Selecteer een pagina

Archieven

Baybasin/Demmink

Turkse tolken

illustratie: Hüseyin Baybasin

In mei 2004 werd de vastgoedmagnaat Willem Endstra vermoord. Op 3 maart 2007 stond in het NRC een artikel over de manier waarop de daders werden gepakt, namelijk door de bemiddeling van een geschorste Turkse tolk. De journalist Jan Meurs noemt hem Ahmed Celik, maar hij heet Tayar Cetinkaya. Hij werd in 2005 als tolk geschorst omdat de AIVD had ontdekt dat hij gegevens lekte naar de Turkse autoriteiten. Op 5 maart 2007 schreef Jan Meurs nog een artikel over hem, dat aldus eindigt: “Uit een aantal documenten die in het bezit zijn van NRC Handelsblad, blijkt dat de eerste beschuldigingen in de richting van tolk teruggaan naar 1998 en betrekking hebben op het justitieel onderzoek naar de voor moord en drugshandel veroordeeld Turkse koerd Hüseyin Baybasin.”
Lees meer…

Het rookgordijn rond justitie

Hoewel het vuur gedoofd leek, blijkt er nog steeds een veenbrand te woeden! Geen vlammen, maar wel een verstikkend rookgordijn. Op 4 juli heeft minister Hirsch Ballin de Kamervragen beantwoord die naar aanleiding van de publicaties in de Telegraaf en de Nieuwe Revu zijn gesteld. Ze waren afkomstig van Krista van Velzen en Jan de Wit (beiden SP), van Fred Teeven (VVD), Raymond de Roon (PVV) en Khadija Arib (PvdA). Hirsch Ballin kwam dus zowel van links als van rechts onder vuur te liggen.
Lees meer…

Gloeiende sintels onder de as

Nu de doofpot weer gesloten is en het vuur gedoofd, wil ik graag hulde brengen aan de journalisten die even het deksel wisten te lichten. Op 13 april beet EénVandaag de spits af, met een uitzending die er niet om loog. Op 3 mei besteedde EénVandaag nogmaals aandacht aan deze zaak en op 13 juni kwam het zelfde team met een reportage die aan duidelijkheid niets te wensen over liet. Reeds in 1994 deed het Rotterdamse HIK-team onderzoek naar een netwerk van kinderprostitutie. In 1998 heeft Netwerk daar twee uitzendingen aan gewijd, maar deze staan helaas niet meer op Internet. EénVandaag liet echter zien dat ook toen al de naam van topambtenaar Joris boven kwam drijven.
Lees meer…

Spreken is zilver, zwijgen is fout

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nu het kort geding is verloren door Baybasin en gewonnen door de Staat en Demmink c.s., wordt ook duidelijk hoe onze media zich gedragen. Over de zedenmisdrijven van Joris Demmink mag niet teveel worden gepubliceerd, dat bleek al in 2003. Zowel de Panorama als de Gay Krant kregen toen een publicatieverbod. Daarom zijn hun lippen nu verzegeld. Maar is deze situatie niet een beetje in strijd met onze grondwet?
Lees meer…

Onafhankelijke Rechter stelt zijn Baas in het gelijk

Illustratie: Hüseyin Baybasin

Gisteren, 25 juni 2007, heeft mr. R.J. Paris vonnis gewezen in het kort geding van Baybasin tegen de Staat, mr. J. Demmink, mr. M. Kolkert en Mr. Gijs J.M. Wouters. Baybasin eiste daarin ten eerste dat de gedaagden zich zullen onthouden van iedere bemoeienis met zijn (rechts)positie, in ieder geval totdat beslist zal zijn op de aangifte van Baybasin tegen Demmink. Ten tweede eiste Baybasin dat het hem in beginsel zal worden toegestaan om in redelijke mate contacten te onderhouden met vertegenwoordigers van de media over zijn veroordeling en over zijn aangifte tegen Demmink.
Lees meer…

Druk in de doofpot van Demmink

Edit zaterdag 23 juni: Daarnet bereikt mij het volgende bericht van de advocate van Baybasin:

De journalist Burhan Kazmali, de bron van de verklaringen die afgelopen maandag aan de Voorzieningenrechter zijn afgegeven, is gisteravond op weg naar Nederland op de vluchthaven van Istanbul gearresteerd. Al het materiaal dat hij bij zich had van zijn interviews met betrokken officials en een indertijd betrokken kind!!!! is in beslag genomen. Hij had via mij voor a.s. dinsdag een afspraak met het Landelijk Parket gemaakt om terzake een verklaring af te leggen. Het Landelijk Parket ontkent iets met deze arrestatie te maken te hebben. Men zou hem juist graag willen spreken. De Turkse politie heeft Kazmali meegedeeld dat er op verzoek van Nederland een onderzoek op hem liep en dat het om ‘Demmink’ ging. Dit heb ik van de Turkse advocaat begrepen, die Kazmali heeft gesproken. Hij is vanochtend weer vrijgelaten. A.s. maandag weet men meer omdat de zaak dan voor de rechter komt en men dan kennis kan nemen van de onderliggende documenten.

Met vriendelijke groet,

Adèle van der Plas

Lees meer…

Demmink: een topambtenaar met klem

illustratie: Hüseyin Baybasin

Nadat de advocaten van Baybasin hun eis in kort geding hadden toegelicht, was het woord aan de verdediging, de landsadvocaat E. Daalder. En er was echter een ding dat werd gemist in zijn betoog: In elke gevangenis hangen overal camera’s. Waarom toonde de landsadvocaat niet even de beelden van het omstreden bezoek? Dan had iedereen kunnen zien of Advocaat Generaal Kolkert, die nu als taak heeft om Baybasin financieel te plukken, zich wel of niet in het gezelschap van Demmink en Wouters bevond toen de Penitentiaire Inrichting te Alphen aan de Rijn op 12 april met “hoog bezoek” werd vereerd.
Lees meer…

Categorieën