Selecteer een pagina

Archieven

Resultaten voor " "De kosmos volgens Sagan" "

De kosmos volgens Sagan (11-12-13): Tot besluit

De laatste drie delen van de serie Cosmos van Sagan blijken voornamelijk meer van hetzelfde. In de hele serie wordt Newton zelfs niet genoemd! Toch heeft een hele generatie toekomstige astronomen in 1980 ademloos zitten kijken naar deze serie. Sagan blijft de ruimtevaart vergelijken met de zeevaart en de kosmos met het zilte nat, waarin een frisse zonnewind waait, zoals in de stripverhalen van Storm en Roodhaar. Hij blijft geloven in prachtige werelden die voorbij de horizon liggen! Daar zouden beschavingen bestaan die nog intelligenter en technischer zijn dan de onze!
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (10): Het heelal

Deel 10 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over alle mogelijke sterrenstelsels en over de structuur van ons heelal. Omdat deze serie in 1980 werd gemaakt, is er sindsdien heel veel nieuwe informatie bijgekomen. Zo blijkt Sagan nog niet zeker te weten wat quasars zijn, al noemt hij bij alle mogelijke verklaringen ook de juiste. Quasars blijken inderdaad sterrenstelsels met in het midden een zwart gat. De sterren die daar in vallen, zenden eerst een gedeelte van hun energie uit. Quasars staan zeer ver weg, dus de straling die wij nu observeren, is lang geleden uitgezonden. Het zijn objecten uit het prille begin van ons heelal.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (9): De sterren

Dit is het vervolg op de documentaire serie Cosmos van Carl Sagan. Deel 9 gaat over de levensloop van sterren, maar Sagan begint met scheikunde. De sterren bestaan voornamelijk uit waterstof, dat in de kern van de ster onder hoge druk en temperatuur fuseert tot helium. Daarbij worden fotonen uitgezonden, waaronder zichtbaar licht. De druk in de kern van de ster blijft daardoor hoog en de ster weerstaat zijn eigen zwaartekracht. Als alle waterstof is opgebrand, zwelt de ster op en stort dan in elkaar. Er worden dan ook andere scheikundige elementen gevormd. Afhankelijk van de massa van die ster, kan er dan een explosie volgen waardoor ook die zwaardere elementen de ruimte in worden geblazen als een kosmische stofwolk. Uit een dergelijke stofwolk is ons zonnestelsel ontstaan.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (8): Tijd en ruimte

Deel 8 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over het verband tussen ruimte en tijd, en daarom ook over de snelheid van het licht. Het meest zichtbare verband tussen ruimte en tijd is immers snelheid. Wie met 80 km per uur over een rechte weg rijdt, is na een kwartier 20 km verder. Een tegenligger die ook 80 rijdt en die opeens gaat spookrijden, zorgt voor een frontale botsing met een snelheid van 160 km per uur. Snelheden tellen bij elkaar op, maar voor de snelheid van het licht geldt dat niet. Twee lichtstralen, elk met een snelheid van (bijna) 300.000 km/sec, naderen elkaar niet met 600.000 km/sec, maar met 300.000 km/sec, ook al lijkt dat niet logisch. De snelheid van het licht is de maximaal haalbare snelheid in ons heelal. Maar de lichtsnelheid doet nog meer rare dingen.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (7): de Melkweg

Deel 7 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over de Melkweg. Sagan vertelt eerst over de manier waarop mensen langzaam maar zeker op het idee kwamen dat deze bleke band langs de nachtelijke sterrenhemel uit miljarden sterren bestaat. Hij neemt ons mee naar Griekenland, naar de Ionische eilanden, waar tussen 600 en 400 v.Chr. een cultuur van vrijheid heerste die het wetenschappelijke denken ten goede kwam. Het geloof in de goden maakte plaats voor een materialistische manier van denken. Dit deel van de serie gaat minder over sterrenkunde en meer over de geschiedenis van de wetenschap. In en rond Athene heerste destijds een grote geestelijke vrijheid voor “vrije mannen”, maar verder was deze “democratie” gebaseerd op slavernij.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (6): Een zee van ruimte

Deel 6 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over een zee van ruimte voor de ruimtevaart! Daarom gaat het eerst over de zeevaart in de 17e eeuw. Rond minuut 12 gaat Sagan naar Amsterdam, de belangrijkste havenstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. In kleurige en levensechte beelden schildert Sagan de rijkdom, de kunst, de politiek en de wetenschap van die tijd. De rijkdom vloeide voort uit de handel, en dan voornamelijk uit de scheepvaart waarmee de Nederlanders de wereld omzeilden. Sagan noemt wel de VOC, maar over de WIC met zijn slavenhandel wordt gezwegen.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (5): Mars

Deel 5 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over Mars. Het begint met de manier waarop men omstreeks 1900 over Mars dacht. Het zou een bewoonde planeet zijn, die volgens Percival Lowell doorsneden was met door de Martianen gegraven kanalen waarin smeltwater van de polen naar de evenaar stroomde. Telescopen konden niet uitwijzen of dat waar was, ook Sagan las in zijn kindertijd graag fantasieverhalen over Martianen, maar in 1975 landden er twee ruimtesondes op Mars: de Viking 1 en 2. Er werd geen leven aangetroffen, maar Sagan blijft fantaseren over een mogelijke manier van leven op deze kleine en koude planeet. Hij wil Mars bewoonbaar maken door middel van planten die zuurstof in de atmosfeer kunnen brengen. Dat klinkt wel grappig, maar niet serieus.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (4): Kometen

Deel 4 van de serie Cosmos van Carl Sagan gaat over kometen. Door de eeuwen heen hebben mensen in angst en vrees naar de hemel gekeken als er een komeet verscheen, maar volgens Sagan is dat bijgeloof. Hij verzet zich niet tegen het idee van kosmische rampen, want dat er kometen op aarde kunnen inslaan, blijkt duidelijk uit de Tunguska gebeurtenis van 1908. Ook getuigen de talloze kraters op de Maan, op Mars en Mercurius van kosmische inslagen. Wat Sagan vergeet te vertellen, is dat ook de banen van kometen de wetten van Kepler volgen! Gelukkig laat hij wel zien hoe ze vertraagd kunnen worden door de zware planeten.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (3): de wetten van Kepler

Deel 3 van de serie Cosmos van Carl Sagan begint met astrologie en het geloof dat het lot van de mensen in de sterren geschreven staat. In de oudheid geloofde men dat de hemellichamen bezield waren, de zon en de maan waren goden met een eigen wil. Ook de planeten, een zestal zichtbare sterren dat door de hemel lijkt te dwalen, werden beschouwd als goddelijke wezens die naar believen het lot van de mensen konden bepalen. Daarom moest men hen gunstig stemmen met offers en feesten. Vanuit deze religie ontstond langzaam maar zeker de astronomie, de exacte kennis van de hemellichamen.
Lees meer…

De kosmos volgens Sagan (2): De hemelse aarde

Deel 2 van de serie Cosmos van Carl Sagan speelt zich niet af in de ruimte, maar op aarde, waar de tijd verstrijkt. De aarde is ongeveer 4 miljard jaar geleden ontstaan en niet lang daarna ontstond er een vorm van leven: de algen. Zij konden zichzelf vermenigvuldigen en hadden een stofwisseling: ze namen CO2 op, splitsten dat met behulp van zonlicht, gebruikten de koolstof en ademden zuurstof uit. Zo ontstond er een atmosfeer met zuurstof. Daarna kwamen er bacteriën die algen konden verteren. Ze ademden zuurstof in, aten algen en ademden CO2 uit. Uit deze twee primitieve levensvormen is alle leven op aarde ontstaan. Deze documentaire gaat over de evolutie en de vraag die Sagan zich daarbij stelt, gaat over de mogelijkheid van buitenaards leven.
Lees meer…

Categorieën