Archieven

Artikelen

Rechtsstaat NL

Crisis in de rechtsstaat met uitroepteken

De laatste jaren zijn er af en toe strafzaken waardoor de gemoederen verhit raken: de Schiedammer Parkmoord, de zaak Lucia de Berk, de Deventer moordzaak en de zaak Hörchner zijn enkele voorbeelden van strafzaken waarin aantoonbaar ernstige fouten werden gemaakt door de politie, het OM en de rechters. Deze strafzaken werpen de vraag op of er soms sprake is van een crisis in de rechtsstaat.
Lees meer…

Crisis in de rechtsstaat met vraagteken

Op vrijdag 7 maart j.l. werd in Den Haag een symposium gehouden onder de titel: “Crisis in de rechtsstaat?” Het initiatief ging uit van SP kamerlid Jan de Wit, die naast Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook Justitie in zijn portefeuille heeft. Het symposium zou gaan over de feilbaarheid en het zelfreinigend vermogen van de rechtsstaat. Volgens Jan de Wit schiet het zelfreinigend vermogen van de rechterlijke macht duidelijk tekort. Daarom bepleit hij dat er buiten de rechterlijke organisatie om een onafhankelijke Raad voor de Rechtszekerheid moet komen. Die kan strafzaken opnieuw onderzoeken als er gerede twijfel is over een onherroepelijk vonnis. Deze Raad zou buiten de rechterlijke macht moeten staan en advies moeten uitbrengen aan de Hoge Raad over de beoogde herziening van een vonnis. Een dergelijke raad bestaat al in Engeland en Noorwegen, en deze heeft er daar toe geleid dat het vertrouwen van de burgers in de rechtsstaat is toegenomen. Dit pleidooi is overigens niet nieuw.
Lees meer…

En wat als Joran onschuldig blijkt?

In de Trouw van 8 februari heeft Harm Brouwer, voorzitter van het college van Procureurs Generaal, zich lovend uitgelaten over de scoop van PR: “Brouwer vindt dat Peter R. de Vries ’goed journalistiek werk’ heeft geleverd met de reportage waarin hij via een burgerinformant Joran van der Sloot liet praten over de verdwijning van Natalee Holloway. „De kritiek uit mediakringen op De Vries is behoorlijk hypocriet”, meent Brouwer. „Wat hij deed, is een logisch vervolg op een trend die al jaren aan de gang is. Hij is in vele opzichten een journalistieke vakman.” PR is uiteraard trots op dit compliment van de baas van het OM.
Lees meer…

Misdaad en Smaad bij de Hoge raad

Er gebeurt op dit moment niet zo veel. In de Deventer moordzaak is de Hoge Raad zich aan het beraden, nadat de Raad een aantal getuigen heeft gehoord. Vandaag werd bekend dat Advocaat-generaal mr. A.J. Machielse de H.R. adviseert om de zaak niet te heropenen. In de zaak Baybasin werkt de advocate Adèle van der Plas aan een verzoekschrift tot herziening van het vonnis en een klaagschrift wegens het niet vervolgen van Joris Demmink. In de zaak Hörchner ligt er nog steeds geen aanklacht en ook Klaas Jan Bolt zit nog steeds in voorarrest. Lucia de Berk heeft nogmaals verzocht om vrijlating, maar Staatssecretaris Albayrak heeft daarover nog niet beslist. De gerechtelijke molens vermalen traag degenen die ten onrechte gevangen zitten.

Lees meer…

Baybasin wordt gemarteld en doodgezwegen


illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren heeft mr. Adèle van der Plas een persbericht doen uitgaan, dat door Kleintje Muurkrant werd gepubliceerd. Haar cliënt, de Koerdische zakenman Huseyin Baybasin die al sinds maart 1998 in Nederland gevangen zit, is op 12 december j.l. in de gevangenis van Alphen aan de Rijn in een isoleercel geplaatst. Twee dagen later is hij overgebracht naar de Landelijke Afzonderingsafdeling in Vught. Hij zit daar 24 uur per dag alleen in een cel, zonder menselijk contact, zonder kleren, zonder boeken. Hij mag zijn advocaat slechts van achter een glaswand spreken en de bewakers doen alsof ze alleen maar Nederlands verstaan. Baybasin spreekt geen Nederlands, een taalcursus is hem al die jaren geweigerd, omdat hij “illegaal” in Nederland zou zijn. Deze isolatie is een pure vorm van marteling!
Lees meer…

Verarmd uranium, de stiekeme kernoorlog

Op 6 december stond in de Volkskrant: Nederland heeft bij de Verenigde Naties opnieuw als een van de weinige landen tegen een resolutie gestemd die onderzoek naar verarmd uranium bepleit. Het materiaal zou giftig zijn bij gebruik in kogels en bepantsering van militaire voertuigen. Naast 136 voorstemmers waren er vijf tegenstemmers: behalve Nederland zijn dat Israël, Engeland, de VS en Tsjechië. Nederland had bezwaar tegen de precieze bewoording van de resolutie. ‘De bewoording zou aanleiding kunnen geven tot het idee dat verarmd uranium gezondheidseffecten zou kunnen hebben. Het ministerie van Defensie doet daar echter nog onderzoek naar’, reageerde een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag.
Lees meer…

Overgeleverd aan Frankrijk: Klaas Jan Bolt.

Begin oktober van dit jaar werd Robert Hörchner overgeleverd aan Polen. Het zou in 1999 betrokken zijn bij een wietplantage. In maart 2001 heeft Polen een verzoek tot rechtshulp ingediend bij het Nederlandse OM, maar daar is toen verder niets mee gedaan. In maart van dit jaar kwam er echter een overleveringsverzoek uit Polen, dat op grond van de Overleveringswet uit 2004 werd omgezet in een bevel. Hoewel Hörchner kan bewijzen dat hij op de door Polen genoemde datum niet in Polen was, maar in Nederland, zegt de nieuwe wet dat de Nederlandse rechter een Overleveringsbevel niet aan de feiten mag toetsen. Hörchner moet zijn bewijs van onschuld overleggen aan de rechter in Polen, als het daar ooit komt tot een proces. Tot op heden is er zelfs geen aanklacht, terwijl het zou gaan om een delict uit 1999. Robert Hörchner blijkt echter niet het enige slachtoffer van deze wet.
Lees meer…

Troepen terug uit Afghanistan

Het comité Troepen Terug uit Afghanistan, bestaande uit GroenLinks, de SP, de Coalitie Stop de Oorlog en het Platform tegen de Nieuwe Oorlog, wil dat de Nederlandse militairen zich terugtrekken uit Uruzgan. De meerderheid van de Nederlandse bevolking blijkt het daar mee eens. Van onze bevolking denkt 75 % dat de situatie in Uruzgan steeds onveiliger wordt, 66% wil dat de missie niet wordt verlengd en 39% wil dat de soldaten onmiddellijk terugkomen, zo bleek uit een onderzoek van de Telegraaf op 19 juni. Ook veel militairen twijfelen over de zin van deze missie en de vakbond voor militair personeel AFMP is tegen verlenging. De regering, die onder druk staat van de NAVO, twijfelt echter nog en heeft het besluit uitgesteld.
Lees meer…

Categorieën