Selecteer een pagina

Archieven

Bijbel

Immanuel Velikovsky, een controversieel genie

Immanuel Velikovsky (1895-1979) was een Joods-Russische arts en psychiater, die in 1921 in Moskou afstudeerde in de medicijnen, waarna hij emigreerde naar Berlijn. In 1924 vertrok hij naar Palestina, het huidige Israël. Daar werkte hij als psychoanalyticus en hij publiceerde verscheidene artikelen over psychiatrie. In 1939 vertrok hij voor studie naar de VS. Omdat kort daarop WO II uitbrak, kon hij niet terug naar Palestina en bleef hij tot zijn dood in de VS wonen.
Lees meer…

Genesis en de Komeet: Inleiding

Genesis en de Komeet is een studie naar aanleiding van het werk van Immanuel Velikovsky, die in de jaren ’50 stelde dat Jhwh een komeet was. Er zijn op aarde ernstige rampen gebeurd, maar de mensheid heeft het overleefd. Als Jhwh een komeet was, dan behoren deze rampen nu voorgoed tot het verleden, want deze komeet is ingevangen door Jupiter. Volgens mij is dat goed nieuws! Genesis en de Komeet is gratis te downloaden, zodat iedereen dit boek kan lezen. Bij deze de inleiding:
Lees meer…

Genesis en de Komeet, een zoektocht naar Bijbelse rampen

Genesis en de Komeet is een studie naar aanleiding van het werk van Immanuel Velikovsky. Deze van oorsprong Joods-Russische psychiater en psychoanalyticus veronderstelde in de jaren ’50 dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was die nog in historische tijden rampen op aarde heeft aangericht. Als dat waar is, dan heeft dat consequenties voor de gelovige Joden, Christenen en Moslims. Hun god zou dan geen almachtig opperwezen zijn, maar een hemellichaam.
Volgens Velikovsky zijn de rampen die deze komeet aanrichtte, onzichtbaar in de oude geschiedenis, omdat de chronologie niet klopt. Ook dat zou grote gevolgen hebben, niet alleen voor de oude geschiedenis, maar ook voor ons begrip van de samenleving en de rol die de religie speelt in onze beschaving.
Dat er kosmische inslagen waren, is wel bewezen. In dit boek worden zij verbonden aan het Bijbelboek Genesis en voorzien van jaartallen. Als Jhwh een komeet was, dan verscheen deze overal op het zelfde moment. Dan kan men op grond van zijn verschijningen de chronologie herzien. Ook komt die komeet nooit meer terug, want als Jhwh een komeet was, dan is deze God ingevangen door de oppergod van de oudheid, de planeet Jupiter.

Dit boek is gratis te downloaden (pdf).

Donaties zijn meer dan welkom!

Een regen van brandende zwavel…

In de Bijbel staan de meest wonderlijke verhalen, die eigenlijk door niemand worden geloofd. Immanuel Velikovsky, een Joods-Russische psychiater en psychoanalyticus, beweerde echter dat de Bijbelse god Jhwh een komeet was. Als dat waar is, dan krijgen die rare verhalen een zekere logica, waaruit blijkt dat ze niet zijn verzonnen, maar een (soms gebrekkig) verslag zijn van ware gebeurtenissen. Een belangrijk verhaal speelt tijdens het leven van Abraham, vlak voor de geboorte van Isaak. Het gaat als volgt:
Lees meer…

De Exodus-controverse

Deze BOUblog was oorspronkelijk geplaatst op 23 april 2008. Uit mijn statistiek bleek dat hij sinds 1 oktober reeds 294 maal is bekeken, maar de video deed het niet meer. Die heb ik nu hersteld. Omdat dit verhaal tijdloos is, heb ik het herplaatst.

In de Bijbel staat een verhaal dat de kern vormt van het monotheïsme: de Exodus. Het gaat over een reeks van dramatische rampen die, als ze waar gebeurd zouden zijn, een diepe indruk moeten hebben achtergelaten op alle volkeren die toen leefden. Het verhaal is geschreven vanuit het perspectief van de Israëlieten, die op dat moment in Egypte woonden, maar die oorspronkelijk uit Mesopotamië kwamen.
Lees meer…

Elektromagnetisme, een andere kijk op de kosmos

In twee oudere artikelen, De Exodus-controverse en De Velikovsky-controverse, besteedde ik al eens aandacht aan het werk van de Joodse arts en psychoanalyticus Immanuel Velikovsky, die in 1979 is overleden. Het ging toen om de invloed die deze geleerde heeft gehad op de archeologie. Volgens Velikovsky was de huidige chronologie niet juist en hij wees daarbij op talloze anachronismen. Dit probleem wordt nu in elk geval onderkend en al is het daarmee nog niet opgelost, er wordt wel aan gewerkt. Velikovsky bestudeerde echter niet alleen de oude geschiedenis, maar ook de kosmos. Volgens hem was deze doortrokken van elektromagnetisme, hetgeen het Bijbelse verhaal over de exodus zou kunnen verklaren.
Lees meer…

Palestina, Israël, de VS en Armageddon

Hoewel Israël in Palestina de ene misdaad na de andere begaat en regelmatig wordt veroordeeld door de Verenigde Naties, blijft de stemming in de Verenigde Staten over het algemeen pro Israël. Weliswaar kent de VS een sterke Joodse lobby, maar de Joden zijn er veruit in de minderheid. Bijna 80% van de inwoners van de VS zijn Christenen. Zij staan achter Israël, ze zijn het eens met de financiële en politieke steun die de VS verleent aan een staat die is gevestigd op gestolen grond en die een bloedige terreur uitoefent tegen de bevolking van het land dat door Israël geannexeerd werd. Vooral de evangelische Christenen, ongeveer 50 miljoen in getal, beschouwen Israël als een goddelijk gegeven! Dat is 50 van de 300 miljoen, oftewel 1 op 6 Amerikanen.
Lees meer…

Wie heeft de Bijbel geschreven?

De Bijbel is een verzameling boeken die sinds de oudheid bewaard zijn gebleven. Daarin staat de geschiedenis van de Semieten, van Adam en Eva tot en met de Romeinse Tijd. Omstreeks 2400 v.Chr. nemen de Semieten het schrift over van de Sumeriërs, hun eerste geschriften stammen dus uit deze tijd. De verhalen die daaraan voorafgaan, zijn mondeling overgeleverd. Ze zijn opgeschreven in de tijd van Nimrod, oftewel Sargon van Akkad (omstreeks 2300 v.Chr.). De Sumeriërs en de Semieten schreven op kleitabletten, dat zijn stenen tafelen. Sem is de stamvader van Heber en Heber is de stamvader van de Hebreeërs. Ook de Aartsvaders waren Hebreeërs: Abraham, Isaak en Jacob, die zichzelf later Israël noemde omdat hij had geworsteld met El, de allerhoogste god van Kanaän.
Lees meer…

De rivalen van Jezus

Toen Jezus van Nazareth omstreeks het jaar 30 AD als prediker door Judea trok, was hij beslist niet de enige. In die tijd bestond er een heftige concurrentie tussen allerlei religies en predikers. Johannes de Doper, die in het Christendom wordt beschouwd als een voorloper van Jezus, was een zelfstandige prediker met talloze volgelingen in het hele Romeinse Rijk. In 350 bestond er nog steeds een groep volgelingen van Johannes. Toen het Christendom de Romeinse staatsreligie werd, zijn zij naar een afgelegen plek in Koerdistan getrokken. Men noemt hen Mandaeërs en Johannes de Doper is nog steeds hun belangrijkste profeet.
Lees meer…

De Velikovsky-controverse

Immanuel Velikovsky is beroemd om zijn boeken, zoals “Werelden in Botsing” en “Eeuwen in Chaos”, waarvan miljoenen exemplaren zijn verkocht. Deze Joodse psychoanalyticus werd in 1895 geboren in Rusland. In 1921 studeerde hij af in de medicijnen, maar onder druk van het antisemitisme week zijn familie uit naar Duitsland. Daar werkte Velikovsky aan het samenstellen van een Hebreeuwse wetenschappelijke bibliotheek, waardoor hij in contact kwam met grote Joodse geleerden, zoals Einstein, met wie hij later bevriend raakte. Zijn leer-analyse deed hij bij Wilhelm Stekel. Vervolgens werkte hij als arts en psychiater in Palestina. Vlak voor het uitbreken van WO II verhuisde hij naar de VS en vanaf de jaren ’50 van de vorige eeuw publiceerde hij een aantal boeken die de wetenschappelijke wereld dusdanig schokten, dat “serieuze” wetenschappers ze zelfs niet wilden lezen. Volgens Velikovsky is de aarde in het verleden herhaaldelijk getroffen door een komeet.
Lees meer…

Categorieën