Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Archeologie’

In Peru heeft in de eerste eeuwen van onze jaartelling een hoge beschaving bestaan die kort na 600 AD volledig verloren is gegaan. De Moche bouwden grote piramiden van tichelstenen, die tegenwoordig zo zwaar geërodeerd zijn dat het op het eerste gezicht natuurlijke heuvels lijken. Niets is echter minder waar. Deze bijna vergane bouwwerken worden onderzocht door archeologen en gerestaureerd. Uit de vele vondsten blijkt dat hier een zeer welvarende en kunstzinnige bevolking leefde. Zij kenden echter geen schrift, zodat hun geschiedenis tot op heden nogal raadselachtig is.
Lees verder »

500 Nations is een documentaire serie over de oorspronkelijke bewoners van Amerika. Deze docu uit 1995 omvat 8 delen van 45 minuten. De documentaire is gebaseerd op oorspronkelijke bronnen en archeologische vondsten, de grote beschavingen van Amerika worden virtueel in beeld gebracht. De serie begint met een introductie waarin de slachtpartij op de Lakota bij Wounded Knee in 1890 wordt herdacht. Dit indrukwekkende begin staat ook als een aparte video op YouTube, maar het einde van het fragment ontbreekt helaas.
Lees verder »

De Indus beschaving is een van de meest wonderlijke beschavingen uit de oudheid. Gelijktijdig met het Oude Rijk van Egypte en de Sumerische beschaving in Mesopotamië ontstond omstreeks 2500 v.Chr. in het stroomgebied van de Indus een stadscultuur. Het gaat daarbij om steden van soms wel 30.000 inwoners! Deze waren vrijwel geheel gebouwd van bakstenen, die een temperatuur vergen van ongeveer 1000 graden Celsius! Die steden waren omringd door muren, die niet diende als bescherming tegen vijanden, maar tegen overstromingen. Alleen al de waterhuishouding van deze steden is van een ongekend hoge kwaliteit!
Lees verder »

Als we denken aan de Egyptische piramides, dan gaan de gedachten onmiddellijk uit naar Gizeh, naar de drie grote piramides en de sfinx. De grootste zou zijn gebouwd als graf voor farao Cheops, omstreeks 2400 v.C. Sommige mensen vragen zich echter af of deze gigantische bouwwerken niet veel ouder zijn. Zo blijkt de sfinx aangetast door erosie door water, terwijl ze toch al duizenden jaren in een kurkdroge woestijn staat. De sfinx moet stammen uit een tijd dat er nog regen viel in de Sahara, dat is tot pakweg 5000 v.C.. Maar er zijn nog meer piramides, die allen gesitueerd zijn in de woestijn, maar wel aan de oever van de Nijl zoals deze stroomde tot pakweg 5000 v.C..
Lees verder »

Morris had gisteren weer contact met Leonor. Zij kan geen enkel contact krijgen met de mensen die ze kent in Libië.Telefoon en internet zijn afgesloten, niemand mag weten wat er werkelijk in Libië gebeurt. Over de ramp die de NATO de laatste dagen (en maanden!) heeft aangericht, wilde Leonor liever niet praten. Het gesprek ging daarom over de archeologie. Leonor heeft schitterende foto’s van de archeologische rijkdom van Libië! Deze video van Morris is daarom een lust voor het oog. Tussen de regels sijpelt toch nog wat informatie door over de huidige toestand in Libië.
Lees verder »

In Libië heeft de NATO de door UNESCO beschermde archeologische site Leptis Magna gebombardeerd. Dat kan geen vergissing zijn, ze doen het expres! Toen de VS-NATO Irak binnenviel, werd het museum van Bagdad geplunderd. De plunderaars wisten wat ze deden, ze namen de meest kostbare voorwerpen mee en vernielden de rest. Deze gestolen kunstschatten uit de oudheid zijn een fortuin waard! Op de kaart van NATO-doelen staat tot mijn grote schrik ook het Assraya Alhamra Museum in Tripoli, waar volgens de NATO een militaire commandopost gevestigd zou zijn. Libië staat nu wellicht op het punt om te worden bevrijd van zijn kunstschatten!
Lees verder »

Toen de VS-NATO terreurorganisatie in maart 2003 Irak binnenviel en Bagdad bombardeerde, maakte de kunstmaffia van de gelegenheid gebruik om het archeologische museum van Bagdad te plunderen. Het is nu de beurt aan Libië om zich te buigen voor onze westerse vrijheid en democratie duizend bommen en granaten. Op de kaart van NATO-doelen staat tot mijn grote schrik ook het Assraya Alhamra Museum in Tripoli, waar volgens de NATO een militaire commandopost gevestigd zou zijn. Ook Libië is rijk aan archeologische kunstschatten en we weten reeds hoe respectvol de NATO daarmee in Irak is omgegaan. Laten we Libië daarom eens bekijken door de ogen van archeologen.
Lees verder »

De piramides van Bosnië blijven me nog even bezig houden. Is het een hoax? Aanvankelijk dacht ik dat ook, waarna ik er niet meer op heb gelet. Een slimme manier om toeristen naar het totaal verarmde en door de Balkanoorlog verwoeste Bosnië te lokken, dat wel! Maar als ik zie wat men daar tot op heden heeft gevonden, dan zouden de Bosnische piramides wel eens het bewijs kunnen bevatten van een zeer hoge beschaving tijdens de laatste ijstijd.
Lees verder »

Toen Dr. Semir Osmanagić in 2005 de Bosnische piramides ontdekte, riep de wetenschappelijke wereld dat het een hoax is. Osmanagić is geen archeoloog, maar een zakenman. Hij is echter zeer geïnteresseerd in piramides en hij heeft er vele bezocht. Over de Bosnische piramides schreef hij in 2007 een boek waarin hij piramides koppelde aan buitenaardse wezens en 2012. Geen enkele wetenschapper neemt dat serieus. Wat hij in Bosnië opgraaft is echter wel opmerkelijk. Zijn dit natuurlijke structuren, of is het een bewust aangelegd bouwwerk?
Lees verder »

In 2005 beweerde de in Amerika wonende Bosniër Dr. Semir Osmanagić dat hij in Visocica in Bosnië, niet ver van Sarajevo, een door mensen gebouwde piramide had ontdekt die groter was dan die van Gizeh. Aanvankelijk hielden de archeologen dit voor een hoax, maar dr. Osmanagić blijkt gelijk te krijgen. In Bosnië staat inderdaad een groep piramides die groter en ouder zijn dan alle anderen. Op deze bouwwerken heeft zich langzaam maar zeker een laag aarde afgezet, waardoor ze er uit zagen als natuurlijke heuvels. De onderste laag aarde bleek 12.000 jaar oud, de piramides zijn dus nog ouder! Onder die piramides ligt een netwerk van tunnels uit dezelfde tijd.
Lees verder »