin gekozen als zijn Vice-President. Ook zij lijkt een fundamentalistische Christen!

De volgende documentaire laat zien hoe religieus rechts aan de macht kwam in de VS. Beginnend met president Kennedy, een Rooms Katholieke president en een voorstander van de scheiding tussen kerk en staat, gaat het via de presidenten Reagan en Nixon als snel over George Bush, die in zijn jeugd nogal wat “zonden” heeft bedreven. Vervolgens is hij als een “verloren zoon” teruggekeerd tot de Evangelische Kerk. Hij doet alles wat mogelijk is om de Christenen te behagen. Hij is tegen abortus, tegen het homo-huwelijk, tegen de evolutie-theorie en zo voort. Ook lijkt het soms alsof hij bezig is om in het Midden Oosten het Einde der Tijden voor te bereiden.

George W. Bush and the rise of the religious right in America. Duurt 1 uur en 41 minuten

We hebben gezien dat in de VS nu reeds ongeveer een kwart van de inwoners gelooft dat het Einde der Tijden nabij is. Dit doemdenken wordt door hen ook fanatiek verspreid. Zij baseren zich daarbij op het laatste boek uit de Bijbel: de Openbaring van Johannes. Ook in de Islam vinden we het geloof in de eindtijd, en wel in de komst van de Mahdi, al lijken de meeste moslims er niet zo in te geloven. Zelfs de New Age goeroes prediken op dit moment het einde der tijden, waarbij ze zich baseren op de Maya-kalender en allerlei andere al dan niet magische en/of legendarische voorspellingen. Hun aanhang lijkt te bestaan uit de kinderen van atheïsten die nu op zoek zijn naar een vorm van spiritualiteit.

Het boek Openbaring heeft door de eeuwen heen een grote rol gespeeld in de Christelijke geloofsbeleving en daarmee ook in de kunst. De wonderlijke visioenen van Johannes zijn op de meest fantastische manieren uitgebeeld. Daarbij geloofden de mensen bij tijd en wijle dat het Einde der Tijden was aangebroken. Rond het jaar 1000 was er een dergelijke golf van bijgeloof, maar ook de pestepidemie van 1350 gaf aanleiding tot rampzalige voorspellingen. Het is dus niet de eerste keer dat men denkt dat de wereld zal vergaan. Door de eeuwen heen zijn dergelijke voorspellingen gedaan. Ze kwamen nooit uit, maar de mensheid blijkt hardleers en het geloof in het Einde der Tijden blijft de kop op steken. Verontrustend is slechts dat het op dit moment zoveel aanhang geniet, vooral in de VS en niet alleen onder fundamentalistische Christenen, maar ook onder moslims en New Age adepten.

Deze documentaire gaat over het boek Openbaring en de manier waarop het door de eeuwen heen is geïnterpreteerd. Beginnend met het ontstaan van de Apocalyps, gaat het vervolgens over oude voorspellingen van het Einde der Tijden die niet uitkwamen, al hadden de gelovigen er het volste vertrouwen in. Tot slot gaat het over de hedendaagse rampen die weliswaar plaatsvinden, maar die door de gelovigen worden geïnterpreteerd als tekenen van de Eindtijd.

De documentaire is prachtig geïllustreerd met voorstellingen uit de Apocalyps. Mijn advies: Speel hem af in groot formaat en zet hem af en toe even stil om de fascinerende illustraties te bewonderen. De Apocalyps als kunstwerk is niet te versmaden! Geniet!

Countdown to Armageddon duurt anderhalf uur.

In de Verenigde Staten wonen ongeveer 70 miljoen fundamentalistische Christenen. Ook president George W. Bush heeft zich tot deze Born-Again Christians bekeerd, al is het onduidelijk of hij er werkelijk in gelooft. Deze fundamentalisten nemen de Bijbel letterlijk en het boek Openbaring speelt daarbij een grote rol. Over de inhoud van dat Bijbelboek ging de reportage van gisteren.

In de Openbaring van Johannes staat een cryptisch toekomstvisioen, dat kan worden geplaatst rond het einde van de eerste eeuw AD. Het is als laatste boek toegevoegd aan de selectie van Bijbelboeken die in 325 AD werd vastgesteld op het Concilie van Nicea. Vermoedelijk dacht men indertijd dat het boek was geschreven door de apostel en evangelist Johannes, maar uit historisch linguïstisch onderzoek blijkt dat de Openbaring van Johannes zeker niet is geschreven door de evangelist en ook van iets later datum moet zijn.

De “voorspellingen” die in het boek Openbaring staan, zullen zich volgens deze Christenen binnenkort voltrekken. Daarom achten ze het noodzakelijk om in het Midden-Oosten een situatie te scheppen waarin Christus als verlosser op aarde kan terugkomen. De stichting van de staat Israël in 1948 is volgens hen de eerste stap. De Joden moeten naar Israël terugkeren, want daar zal de strijd tussen de Christenen en de antichrist plaatsvinden. Ook moet de Tempel van Jeruzalem worden herbouwd op de Tempelberg, daar waar nu de El-Aksamoskee staat. Het hoeft geen betoog dat die moskee dan eerst moet worden verwoest. Dan volgt de Rapture waarin alle gelovige Christenen op magische wijze naar de hemel verdwijnen. De secretaris generaal van de Verenigde Naties zal worden ontmaskerd als de antichrist en vanuit Israël zal een kernoorlog uitbreken, de zogenaamde strijd van Armageddon. Daarna zal Christus terugkeren op aarde.

Deze fundamentalistische Christenen (ongeveer een kwart van de 300 miljoen inwoners van de VS) vormen een draagkrachtige en invloedrijke groep. Zij beschouwen hun bizarre opvattingen als de absolute waarheid! Door grote schenkingen aan de Republikeinse Partij domineren zij de politieke agenda van de neoconservatieve beweging in de VS. Maar ook sommige Joden geloven in dergelijke ideeën, zodat de Amerikaanse politiek goed aansluit bij de Zionistische politiek in Israël.

De Engelse acteur en filmmaker Tony Robinson ging op zoek naar de invloed die het geloof in het boek Openbaringen heeft op de hedendaagse politiek. Hij interviewde daartoe talloze mensen in de VS, in Israël, het Middellandse Zee gebied en hij ging zelfs naar Uganda. Deze documentaire is goed onderbouwd, maar voor wie het boek Openbaringen niet heeft gelezen, kan het verhelderend zijn om eerst de vorige docu te bekijken.

The Doomsday Code duurt 1 uur en 41 minuten.

Apocalypse

Terwijl de Islam op dit moment regelmatig wordt veroordeeld als een achterlijke en agressieve religie, groeit tegelijkertijd in de VS het aantal mensen dat de Bijbel letterlijk neemt. In dat boek staan echter de meest vreselijke dingen. Het boek Jozua bevat in de hoofdstukken 5-12 het verslag van een weerzinwekkende genocide. De bewoners van Kanaän werden uitgeroeid door de Israëlieten, want zo had de Heer bevolen. Stad na stad werd veroverd en geen van de inwoners werd gespaard. Aldus veroverden de Israëlieten Kanaän: de inwoners roeiden ze tot de laatste man uit. Daarna werd het land verdeeld tussen de stammen van Israël.

Een nog gruwelijker verhaal staat in het laatste Bijbelboek: de Openbaring van Johannes. Het is een toekomstvisioen, dat zich volgens de fundamentalistische Christenen binnenkort zal voltrekken. Uiteraard zullen deze Christenen dan zelf worden gespaard, zij stijgen zonder een centje pijn ten hemel, waar zij voor eeuwig gelukkig zullen zijn in de aanwezigheid van God. Zij noemen dit: de Rapture, die deel uitmaakt van het Laatste Oordeel.

Voor de “ongelovigen” die op aarde achterblijven volgt echter de ene gruwel na de andere, plagen en rampen wisselen elkaar af. Een grote veldslag tussen Christenen en de Anti-Christ zal ten slotte plaats vinden op de vlakte bij Meggido, die in het boek Openbaringen Armageddon wordt genoemd. Die vlakte heeft in Bijbelse tijden wel vaker gediend als slagveld. Als ten slotte alle volgelingen van de Anti-Christ naar de hel zijn verdreven, daalt Christus neer op aarde en vanaf dat moment zal er alleen nog vrede en voorspoed heersen.

De mensen die in deze dwaze voorspelling geloven, begrijpen niet dat dit boek 2000 jaar geleden werd geschreven. Omdat zij zichzelf beschouwen als de rechtvaardigen die zullen worden gespaard, verlangen ze naar het Laatste Oordeel. Vanuit die visie willen ze de voorspelling zelfs zo snel mogelijk waar maken. Ook de huidige president van de VS behoort als “Born-Again Christian” tot deze groep van fundamentalistische godsdienstwaanzinnigen!

De volgende documentaire plaatst het boek Openbaring in zijn historische context: 2000 jaar geleden, ten tijde van Keizer Nero, op het hoogtepunt van het Romeinse Rijk. Dan blijkt dat die voorspellingen volstrekt niet zijn bedoeld voor de huidige tijd. Op dit moment leiden ze echter wel tot het huidige tijdsgewricht. Om het Laatste Oordeel mogelijk te maken, zullen de Moslims namelijk moeten verdwijnen uit Israël! De hedendaagse anti-Islam politiek heeft daarom weinig te maken met de Islam, maar vloeit voort uit het fundamentalistische Christendom.

The Secret Bible: Apocalypse duurt 47 minuten


Klik hier voor een grotere afbeelding van de kaart.

Laten we eens kijken naar het Byzantijnse Rijk. Toen keizer Constantijn de Grote in 330 AD Byzantium tot zijn residentie maakte, was het reeds een oude stad, die in 667 v.Chr. zou zijn gesticht door Griekse kolonisten uit Megara en genoemd naar hun koning Byzantas. Vanaf de tijd van Constantijn zou de stad Constantinopel worden genoemd en 1000 jaar lang was het de hoofdstad van een groot rijk, dat zijn naam dankte aan de oude naam van de hoofdstad.
Lees verder »

Toen Jezus van Nazareth omstreeks het jaar 30 AD als prediker door Judea trok, was hij beslist niet de enige. In die tijd bestond er een heftige concurrentie tussen allerlei religies en predikers. Johannes de Doper, die in het Christendom wordt beschouwd als een voorloper van Jezus, was een zelfstandige prediker met talloze volgelingen in het hele Romeinse Rijk. In 350 bestond er nog steeds een groep volgelingen van Johannes. Toen het Christendom de Romeinse staatsreligie werd, zijn zij naar een afgelegen plek in Koerdistan getrokken. Men noemt hen Mandaeërs en Johannes de Doper is nog steeds hun belangrijkste profeet.
Lees verder »

Toen de mensheid nog maar pas begon met het optekenen van gebeurtenissen, speelden de goden reeds een belangrijke rol. Bij de Sumeriërs, die ruim 5000 jaar geleden als eersten een schrift ontwikkelden, was de tempel het centrum van beschaving en de eerste kleitabletten bevatten lijsten van geschenken aan de goden. Drie grote goden beheersten het bestaan: Anu, de hemel, Enlil, de wind, en Enki, de zoetwaterstroom. Daarnaast werden de zon, de maan en Venus aanbeden. In iedere stad werd een van deze goden specifiek vereerd, de tempel was gewijd aan deze stadsgod. In Egypte was het al niet veel anders en omdat er veel steden waren, bestonden er talloze goden. Ook had ieder huis een eigen huisgod, die werd gerepresenteerd in de vorm van een godenbeeldje.
Lees verder »

In oktober 2006 zond het BBC 1-programma Panorama een documentaire uit over de seksuele misdaden van Rooms Katholieke priesters en de manier waarop het Vaticaan deze misdaden in de doofpot stopt. De documentaire stond op Google video, verdween, verscheen weer en zo voort. Inmiddels is hij ondertiteld in het Italiaans en het Arabisch.
Lees verder »