Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Fukushima’

Wat er op dit moment gebeurt in en rond Fukushima, dat wil je niet weten! Het ergste is, dat we het ook niet mogen weten. De regering van Japan zegt met een glimlach: “Niets aan de hand, kom gerust naar de Olympische Spelen in 2020 in Tokio! Alles is veilig.” De gruwelijke waarheid wordt verzwegen, want deze waarheid is niet in het belang van de corporaties die kerncentrales exploiteren en evenmin in het belang van de economie van Japan. De kernramp in Fukushima bedreigt de hele wereld, maar dat gaat ons niet aan!
Lees verder »

Terwijl vrijwel iedereen op vakantie was, maakte de Japanse regering bekend dat er bluswater of koelwater van Fukushima in de Stille Oceaan stroomt. Het gaat daarbij om 300.000 liter radioactief water per dag! Dat is beslist geen kleinigheid die in de komkommertijd wordt opgeblazen tot mondiale proporties, maar een ramp waarmee de hele wereld op den duur te maken krijgt. De eerste slachtoffers zijn uiteraard de bewoners van Japan, maar de overheersende stroming voert het radioactieve water eerst in de richting van de VS en op den duur stroomt het de hele wereld over. Ook verspreidt de radioactiviteit zich in de voedselketen. Er is geen enkele manier om deze ramp te stoppen en niemand weet wat de gevolgen zullen zijn, maar het aantal gevallen van kanker zal wel stijgen…
Lees verder »

Citaat: To be paranoid means to believe in delusions of danger and persecution. If the danger is real, and the evidence credible, then it cannot be delusional. To ignore the evidence, and hope that it CANNOT be true, is more an evidence of mental illness.
Lees verder »

Dr. Helen Caldicott is een Australische kinderarts die zich al vele jaren verzet tegen iedere vorm van kernenergie. Op haar website staan ook de boeken die ze heeft geschreven over de gevolgen van kernenergie en het gebruik van “verarmd” uranium in wapens. Caldicott is een anti-kernenergie activiste van het eerste uur. Als kinderarts weet ze welke schade straling kan aanrichten in de genen en hoe dit kan leiden tot de geboorte van misvormde kinderen. Straling veroorzaakt mutaties en de meeste daarvan zijn niet gunstig, maar afschuwelijk!
Lees verder »

Als er iets is waarover men zich grote zorgen zou moeten maken, dan is het kernenergie! Deze wordt zowel gebruikt om stroom op te wekken als om kernwapens te maken. Beide toepassingen zijn levensgevaarlijk, niet alleen voor mensen, maar voor de hele natuur! De vernietigende gevolgen van deze hoog-technologische wantoestand blijven duizenden jaren in de natuur aanwezig. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een atoombom, om wapens voorzien van “verarmd” uranium, of om een ongeluk met een kerncentrale. De radioactieve deeltjes die zich verspreiden over de aarde kunnen ieder levend wezen treffen door een ongelukkig toeval, waardoor kanker ontstaat of in het ergste geval de genetische code wordt beschadigd.
Lees verder »

In de Verenigde Staten staan 104 kerncentrales die samen 20% van de elektrische energie produceren. Iedere kerncentrale heeft een gevarenzone. Na Chernobil en Fukushima zou men toch zeggen dat kernenergie geen veilige optie is. Een kernramp is ook dusdanig kostbaar, dat geen enkele private onderneming die kosten kan dragen. Een kerncentrale is slechts rendabel zolang er geen ongeluk gebeurt. In de VS zijn de meeste kerncentrales nu 30 tot 40 jaar oud of nog ouder. Ze zouden gesloten moeten worden, omdat ze versleten zijn. Toch houdt men ze met veel kunst- en vliegwerk open, om wille van de winst!
Lees verder »

Vorig jaar op 11 maart werd Japan getroffen door een zware aardbeving waarop een tsunami volgde. Deze trof een aantal kerncentrales die in Fukushima langs de kust stonden. Drie van de zes kerncentrales werden onherstelbaar vernield. De radioactiviteit die daarbij vrij kwam, heeft de hele wereld ernstig verontrust. Een onafhankelijke organisatie, de stichting Herbouw Japan Initiatief, heeft nu een rapport uitgebracht over de gang van zaken tijdens en na deze ramp.
Lees verder »

De architect van de kerncentrale Reactor 3 in Fukushima, Uehara Haruo, heeft onlangs in een interview verklaard dat het zo gevreesde “China Syndrome” in Fukushima nu onafwendbaar is. Het betekent dat de gesmolten radioactieve brandstof zich steeds dieper in de aardmantel zou boren. Als deze actieve brandstof in een laag grondwater komt, dan gaat dat water koken, waarbij de druk stijgt tot de stoom een uitweg vindt. Een hydrovulkanische explosie is een vulkaanuitbarsting van radioactieve stoom! Ook waarschuwde Haruo dat radioactief afval zich nu verspreidt in de oceaan.
Lees verder »

Terwijl Japan worstelt met de kernramp in Fukushima, wil men in Borssele een tweede kerncentrale bouwen. Wie het daar niet mee eens is, kan hier de petitie tekenen. Wie het er wel mee eens is, zou nog eens goed moeten nadenken. De kosten van een ongeluk zijn immers vele malen hoger dan de opbrengst van een kerncentrale. Deze kosten worden afgewenteld op de gemeenschap, daarom calculeert men ze niet in. Maar in Japan zit men nu met de gevolgen!
Lees verder »