Selecteer een pagina

Archieven

Sibel Edmonds

Turkije “bestrijdt” ISIS tegen de Koerden en Assad

Het vorige artikel op BOUblog ging over vluchtelingen die proberen om Europa binnen te komen. Volgens sommige mensen zijn dit “gelukzoekers”, maar de meesten vluchten voor de oorlog die woedt in hun land van herkomst. Een ernstig oorlogsgebied is Syrië, reeds 2 miljoen mensen zijn daar gevlucht, de meesten naar Turkije. Bekijk de fotoreportage uit september 2014: Fleeing Isis: Tens of Thousands of Syrian Kurds Cross Border into Turkey, dan is duidelijk dat deze mensen niet op zoek zijn naar geluk, maar slechts het vege lijf proberen te redden. Uiteraard hopen ze daarna ergens een nieuw bestaan op te bouwen, maar ze zijn nergens welkom!
Lees meer…

Sibel Edmonds: 9/11, spionage en de handel in atoomgeheimen

Sibel Edmonds trad vlak na 9/11 in dienst van de FBI, als vertaalster Turks en Farsi. Telefoontaps tussen inlichtingenofficieren, medewerkers van het Pentagon, terroristen en diplomaten vielen binnen haar taak. Zo stuitte ze op een complot van spionage en handel in wapens en nucleaire geheimen. The American-Turkish Council (ATC), officieel een organisatie die de handel met Turkije bevordert, bleek daarbij betrokken. Toen Edmonds haar superieuren waarschuwde, werd ze door de FBI ontslagen en ze kreeg een gagorder, een zwijgplicht opgelegd. Ze werd wel gehoord door de 9/11-Commissie, maar in het 9/11-Report stond daarover niets. Ze protesteerde en werd zo tot een symbool voor de 9/11-Waarheidsbeweging. Ze richtte een netwerk op van klokkenluiders binnen de veiligheidsdiensten en ze bleef haar ontslag aanvechten.
Lees meer…

Sibel Edmonds en de Staat der Nederlanden

De getuigenis van Sibel Edmonds is in alle opzichten schokkend en heeft ernstige consequenties voor een goed begrip van de toestand in de wereld. Helaas blijven de media over haar verklaring zwijgen. Wat een struisvogelpolitiek! We kunnen natuurlijk ook doen alsof dit zich uitsluitend afspeelt in de VS, waar alles nou eenmaal groter, slechter en erger is dan in ons eigen kleine Nederlandje, maar dat is beslist niet waar.
Lees meer…

Wie is bang voor Sibel Edmonds?

Nadat de getuigenis van Sibel Edmonds voor de Ohio Elections Commission was vrijgegeven, bleef het in de media verrassend stil. Dat de media in Nederland zwegen, zou nog begrijpelijk zijn. Het gaat immers over Amerikaanse toestanden, hoewel wat Edmonds vertelt bepaald geen Amerikaanse kattenpis is. Haar onder ede afgelegde verklaring gaat over omkoping, chantage, internationale drugshandel, het illegaal verhandelen van atoomgeheimen en het beïnvloeden van het stemgedrag van volksvertegenwoordigers. Zij noemde met name een aantal zeer hoge politici als betrokkenen in dit complot van Turkse en Israëlische geheime diensten. Ook zou haar getuigenis veel oud nieuws bevatten, ware het niet dat alles wat ze vertelde tot op heden glashard werd ontkend. Van de foto’s op haar website staat reeds sinds 2007 de volgende collage op YouTube:
Lees meer…

Wat Sibel Edmonds vertelt, deel 1

Om de getuigenis van Sibel Edmonds beter te begrijpen, is het wel handig om eerst te weten om welke zaak het gaat. Jean Schmidt is een dame die vanuit de staat Ohio een zetel heeft voor de Republikeinse partij in het Amerikaanse Congres. David Krikorian, een Amerikaanse zakenman en lid van de Democratische partij, is kandidaat voor de verkiezingen van 2010 voor deze congreszetel. Krikorian heeft Schmidt er openlijk van beschuldigd dat zij haar stemgedrag laat bepalen door de Turkse lobby in de VS. Daarop heeft Schmidt een klacht ingediend tegen Krikorian bij de Ohio Elections Commission en Krikorian heeft Sibel Edmonds opgeroepen als getuige. De Commissie heeft haar als getuige aanvaard en dat is wel bijzonder, want tot nog toe heeft men Sibel Edmonds alleen maar de mond gesnoerd.
Lees meer…

Turkse tolken

illustratie: Hüseyin Baybasin

In mei 2004 werd de vastgoedmagnaat Willem Endstra vermoord. Op 3 maart 2007 stond in het NRC een artikel over de manier waarop de daders werden gepakt, namelijk door de bemiddeling van een geschorste Turkse tolk. De journalist Jan Meurs noemt hem Ahmed Celik, maar hij heet Tayar Cetinkaya. Hij werd in 2005 als tolk geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten. Op 5 maart 2007 schreef Jan Meurs nog een artikel over hem, dat aldus eindigt: “Uit een aantal documenten die in het bezit zijn van NRC Handelsblad, blijkt dat de eerste beschuldigingen in de richting van tolk teruggaan naar 1998 en betrekking hebben op het justitieel onderzoek naar de voor moord en drugshandel veroordeeld Turkse koerd Hüseyin Baybasin.”
Lees meer…

Categorieën