Selecteer een pagina

Archieven

Louis Hagemann

Fraude in de zaak Baybasin: Hans Moll en Ton Derksen

Afgelopen zomer 2017, verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig door de verdediging gereageerd. Deze heeft vooral de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren. Het is overtuigend bewezen dat er geknoeid werd met de taps. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, ‘Rammelende argumenten voor de Hoge Raad’.
Lees meer…

Onschuldig levenslang: Louis Hagemann

Dat Baybasin ten onrechte is veroordeeld tot levenslang, is nu wel algemeen bekend. Hij is echter niet de enige gevangene in Zuyder Bos die ten onrechte voor de rest van zijn leven achter de tralies werd gefrommeld. Ook Louis Hagemann werd veroordeeld tot levenslang en ook hij is onschuldig aan de moorden waarvoor hij werd veroordeeld. In zijn geval was het bewijs niet vervalst, maar jaren daarvoor reeds vernietigd! Dat hij in 2002 werd veroordeeld voor een moordzaak uit 1984, was slechts mogelijk nadat hij vals werd beschuldigd door P.R. de Vries, die in 2001 in zijn SBS6 tv-programma met “reconstructies” van een geruchtmakende moordzaak uit 1984 de schijn wekte dat Louis Hagemann de moordenaar was… Als iedereen dat gelooft, dan is dat waar! Daarna kwamen er getuigen die iemand hadden horen zeggen dat Louis had gezegd dat hij…
Lees meer…

Ivo, Fred en het hazenpad

minister liegt niet

Het kan vrijwel niemand zijn ontgaan: minister Ivo Opstelten en zijn sidekick Fred Teeven zijn er vandoor gegaan. Op 4 maart kwam Nieuwsuur met een scoop: Fred Teeven heeft indertijd aan de drugscrimineel Kees H. bijna 5 miljoen gulden overgemaakt, belastingvrij! Volgens Ivo Opstelten ging het slechts om ruim 1 miljoen gulden en de bewijzen waren kwijt. Een minister liegt niet! Liegt hij wel, dan is het geen minister. Er zou een Kamerdebat volgen, maar de minister diende zijn ontslag in. In zijn kielzog verdween ook de “crimefighter” Fred Teeven.
Lees meer…

Louis Hagemann: levenslang = levenslang

Wie in Nederland wordt veroordeeld tot levenslang, verdwijnt achter de tralies tot de dood er op volgt. Zelfs als je ten onrechte bent veroordeeld, zoals we weten van Baybasin, dan is het in Nederland vrijwel onmogelijk om het vonnis aan te vechten. En Baybasin is niet de enige, het overkwam ook Louis Hagemann. Hij is in 2005 definitief veroordeeld tot levenslang “wegens gebrek aan bewijs”. Een aantal jaren later trouwde Jacqueline met Louis Hagemann. Sindsdien vecht zij voor zijn vrijheid en rehabilitatie. Daarvan doet ze verslag op haar website.
Lees meer…

Geen herziening in de zaak Hagemann

Gisteren heeft de Hoge Raad besloten dat er geen herziening komt in de zaak Hagemann. Het oordeel werd in snel tempo geveld, terwijl het toch gaat om een man die op nogal vage gronden is veroordeeld tot levenslang! Voor wie de zaak Hagemann niet heeft gevolgd, staat hier het verhaal van de moord op de stewardess Corina Bolhaar en twee van haar kinderen, Donna (9) en Sharon (6). De kleine Brian (1) was het kind van een andere vader, hij werd ongemoeid gelaten.
Lees meer…

Kromspraak in de Nederlandse rechtspraak

Stel dat je in Nederland wordt veroordeeld op grond van valse bewijzen. Als je dat kunt bewijzen, dan kan de zaak ter herziening worden voorgelegd aan de Hoge Raad. Er moet dan sprake zijn van een nieuw feit. Louis Hagemann is in 2005 tot levenslang veroordeeld voor moord en doodslag, waarbij het bewijs vrijwel alleen bestond uit de verklaring van een ex-vriendin. Later vertelde deze “dame” aan drie van haar minnaars dat ze daarover had gelogen om Hagemann ‘er bij te naaien’! Wat vals! Advocaat-generaal Hofstee heeft de Hoge Raad echter geadviseerd het herzieningsverzoek in de zaak Hagemann af te wijzen! Dat Renetta loog, was volgens hem geen nieuw feit.
Lees meer…

Jacky Hagemann praat met Myra over haar man Louis

Louis Hagemann is een voormalige Hells Angel die in 2005 in Hoger Beroep werd veroordeeld tot levenslang wegens de moord op Corina Bolhaar en haar twee kinderen. Deze meervoudige moord was gepleegd in 1984 en nooit opgelost. In 2002 besteedde PR de Vries een uitzending aan deze cold case en volgens die PR-SBS-6 misdaad-show was Louis Hagemann de dader. Naar aanleiding daarvan werd Hagemann strafrechtelijk vervolgd. Het technische bewijs was inmiddels vernietigd wegens “waterschade”, het enige bewijs bestond uit een drietal verklaringen van “horen zeggen”. De belangrijkste getuige was een ex-vriendin van Hagemann, Renetta van der Meer, die voor haar verklaring dik betaald werd door PR.
Lees meer…

Dr. mr. Wedzinga over de zaak Bolhaar

Daarnet ontving ik het volgende persbericht:

De zaak Corine Bolhaar: Berust de levenslange gevangenisstraf die Louis Hagemann moet uitzitten op een rechterlijke dwaling?

In 1984 werden Corina Bolhaar en twee van haar drie kinderen op gruwelijke wijze om het leven gebracht. Verschillende verdachten waren in beeld, maar al snel concentreerde de aandacht van politie en justitie zich op één van hen: Louis Hagemann. Een Hells Angel met een omvangrijk strafblad. Maar het bewijs was onvoldoende en de zaak werd al datzelfde jaar geseponeerd. Vlak voordat de verjaringstermijn zou verstrijken, schonk Peter R. de Vries in een aantal uitzendingen aandacht aan de zaak. Daardoor kreeg de politie informatie van nieuwe getuigen en werd de zaak heropend. Op basis van vooral die verklaringen is Louis Hagemann tot een levenslange gevangenisstraf veroordeeld. Zijn echtgenote laat geen gelegenheid onbenut om de aandacht op deze in haar ogen onterechte veroordeling te vestigen.

Voormalig raadsheer en strafrechtdeskundige dr. mr. W. Wedzinga heeft het dossier bestudeerd en een schokkend artikel geschreven. Een artikel waarin de werkwijze van politie, justitie en advocatuur aan de kaak wordt gesteld en het rechterlijk oordeel op juridische gronden ernstig wordt bekritiseerd. Een artikel over tryal by media, beeldvorming, een macaber spel, een verkeerde verdedigingsstrategie en een veroordeling op gevoel. Bovenal een artikel over een falend juridisch systeem, waarvoor de politiek de hoofdverantwoordelijke is.

Meer lezen? Zie www.raadsheer-wedzinga.nl en www.crimesite.nl

Lees meer…

Peter R. de Vriezerik en Louis Hagemann

Op 13 december j.l. heeft PR de Vries weer een Joran-show uitgezonden, die tegenwoordig ook op Internet kan worden bekeken. Ditmaal draaide het om de video-opname van een politieverhoor. Uiteraard mag deze niet worden vrijgegeven aan de media. De politieambtenaar die deze opname ter beschikking stelde, pleegt een ambtsmisdrijf. In plaats van deze uitzending te verbieden, liet het OM de grote PR zijn gang gaan. Steve Brown merkt dan ook op dat men zich bij een politieverhoor in het vervolg kan beroepen op het media-zwijgrecht! Inmiddels staat dit gedeelte uit de PR-show zelfs op YouTube!

Lees meer…

Categorieën