Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Euro zone’

Vandaag, zaterdag 8 december 2018, trekt de bevolking van Frankrijk op naar Parijs om te demonstreren tegen de hoge belastingen, de lage lonen, de verhoging van de pensioenleeftijd plus de verlaging van de pensioenen en andere vormen van bezuiniging die neerkomen op armoede voor de bevolking en de verrijking van de aandeelhouders van de grote corporaties door verlaging van de vennootschapsbelasting. Deze problemen zijn niet uniek voor Frankrijk, al is de belastingdruk daar iets hoger dan hier. Het beleid om de winsten van de grote bedrijven te verhogen en de levensstandaard van de bevolking te verlagen is in heel Europa al jaren gaande. In Nederland gebeurt dus precies hetzelfde. Voor de Franse bevolking is nu de maat vol.
Lees verder »

In het land van “vrijheid en democratie” kon de bevolking onlangs kiezen tussen de krokodil en de tijger. Donald Trump beloofde om het moeras van Washington droog te leggen en hij won de verkiezingen. De krokodil zit nu samen met de andere reptielen vast in het moeras van pizza gate. Inmiddels heeft Trump verklaard dat hij de Clinton-kliek niet strafrechtelijk zal vervolgen. Dat is terecht, want dat is niet de taak van een president, maar van de FBI. Trump heeft wel wat anders te doen! De erfenis van 8 jaar Bushbush bende plus 8 jaar Obomba carelesness is een gigantische puinhoop, niet alleen in de VS, maar vrijwel wereldwijd.
Lees verder »

perruque full lace

Is dit het begin van het einde van de Europese Unie? Het is in elk geval wereldnieuws! De Britten hebben besloten om de EU te verlaten, met 52% voor en 48% tegen Brexit. Na de moord op het parlementslid Jo Cox daalde het aantal voorstemmers en de Big Bankers meenden al te hebben gewonnen, maar de uitslag bleek onverwacht toch voor Brexit. Geschokte politici, dalende beurzen, onzekerheid over de toekomst, Cameron diende zijn ontslag in en de goudprijs sprong omhoog. Deze uitslag zou kunnen leiden tot een politieke en economische aardverschuiving, want de bevolking van talloze Europese landen heeft schoon genoeg van de euro, het ondemocratische “Europa” en het verwende “Brussel”. De economie zit in het slop, op alle sociale voorzieningen wordt bezuinigd, Europa wordt overspoeld met vluchtelingen en de EU hielp Griekenland openlijk naar de Filistijnen.
Lees verder »

TTIP staat voor het Transatlantic Trade and Investment Partnership. Het is een verdrag tussen de Amerikaanse overheid en de Europese lidstaten om de handel tussen Europa en de VS makkelijker te maken. Maar wat houdt dit verdrag precies in? Dat mogen wij tot op heden niet weten. Alle overleg gebeurt in het geniepheim. U kunt wel uw mening geven, maar daar luistert niemand naar. Vandaar: een referendum over TTIP
Lees verder »

Het Burgercomité EU is op dit moment stevig bezig om via voorlichting en folders de aandacht te vestigen op het komende referendum op 6 april. Het gaat om aansluiting van Oekraïne bij de EU. Bij een opkomst van minstens 30% is het referendum geldig. Het verdrag zal dan opnieuw door de politiek moeten worden goedgekeurd of afgekeurd. De meeste politieke partijen hebben reeds beloofd dat men de uitslag zal eerbiedigen!
Lees verder »

Nu het Russische leger serieus werk maakt van het bestrijden van ISIS in Syrië, werpen ook andere landen zich in de “strijd tegen ISIS”. Frankrijk lijkt zijn acties nog een beetje te coördineren met de Russen, maar de VS, Duitsland en Engeland doe nu opeens ook mee. Hun bombardementen op Syrië zijn ILLEGAAL!!! Zij zijn niet uitgenodigd door de Syrische regering en evenmin hebben ze een VN-mandaat. Daarbij speelt het NATO-land Turkije een smerige dubbelrol, waarbij het in de rug wordt gesteund door de VS. De berichten zijn niet gunstig, deze escalatie kan leiden tot een rechtstreekse confrontatie tussen de NATO en Rusland. In dat geval breekt er een wereldoorlog uit waarin beide partijen beschikken over kernwapens!
Lees verder »

Het Internet heeft zich verenigd en besloten om ISIS strijders als Rubberen Eenden af te beelden. Hun strijdkreet is vanaf heden Allahu Quackbar! In Syrië zijn de ISIS-strijders nu sitting ducks. Ze vliegen dan ook alle kanten uit, om zich in het “bevrijde” land Libië te hergroeperen: Moving Closer to Europe: ISIL Sets Its Sights on Expansion in Libya
Lees verder »

Richard Wolff begint zijn update altijd met de bespreking van een aantal krantenberichten. Daarna geeft hij een lezing, ditmaal over het failliete land Puerto Rico, waar de toestand ongeveer gelijk is aan Griekenland. De eerste 5 minuten zijn aankondigingen, waaronder deze: De website Democracy at work is geheel vernieuwd. Daar stuitte ik op een helder artikel over het verschil tussen de feodale maatschappij, kapitalisme, communisme en socialisme: Critics of Capitalism Must Include Its Definition.
Lees verder »

Hoewel wordt beweerd dat Europa een vluchtelingenprobleem heeft, hebben de vluchtelingen een Europa-probleem! De landen van herkomst zijn meestal oorlogsgebieden die worden bestookt met de bommen en granaten van de westerse wapenindustrie en de landen van aankomst zijn meestal de armste landen van Europa. Dan geldt de Europese regel dat iedere vluchteling moet worden opgevangen in het land van aankomst. Griekenland wordt overstroomd met Syrische vluchtelingen! Ze komen via Turkije naar het Griekse eiland Kos, dat vlak voor de kust ligt. De oversteek vindt plaats in rubber boten en vanwege de kustwacht varen ze ’s nachts!
Lees verder »

In de juli-aflevering van zijn college over de economie praat Richard Wolff over de situatie in Griekenland. Zijn Marxistische visie is verhelderend! Wat in Griekenland gebeurde, is zowel krankzinnig als misdadig. De bevolking van een heel land wordt nu in de armoede gestort om de “Troika”, de institutionele schuldeisers van het IMF, de ECB en de Europese Commissie af te betalen. Griekenland is reeds zwaar getroffen door “austerity”, de bezuinigingsmaatregelen op gezondheidszorg, onderwijs, pensioenen en allerlei andere gemeenschappelijke voorzieningen. Nu wordt het nog erger.
Lees verder »