Archieven

Resultaten voor " Ton Derksen "

Fraude in de zaak Baybasin: Hans Moll en Ton Derksen

Afgelopen zomer 2017, verscheen de conclusie van advocaat-generaal mr. Aben, waarin de Hoge Raad wordt ontraden om de levenslange gevangenisstraf van Hüseyin Baybasin te herzien. Op de hoofdzaken van het ruim 1700 pagina’s tellende bijna onleesbare rapport, waaraan bijna zes jaar is gewerkt, is eerder uitvoerig door de verdediging gereageerd. Deze heeft vooral de aandacht gevestigd op het afserveren door Aben van hem onwelgevallige deskundigen en op het feit dat de tapkamers bewijsbaar niet manipulatie-proof waren. Het is overtuigend bewezen dat er geknoeid werd met de taps. Wetenschapsfilosoof Ton Derksen heeft gereageerd, met zijn derde boek over de zaak Baybasin, ‘Rammelende argumenten voor de Hoge Raad’.
Lees meer…

Ton Derksen: De Baybasin taps

Inmiddels heb ik het boek van Ton Derksen: De Baybasin taps gelezen. Het is een vervolg op Verknipt Bewijs, waarin professor Derksen reeds aantoonde dat uit de taps slechts bleek dat Baybasin een Koerdische diplomaat en een eerlijke zakenman is. Ook wees hij op de manier waarop de taps zo zijn gemanipuleerd, dat men Baybasin kon afschilderen als een zware crimineel. In zijn nieuwste boek gaat Derksen dieper in op die manipulaties. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij de onterechte veroordeling van Baybasin tot levenslang moet zijn samengewerkt tussen het Nederlandse OM en hun Turkse collega’s. Dat laatste aspect is uiteraard zeer verontrustend.
Lees meer…

Ton Derksen presenteert de Baybasin Taps

Professor Ton Derksen is emeritus hoogleraar in de wetenschapsfilosofie, maar de laatste jaren heeft hij zich toegelegd op juridische waarheidsvinding. Zijn boek over Lucia de B. leidde indertijd tot een herziening van het vonnis en vrijlating van deze ten onrechte voor seriemoord veroordeelde verpleegster. Ton Derksen schreef nog meer boeken over onterechte veroordelingen. In zijn boek Verknipt Bewijs toonde Derksen reeds aan dat Baybasin geen crimineel is, maar een eerlijke zakenman. Zijn nieuwste boek, De Baybasin-taps gaat veel verder: Baybasin blijkt een politieke gevangene in Nederland!
Lees meer…

Ton Derksen: Baybasin is een respectabele zakenman!

Huseyin Baybasin was nimmer een criminele heroïnehandelaar, maar een rechtschapen en respectabele Koerdische zakenman met belangrijke politieke connecties. Dit blijkt uit het boek van Ton Derksen: Verknipt Bewijs. Derksen onderzocht daartoe het hele dossier van Baybasin, waarbij hij zich afvroeg: hoe waarschijnlijk zijn de twee scenario’s, het drugsdealer-scenario en het zakenman-scenario? Uit zijn studie blijkt dat het drugsdealer-scenario uiterst onwaarschijnlijk, zo niet volslagen onmogelijk is! Het zakenman-scenario wordt echter door talloze bewijzen bevestigd.
Op 27 mei a.s. om 15.00 uur is er weer een zitting van het Gerechtshof in Den Bosch over het familie-vermogen van Baybasin dat door Nederland in beslag genomen is. Tot op heden is niet gebleken dat dit vermogen (deels) uit criminele winsten is verkregen.
Lees meer…

Boek van Ton Derksen over de zaak Baybasin

Ton Derksen heeft een boek geschreven over de zaak Baybasin: Verknipt bewijs. Prof.dr. Ton Derksen is emeritus hoogleraar in de wetenschapsfilosofie. Zijn boek over Lucia de B. leidde tot een herziening, Lucia de Berk werd volledig vrijgesproken. Ook zijn boeken Leugens over Louwes en Verkeerde plaats, verkeerde tijd (over de zaak Olaf H.) leidden tot herzieningsaanvragen. Eerder schreef Derksen Het O.M. in de fout, over de structurele missers van het OM, en binnenkort verschijnt ook De ware toedracht, over de valkuilen van waarheidsvinding in strafzaken.
Lees meer…

Huig Plug demonstreert al maanden voor Baybasin

Huig Plug werkte ooit als verpleger in het gevangenishospitaal in Den Haag. Daar leerde hij Huseyin Baybasin kennen, toen deze een operatie moest ondergaan. Hij besefte dat deze beminnelijke man die is veroordeeld tot levenslang, volstrekt onschuldig is. Huig verdiepte zich in de achtergrond van deze zaak. Het ging o.a. over vervalste telefoontaps, waarin was geknipt en geplakt. Ook waren er foute vertalingen, dit alles om de indruk te wekken dat Baybasin aan het hoofd stond van een moorddadige bende drugscriminelen. Niets is minder waar! Baybasin is een Koerdisch stamhoofd en vredesactivist.
Lees meer…

De Deventer Moordzaak in de herhaling

De Deventer Moordzaak wordt wellicht heropend. Jaren geleden heeft BOUblog aandacht besteed aan deze “gerechtelijke dwaling”, terwijl het aantal onverkwikkelijke strafzaken zich opstapelde. Voor de moord op weduwe Wittenberg, in september 1999, werd haar belastingadviseur Ernst Louwes veroordeeld, maar er klopt niets van het “bewijs”! Zelfs een boek uit 2011 van professor Ton Derksen: Leugens over Louwes, kon de zaak niet openbreken. De laatste berichten stammen uit juli 2014: Advocaat-generaal Aben van de Hoge Raad gaat nader onderzoek doen in de Deventer moordzaak. Dat kan mogelijk leiden tot een herziening. We leven nu ruim 5 jaar later! Er lijkt nu weer wat beweging te komen in die zaak. Beter laat dan nooit?
Lees meer…

Vrolijk uiteinde van 2017, met goede voornemens

https://www.niawigs.com/

Allereerst wil ik alle mensen bedanken die me een donatie stuurden. Ik heb een nieuw beeldscherm gekocht, want van mijn oude beeldscherm was het aan-en-uit knopje lam. Dat leidde iedere morgen tot de spannende vraag: doetie ut, of doetie ut niet? Meestal kreeg ik hem na een minuut of 10 wel aan de praat, met een lamme duim van 38 tot 83 keer op dat lamme knopje drukken, maar nu heb ik een beeldscherm dat het gewoon doet. Zeker weten! Het scherm is ook een stuk breder, dat is wel even wennen. Mijn eerste goede voornemen voor 2018 is dat ik professionele hulp wil inroepen om BOUblog achter de schermen op te ruimen en sneller te maken. Mocht u daaraan willen bijdragen, doneer, doneer!
Lees meer…

Rammelende Argumenten voor de Hoge Raad

illustratie: Hüseyin Baybasin

Vlak voor de feestdagen verscheen bij uitgeverij Elmar van de Internationale School voor Wijsbegeerte het pamflet van professor Ton Derksen over de conclusie van mr. Aben in de zaak Baybasin: Rammelende Argumenten voor de Hoge Raad. Het is online te bestellen, het kost slechts 17,50 euro plus verzendkosten. Bij Bol.com kost het een tientje méér, dus dat doen we niet! We gaan naar de website van ISVW. De productbeschrijving luidt:
Lees meer…

De verloedering en de dood van de rechtsstaat

Bijna 10 jaar geleden, begin maart 2008, organiseerde de SP een conferentie: Crisis in de rechtsstaat?. Het ging over het feit dat er onschuldige mensen worden veroordeeld, zelfs tot levenslang (!), zonder dat daar nog een rechtsgang tegen openstaat. Een belangrijk voorbeeld is dhr. Baybasin, maar daar ging het niet over. Na een dag praten was men het eens: Er moest een onafhankelijke commissie komen en die kwam er inderdaad: de CEAS of Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken. Toen mr. Adèle daar namens haar cliënt dhr. Baybasin een beroep op wilde doen, kwam er een extra letter bij: TCEAS of Toelatings Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken.
Lees meer…

Categorieën