Selecteer een pagina

Archieven

Langendoen

Baybasin en de Grijze Wolven

Baybasin 27
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Volgens het Hof Den Bosch heeft Baybasin nog een poging tot moord op zijn geweten, en wel in Nederland, vlak voor hij werd gearresteerd. Om deze laatste beschuldiging te begrijpen, gaan we even terug naar de uitzending van Zembla, op 6 februari 2003. Vanaf minuut 12 wordt daarin verteld hoe Baybasin in Europa een boekje open deed over heroïnesmokkel door hoge Turkse functionarissen. Zijn bemoeienis met de Koerdische strijd voor onafhankelijkheid maakt hem ook al niet geliefd bij de Turkse overheid. Mr. Adèle van der Plas zegt dan het volgende:
Lees meer…

Baybasin en de Moord in Kentucky

Baybasin 17
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Tot nog toe waren alle “misdaden” van Baybasin gesitueerd in Turkije. Weliswaar zouden ze telefonisch zijn gepleegd vanuit Nederland, maar als bewijs voor een internationale criminele organisatie blijft het wat mager. Ook viel te verwachten dat de verdediging zou aanvoeren dat, sinds alle misdaden in Turkije zijn gepleegd, de Nederlandse rechter niet bevoegd is. Daarom moet men Baybasin ook ergens anders een (massa)moord willen laten plegen. De keuze valt op Kentucky (USA). Dit wordt feit 2.
Lees meer…

Baybasin en de Gijzeling van Mehmet Celik

Baybasin 06
(illustratie: Huseyin Baybasin)

Om Baybasin voor levenslang achter de Nederlandse tralies te krijgen, zijn 20 kilo heroïne en een moord nog niet voldoende. Baybasin zou leiding moeten geven aan een internationale criminele bende. Daartoe wordt vervolgens Mehmet Celik gegijzeld, uiteraard in opdracht van Baybasin. In de stukken is dit feit 3.
Lees meer…

Hoe het Nederlandse OM een marteling uitbesteedde

Baybasin 01
(illustratie: Huseyin Baybasin)

In het Rapport Langendoen staat het volgende:

“Op 11 januari 2008 sprak ik met de hulp van een tolk met Yavuz YavuztÜrk, geboren op 6 april 1965 te Solhan. De heer Yavuz vertelde mij dat hij als verdachte gedetineerd is geweest in verband met de moord op ene heer Öge. Dat hij in dat onderzoek door een speciaal team uit Ankara gedurende vele weken is gemarteld. De marteling zou volgens hem zijn uitgeoefend omdat er vanuit Nederland gezegd zou zijn dat hij de moord in opdracht van de heer Baybasin zou hebben gepleegd.
Lees meer…

Baybasin en de Moord in de Theetuin

(illustratie: Huseyin Baybasin)

De heroïnehandelaar Nuri Korgut zat sinds 9 januari 1998 in de gevangenis van Istanbul, waar men hem probeerde te laten verklaren dat hij in opdracht handelde van Baybasin. Baybasin zelf werd op 27 maart 1998 in Lieshout gearresteerd. Om iemand levenslang achter de tralies te krijgen, is een poging tot smokkel van 20 kilo heroïne echter niet voldoende. Baybasin moest worden veroordeeld als gevaarlijke topcrimineel! Men laat hem daartoe vervolgens een onopgeloste moord plegen. Onze brave Turkse tapvervalser zorgt voor het bewijs!

Op 9 november 1997, om 16.25 uur, werd in Istanbul in een theetuin Sadik Suleyman Öge doodgeschoten. Dit wordt feit 1 in de tenlastelegging:
Lees meer…

Baybasin, heroïne, twee Roemenen en Nuri Korkut


(illustratie: Huseyin Baybasin)

Om Baybasin achter de tralies te krijgen, zijn valse telefoontaps niet voldoende. Er moeten ook wat misdaden in scène worden gezet. In Nederland was de organisatie in handen van officier van justitie mr. H.M.P. Hillenaar en de uitvoering lag bij het IRT Noord en Oost Nederland. In Turkije lag de organisatie bij Ferruh Tankus, de toenmalige chef van de narcotica-brigade. De eerste “misdaad” van Baybasin, die in de stukken feit 4 wordt genoemd, was een heroïnesmokkel. Twee Roemenen, Ilie Priescu en zijn maat, werden op 9 januari 1998 aan de grens van Erdine in Turkije gepakt met ruim 2 kilo heroïne. Die hadden ze gekocht in Istanbul, bij Nuri Korkut. Maar wat heeft dat te maken met Baybasin? Die verbleef immers in Nederland?
Lees meer…

Getuige X1: nog een eerlijke Turkse politieman

Baybasin 07
(illustratie Huseyin Baybasin)

We hebben reeds gezien dat de Turkse tapvervalser na de arrestatie en berechting van zijn baas Ferruh Tankuş last kreeg van zijn geweten. Toen hij werd benaderd door de journalist Kazmali, wilde hij wel praten. De reden die hij daar zelf voor geeft, is dat hij een fan van Kazmali is. Zijn identiteit moest echter geheim blijven. Nadat Kazmali zijn verklaring had gepubliceerd in zijn krant, de Yalova Cizgi, kwam er een Hollander vragen of hij hem mocht spreken. Deze agent heeft toegestemd en tegenover Langendoen verklaarde hij nog meer, dan tegenover Kazmali. We mogen vermoeden dat dit komt omdat de publicatie van Kazmali voor hem geen negatieve gevolgen heeft gehad. Hij wordt getuige X2 genoemd.
Lees meer…

Turkse tapvervalser verzoekt aan Commissie Buruma

Baybasin 05
(illustratie Huseyin Baybasin)

Naar aanleiding van het verhaal van de Turkse tapvervalser, vroeg Dick zich af waarom deze man zo gemakkelijk aan de praat te krijgen was. Deze vraag wordt door hem zelf duidelijk beantwoord. In het Klachtschrift van mr. Adèle van der Plas namens Baybasin, wegens het niet vervolgen van Demmink, Hillenaar en consorten, wordt deze Turkse agent X2 genoemd. Over hem zegt het Klachtschrift het volgende:
Lees meer…

Langendoen en de Turkse tapvervalser


(Illustratie: Huseyin Baybasin
Bij het beroep in cassatie van Baybasin in oktober 2003 verklaarde de Hoge Raad: “Dat Nederland geen controle zou hebben over het functioneren van de tapkamers doordat er in Nederland geen kennis bestaat van de uit Israël afkomstige software is, voor zover dit al juist zou zijn, onvoldoende om aan te nemen dat er met telefoontaps is gemanipuleerd.” Deze redenering gaat volkomen voorbij aan het probleem! Er worden in Nederland 1.700 telefoons per dag getapt en niemand weet wat er met die gesprekken gebeurt!

In het geval van Baybasin is inmiddels duidelijk wat er is gebeurd. De Turkse journalist Burhan Kazmali heeft de politieagent opgespoord die verantwoordelijk was voor die geluidsbanden. Langendoen heeft in Istanbul niet alleen met Burhan Kazmali gesproken, maar ook met deze Turkse politieagent. In zijn rapport vertelt Langendoen:
Lees meer…

Telefoontaps en tapvervalsing

Elke dag worden er in Nederland bijna 1.700 telefoons getapt. In de VS zijn dat er slechts 2.208 per jaar! Baybasin werd in 2002 veroordeeld tot levenslang, uitsluitend op telefoontaps. Volgens de verdediging was er met die taps geknoeid, maar het Hof ‘s Hertogenbosch hield slechts rekening met het ordeel van een “deskundige” van het NFI, die alleen maar naar de banden had geluisterd. Een technisch onderzoek heeft het NFI niet verricht. Op de website Geen Onschuldigen Vast staat een Zwartboek, waaruit blijkt hoe “deskundig” het NFI soms te werk gaat.
Lees meer…

Categorieën