Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Economische crisis’

sexy evening dress

Als we het hebben over Trump en de economie, dan is het wel leuk om eerst even te kijken hoe rijk hij is. De mensen die hebben gestemd op Trump, werden door Democraten uitgemaakt voor “deplorables”: laag opgeleide blanke mannen die hun baan verloren, gezinnen die hun huis verloren, alleenstaande moeders en zo voort. Daar tegenover staat Donald Trump: 18 Things You Didn’t Know About Donald Trump’s NYC Penthouse en Take a peek inside Donald Trump’s vast portfolio of private homes. Donald Trump is stinkend rijk! Op de vraag wat hij gaat doen aan de armoede in de VS, is het antwoord: niets! Trump is een kapitalist en kapitalisme leidt nou eenmaal tot armoede voor grote delen van de bevolking.
Lees verder »

Op Bovendien.com verscheen onlangs een belangrijk bericht van Nexus: Boem! Oud minister van defensie Canada legt tijdbom onder corrupt bankensysteem! Het is niet mijn gewoonte om artikelen van andere sites over te nemen, hoewel de informatie vaak welkom is, maar in dit geval wil ik toch een uitzondering maken. Hier volgt de volledige tekst van het artikel en hoort! Zegt het voort!
Lees verder »

Nog een paar weken tot 8 november, dan weten we wie president zal worden: Donald Trump of Hillary Clinton. In de VS en verre omstreken staan de media bol van de strijd tussen deze twee kandidaten. De maandelijkse lezing van Richard Wolff staat dan ook in het teken van de verkiezingen, maar volgens Wolff maakt het voor de bevolking van de VS niet uit wie van de twee president wordt. Hij heeft goed geluisterd naar wat er niet wordt gezegd: er dreigt een nieuwe economische crisis! Zoals in 2008 de huizencrisis leidde tot een wereldwijde stagnatie van de economie, zo staan sommige grote banken nu op springen en de aandelenmarkt kan elk moment instorten. De debatten in de presidentsverkiezingen gaan daarom nu over seks!
Lees verder »

We leven in een schulden-economie, waarin geld ontstaat als de bank geld uitleent. Deze bank creëert dat geld uit het niets en vraagt er rente voor, maar deze rente is niet aanwezig binnen de economie. Daarom gaan er altijd wel bedrijven failliet. Ook blijft de schuld alsmaar groeien, tot hij groter is dan de economie kan dragen. Dan volgt er een crash waarin zowel schulden als goederen teniet gaan, omdat de schulden niet kunnen worden terugbetaald. In de oudheid loste men dat op door schulden kwijt te schelden, bij voorbeeld als er een nieuwe koning kwam. De Joodse kalender, die werd ingesteld tijdens of na de Exodus, kent echter het Jubeljaar, waarin alle schulden werden kwijtgescholden.
Lees verder »

De Marxistische econoom Richard Wolff houdt maandelijks een lezing over de economie en de politiek van de VS. Deze maand ging zijn lezing over de economische factoren die invloed hebben op het stemgedrag van de bevolking. In de VS is men dit jaar bezig met het kiezen van een nieuwe president. Het is een waar spektakel, maar het is nauwelijks de moeite waard om dat hele circus te volgen. Er wordt wel heel veel zendtijd aan gewijd, maar verkiezingsbeloften zijn slechts luchtballonnen die leeglopen zodra er een president is gekozen.
Lees verder »

De economische ongelijkheid in deze wereld heeft nu draconische vormen aangenomen. Volgens een rapport van Oxfam hebben 62 mensen samen meer geld dan de armste 50% van de wereldbevolking. Ook blijkt 1% van de mensen samen meer rijkdom te bezitten dan de rest van de mensheid. Deze situatie is onhoudbaar! Binnen de huidige neo-liberale kapitalistische economie stroomt alle rijkdom van laag naar hoog en dat is tegennatuurlijk. Het wachten is dan op de lawine die deze tegenstelling ongedaan maakt.
Lees verder »


Vorig jaar was het een achtbaan, maar dit jaar lijkt het meer een glijbaan te worden. Nog even wat dolle pret en dan eindigt het met een harde klap op de grond, of men valt in het water. Natuurlijk wens ik iedereen een jaar van voorspoed en geluk, maar de berichten zijn somber. De scherpste bocht in de achtbaan van 2015 was volgens mij het ingrijpen van het Russische leger in Syrië. Helaas heeft ISIS zich nu verplaatst naar het door de NATO reeds zo grondig bevrijde Libië, waar het bezig is om de olie-industrie van Benghazi te bevrijden.
Lees verder »

In 2015 werd Europa getroffen door een migrantencrisis, een mensenstroom van een miljoen vluchtelingen. Zij komen voornamelijk uit islamitische landen, al zijn er ook christenen bij die vluchten voor ISIS. Zuid-Europa lijdt onder een economische crisis, in Griekenland, Italië en Spanje is de werkloosheid hoog en de armoede vaak uitzichtloos. Deze landen zijn niet in staat om zoveel mensen op te vangen. De toestroom vanuit Arabische en Afrikaanse landen leidt ook tot een demografische en culturele crisis. Vluchtelingen worden tot zondebok: zij delen onze religie niet, ze pikken onze banen in en verkrachten onze vrouwen. Dat in het christelijke en seculiere Europa vrouwenhandel en prostitutie welig tieren, wordt uit het oog verloren. Dat het roofkapitalisme leidt tot massaontslagen (onlangs nog bij V&D), valt ook buiten het debat. Vluchtelingen zijn moslims en dus criminelen, zo simpel ligt dat!
Lees verder »

Deze economische update dateert van 12 november en ik heb hem gemist! Dat is wonderlijk en ik vraag me af of YouTube soms ook mijn abonnementen censureert, net als indertijd Facebook. In elk geval heb ik vandaag weer met plezier naar Richard Wolff geluisterd. De man is een boeiende spreker en hij doorspekt zijn economische nieuws met grappen. Uiteraard gaat het vaak over de toestand in de VS, maar veel van wat hij zegt, geldt ook voor Europa en Nederland. Per slot leven we hier in een zelfde economisch systeem: het kapitalisme. Wolff laat feilloos zien hoe onmenselijk en absurd dit systeem is.
Lees verder »

In het “onderzoek” naar het neerschieten van MH17 mocht Oekraïne zelf besluiten welk bewijs er al dan niet naar buiten werd gebracht. Dat was dus een grote farce! In Oekraïne lijkt intussen alles rustig. Er wordt niet langer geschoten op steden en dorpen in de Donbass, de BUK-raketten zwijgen. In Oekraïne heerst nu een regering van westerse marionetten, de coup is geslaagd. Weliswaar is het niet gelukt om een wereldoorlog met Rusland te beginnen, maar de band met Rusland is verbroken en Oekraïne behoort nu tot het vrije wilde westen, dus is er toch iets bereikt.
Lees verder »