Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Gezondheid’

Joel Salatin is een boer uit Virginia, die op een alternatieve manier koeien, varkens en kippen houdt. Zijn bedrijf is organisch en biologisch, de kwaliteit van de eieren en het vlees is hoog. Zijn dieren hebben een plezierig leven en een gezond immuunsysteem. Salatin verkoopt zijn producten alleen in de directe omgeving, omdat hij het vervoer over lange afstanden niet efficiënt vindt. Zijn zogenaamde “good old farm” Polyface is gebaseerd op een nieuwe manier van denken. Salatin wil de grond genezen, waardoor er gezonde gewassen groeien, waarop gezonde dieren grazen. Hij is een vrolijke boer met passie en gezond verstand!
Lees verder »

Dr. Matthias Rath is een Duitse arts die gelooft dat een gezonde levenswijze met voldoende vitamines en natuurlijke voeding de meeste ziektes kan genezen. Volgens hem is vooral kanker te danken aan een verkeerde voeding, een gebrek aan vitamine C en de blootstelling aan allerlei chemische producten. Maar dr. Rath gaat verder dan dat! Volgens hem was de chemische industrie de motor achter het Duitse fascisme, de twee wereldoorlogen en de huidige trend om de EU (Brussel) de dictatoriale macht over Europa te geven.
Lees verder »

Op zaterdag 25 mei werd er in talloze steden in de VS en Europa gedemonstreerd tegen de genetische modificatie van gewassen: GMO. De grote corporatie Monsanto maakt zaden waar onvruchtbare planten uit groeien: terminator seeds. Boeren die dit zaad kopen, moeten dat ieder jaar opnieuw doen. Ook zijn de planten immuun voor de Monsanto onkruidverdelger Roundup, maar men vermoedt dat de grote bijensterfte wordt veroorzaakt door dit landbouwgif. Monsanto heeft een patent op de gemodificeerde genen. De oogst van wie naast een Monsanto maisveld mais kweekt, kan door bestuiving worden besmet met deze genen. Monsanto klaagt de boer dan aan wegens schending van het patentrecht. In de VS wint Monsanto aldus rechtszaak na rechtszaak!
Lees verder »

The End of the Line is een lange documentaire over de gevolgen van overbevissing van onze oceanen. In New Foundland leefde de bevolking tot voor kort van de visserij op kabeljauw, maar deze vis is nu vrijwel verdwenen. Er kwam een visverbod, waardoor duizenden vissers werkloos werden. De ooit zo talrijke blauwvintonijn, staat ook op het punt van uitsterven. Het is sinds vorig jaar een officiële bedreigde diersoort! Intussen wordt sushi, van oorsprong het Japanse volksvoedsel, in de Westerse wereld steeds meer populair. De enige diersoort die goed gedijt in een oceaan zonder vissen, zijn de kwallen! Helaas lusten mensen die niet…
Lees verder »

Rebecca Hosking is een boerendochter die documentaire-filmer werd. Een BBC documentaire uit 2009 van Hosking gaat over het energiegebruik in de landbouw. Het verbruik van fossiele brandstof (dieselolie) in de landbouw is enorm, de voedselindustrie is de meest energie-intensieve industrie! Omdat aardolie steeds schaarser wordt, kan deze manier van voedsel produceren niet duurzaam zijn. Hosking heeft besloten om de boerderij waar ze is opgegroeid van haar vader over te nemen. Ze is op zoek naar een manier om deze boerderij voort te zetten zonder het gebruik van aardolie. Daarom bezoekt ze verschillende biologische boerderijen in Engeland.
Lees verder »

Volgens de evolutietheorie bepalen onze genen wie we zijn of wat we worden, maar volgens de epigenetica bepaalt onze omgeving wat onze genen doen en hoe ze zich gedragen. Omdat we zelf in staat zijn om onze omgeving te kiezen en te beïnvloeden, bepalen we in feite zelf wie we zijn of wat we worden. Een belangrijke vertegenwoordiger van de wetenschap der epigenetica is Bruce Lipton. Zijn uitleg van de werking van een cel onder invloed van de omgeving is een MUST SEE!
Lees verder »

Dr. Helen Caldicott is een Australische kinderarts die zich al vele jaren verzet tegen iedere vorm van kernenergie. Op haar website staan ook de boeken die ze heeft geschreven over de gevolgen van kernenergie en het gebruik van “verarmd” uranium in wapens. Caldicott is een anti-kernenergie activiste van het eerste uur. Als kinderarts weet ze welke schade straling kan aanrichten in de genen en hoe dit kan leiden tot de geboorte van misvormde kinderen. Straling veroorzaakt mutaties en de meeste daarvan zijn niet gunstig, maar afschuwelijk!
Lees verder »

Onlangs heeft Tegenlicht een documentaire uitgezonden over het herstel van geërodeerd landschap. Niet alleen blijkt dit mogelijk, maar het is ook verbazend hoe snel dit gaat. Erosie ontstaat door een verkeerd gebruik van de grond, waarbij overbegrazing een belangrijke rol speelt. Is de bodem eenmaal ontdaan van vegetatie, dan krijgen regen en wind vrij spel om de vruchtbare aarde weg te blazen en weg te spoelen. Een goed voorbeeld vormt het Chinese Löss-plateau, een gebied zo groot als Frankrijk, dat ooit een van de meest vruchtbare gebieden ter wereld was.
Lees verder »

Future of Food is een driedelige serie over de herkomst en de toekomst van ons voedsel. Deze werd in augustus 2009 uitgezonden door BBC 2. De serie wordt gepresenteerd door George Alagiah, die de hele wereld rondreist om te onderzoeken hoe een mondiale voedselcrisis zich ontwikkelt en op welke manieren we dit nog kunnen voorkomen. Op de wereldmarkt zijn de voedselprijzen in 2007 en 2008 plotseling sterk gestegen, waardoor voedsel voor velen in de Derde Wereld onbetaalbaar werd. Voedselrellen en honger waren het gevolg. Tegelijkertijd ligt in de schappen van onze supermarkten allerlei voedsel dat afkomstig is uit landen waar honger wordt geleden. Ook stoppen we biobrandstof in onze tank!
Lees verder »

In Engeland heerst op dit moment een benzinecrisis. De benzineprijzen schieten omhoog en de pompen staan droog. De oorzaak lijkt gelegen in de dreiging van de tanker-bestuurders om te gaan staken, maar ook in de politieke sancties tegen Iran. De VS wil met Iran geen zaken meer doen en de Europese landen zijn daarin meegegaan. Niemand mag nog olie kopen van Iran, maar Europa heeft die olie wel nodig! De Engelse benzinecrisis heeft daarnaast alles te maken met Peak Oil.
Lees verder »