Selecteer een pagina

Archieven

Hörchner

Fraude in de zaak Baybasin: Hans Moll en Ton Derksen

Afgelopen zomer 2017, verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig door de verdediging gereageerd. Deze heeft vooral de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren. Het is overtuigend bewezen dat er geknoeid werd met de taps. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, ‘Rammelende argumenten voor de Hoge Raad’.
Lees meer…

Robert Hörchner en de wurgslang van Sepot 01

We hebben lang niets gehoord van Robert Hörchner, over wie op BOUblog in het verleden talloze berichten verschenen. Het eerste bericht stamt van augustus 2007 en het laatste van 14 oktober 2013. Robert heeft deze laatste jaren niet stil gezeten, maar wel stil gezwegen! Hij vecht nog altijd voor schadevergoeding wegens een onrechtmatige strafrechtelijke vervolging van 2000 tot 2003, maar hij stuitte daarbij op nog meer onrechtmatige overheidsdaden! Hij ontdekte namelijk niet alleen waarom niemand ooit schadevergoeding krijgt wegens onrechtmatige vervolging, maar dat de overheid daarbij tevens een dubbele boekhouding bijhoudt!
Lees meer…

Ivo, Fred en het hazenpad

minister liegt niet

Het kan vrijwel niemand zijn ontgaan: minister Ivo Opstelten en zijn sidekick Fred Teeven zijn er vandoor gegaan. Op 4 maart kwam Nieuwsuur met een scoop: Fred Teeven heeft indertijd aan de drugscrimineel Kees H. bijna 5 miljoen gulden overgemaakt, belastingvrij! Volgens Ivo Opstelten ging het slechts om ruim 1 miljoen gulden en de bewijzen waren kwijt. Een minister liegt niet! Liegt hij wel, dan is het geen minister. Er zou een Kamerdebat volgen, maar de minister diende zijn ontslag in. In zijn kielzog verdween ook de “crimefighter” Fred Teeven.
Lees meer…

Robert Hörchner praat nogmaals met Myra


Op woensdag 9 oktober had Robert Hörchner nogmaals een gesprek met Myra. Dat ging over het artikel van Frans Glissenaar en Harry Lensink in Vrij Nederland van 28 september j.l.. Robert begint met een kleine correctie op het artikel, waarin staat dat de Haagse AG in een brief heeft gesteld dat Hörchner ten onrechte als verdachte was aangemerkt. In die brief staat letterlijk dat Hörchner en Pijnenborg ten onrechte zijn aangehouden. Natuurlijk maakt dat geen verschil, maar deze aanhouding ging reeds gepaard met onrechtmatige overheidsdaden. Hörchner en Pijnenborg zijn onrechtmatig strafrechtelijk vervolgd!
Lees meer…

Robert Hörchner en de feiten in Vrij Nederland

In de Vrij Nederland van 28 september 2013 staat een lang artikel over Robert Hörchner en zijn partner Annelies Pijnenborg. Dat artikel bevat een groot aantal feiten die meer licht werpen op de zaak Hörchner. In het artikel staan echter ook foutjes, zoals bij voorbeeld dat Hörchner een textielbedrijfje had. Hörchner was eigenaar directeur van Clip Confectie, een bedrijf met een omzet van 2 tot 3 miljoen gulden per jaar, dat hij eigenhandig had opgebouwd. In een gehuurde bedrijfshal in Den Bosch stonden snijtafels van 30 m lang, waterpas gesteld, en daar boven hingen de kabels voor de elektrische snijders. Op de tweede verdieping waren langs de wand de kantoren gevestigd en de orders gingen over 10.000 mantelpakken en zo. Het was een bloeiend bedrijf!
Lees meer…

Robert Hörchner praat met VN en met Myra

Eergisteren heeft Robert Hörchner weer een gesprek gevoerd met Myra, waarin ze samen een artikel bespraken dat is verschenen in Vrij Nederland van 28 september 2013. In dit artikel staan nieuwe feiten waaruit blijkt dat Hörchner ten onrechte strafrechtelijk is vervolgd en met opzet door Nederland aan Polen werd overgeleverd. Ook het artikel dat Hörchner in januari 2013 op Crimesite plaatste, werpt licht op de achtergrond van de onterechte vervolging van Hörchner. Om het nieuwe gesprek met Myra te volgen, is het wel belangrijk dat men de zaak goed begrijpt. Daarom gaan we terug naar zijn eerdere gesprek met Myra.
Lees meer…

George Reuchlin praat met Myra

Gisteren sprak Myra met George Reuchlin, de schrijver van het boek: Het Geschonden Gelaat van de Staat. Dat boek ging over allerlei zaken waarin de Staat grote schade had berokkend aan de burger, door een onterechte strafrechtelijke vervolging of andere onrechtmatige daden. Zelfs als in rechte vast staat dat het handelen van de Staat onrechtmatig was, dan nog weet de Landsadvocaat de civiele procedure om schadevergoeding dusdanig te rekken, dat het slachtoffer berooid achterblijft.
Lees meer…

Robert Hörchner spreekt met Myra over Baybasin

(illustratie: Hüseyin Baybasin)

Gisteravond had Myra een lang gesprek met Robert Hörchner over de zaak Baybasin. In het begin gaat het over de manier waarop Baybasin in Nederland terecht gekomen is. Wat Robert vertelt, klopt echter niet helemaal. Baybasin was ooit een “diplomaat” voor de Turkse regering, die heroïne-deals afsloot in Europa. In 1982 werd hij gearresteerd in Engeland en hij kreeg 12 jaar. Na 3 jaar vroeg de Turkse regering om een gevangenen-ruil, waardoor Baybasin terugkeerde naar Turkije. Eind jaren ’80 probeerde men hem te dwingen tot deelname aan de strijd tegen de Koerden, maar Baybasin is zelf een Koerd! Hij weigerde en daarmee begon de vervolging die uiteindelijk leidde tot levenslang in Nederland.
Lees meer…

Robert Hörchner spreekt met Myra

Robert Hörchner is op BOUblog wel bekend, maar zijn verhaal staat in stukjes over de jaren verspreid. Op 20 maart j.l. heeft Hörchner een gesprek gehad met Myra, waarin hij zijn verhaal van begin tot einde vertelt. Hörchner is een heldere spreker die op een rustige en boeiende manier vertelt welke horror hemzelf en zijn partner Annelies Pijnenborg is overkomen en wat de consequenties zijn, niet alleen voor henzelf, maar voor ons hele rechtssysteem. Luister en huiver! En besef dat het iederéén kan overkomen!
Lees meer…

Categorieën