Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘Afrika’

Sunny Ofehe komt uit de Niger Delta waar de Shell al meer dan 50 jaar naar olie boort. Ofehe woont al jaren in Rotterdam, van waaruit hij een viertal Nigeriaanse boeren heeft geholpen om de Shell in Nederland aan te klagen wegens de schade die zij veroorzaken in de Delta. Op 22 februari 2011 werd Ofehe echter gearresteerd op verdenking van mensensmokkel, fraude en terrorisme, dit op grond van fout vertaalde telefoontaps. In de zaken Baybasin en Hörchner bleek reeds hoe de rechters daarmee omgaan. De taps zijn gemakkelijk te vervalsen, maar zelfs als dit door Hörchner in een 13 jaar durende strijd als een paal boven water wordt gehaald, dan nog spreken de rechters krom.
Lees verder »

Als men de Westerse pers mag geloven, heeft men in Mali te kampen met Islamitische rebellen die met geweld het land veroveren en de sharia willen invoeren. Daarom heeft de regering van Mali het bevriende land Frankrijk om hulp gevraagd. President Hollande is toen zo vriendelijk geweest om bommen te laten werpen op steden in het noorden van Mali, dat in handen was gevallen van de rebellen. Daarna heeft Frankrijk grondtroepen gestuurd. De regering van Mali is echter geen democratisch gekozen regering, want deze werd in maart 2012 omver geworpen met steun van de NATO-landen die Libië hadden bezet. Om te begrijpen wat er gaande is, moeten we eerst weten wat er gebeurde in maart vorig jaar!
Lees verder »

In Mali is het Franse leger ingezet tegen de “Islamitische rebellen”, dat zouden de Toearegs zijn die in de woestijn wonen. Wie de kaart van Mali bekijkt, ziet dat de grenzen nogal raar lopen. Het noorden is woestijn en dun bevolkt, het zuiden is vruchtbaar, met rivieren als de Niger, en de vorm van het land lijkt op een zandloper. De rechte lijnen zijn getrokken toen Mali nog een Franse kolonie was. De voertaal in Mali is Frans en deze invasie van Frankrijk komt weliswaar letterlijk uit de lucht vallen, maar wie heeft begrepen wat er in Libië gebeurt, kon deze aanval maanden van tevoren zien aankomen. Bij deze een overzicht, let ook op de datums van publicatie.
Lees verder »

Wat is propaganda en wat is waarheid? In de oorlog van de NATO tegen het socialistische Libië van Gadaffi gebruikte de NATO propaganda om de bevolking van het “vrije” Westen te overtuigen van de noodzaak van deze oorlog. Libië zou worden bevrijd van een wrede dictator die zijn eigen bevolking zou bombarderen. Dat bleek weliswaar een leugen, maar in de VN werd toch besloten tot een “No Fly Zone”. Daarna werd de infrastructuur van Libië systematisch bestookt vanuit de lucht, door de NATO! Nu is men in Syrië hetzelfde van plan, maar Rusland en China trappen er niet meer in!
Lees verder »

In Libië, dat vorig jaar door de NATO werd bevrijd, is vrijwel exact een jaar na de moord op Gaddafi weer een Libische stad bevrijd. Bani Walid is verwoest. We zien weer beelden van verwoeste huizen, overal puin en bloed, van bloedige mannen en gewonde kinderen, van gruwelijk lijden. Vorig jaar september lag Bani Walid ook zwaar onder vuur. In deze stad was de aanhang van Gaddafi krachtig, maar toch niet bestand tegen de gewapende NATO-rebellen.
Lees verder »

Vandaag is het een jaar geleden dat de Libische Broeder Leider Muammar Gaddafi werd gevangen genomen en vermoord door de NATO en hun Allah Akbar huurlingen. Onder het mom van de verantwoordelijkheid tot bescherming van de bevolking, werd een “No Fly zone” boven Libië afgekondigd, waarna de NATO het land met bommenwerpers bestookte. George Orwell draaide zich om in zijn graf, toen Libië werd bevrijd. Een jaar na dato verkeert het land in chaos!
Lees verder »

In het door de NATO bevrijde Libië is weer eens een bom ontploft. Ditmaal moest het “Amerikaanse consulaat” in Benghazi het ontgelden. De Amerikaanse “ambassadeur” J. Christopher Stevens werd gedood, evenals 3 andere Amerikanen. De aanleiding zou een filmpje zijn waarin de profeet Mohammed wordt beledigd, maar de waarheid is een ander verhaal. Daar Nobelprijs-voor-de-Vrede-president Obama nu onmiddellijk oorlogsschepen richting Libië stuurt, lijkt het tijd voor een update.
Lees verder »

Hoewel de media-aandacht nu voornamelijk uitgaat naar de toestand in Syrië, blijkt uit de situatie in Libië wat de gevolgen zijn van een “bevrijding” door de NATO-troepen van het “vrije westen”. De leiders van de Jamahiria zijn uitgeschakeld, verjaagd of vermoord, of gevangen genomen. Wat nu heerst is rechteloosheid, geweld, chaos en angst. Morgen zijn er “vrije verkiezingen”, dan mag men in Libië naar de stembus, dit holle symbool van westerse “vrijheid en democratie”. Daarna zal het parlement een grondwet opstellen. Omdat Cyrenaica van het door de NATO aangestelde NTC slechts 60 zetels in het parlement kreeg toegewezen, tegen 102 voor Tripoli en West-Libië, leiden deze “vrije” verkiezingen reeds bij voorbaat tot strijd.
Lees verder »

Kolonel Gaddafi kwam in 1969 middels een geweldloze militaire staatsgreep aan de macht. Koning Idriss, de stroman van het “vrije Westen”, werd verjaagd en de olieproductie werd stapsgewijs genationaliseerd. In 1969 was 90% van de Libische bevolking analfabeet, de levensverwachting was 57 jaar en 40% van de bevolking woonde in hutten van golfplaat of in tenten. In 30 jaar tijd veranderde deze situatie in het tegendeel: slechts 10% van de bevolking was nog analfabeet, de levensverwachting steeg naar 77 jaar, de levensstandaard was het hoogste van heel Afrika. Ook de positie van vrouwen was aanzienlijk verbeterd en de kindersterfte slonk van 265 naar 16 per 1000 geboortes. Hoewel Gaddafi internationaal werd afgeschilderd als een wrede dictator die de mensenrechten schond, blijkt uit het resultaat van zijn politiek het tegendeel!
Lees verder »

Een belangrijke voorwaarde voor de democratie is de vrijheid van onderwijs. Toen Gaddafi in 1969 aan de macht kwam, was ongeveer 90% van de bevolking van Libië analfabeet. Voor deze mensen lag het uitoefenen van politieke invloed ver buiten hun bereik. Gaddafi maakte het onderwijs gratis en verplicht voor alle kinderen van 6 tot 18 jaar. Omstreeks het jaar 2000 was nog slechts 18% van de bevolking analfabeet, waaronder voornamelijk oudere vrouwen. Ook het universitaire onderwijs was gratis en studenten die in het buitenland wilden (en konden) studeren, kregen daartoe van de staat een studiebeurs die ze niet terug hoefden te betalen!
Lees verder »