Archief
Artikelen

Archief van de categorie ‘BOUboek’

img108 img109 img110

Klik op de plaatjes voor meer informatie

Eigenlijk denk ik niet dat ook maar iemand in de gaten had dat mijn boeken weg waren. Men kent me wel als schrijfster van BOUblog, maar dat is voor mij slechts bijzaak. Al heel lang bestudeer ik de seksuele orde en de manier waarop deze historisch is gegroeid. Een belangrijke invalshoek was daarbij de psychoanalyse. Tijdens mijn studie psychologie stuitte ik op een psychoanalyticus die geheel buiten de gevestigde orde viel: Immanuel Velikovsky. Volgens deze Joods-Russische psychiater was de Bijbelse god Jhwh een komeet. Deze komeet zou in Bijbelse tijden rampen hebben aangericht op aarde.
Lees verder »

img108 img109 img110
Koop een boek! Klik op de plaatjes!

Zoals trouwe lezers weten, schrijf ik niet alleen BOUblog, maar ook boeken. Ik bestudeer al vele jaren de stelling van Velikovsky, een Joods-Russische psychoanalyticus die meende dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was en dat de 18e dynastie van Egypte 4 of 5 eeuwen te vroeg gedateerd is. Zijn theorie is veelomvattend en uitdagend. Om te weten of het waar is, heb ik in de loop der jaren diverse onderwerpen bestudeerd. Een van de uitkomsten van mijn onderzoek luidde: als Jhwh een komeet was, dan was Oidipous een tijdgenoot van Mozes. De exodus begon dan eind maart 1628 v.Chr. en Oidipous stak zich nog datzelfde jaar de ogen uit. Vanuit die gedachte heb ik de tragedies over Oidipous en zijn verwanten bewerkt tot romans, Kinderen van Kadmos.
Lees verder »


Klik op het plaatje.

© Boudine Berkenbosch
Brave New Books 2015
ISBN: 9 789402 121223

Omslagontwerp:
Ch. Doumas The Wall-Paintings of Thera, p. 52
Idryma Theras–Petros M. Nomikos,
The Thera Foundation, Athens 1992

Aantal pagina’s: 296

Inhoudsopgave:
Lees verder »

Klik op het plaatje.

© Boudine Berkenbosch
Brave New Books 2015
ISBN: 9 789402 121216

Omslagontwerp:
Ch. Doumas: The Wall Paintings of Thera, p. 57
Idryma Theras–Petros M. Nomikos,
The Thera Foundation, Athens 1992

Aantal pagina’s: 281

Inhoudsopgave:
Lees verder »


Klik op het plaatje.

© Boudine Berkenbosch
Brave New Books 2015
ISBN: 978 940 2121 193

Omslagontwerp:
Ch. Doumas: The Wall Paintings of Thera, p. 162
Idryma Theras–Petros M. Nomikos,
Athens 1992

Aantal pagina’s: 300

Inhoudsopgave:
Lees verder »

img108 img109 img110

Klik op de plaatjes om naar de beschrijving van de boeken te gaan.

Lees verder »

Zoals ik al zei, is Velikovsky een psychoanalyticus. In de psychoanalyse spelen twee “mythische” figuren een belangrijke rol: Mozes en Oedipus. Over Mozes heeft Freud een boekje geschreven: Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Omdat de archeologen de exodus hadden geplaatst rond 1250 v.Chr., concludeerde Freud dat Mozes een leerling was van farao Akhenaton, die in Egypte een monotheïstische religie had ingesteld. En Oidipous, of zoals Freud hem noemt: Oedipus, leende zijn naam aan het Oedipus-complex. Volgens Sophokles heeft koning Oidipous zijn vader vermoord, waarna hij met zijn moeder trouwde. Toen hij dat ontdekte, stak hij zich de ogen uit.
Lees verder »

Zoals ik al zei: ik bestudeer de hypothese van Velikovsky. Mijn conclusies zijn anders, want Venus kan nooit een komeet zijn geweest. Maar Venus speelt wel een grote rol in de mythen die gaan over kosmische rampen. Ik denk dat dit komt omdat Venus overkookte als de komeet rond de zon ging en zijn staart over Venus zwiepte. Vandaar dat Venus altijd wordt afgebeeld met lang (en het liefst blond) haar. Venus heeft een atmosfeer van CO2 met wolken van zwavelzuur! Mercurius kreeg vleugels wegens hetzelfde, want Mercurius heeft geen atmosfeer, maar de korst kan wel een beetje overkoken.
Lees verder »

Zoals blijkt uit mijn vorige post, bestudeer ik het werk van Immanuel Velikovsky. Gemakkelijk is dat niet, want Velikovsky beweerde dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was. Ik heb zijn boeken gelezen omdat Velikovsky een psychoanalyticus is. Ik las ze in die tijd vrijwel allemaal: Freud, Jung, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Juliet Mitchell en ga zo maar door. Maar Velikovsky sloeg aan! Ik was in die tijd ook bezig met feminisme en mijn reactie op Velikovsky luidde: “Als Jhwh een komeet was, dan is het vaderrecht een rampenplan!” Het resultaat was dat men dacht dat ik gek geworden was, dus hield ik verder mijn mond maar.
Lees verder »

In de Bijbel staan de meest wonderlijke verhalen, die eigenlijk door niemand worden geloofd. Immanuel Velikovsky, een Joods-Russische psychiater en psychoanalyticus, beweerde echter dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was. Als dat waar is, dan krijgen die rare verhalen een zekere logica, waaruit blijkt dat ze niet zijn verzonnen, maar een (soms gebrekkig) verslag zijn van ware gebeurtenissen. Een belangrijk verhaal speelt tijdens het leven van Abraham, vlak voor de geboorte van Isaak. Het gaat als volgt:
Lees verder »