Thorium is een radioactief chemisch element dat overal ter wereld in ruime mate voorkomt. Het atoomnummer van Thorium (symbool Th) is 90 en de valentie van dit zeldzame aardmetaal is 4. Het element werd ontdekt in 1928 en het is radioactief. Het vervalt langzaam tot radium, waarbij het een alfadeeltje uitzendt. De halveringstijd is ongeveer 14,05 miljard jaar. Thorium heeft al vele toepassingen gevonden, maar de meeste zijn achterhaald. Bij het winnen van andere zeldzame aardmetalen, die in de moderne technologie vele toepassingen vinden, komt altijd ook Thorium vrij als bijproduct. Omdat dit zowel onbruikbaar als radioactief is, slaat men het hier en daar maar op in containers. Sommige wetenschappers zeggen echter dat Thorium kan worden gebruikt als duurzame energiebron.
Lees meer…