Archief
Artikelen

Zoekresultaten

De Amerikaanse historicus en politieke activist Michael Parenti behoeft op BOUblog geen verdere introductie. Een groot aantal van zijn lezingen staat reeds op BOUblog, maar ze gaan nu in de herhaling. Want het blijkt dat sommige lezers deze lezingen nog niet hebben beluisterd, terwijl ze toch van grote waarde zijn als tegengeluid tegen de oorlogstrom […]

Een van mijn favoriete leraren is Michael Parenti. Op BOUblog is hij dan ook rijkelijk aanwezig. In mei 2010 hield hij een lezing voor de “Understanding Deep Politics conference” in Santa Cruz, die is opgenomen op DVD. Andere sprekers op deze conferentie waren o.a. Peter Dale Scott, Ellen Brown, Ian Crane, Jim Marrs, David Ray […]

Michael Parenti: Orthodoxy in the Media – Modern Media Censorship duurt 59 minuten.

Michael Parenti is op BOUblog geen onbekende. Deze Marxistische historicus en schrijver is een begiftigde spreker, die in heldere bewoordingen en vaak met een snijdende humor het huidige economische en politieke systeem analyseert. Hij heeft talloze boeken geschreven, die in vele talen zijn vertaald. Achter de schermen van BOUblog stonden nog wat lezingen van Parenti […]

Wanneer je begint over het Marxisme, dan denken veel mensen onmiddellijk aan Rusland. De Russische revolutie was inderdaad geïnspireerd door het Marxisme, maar het Communisme leidde niet tot de verwachte heilsstaat, er ontstond geen arbeidersparadijs. In 1991 viel de Sovjet Unie uit elkaar. Michael Parenti hield in 1996 een lezing over de val van de […]

De volgende lezing van Michael Parenti werd gegeven op 27 april 2006 voor het Peninsula Peace and Justice Center, Palo Alto, Californië. Parenti laat daarin zien hoe racisme en seksisme altijd in de weg hebben gestaan van de strijd voor economische rechtvaardigheid en mensenrechten. De machtige elite maakt gebruik van een verdeel-en-heers-politiek, waardoor de werkelijke […]

De volgende lezing van Michael Parenti werd gegeven op 9 oktober 2002 in de St. Andrews Wesley Church in Vancouver. Parenti praat over de globalisering van de kapitalistische economie en de gevolgen die dit heeft voor de bevolking. Hoewel de dominante ideologie ons vertelt dat kapitalisme en de vrije markt zouden leiden tot ontwikkeling en […]

De volgende lezing van Michael Parenti gaat over de manier waarop de VS welbewust Joegoslavië hebben verwoest in een zogenaamde burgeroorlog. Joegoslavië was na WO II een communistisch land en door de VS werd Joegoslavië gezien als een soort bufferstaat tussen West Europa en het Sovjet blok. Nadat de USSR was ingestort, werd het tijd […]

De Amerikaanse historicus en politieke activist Michael Parenti behoeft op BOUblog geen verdere introductie. Tijdens het verven van plintjes en het naaien van gordijnen is het een genoegen om te luisteren naar zijn lezingen. De volgende lezing werd op 12 mei 2007 gegeven voor studenten van de Antioch University in Seattle.

Zoals blijkt uit mijn favorieten, ben ik een liefhebber van Michael Parenti, een Amerikaanse sociaal historicus en media-criticus. Zijn lezing over kapitalisme en globalisering, Terrorism, Globalism and Conspiracy, en zijn lezing over de moord op Julius Caesar, staan reeds op BOUblog. Op zijn eigen website vindt men meer over zijn werk.