Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Zuid Amerika’

Een paar dagen geleden plaatste ik een documentaire over de geschiedenis en de economie van Argentinië. In dat land leidde de politiek van privatisering en vrije markt economie in 2001 tot een gigantische inflatie, waarbij talloze fabrieken sloten en de middenstand werd weggevaagd. Een van de lezers wees me op een documentaire van Avi Lewis en Naomi Klein, waaruit blijkt wat er na 2001 in Argentinië gebeurde: The Take.
Lees verder »

Volgens de Amerikaanse econoom Lyndon LaRouche zal de huidige crisis, die nu gepaard gaat met deflatie, oftewel een prijsdaling van huizen, aandelen, grondstoffen zoals aardolie en voedsel, spoedig omslaan in een hyper-inflatie. Het geld dat nu wordt bijgedrukt om de banken te redden van een faillissement, zal er toe leiden dat het geld steeds minder waard wordt. De situatie in de VS gaat dan lijken op die in Duitsland tijdens de Weimar-republiek, waar sprake was van hyperinflatie. Een ander voorbeeld van hyperinflatie zien we in Argentinië van 1999 tot 2001.
Lees verder »

Nu een economische crisis vrijwel onvermijdelijk lijkt, is het belangrijk om ook naar de keerzijde te kijken. Het economische systeem, gebaseerd op fractional banking, gaat noodzakelijk gepaard met economische groei. Ook de wereldbevolking groeit nog steeds, aangemoedigd door de grote religieuze instituties, waarvan de Paus van Rome wel het boegbeeld is. Maar aan alle groei komt ooit een einde wanneer de natuurlijke grenzen zijn bereikt.
Lees verder »

We gaan even heel ver terug in de tijd, naar het moment waarop de menselijke beschaving is begonnen. Vele tienduizenden jaren lang, zo niet langer, leefden de mensen van de jacht en van het verzamelen van wortels, kruiden, zaden, eieren, schaaldieren en zo voort. Hun bestaan was nomadisch, al woonden ze soms in dorpen, die vaak slechts tijdelijk werden bewoond.

Ongeveer 5000 jaar geleden veranderde dit patroon plotseling op zes plaatsen in de wereld: Egypte, Mesopotamië, India, China, Peru en Mexico. Daar verrezen stenen bouwwerken, de mensen gingen wonen in steden. Deze culturen hebben een aantal dingen gemeen: ze konden lezen en schrijven, hadden een systeem voor getallen waarmee ze konden rekenen, ze kenden een kalender, ze vervaardigden aardewerk en bewerkten metaal, maar ze vallen vooral op door hun monumentale architectuur. Men denkt daarbij meestal aan de grote piramiden van Egypte, maar ook op andere plaatsen verrezen piramiden.
Lees verder »

Overmorgen, 2 december, wordt in Venezuela een referendum gehouden over de sociale hervormingen en de positie van de socialistische president Hugo Chavez. De bevolking lijkt massaal achter Chavez te staan, maar de economische elite van Venezuela is daar niet blij mee en deze rijken des lands worden gesteund door de VS. De tegenkrachten tegen Chavez zijn enorm, ook vanuit de Katholieke Kerk.
Lees verder »