Archieven

Resultaten voor " Sibel Edmonds "

James Corbett praat met Sibel Edmonds

James Corbett, een Amerikaanse journalist die vanuit Japan de website Corbett Report onderhoudt, heeft onlangs een aantal malen een lang gesprek gehad met Sibel Edmonds, de FBI-klokkenluidster rond 9/11 die een spreekverbod kreeg en die nu de website Boiling Frogs Post.com onderhoudt. Sibel Edmonds spreekt verscheidene talen, waaronder Turks en Farsi. Zij werkte ooit als vertaalster voor de FBI en ze is als geen ander op de hoogte van de Amerikaanse en Europese politiek in het Midden Oosten.
Lees meer…

Sibel Edmonds: Classified Woman

Vlak na 11 september 2001 werd Sibel Edmonds door de FBI in dienst genomen als tolk/vertaalster van afgeluisterde telefoongesprekken. Sibel spreekt Engels, Turks en Farsi, maar ze verstaat ook talloze dialecten die worden gesproken rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Ze ontdekte al snel dat er in de VS druk gehandeld werd in wapens en atoomgeheimen. Ook bleek de strijd tegen Al Qaida een grote fake. Toen ze haar bazen daarover wilde inlichten, werd ze ontslagen. Sindsdien probeert de regering van de VS haar de mond te snoeren, maar tevergeefs! Sibel Edmonds strijdt voor de waarheid en voor het recht om die waarheid te spreken.
Lees meer…

Sibel Edmonds: 9/11, spionage en de handel in atoomgeheimen

Sibel Edmonds trad vlak na 9/11 in dienst van de FBI, als vertaalster Turks en Farsi. Telefoontaps tussen inlichtingenofficieren, medewerkers van het Pentagon, terroristen en diplomaten vielen binnen haar taak. Zo stuitte ze op een complot van spionage en handel in wapens en nucleaire geheimen. The American-Turkish Council (ATC), officieel een organisatie die de handel met Turkije bevordert, bleek daarbij betrokken. Toen Edmonds haar superieuren waarschuwde, werd ze door de FBI ontslagen en ze kreeg een gagorder, een zwijgplicht opgelegd. Ze werd wel gehoord door de 9/11-Commissie, maar in het 9/11-Report stond daarover niets. Ze protesteerde en werd zo tot een symbool voor de 9/11-Waarheidsbeweging. Ze richtte een netwerk op van klokkenluiders binnen de veiligheidsdiensten en ze bleef haar ontslag aanvechten.
Lees meer…

Sibel Edmonds en de Staat der Nederlanden

De getuigenis van Sibel Edmonds is in alle opzichten schokkend en heeft ernstige consequenties voor een goed begrip van de toestand in de wereld. Helaas blijven de media over haar verklaring zwijgen. Wat een struisvogelpolitiek! We kunnen natuurlijk ook doen alsof dit zich uitsluitend afspeelt in de VS, waar alles nou eenmaal groter, slechter en erger is dan in ons eigen kleine Nederlandje, maar dat is beslist niet waar.
Lees meer…

Wie is bang voor Sibel Edmonds?

Nadat de getuigenis van Sibel Edmonds voor de Ohio Elections Commission was vrijgegeven, bleef het in de media verrassend stil. Dat de media in Nederland zwegen, zou nog begrijpelijk zijn. Het gaat immers over Amerikaanse toestanden, hoewel wat Edmonds vertelt bepaald geen Amerikaanse kattenpis is. Haar onder ede afgelegde verklaring gaat over omkoping, chantage, internationale drugshandel, het illegaal verhandelen van atoomgeheimen en het beïnvloeden van het stemgedrag van volksvertegenwoordigers. Zij noemde met name een aantal zeer hoge politici als betrokkenen in dit complot van Turkse en Israëlische geheime diensten. Ook zou haar getuigenis veel oud nieuws bevatten, ware het niet dat alles wat ze vertelde tot op heden glashard werd ontkend. Van de foto’s op haar website staat reeds sinds 2007 de volgende collage op YouTube:
Lees meer…

Wat Sibel Edmonds vertelt, deel 1

Om de getuigenis van Sibel Edmonds beter te begrijpen, is het wel handig om eerst te weten om welke zaak het gaat. Jean Schmidt is een dame die vanuit de staat Ohio een zetel heeft voor de Republikeinse partij in het Amerikaanse Congres. David Krikorian, een Amerikaanse zakenman en lid van de Democratische partij, is kandidaat voor de verkiezingen van 2010 voor deze congreszetel. Krikorian heeft Schmidt er openlijk van beschuldigd dat zij haar stemgedrag laat bepalen door de Turkse lobby in de VS. Daarop heeft Schmidt een klacht ingediend tegen Krikorian bij de Ohio Elections Commission en Krikorian heeft Sibel Edmonds opgeroepen als getuige. De Commissie heeft haar als getuige aanvaard en dat is wel bijzonder, want tot nog toe heeft men Sibel Edmonds alleen maar de mond gesnoerd.
Lees meer…

Categorieën