Selecteer een pagina

Archieven

Boeddhisme

De zoutmannen van Tibet

De Zoutmannen van Tibet is een documentaire uit 1997 van Ulrike Koch, gefilmd onder de extreme omstandigheden die heersen in het hoogland van Tibet. Deze unieke documentaire volgt een groepje Tibetaanse nomaden op hun jaarlijkse tocht met 160 yaks naar de zoutmeren, gelegen in het uiterste noorden van Tibet. De reis door het onherbergzame landschap duurt ruim een maand, waarna er zout wordt vergaard. Vervolgens legt men de lange weg terug af, om het zout te ruilen voor gerst.
Lees meer…

De Tibetaanse geneeskunde

Wie denkt dat de Tibetaanse samenleving slechts gekenmerkt werd door armoede, onwetendheid en bijgeloof, heeft niet begrepen welke rol de kloosters speelden in deze gemeenschap. De monniken deden veel meer dan mediteren en teren op de arbeid van de boerenbevolking. Ze ontwikkelden onder andere een geneeskunde die ooit internationaal zeer hoog stond aangeschreven. De medische kennis werd in de kloosters bewaard in geschriften zowel als in prachtige schilderingen, die men tanka’s noemt.
Lees meer…

De verdreven Yogi’s uit Tibet

Tibet was tot halverwege de vorige eeuw een geheimzinnig land dat door zijn geografische ligging zeer moeilijk toegankelijk was. In cultureel opzicht week Tibet volledig af van de rest van de wereld. De heersende religie was het Boeddhisme en het hele land werd door deze religie beheerst. Innerlijke vrede, liefdevolle aandacht en mededogen waren er de belangrijkste waarden. Dit staat in schril contrast met de westerse waarden van rijkdom, status en macht. Tibet werd beheerst door de kloosters, waar ongeveer een vijfde van de bevolking deel van uitmaakte. Materiële armoede ging in Tibet gepaard met een enorme spirituele rijkdom.
Lees meer…

Het Tibetaanse Dodenboek: vrede, rust en stilte

Vandaag geen artikeltje over de manier waarop onze rechtsstaat is gekaapt door perverse criminelen en ook geen woord over de manier waarop Israël een Derde Wereldoorlog dreigt te beginnen. Niet over seksueel geweld, niet over oorlog en onderdrukking en niet over uitbuiting en slavernij. Niet over de leugens van de media en alle andere illusies waarin we tijdens ons leven verstrikt raken. Vandaag gaat het over vrede, rust en stilte.
Lees meer…

Alan Watts: Atheïsme in godsnaam!

Alan Watts (1915 – 1973) was een anglicaans priester, filosoof, schrijver en meditatie-leraar. Hij verdiepte zich met name in de filosofie van Zen, het Boeddhisme en het Taoïsme. Hij heeft met zijn werk een belangrijke bijdrage geleverd aan de introductie en popularisering van de Aziatische religie en filosofie in het Westen.
Lees meer…

Tantra: Tibetaans Boeddhisme

Zoals er verschillende vormen van Christendom bestaan en ook de Islam verschillende stromingen kent, zo is ook het Boeddhisme geen gelijkvormige eenheid. Er bestaat bij voorbeeld het Zenboeddhisme, dat weliswaar is ontstaan in India, maar waarvan het centrum later kwam te liggen in Japan. Er is Vipassana, een vorm van Boeddhisme die zich ontwikkelde in Birma en Thailand. In iedere vorm vinden we echter dezelfde elementen terug: het geloof in de totale verbondenheid van alle wezens en de afwezigheid van de verering van een god. Ascese en meditatie moeten leiden tot innerlijke vrede en totale verbondenheid, dit laatste in de vorm van vriendelijke aandacht en mededogen. Ook gelooft men in reïncarnatie.
Lees meer…

Boeddhisme, de religie van Tibet

De belangrijkste religie van Tibet is het Boeddhisme. De kern van deze religie is niet het geloof in een god, maar de overtuiging dat alles een eenheid vormt. Volgens de Boeddhistische leer is de menselijke geest onsterfelijk en na de dood van het lichaam reïncarneert de geest, om in een nieuw lichaam te worden herboren. Dit alles maakt deel uit van een eeuwige cyclus van geboorte, leven en sterven. Deze cyclus gaat onvermijdelijk gepaard met lijden, maar de menselijke geest kan zich boven dat lijden verheffen door het beoefenen van ascese en meditatie. Deze oefeningen kunnen leiden tot een staat van verlichting. In deze toestand van geestelijke vrede bestaat er geen onderscheid meer tussen het zelf en de omringende wereld. Het belangrijkste is dan de vriendelijke aandacht, gepaard met compassie of mededogen.
Lees meer…

Categorieën