Selecteer een pagina

Archieven

AFRICOM

Het Westerse misverstand rond de oorlog in Mali

Als men de Westerse pers mag geloven, heeft men in Mali te kampen met Islamitische rebellen die met geweld het land veroveren en de sharia willen invoeren. Daarom heeft de regering van Mali het bevriende land Frankrijk om hulp gevraagd. President Hollande is toen zo vriendelijk geweest om bommen te laten werpen op steden in het noorden van Mali, dat in handen was gevallen van de rebellen. Daarna heeft Frankrijk grondtroepen gestuurd. De regering van Mali is echter geen democratisch gekozen regering, want deze werd in maart 2012 omver geworpen met steun van de NATO-landen die Libië hadden bezet. Om te begrijpen wat er gaande is, moeten we eerst weten wat er gebeurde in maart vorig jaar!
Lees meer…

Het goud van Mali en de “strijd tegen de radicale Islam”

In Mali is het Franse leger ingezet tegen de “Islamitische rebellen”, dat zouden de Toearegs zijn die in de woestijn wonen. Wie de kaart van Mali bekijkt, ziet dat de grenzen nogal raar lopen. Het noorden is woestijn en dun bevolkt, het zuiden is vruchtbaar, met rivieren als de Niger, en de vorm van het land lijkt op een zandloper. De rechte lijnen zijn getrokken toen Mali nog een Franse kolonie was. De voertaal in Mali is Frans en deze invasie van Frankrijk komt weliswaar letterlijk uit de lucht vallen, maar wie heeft begrepen wat er in Libië gebeurt, kon deze aanval maanden van tevoren zien aankomen. Bij deze een overzicht, let ook op de datums van publicatie.
Lees meer…

Categorieën