Internet

Na SOPA en PIPA komt ACTA: De nieuwe bedreiging voor internet

Vandaag ontving ik weer een oproep van AVAAZ en deze ging alweer over censuur op internet, maar nu middels een andere wet: ACTA, de Anti-Counterfeiting Trade Agreement. Het lijkt een internationaal handelsverdrag om de imitatie van merkproducten en de schending van copyright tegen te gaan, maar de gevolgen zijn verstrekkend. ACTA zou een einde maken aan onze vrijheid op internet. ACTA voorziet ook in een internationaal controlerend orgaan dat zich onttrekt aan iedere democratische controle. De manier waarop het verdrag tot stand kwam, is een voorbeeld van super-stiekem! Alleen in Polen heeft Anonymus geprotesteerd tegen ACTA. Het verdrag is gisteren getekend door de Europese Unie, maar het moet nog worden goedgekeurd door het Europese Parlement. Verhef dus je stem tegen ACTA!

AVAAZ schrijft:
Lees meer…

Dag van de internetvrijheid

Van AVAAZ ontving ik vandaag de volgende e-mail:

Beste vrienden,

Vandaag zou de dag kunnen zijn waarop we het vrije internet redden. Teken deze petitie!

Op het Amerikaanse Congres is druk uitgeoefend om een wet aan te nemen die de overheid de bevoegdheid geeft om de toegang tot elke website te blokkeren. Maar na overhandiging van onze petitie met meer dan 1,25 miljoen handtekeningen sprak het Witte Huis zich tegen de wet uit. En nu de publieke druk zich op het kookpunt bevindt, wisselen zelfs sommige voorstanders van de wet van kamp. De door Wikipedia aangevoerde protest-blackout heeft de publiekscampagne in één keer tot prominent wereldnieuws gemaakt.
Lees meer…

Update Libië: Gaddafi is niet overwonnen

Uit de berichten blijkt weliswaar dat de NATO in de nacht van zondag op maandag de stad Tripoli zwaar heeft gebombardeerd, zodat de rebellen Tripoli konden binnentrekken, maar het verzet tegen deze aanslag van de NATO leeft nog steeds. De stad is nu onveilig, de NATO-rebellen claimen luidkeels de overwinning en de internationale pers juicht met hen mee, maar Saif al Islam is nog altijd vrij! Hij heeft zich gisteravond openlijk in de stad vertoond, getuige de volgende beelden voor het Rixos hotel:
Lees meer…

De zaak Tesselaar-Brown en de wet op internet

Aanstaande dinsdag 12 juli om 9.30 uur begint voor de Rechtbank Amsterdam een comparitie tussen M. Tesselaar en Steve Brown. Deze zitting is openbaar. Het geschil gaat over de e-mails die Tesselaar in juli 2006 heeft verzonden aan Peter R. de Vries en die Steve Brown in december 2009 op zijn weblog plaatste. Eind februari 2011 eiste Tesselaar plotseling dat haar naam zou worden verwijderd van deze oude BOUblog, dit middels een sommatie van haar advocaat. Ook de link van Petje naar het commentaar op het artikel van Steve moest worden verwijderd. Dat laatste ging me te ver!
Lees meer…

Bradley Manning, de vergeten man van WikiLeaks

Julian Assange, de baas van WikiLeaks, werd uitgeroepen tot kampioen van de vrijheid van meningsuiting. Toch zou de stroom van publicaties waarin de buitenlandse politiek van de VS wordt blootgelegd, onmogelijk zijn geweest zonder het werk van de Amerikaanse soldaat Bradley Manning. Hij zou de geheime documenten hebben gestolen die WikiLeaks publiceert. Manning zit nu in voorarrest in een militaire gevangenis in de VS.
Lees meer…

Categorieën