Selecteer een pagina

Archieven

voedsel

Marijn Poels: Return to Eden

Over de films van Marijn Poels staan reeds twee artikelen op BOUblog: Marijn Poels over het onzekere klimaat gaat over het eerste deel van zijn drieluik: The Uncertainty Has Settled en Nieuwe film van Marijn Poels: gaat over deel twee van zijn drieluik: Paradogma. In deze BOUblogs vindt u niet alleen de docu’s, er staat ook achtergrondinformatie in de vorm van interviews, zowel in de artikelen als in de reacties. In september van dit jaar verscheen het derde deel van zijn drieluik: Return to Eden.
Lees meer…

Een kritische kijk op de vegetarische lobby

Gastbijdrage van Groene Wolf

Het is inmiddels reeds zeven jaar geleden dat Boublog aandacht besteedde aan Agenda 21 van de United Nations en de gevolgen. De plannen die, in verbloemde taal, uitgerold moeten worden, zouden een (negatief) effect krijgen op het leven van zo goed als ieder mens op aarde. Over bijvoorbeeld de uitrol van de CO2 hoax is veel gepubliceerd. Die zelfde agenda zal tevens een stempel drukken op de voedselvoorziening.
Lees meer…

Ook al zo ziek van de varkensgriep?

Van alle berichten over varkensgriep word ik een beetje ziek. In Mexico kreeg iemand de griep en door het hedendaagse vliegverkeer, kon het virus zich over de wereld verspreiden. Inmiddels zijn er al minstens 380 mensen aan deze Mexicaanse griep overleden. Jaarlijks overlijden er gewoonlijk volgens de WHO een kwart tot een half miljoen mensen aan griep. De meesten van hen hadden dan reeds een zwakke gezondheid en weinig weerstand. Dat er wereldwijd bijna een miljard mensen ondervoed zijn, wegens de hoge voedselprijzen en de bio-brandstof, komt intussen nauwelijks in het nieuws.
Lees meer…

Ian Crane over de Codex Alimentarius

De Codex Alimentarius bestaat uit een lijst van voedingsstoffen die zijn verboden, of juist zijn toegestaan. Inmiddels is deze lijst ondertekend (geratificeerd) door de WHO, de Wereld Gezondheids Organisatie. Het is de bedoeling dat deze lijst op 31 december 2009 in de Verenigde Staten tot wet wordt. Maar ook in andere landen krijgt deze lijst binnenkort de status van wet. De WTO, de Wereld Handels Organisatie, wil deze lijst opleggen aan alle aangesloten landen, waaronder ook Nederland. Daarmee komt er voorgoed een einde aan de vrijheid om zelf te bepalen wat gezond is en wat niet.
Lees meer…

De toekomst van ons voedsel

In de jaren ’70 ontwikkelde de bio-technische industrie een methode om genetisch materiaal in te brengen in celkernen. Daardoor kon men in een plant of een dier nieuwe eigenschappen inbrengen en deze eigenschappen waren erfelijk. Wetenschappers waarschuwden dat deze technologie de natuur onherstelbaar zou kunnen veranderen. Maar de grote bio-technische corporaties, met Monsanto op de eerste plaatst, hebben de genetisch gemodificeerde gewassen in ongeveer twee decennia over heel Noord Amerika verspreid.
Lees meer…

McDonalds, Super Size Me

Wat eet men in Amerika? McDonalds, McDonalds, Kentucky Fried Cicken en een Pizza Hut! De onafhankelijke Amerikaanse filmer Morgan Spurlock ging op zoek naar het effect van fast food. De aanleiding was dat twee dikke meisjes McDonalds hadden aangeklaagd vanwege hun overgewicht. De rechter eiste dat ze zouden bewijzen dat het voedsel van McDonalds schadelijk was voor de gezondheid.
Lees meer…

Voedsel en de biotechnologie

Vroeger groeide het voedsel in de natuur. De mensen verzamelden voedsel en hun dieet was zeer divers: kruiden, wortels, vruchten, bonen, granen, noten en zaden, aangevuld met de eiwitrijke slakken, mossels en andere schelpdieren, vissen, eieren, larven en insecten, plus het vlees dat werd verkregen door het zetten van strikken, of door de jacht op grotere dieren. Deze mensen leidden een nomadisch bestaan. Ze trokken met de seizoenen mee het voedsel achterna. Hun kennis van de natuur was groot, ze wisten welke paddenstoelen eetbaar waren en welke giftig, ze wisten welke kruiden geneeskrachtig waren en welke planten een opwekkende of zelfs een hallucinerende werking hadden.
Lees meer…

Categorieën