peak oil

Gerald Celente over het laatste nieuws

Gerald Celente is op BOUblog geen onbekende. In zijn weekblad Trends Journal volgt Celente het nieuws nauwgezet en aan de hand daarvan voorspelt hij wat er gaat komen. Begin januari van dit jaar voorspelde Celente dat 2014 geen rustig jaar zou worden. Volgens Celente konden we een economische crash verwachten rond het einde van het tweede kwartaal, dus pakweg eind juni. Deze crash kon alleen worden voorkomen door een oorlog… Pakweg eind juni begonnen er DRIE oorlogen! In Oekraïne en Gaza vliegen de producten van de Amerikaans/Israëlische wapenindustrie zo laag over, dat bukken niet langer helpt. Ook voorspelde Celente dat de toestand in Irak zou verslechteren. We gaan dus even terug in de tijd.
Lees meer…

Thorium, de oplossing voor kernenergie?

Kernenergie is op dit moment niet zo populair bij de bevolking. Toch willen we allemaal wonen in een huis met elektrisch licht, centrale verwarming, schoon water uit de kraan (warm of koud naar keuze), koelkast, wasmachine, afwasmachine, tv, computer, stofzuiger en koffiezetapparaat. We gaan naar ons werk met de auto, de bus of de trein. We werken in een kantoor met air conditioning (warm of koud naar keuze) en ons voedsel komt uit de supermarkt, vaak uit een koelvak of vrieskist. Ook kopen we graag dingen die door anderen zijn gemaakt en in de vakantie reizen we naar verre landen. Deze levenswijze vergt heel veel energie!
Lees meer…

Schaliegas (fracking) gaat ten koste van water

De afgelopen dagen ging BOUblog over de toenemende schaarste aan drinkwater. Grote corporaties maken daar misbruik van. Ze halen het water gratis uit natuurlijke bronnen en ze verkopen het in plastic flessen, of ze verschepen het in gigantisch grote plastic ballonnen naar China. Daar is het grondwaterpeil gezakt door de aanleg van mega-dammen in de rivieren. In Nederland is drinkwater nog geen probleem, er komt altijd zuiver water uit de kraan. De voorziening is in handen van een tiental bedrijven, iedere provincie heeft zijn eigen waterbedrijf. We hebben hier soms zelfs te veel water, want het wil nogal eens regenen. Er was de laatste decennia ook voldoende aardgas, maar de gasbel in Slochteren raakt leeg.
Lees meer…

De blinde vlek: het einde van het olietijdperk

Een paar jaar geleden was peak oil nog een onderwerp waardoor de gemoederen in beroering kwamen, maar de laatste jaren lijkt de belangstelling te zijn weggeëbd. De economische crisis, het gedrag van de banken, de bail outs en de bezuinigingen maakten dat de aandacht werd verlegd naar het falende economische systeem. Maar peak oil is een feit, een realiteit waar de elite rekening mee houdt in hun planning. De voorraad fossiele brandstoffen op aarde is eindig, het olieglas is inmiddels half vol – half leeg, er zal steeds minder aardolie worden gewonnen tegen een steeds hogere prijs.
Lees meer…

De crisis van de beschaving

Het kan nog enige decennia duren, maar dan komt er echt een einde aan onze barbaarse beschaving. Wie eind vorig jaar teleurgesteld werd omdat de wereld niet verging, kan in de toekomst nog het een en ander verwachten. De aarde vervuilt, de fossiele brandstoffen raken op, het klimaat verandert en de wereldeconomie stort in. Dat alles zal leiden tot problemen die door de huidige eigenaren van de natuurlijke hulpbronnen wel worden erkend, maar waar men geen ander antwoord op heeft dan meer militaire macht, meer controle over de bevolking en vooral meer winst! Meer van hetzelfde…
Lees meer…

Niet over mensenrechten, maar over pijplijnen

Wie denkt dat het Free Syrian Army vecht voor mensenrechten, of dat de Palestijnen terroristen zijn, heeft waarschijnlijk nog nooit gehoord van het Leviathan gasveld, dat is gevonden in het oostelijke bekken van de Middellandse Zee. Sindsdien gaat het in de omringende landen niet over mensenrechten, niet over vrijheid en democratie, maar over pijplijnen! Dit was al eerder het geval met een oliepijplijn, die van het Kaspische bekken via Afghanistan en Pakistan naar de Arabische Zee zou lopen. De Taliban regering in Afghanistan wilde daar niet aan meedoen. Daarom vloog men wat plofmoslims in de Twin Towers, waarna de NATO Afghanistan kon bezetten. Zolang daar echter geen vrede heerst, heeft het geen zin om te investeren in een pijplijn, omdat die elk moment op ieder onbewaakt punt zou kunnen ontploffen.
Lees meer…

Een boerderij voor de toekomst

Rebecca Hosking is een boerendochter die documentaire-filmer werd. Een BBC documentaire uit 2009 van Hosking gaat over het energiegebruik in de landbouw. Het verbruik van fossiele brandstof (dieselolie) in de landbouw is enorm, de voedselindustrie is de meest energie-intensieve industrie! Omdat aardolie steeds schaarser wordt, kan deze manier van voedsel produceren niet duurzaam zijn. Hosking heeft besloten om de boerderij waar ze is opgegroeid van haar vader over te nemen. Ze is op zoek naar een manier om deze boerderij voort te zetten zonder het gebruik van aardolie. Daarom bezoekt ze verschillende biologische boerderijen in Engeland.
Lees meer…

De toekomst van aarde, water en voedsel

Future of Food is een driedelige serie over de herkomst en de toekomst van ons voedsel. Deze werd in augustus 2009 uitgezonden door BBC 2. De serie wordt gepresenteerd door George Alagiah, die de hele wereld rondreist om te onderzoeken hoe een mondiale voedselcrisis zich ontwikkelt en op welke manieren we dit nog kunnen voorkomen. Op de wereldmarkt zijn de voedselprijzen in 2007 en 2008 plotseling sterk gestegen, waardoor voedsel voor velen in de Derde Wereld onbetaalbaar werd. Voedselrellen en honger waren het gevolg. Tegelijkertijd ligt in de schappen van onze supermarkten allerlei voedsel dat afkomstig is uit landen waar honger wordt geleden. Ook stoppen we biobrandstof in onze tank!
Lees meer…

Peak Oil en de Engelse benzinecrisis

In Engeland heerst op dit moment een benzinecrisis. De benzineprijzen schieten omhoog en de pompen staan droog. De oorzaak lijkt gelegen in de dreiging van de tanker-bestuurders om te gaan staken, maar ook in de politieke sancties tegen Iran. De VS wil met Iran geen zaken meer doen en de Europese landen zijn daarin meegegaan. Niemand mag nog olie kopen van Iran, maar Europa heeft die olie wel nodig! De Engelse benzinecrisis heeft daarnaast alles te maken met Peak Oil.
Lees meer…

Van het Leviathan gasveld tot de gaspijp naar Homs

Toen Israël tijdens de jaarwisseling van 2008-2009 Gaza plat bombardeerde, werd als reden gegeven dat de Palestijnse regering van Hamas de staat Israël bedreigde. De reden bleek echter een gasveld voor de kust van Gaza. Israël wilde voorkomen dat de Palestijnen dit gasveld zouden exploiteren! Eind 2010 werd bekend dat onder het oostelijke bekken van de Middellandse Zee een veel grotere bel aardgas ligt: het Leviathan gasveld. Het werd ontdekt door Noble Energy uit Texas en de hoeveelheid aardgas blijkt gigantisch!
Lees meer…

Categorieën