Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘economie’

Hoewel ik geen econoom ben, lijkt het wel crisis. Niet alleen de euro wankelt, ook de dollar is uit zijn evenwicht. Op 2 augustus a.s. zal in de VS het plafond van de staatsschuld bereikt zijn. De regering kan het plafond verhogen (en meer geld lenen), of betalingen (uitkeringen en andere sociale voorzieningen) stop zetten. Leent men meer geld, dan gaat dat ten koste van de kredietwaardigheid en dus van de economie. De rente zal stijgen, de Republikeinen zijn tegen. Zet men de sociale voorzieningen stop, dan daalt de consumptie en ook dat gaat ten koste van de economie. Ook kan dat leiden tot sociale onlust, zoals in Griekenland. De Democraten zijn tegen. Vijf dagen voor de deadline is er nog niets besloten. Doet men niets, dan is straks het geld op! Dat kan nog spannend worden…
Lees verder »

De Vereniging Basisinkomen pleit voor een economisch systeem waarin de staat aan iedereen een basisinkomen garandeert. Alle mensen ontvangen dan voldoende geld om van te leven, zonder daarvoor te hoeven werken. Hoeveel mensen er nu werken voor hun geld, weet ik niet, maar kinderen, full time huisvrouwen, studenten, gepensioneerden, arbeidsongeschikten, werklozen en bijstandsmoeders vormen samen wel een substantieel deel van de bevolking. Zij ontvangen allen hun levensonderhoud zonder te werken in het reguliere arbeidsproces. Daarnaast zijn er talloze mensen die (vaak naast hun baan!) als vrijwilliger werken. Het verband tussen arbeid en inkomen is dus toch reeds volledig zoek!
Lees verder »

The Corporation is een Canadese documentaire uit 2003 over de persoonlijkheid van rechtspersonen. Rechtspersoonlijkheid betekent dat bedrijven kunnen handelen alsof het personen zijn. Ze kunnen kopen en verkopen, mensen in dienst nemen en weer ontslaan, goederen en diensten leveren en zo voort. Het zijn uiteraard geen echte personen, maar organisaties. Ze kunnen niet sterven en je kunt hen niet in de gevangenis stoppen, maar volgens de wet kunnen ze zich verder gedragen als echte mensen. In The Corporation worden ze daarom geanalyseerd op hun persoonlijkheidskenmerken. Dan blijkt dat deze rechtspersonen zich gedragen als psychopaten!
Lees verder »

Quants zijn de quantitatieve analisten van de financiële markt. Ze gebruiken ingewikkelde wiskundige formules, afkomstig uit de mathematische statistiek. Door deze in te voeren in hun computers, proberen ze te voorspellen of de prijzen op de wereldmarkt zullen stijgen of dalen. Als hun voorspelling uitkomt, dan maken ze winst. Het gaat dan vaak om tonnen, miljoenen en miljarden. Als hun voorspelling echter niet uitkomt, dan maken ze een dergelijk verlies. Het blijft dus een vorm van gokken!
Lees verder »

Michael Parenti is een Amerikaanse sociaal-historicus en een kenner van zowel Marx als de oude Griekse en Romeinse geschriften. Hij is niet alleen een zeer productieve schrijver, maar ook een boeiende en humoristische spreker. Een aantal van zijn lezingen staat reeds op BOUblog. Op YouTube staat sinds kort een oudere lezing van hem, vermoedelijk uit 1992: Human Nature and Politics. Deze lezing over de menselijke aard of natuur is in het Nederlands ondertiteld. Dit maakt de lezing wel veel toegankelijker, maar in de vertaling zitten soms fouten. Het blijft dus zaak om goed te luisteren naar wat Parenti zegt, als men zijn betoog wil volgen en ook zijn grapjes niet wil missen.
Lees verder »

Monsanto is een bedrijf dat in 1901 in St. Louis (Missouri) is opgericht als chemisch bedrijf. Tegenwoordig is het wereldleider in genetische manipulatie, maar het bedrijf is groot geworden met de productie van onder andere PCB’s en het beruchte Agent Orange, dat in de Vietnam-oorlog werd gebruikt als ontbladeringsmiddel en dat ernstig kankerverwekkend bleek te zijn. Lees verder »

De oorlog in Irak kost niet alleen geld, hij levert ook geld op. Als de VS een dollar uitgeeft, dan wordt er immers ergens een dollar ontvangen! De kosten van de oorlog worden afgewenteld op de Amerikaanse belastingbetalers, maar ook geleend van andere landen. Op dit moment zijn die kosten opgelopen tot ruim 505 miljard dollar en de nationale schuld is 9,398 biljard dollar. Dat wil echter niet zeggen dat dit geld verloren gaat. De VS betaalt van dat geld wapens, militairen, maar ook zogenaamde “private contracters”, een soort huursoldaten. Een belangrijke firma die deze particuliere huursoldaten levert, is Blackwater. Maar ook de tolken werden betrokken van een particulier bedrijf: Titan. Deze bedrijven zijn slechts uit op het maken van winst.
Lees verder »

Onze economie moet groeien, anders gaat het niet goed. De economische groei loopt dit jaar iets terug, slecht nieuws! Maar waarom moet de economie blijven groeien? Als hij gewoon even groot blijft, dan hebben we toch ook genoeg? Groei is een natuurlijk proces dat op een bepaald moment meestal vanzelf stopt. Groeien is goed voor kinderen, het is ook goed voor het gewas. Maar als die groei nooit zou stoppen, dan ontstaat er een probleem van jewelste.
Lees verder »