Archieven

Artikelen

Zuid Amerika

De economie van de Inca beschaving

Mijn vorige artikel ging over het falen van de kapitalistische economie. De documentaire Four Horses diende daarbij als leidraad, maar hoewel alle deskundigen in deze documentaire het eens waren over de onmogelijkheid van een duurzame economie op de huidige basis, zeiden ze op het einde toch vrij unaniem dat er niets mis was met kapitalisme. Een andere uitspraak was dat goud waardevast zou zijn, zodat goud weer de basis zou moeten vormen voor de kapitalistische economie. Wie daar diep over nadenkt, kan daaraan twijfelen. In elk geval zouden de Inca’s het er niet mee eens zijn geweest!
Lees meer…

Moche, een verloren beschaving in Peru

In Peru heeft in de eerste eeuwen van onze jaartelling een hoge beschaving bestaan die kort na 600 AD volledig verloren is gegaan. De Moche bouwden grote piramiden van tichelstenen, die tegenwoordig zo zwaar geërodeerd zijn dat het op het eerste gezicht natuurlijke heuvels lijken. Niets is echter minder waar. Deze bijna vergane bouwwerken worden onderzocht door archeologen en gerestaureerd. Uit de vele vondsten blijkt dat hier een zeer welvarende en kunstzinnige bevolking leefde. Zij kenden echter geen schrift, zodat hun geschiedenis tot op heden nogal raadselachtig is.
Lees meer…

Noam Chomsky: De politiek van de VS in Latijns Amerika

Na de coup in Honduras van 28 juni, verliepen de verkiezingen van 29 november vrijwel vlekkeloos. Het hele leger was paraat en de leugens over de opkomst werden klakkeloos overgenomen en verspreid door de media. Daarna kon ieder vrij en democratisch land het nieuwe regime van Honduras zonder gezichtsverlies erkennen. Op 15 december 2009 hield de Amerikaanse filosoof en linguist Noam Chomsky een lezing over de politiek van de VS in relatie tot Latijns Amerika. Deze gaat niet alleen over Honduras, maar plaatst de politiek van de VS in een breder historisch kader.
Lees meer…

Wat is democratie?

Wat is democratie? In de VS is het de vrijheid om eens in de vier jaar een president te kiezen uit twee kandidaten die middels de massamedia geselecteerd zijn door het groot-kapitaal. In Iran kiest men uit vier kandidaten die volgens de Islamitische grondwet geselecteerd zijn door de Ayatollahs. In Nederland kan men stemmen op politieke partijen, de aldus gekozen partijen vormen de Tweede Kamer, die vervolgens een regering formeren, vaak zonder enige relatie met de verkiezingsuitslag. Men noemt dit representatieve democratie, omdat er mensen worden gekozen die daarna namens de kiezers de beslissingen nemen.
Lees meer…

Tanja Nijmeijer en de Colombiaanse burgeroorlog

In Colombia, woedt al sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw een burgeroorlog. Aan de ene kant staan de regering, de politie en het leger, die strijden tegen de communistische FARC en de marxistische ELN. Een derde partij in deze oorlog zijn de rechtse paramilitaire groepen, die een ware terreur uitoefenen op de bevolking buiten de grote steden. Voeg daarbij de belangen van drugsbendes die zorgen voor de toevoer van de Colombiaanse cocaïne naar de VS en Europa, dan is dat wel een explosief mengsel!
Lees meer…

Paraguay: dit land is ons land

Paraguay is een land in centraal Zuid-Amerika. Het grenst in het noorden aan Bolivia, in het oosten aan Brazilië en in het zuiden en westen aan Argentinië. Het is op een na het armste land in Zuid Amerika en de economie is voornamelijk gebaseerd op de agrarische sector. Van 1954 tot 1989 werd het land geregeerd door door de militaire dictator Alfredo Stroessner. In 1989 werd hij afgezet door generaal Andrés Rodríguez, die Paraguay veranderde in een democratie. In 2008 werd bisschop Fernando Lugo tot president verkozen en deze socialistische president probeert in zijn land de armoede te bestrijden, onder andere door de landloze boeren land te geven.
Lees meer…

Colombia, cocaïne, burgeroorlog en aardolie

Wanneer we denken aan Colombia, dan is de eerste associatie meestal cocaïne. De “strijd tegen drugs” heeft in Colombia gezorgd voor een vrijwel permanente burgeroorlog. Enerzijds is daar de regering die wordt gesteund en bewapend door de VS, daarnaast bestaan er paramilitaire organisaties die samenwerken met criminele drugskartels en die vaak worden gesteund door het reguliere leger. Zij worden bestreden door guerrillagroepen, zoals de FARC, die hun wapens vaak ook kopen met drugsgeld. Het hoeft geen betoog dat de burgerbevolking van deze toestand het slachtoffer is.
Lees meer…

Argentinië: The Take 2004

Een paar dagen geleden plaatste ik een documentaire over de geschiedenis en de economie van Argentinië. In dat land leidde de politiek van privatisering en vrije markt economie in 2001 tot een gigantische inflatie, waarbij talloze fabrieken sloten en de middenstand werd weggevaagd. Een van de lezers wees me op een documentaire van Avi Lewis en Naomi Klein, waaruit blijkt wat er na 2001 in Argentinië gebeurde: The Take.
Lees meer…

De economische crash van Argentinië (2001)

Volgens de Amerikaanse econoom Lyndon LaRouche zal de huidige crisis, die nu gepaard gaat met deflatie, oftewel een prijsdaling van huizen, aandelen, grondstoffen zoals aardolie en voedsel, spoedig omslaan in een hyper-inflatie. Het geld dat nu wordt bijgedrukt om de banken te redden van een faillissement, zal er toe leiden dat het geld steeds minder waard wordt. De situatie in de VS gaat dan lijken op die in Duitsland tijdens de Weimar-republiek, waar sprake was van hyperinflatie. Een ander voorbeeld van hyperinflatie zien we in Argentinië van 1999 tot 2001.
Lees meer…

De oorlog tegen de Democratie

Nu een economische crisis vrijwel onvermijdelijk lijkt, is het belangrijk om ook naar de keerzijde te kijken. Het economische systeem, gebaseerd op fractional banking, gaat noodzakelijk gepaard met economische groei. Ook de wereldbevolking groeit nog steeds, aangemoedigd door de grote religieuze instituties, waarvan de Paus van Rome wel het boegbeeld is. Maar aan alle groei komt ooit een einde wanneer de natuurlijke grenzen zijn bereikt.
Lees meer…

Categorieën