Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Christendom’

Hoewel Israël in Palestina de ene misdaad na de andere begaat en regelmatig wordt veroordeeld door de Verenigde Naties, blijft de stemming in de Verenigde Staten over het algemeen pro Israël. Weliswaar kent de VS een sterke Joodse lobby, maar de Joden zijn er veruit in de minderheid. Bijna 80% van de inwoners van de VS zijn Christenen. Zij staan achter Israël, ze zijn het eens met de financiële en politieke steun die de VS verleent aan een staat die is gevestigd op gestolen grond en die een bloedige terreur uitoefent tegen de bevolking van het land dat door Israël geannexeerd werd. Vooral de evangelische Christenen, ongeveer 50 miljoen in getal, beschouwen Israël als een goddelijk gegeven! Dat is 50 van de 300 miljoen, oftewel 1 op 6 Amerikanen.
Lees verder »

In Syrië heerst de Ba’ath partij, die een seculiere en socialistische politiek voorstaat. Er bestaat in Syrië dan ook geen staatsgodsdienst, al blijkt de president volgens de grondwet wel een Moslim te moeten zijn. De vrijheid van godsdienst is echter gegarandeerd. De Ba’ath partij streeft naar de vereniging van alle Arabische landen in een groot Arabisch rijk. In dat rijk wonen Moslims, Christenen en Joden, religie en politiek dienen daarom gescheiden te zijn. De Ba’ath ideologie is strikt seculier, in Syrië heerst vrijheid van godsdienst. Ook streeft de Ba’ath partij naar socialisme. Dat houdt in dat men grote bedrijven en industrieën wil nationaliseren ten behoeve van de hele bevolking, inclusief de zwakkeren. Onderwijs en gezondheidszorg zijn in Syrië dan ook gratis. Ook heeft Syrië bijna 2 miljoen vluchtelingen uit Irak opgenomen en hen gelijke rechten gegeven. Of zij Soennitisch of Shi’itisch zijn, doet daarbij volstrekt niet ter zake.
Lees verder »

Kevin Annett is een Canadese antropoloog, politicoloog en theoloog die in 1992 door de The United Church of Canada werd aangesteld als dominee in Port Alberni op Vancouver Island. Het viel hem op dat de kloof tussen blanken en Indianen daar vrijwel onoverbrugbaar was. Hij ontdekte dat er onder de inheemse bevolking een ware slachting had plaatsgevonden en dat deze genocide niet alleen werd verzwegen, maar nog altijd voortduurde. Tegenwoordig is armoede het wapen waarmee de Indianen worden uitgeroeid, maar de kinderen van Indianen werden tot voor kort ontvoerd naar kostscholen, die werden gerund door Christelijke priesters en nonnen. De kinderen werden er zo slecht behandeld, dat de helft van hen het niet overleefde. Daarover schreef Annett een boek: “Hidden from History. The Canadian Holocaust” (PDF).
Lees verder »

Hoewel ik zijn geloof in Allah of God niet deel, luister ik liever naar een toespraak van president Ahmadinejad van Iran, dan naar die big white smile van Obama. Terwijl de president van de VS al decennia lang bezig is om de strijd te propageren, tegen het communisme, de drugs, tegen het terrorisme, tegen de armoede, de honger, de kindersterfte en zo voort, spreekt Ahmadinejad liever over vrede. Helaas neemt het “Vrije Westen” hem dat bitter kwalijk. Vorig jaar hebben de afgevaardigden van de VS, Israël en de EU dan ook verontwaardigd de zaal verlaten.
Lees verder »

The Crusades: The Crescent and the Cross is een monumentale documentaire over de Kruistochten, die in november 2005 in vier afleveringen werd uitgezonden door BBC History Channel. Hij staat op YouTube in twee delen van elk anderhalf uur lang. De regisseurs zijn Stuart Elliott en Mark Lewis, die beiden reeds meer historische documentaires hebben gemaakt. De verteller is de acteur Keith David en alleen al zijn stem is een genot. Maar ook in andere opzichten is deze documentaire volop de moeite waard.
Lees verder »

Deliver Us from Evil (2006) is een documentaire van Amy Berg, over seksueel misbruik in de katholieke Kerk. Zij vertelt het waar gebeurde verhaal over de Katholieke priester Oliver O’Grady, die mogelijk honderden kinderen seksueel misbruikte. De film kreeg in 2006 de Best Documentary Award op het Filmfestival van Los Angeles en werd genomineerd voor een Academy Award voor de beste documentaire. Omdat deze film gisteren werd uitgezonden op de TV, heeft het Katholiek Nieuwsblad er een recensie over geschreven.
Lees verder »

Sommige mensen geloven in de Bijbel, anderen in de Koran, maar in de VS bestaat een groep van gelovigen, de Mormonen, die zich baseren op het Boek van Mormon. Deze religie is gesticht door Joseph Smith (1805-1844), een eenvoudige boerenzoon die een hemels visioen kreeg van gouden tabletten met antieke Egyptische teksten. Deze heeft hij “vertaald”, waardoor het Boek van Mormon ontstond.
Lees verder »

Over pedofiele priesters staat de laatste tijd bijna dagelijks iets in de krant, maar deze praktijk was al jaren bekend. In 2002 ontstond in de VS een groot schandaal rond pedofiele priesters. Het BBC 1-programma Panorama zond in 2006 een documentaire uit over de pedofiele priesters en het Vaticaan. Panorama had ontdekt dat er binnen de RK-kerk een speciale procedure bestaat om seksueel misbruik in de doofpot te stoppen. Deze regeling, genaamd Crimen Sollicitationis (pdf), werd 25 jaar geleden ingesteld door kardinaal Joseph Ratzinger, de man die nu Paus is.
Lees verder »

In de VS is racisme nauw verweven met protestants Christendom. Een extreme vorm daarvan wordt getoond in de documentaire Jesus Camp. Een andere extreme vorm is de Ku Klux Klan, een geheime organisatie die in het verleden een ware terreur heeft uitgeoefend tegen de negerbevolking.
Lees verder »

De Moedernacht ging dit jaar over tienermoeders, meisjes die ongehuwd zwanger worden. Omdat in onze cultuur de kinderen de naam van de vader dragen, wordt een ongehuwde moeder vaak beschouwd als een “gevallen vrouw”. Vrouwelijke seksualiteit buiten het huwelijk wordt gezien als zondig, de seksuele liefde van een vrouw is in strijd met de religie. Dit geldt zowel voor Christenen als voor Moslims, daar immers in beide religies de kinderen de naam van de vader dragen. De meeste mensen zijn zich er nauwelijks van bewust dat de naam van de vader slechts dient om het erfrecht van vader op zoon veilig te stellen. Om wille van het erfrecht in de naam van de vader worden wereldwijd de vrouwen gedwongen om maagd te blijven tot hun huwelijk en daarna slechts seks te hebben met hun wettige echtgenoot. Dit economische mechanisme bestaat reeds enige duizenden jaren, het ligt ten grondslag aan onze maatschappelijke organisatie en het leidt onvermijdelijk tot onderdrukking van de vrouwelijke seksualiteit. De naam van de vader gaat ten koste van de liefde!
Lees verder »