Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Midden Amerika’

De coup van Honduras bevat een aantal elementen die zeer herkenbaar zijn. Het begon zoals altijd met een leugen! President Manuel Zelaya van Honduras wilde een referendum houden over een hervorming van de grondwet. Deze bevat clausules die de macht van de bevolking ernstig inperken. De inhoud van het referendum van Zelaya was slechts of men deze grondwet al dan niet wilde wijzigen. In de grondwet staat echter ook dat de president voor 4 jaar wordt gekozen en dat een verlenging van deze termijn niet mogelijk is. Daarop beschuldigde het Congres Zelaya ten onrechte van een poging om deze clausule in zijn eigen voordeel te wijzigen, waarna hij door de Hoge Raad werd veroordeeld tot aftreden. Toen Zelaya dit weigerde, greep het leger in. De leugen dat Zelaya zich nogmaals verkiesbaar had willen stellen, werd verspreid door de media.
Lees verder »

Het vorige artikel, over democratie, was een herplaatsing van een artikel uit de herfst van 2009. In sommige Zuid-Amerikaanse landen, zoals Venezuela, Brazilië, Bolivia en Argentinië, is de stembus-democratie versterkt met een democratie van directe participatie. Dit betekent dat de arbeiders zeggenschap hebben over hun arbeidsomstandigheden en dat de opbrengst van hun arbeid eerlijk wordt verdeeld. Dit gaat echter ten koste van de winst die in een kapitalistische democratie wordt uitgekeerd aan aandeelhouders of eigenaren van een bedrijf. De corporaties zien daarom liever een stembus-democratie waarin niets of niemand hen belet om winst te maken! De bevolking denkt daar meestal anders over. In Honduras wilde president Zelaya het volk meer zeggenschap geven. In juni 2009 leidde dit tot een staatsgreep waarbij Zelaya werd verbannen. Sindsdien is Honduras een van de meest ongelukkige landen ter wereld.
Lees verder »

Tijdens de aardbeving op Haïti in januari 2010 zijn ook de gevangenissen ingestort. Wie niet werd bedolven onder het puin, kon daardoor ontsnappen. Onmiddellijk na de aardbeving arriveerden de Amerikaanse troepen en sindsdien is het eiland militair bezet door de VN Vredesmacht. Samen met de politie maken zij nu jacht op de ontsnapte gevangenen. Wie ooit is veroordeeld en is ontsnapt aan de dood en de gevangenis, mag niet op vrije voeten blijven. Het Haïtiaanse recht moet zijn loop krijgen.
Lees verder »

Als sociologen onderzoeken hoe succesvol een bepaald land is, dan kijken ze meestal naar de productiviteit en het gemiddelde inkomen van de bevolking. Rijke landen zijn volgens deze criteria meer succesvol dan arme landen. De statisticus Nic Marks hanteert andere criteria. Volgens hem is een land pas echt succesvol, als de bevolking gelukkig is. Het meest succesvolle land ter wereld blijkt dan Costa Rica! Hoewel dat land niet bijzonder rijk of productief is, zijn de mensen er het meest gelukkig.
Lees verder »

Al vele jaren is een groot deel van de bevolking van Haïti zo arm, dat sommige mensen niet in staat zijn om te zorgen voor hun kinderen. In december 2009 brachten sommige kranten een reportage over de slavernij van 225.000 kinderen in Haïti. Hun ouders hadden hen afgestaan, omdat ze niet voor hun kind konden zorgen. Deze kinderen, grotendeels meisjes, werkten in de huishouding tegen kost en inwoning. Velen van hen stonden bloot aan huiselijk geweld en seksuele slavernij.
Lees verder »

Vandaag is het een maand geleden dat Haïti werd getroffen door een zware aardbeving. Een dag later arriveerden de Amerikaanse troepen om de orde te handhaven en het verkeer op het kleine vliegveld te regelen. De vraag bleek niet waar Haïti zelf behoefte aan had, de vraag was weer eens wie de macht heeft!
Lees verder »

Haïti ligt op een vruchtbaar eiland dat rijk is aan delfstoffen, maar toch is het land straatarm. Veel mensen hebben er nauwelijks te eten. Vijfentwintig jaar geleden werd er op Haïti nog voldoende rijst verbouwd om het hele land te voeden. Nadat president Aristide in 1991 eerst werd verkozen en na minder dan 8 maanden weer werd afgezet, kwam het land in handen van een militaire junta onder leiding van Raoul Cédras, die een bijzonder gewelddadig beleid voerde. Na interventie van de Verenigde Staten en enkele andere landen (met steun vanuit de Verenigde Naties) kwam Aristide in 1994 weer aan de macht, maar hij moest daarvoor wel concessies doen aan de Wereldbank en het IMF. Een daarvan was dat Haïti zonder invoerrechten alle producten uit de VS moest toelaten.
Lees verder »

Iets meer dan een jaar geleden was Israël bezig om Gaza te bombarderen, toen er een aap uit de mouw kwam: voor de kust van Gaza ligt een gasveld, dat Israël wil annexeren. Op dit moment is de VS bezig om Haïti te veroveren en te bezetten, dit onder het mom van hulpverlening aan de slachtoffers van een zware aardbeving. Ook ditmaal komt er een aap uit de mouw, zeg maar gerust een gorilla! Want weliswaar lijkt Haïti reeds volledig leeg geroofd, het oerwoud gekapt, de plaatselijke landbouw weggevaagd door de import van goedkope granen uit de VS, de vruchtbare grond weggespoeld door erosie, de weinige industrie slechts bestaande uit wat sweatshops voor Amerikaanse multi-nationals, maar… Haïti ligt waarschijnlijk boven op een grote plas onontgonnen aardolie. Dit op het eerste gezicht zo kaalgevreten eiland blijkt daarnaast te beschikken over nog meer waardevolle delfstoffen.
Lees verder »

Gisteren schreef ik dat de VS boven het rampgebied in Haïti vijf uur per dag een vliegtuig liet vliegen dat via luidsprekers opriep om niet met boten naar de VS te vluchten. Misschien is dat wel niet waar. Het bericht stond op SOTT.net, maar ik heb daar geen verder bewijs van kunnen ontdekken. Vandaag meldde dezelfde website dat de buitenlandse schuldeisers hun vorderingen op Haïti zullen kwijtschelden. Het zou gaan om 214 miljoen dollar die Haïti schuldig zou zijn aan Canada, België, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Italië, Nederland, Spanje, Engeland en de V.S. Het IMF schat de internationale schuld van Haïti echter op 1.8 miljard dollar, waarvan 91 miljoen aan Taiwan. En het IMF heeft aangekondigd dat het nogmaals 100 miljoen dollar zal lenen aan Haïti. Verwarrende berichten alom en de chaos wordt nog steeds groter!
Lees verder »

Laten we eerst maar eens kijken wat we niet kunnen doen voor Haïti. Elke dag vliegt er vijf uur lang een Amerikaans vliegtuig over het verwoeste gebied, uitgerust met luidsprekers die behalve het laatste nieuws ook de volgende boodschap uitzenden, in het creools, gesproken door Raymond Joseph, de ambassadeur van Haïti in Washington:

“Luister, probeer niet om per boot het land te ontvluchten. Als je dat doet, dan wordt het probleem nog groter. Als je denkt dat in de VS de deuren wijd open zullen staan, weet dat dit niet zo is. Men zal jullie nog op het water tegenhouden en terugsturen.

Daar is men in Port au Prince niet mee geholpen!
Lees verder »