Selecteer een pagina

Archieven

Resultaten voor " mr. Andrzej Bauk "

Alwéér een onderduiker door Overleveringswet!

Toen Robert Hörchner in 2007 werd geconfronteerd met een verzoek tot overlevering aan Polen, kwamen er wisselrechters aan te pas om dit slachtoffer van een onrechtmatige vervolging door ons OM te veroordelen tot de Poolse gevangenis. Het Poolse verzoek bevatte geen enkel bewijs en het Poolse voorarrest duurde 10 maanden. Hörchner werd slechts vrijgelaten na het betalen van een substantiële borgsom. In Polen zou hij wel recht hebben op gratis rechtshulp, maar omdat deze door de staat betaalde advocaten alleen Pools verstaan, heeft hij toch een dure advocaat in de arm moeten nemen. Doodziek en berooid kwam Hörchner nog net levend terug naar Nederland. In zijn zaak is echter jurisprudentie gevormd.
Lees meer…

Opnieuw iemand overgeleverd aan Polen…

Alwéér is er iemand overgeleverd aan Polen voor een onzinnig vermeend delict! Dank zij het EAB is Polen kennelijk bezig om mensen te oogsten uit het “rijke vrije Westen”, om hun gevangenissen te vullen en de kas van hun gevangeniswinkels te spekken. Ook varen de Poolse advocaten wel bij die rijke westerlingen en een leuke borgsom is ook nooit weg… En de Polen weten dat de Nederlandse justitie hier wel aan mee moet werken! Maar laten we bij het begin beginnen.
Lees meer…

Een e-mail aan de 2e Kamer over de zaak Essen

Naar Polen voor 100 zloty!

Gisteren heb ik een e-mail gestuurd aan alle Kamerleden, om hen te wijzen op de zaak Essen. Een overlevering aan Polen voor een bagatel, oftewel een misverstand rond 100 zloty (21 euro!) in 2002 (7 jaar geleden), druist zodanig in tegen mijn rechtsgevoel dat ik vind dat met dit vonnis alle grenzen van de rechtsstaat zijn overschreden. Niet alleen verkeert dhr. Essen door dit vonnis nu in een uitzichtloze situatie, maar ook geldt deze jurisprudentie voortaan voor iedere Nederlander. Dit is zeer verontrustend!

Mijn e-mail luidt als volgt: Lees meer…

De zaken Essen en Hörchner: bagatel of corruptie?

Naar Polen voor 100 zloty?

Er zijn een aantal duidelijke overeenkomsten tussen de zaken Essen en Hörchner. De meest opvallende overeenkomst is echter, dat het EAB voor dhr. Essen is uitgevaardigd door dezelfde rechtbank en dezelfde rechter als het EAB uit 2007 voor Robert Hörchner: mr. Andrzej Bauk.
Lees meer…

Een beklemmend tussenvonnis voor dhr. Essen

Naar Polen voor 100 zloty?

Vandaag, 25 augustus 2009, heeft de voorzieningenrechter te Den Haag, in de persoon van mr. H.F.M. Hofhuis, een tussenvonnis gewezen (Rolnummer 343569, KG ZA 09-996) in het Kort Geding inzake de overlevering van dhr. Essen aan Polen voor een bagatel van 100 zloty. Het vonnis luidt dat de voortvluchtige hr. Essen zich binnen twee dagen moet melden bij het OM voor een psychiatrisch onderzoek. Aan het OM wordt daarbij opgedragen om dhr. Essen psychiatrisch te laten onderzoeken. De opdracht vervalt als dhr. Essen zich niet binnen 2 dagen heeft gemeld. Het psychiatrisch rapport dient op uiterlijk 9 september te worden overgelegd aan de voorzieningenrechter en aan de advocaat van dhr. Essen. De zaak wordt voortgezet op woensdag 16 september 2009 om 10 uur.

Dhr. Essen is dus voortvluchtig en hij moet zich melden. Als hij dat doet, dan kan het OM hem insluiten. Dan wordt hij psychiatrisch onderzocht en op grond van dat rapport zal het OM een besluit nemen: al dan niet naar Polen. Als het OM besluit om dhr. Essen over te leveren, dan is er geen enkele uitweg meer. Wat een wreed dilemma! Laten we dat tussenvonnis eens bekijken.
Lees meer…

De zaak Essen en het belang van 100 zloty

Naar Polen voor 100 zloty!
De rechtbank van Amsterdam heeft onlangs besloten dat dhr. Essen aan Polen zal worden overgeleverd op grond van corruptie, te weten een poging tot omkoping van een cipier met 100 zloty of ongeveer 22 euro 50. Het vonnis zegt daarover:

Met betrekking tot de stelling dat het hier, gelet op de hoogte van het geldsbedrag, een bagatelzaak betreft, is de rechtbank van oordeel dat niet het in het geding zijnde geldbedrag maatgevend is voor de importantie van de strafzaak, maar het geschonden belang, zoals door de uitvaardigende justitiële autoriteit gepresenteerd in het EAB. Van een schending van het proportionaliteitsbeginsel is dan ook naar het oordeel van de rechtbank geen sprake.

Van een mug van 100 zloty maakt men aldus een juridische olifant! Het zou niet gaan om het geldbedrag, een bagatel van 100 zloty, maar om het geschonden belang. De overlevering zou daarom niet buiten proporties zijn.
Lees meer…

De zaak Essen: naar Polen voor slechts 22 euro 50!

Naar Polen voor 100 zloty!

Dit is bepaald geen reclame voor een vakantie, maar de bittere waarheid omtrent het Europees Arrestatie Bevel (EAB). De Internationale Rechtshulp Kamer (IRK) van de rechtbank van Amsterdam heeft op 22-07-2009 namelijk uitspraak gedaan in de zaak Essen. Het vonnis, LJN: BJ4810, luidde dat dhr. Essen zal worden overgeleverd aan de Poolse justitie, om te worden berecht voor een delict inzake 100 zloty. Een euro = 4,5 zloty, dus: 100 zloty = 22 euro 50.

Er kwam een EAB uit Polen. Dat kan men slechts aanvechten bij de rechtbank te Amsterdam, die slechts bevoegd is tot marginale toetsing. Bevindt de rechtbank het EAB rechtsgeldig, dan kunt u gaan! Ongeacht de inhoud van de zaak!
Lees meer…

Categorieën