Fred Teeven pleegt karaktermoord op Jeroen Pols

Fred Teeven is op BOUblog al eens eerder voorbij gekomen. Hij was ooit officier van Justitie toen de Rolodex-affaire speelde. Waarschijnlijk weet Teeven meer over Joris Demmink dan hij ooit zal vertellen. Hij blijkt echter ook iets te weten over Jeroen Pols, de jurist van Viruswaarheid. Daarover vertelt hij graag méér dan hij zelfs maar kan weten. John van den Heuvel maakte daar in de Telegraaf een lasterlijk artikel van met de vette kop: Fred Teeven: jurist Viruswaarheid Jeroen Pols is veroordeelde drugsbaas.

Jeroen Pols was daarna te gast bij BLCKBX, het videokanaal van Flavio Pasquino. Het werd een prettig en rustig gesprek, waaruit blijkt dat Jeroen Pols inderdaad heeft gehandeld in cocaïne en daarvoor in 2000 is veroordeeld tot 3 jaar gevangenschap. Deze tijd heeft hij gebruikt om rechten te studeren. Jeroen weet wat het betekent als zijn vrijheid wordt ontnomen. Nu we vanwege een vrij onschuldig virus allemaal in een vorm van gevangenschap leven, vecht hij voor de vrijheid van heel Nederland. Fred Teeven en de Telegraaf proberen hem daarom te dwarsbomen met een karaktermoord. Schandalig!

EXCLUSIEF: Jeroen Pols zat 3 jaar vast en praat over zijn drugsverleden! duurt bijna 47 minuten.

Ruim 20 jaar geleden maakte hij deel uit van een drugsbende, de toenmalige officier van Justitie Fred Teeven maakte jacht op de bende en kreeg Jeroen Pols achter slot en grendel. 3 jaar moest hij uiteindelijk zitten, in de gevangenis deed hij een studie rechten en na vrijlating gooide hij het roer volledig om. Hij koos het rechte pad en werd jurist en koos er bewust voor om de titel “advocaat” niet aan te vragen bij de Orde van Advocaten. Hij kreeg een baan bij Cees Engel (de vader van Willem Engel) en voerde jaren lang procedures tegen de staat rondom een camping waar veel ophef over was. Willem Engel leidde een dansschool en had andere interesses maar tijdens de corona-crisis kwamen hun paden samen en sindsdien vormen ze het koningskoppel in Viruswaarheid. Meerdere zaken spanden ze aan tegen de staat en twee zaken wonnen ze. De PCR zaak bij terugkomst in Nederland na een vakantie van zijn vrouw en kind EN de avondklok zaak die nog geen 4 uur later tot een Turbo zitting leidde en weer van tafel ging door een schorsing.

En opeens was daar dat artikel in de Telegraaf van misdaadverslaggever John van den Heuvel over het criminele verleden van Jeroen Pols.

20 jaar geleden heeft Jeroen Pols 3 jaar moeten zitten nadat hij was veroordeeld voor drugshandel. Niemand minder dan Fred Teeven was de officier van justitie en de twee kennen elkaar dus goed. Maar in het artikel in de Telegraaf doet Teeven het voorkomen alsof hij verrast was Pols in de rechtszaal te zien. Programmamaker Flavio Pasquino spreekt Jeroen Pols over zijn criminele verleden, over zijn periode in de lik en zijn studie rechten tijdens zijn detentie maar ook over de beweringen van Teeven t.a.v. excessief geweld en het runnen van een criminele organisatie, die geweld niet schuwde.

Pols is openhartig en vertelt veel over die tijd maar vooral over hoe het hem heeft gevormd tot de man die hij nu is, een vader, een jurist en een man die strijd voor de vrijheid van zichzelf, zijn kinderen en eigenlijk iedere Nederlander.

Jeroen Pols kent Willem Engel al veel langer dan sinds vorig jaar. Na zijn gevangenschap en met zijn voltooide rechtenstudie werd hij juridisch adviseur van de vader van Willem Engel. Samen met Jan Engel, de broer van Willem, procedeerde hij tegen de gemeente die de zaak van vader Engel kapot wilde maken. Ook dit blijkt een wrange zaak en een lang proces, waarbij belangen-verstrengeling een grote rol speelt. Jeroen Pols en Jan Engel vertelden daar onlangs alles over in de Blue Tiger studio.

Van het RIEC had ik nog nooit gehoord. Het betekent volgens de website van de Overheid: Regionaal Informatie en Expertisecentrum (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC). Doelstellingen:

Het RIEC (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) en het LIEC (Landelijk Informatie en Expertise Centrum) ondersteunen de convenantpartners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit.

De bestuurlijke aanpak bestaat uit:

Het ondersteunen van het openbaar bestuur. De RIEC’s en het LIEC vergroten de bekendheid bij bestuurders en ambtenaren over georganiseerde criminaliteit;
Het vergroten van kennis over het bestuurlijk aanpakken van criminaliteit;
Het ondersteunen van gemeenten en provincies bij:
De inrichting en invoering van beleid rondom de bestuurlijke aanpak en de casuïstiek;
Het verbeteren van de informatiepositie;
Het ondersteunen bij het versterken van de regionale samenwerking.

De RIEC’s en het LIEC vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie. Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep. Het LIEC staat op geen enkele manier in een hiërarchische relatie tot de RIEC’s.

Dit landelijk dekkende netwerk heeft geen enkele wettelijke grondslag. Op hun werkwijze is dan ook geen enkele controle mogelijk. Kortom: ze doen maar wat. Hun eigen website kopt: Een georganiseerde overheid tegen georganiseerde criminaliteit. Het lijkt echter meer op een criminele overheid tegen georganiseerde burgers! Luister zelf maar naar de ervaringen van Jeroen Pols en Jan Engel met deze vage overheidsorganisatie.

Helaas is het geluid erg zacht, zet dus uw luidsprekers op maximaal.

Overheid ondermijnt de rechtstaat al jaren zélf. Uitgebreide talkshow over het ‘RIEC’. duurt een uur en 35 minuten.

Lees ook het artikel met alle voorbeelden uit de zaak ‘Fort Oranje’ en de rol die het RIEC hier speelt om mediaframing op te zetten, WOB-procedures te omzeilen en al op voorhand rechter, politie en bestuur op een lijn te krijgen. Het RIEC blijkt een levensgevaarlijke instelling en heeeeel dicht bij de deep state. Lees het artikel met documenten en uitleg daarbij:

Jan Engel: de ondermijnende rol van het RIEC in de rechtsstaat

7 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Zeven vragen aan Jeroen duurt 50 minuten.

  In een nieuwe serie “Zeven Vragen! gaat Anna Zeven in gesprek met mensen die iets bijzonders te vertellen hebben. Heel Nederland was een week lang bezig met de avondklok. Het eerste livegesprek op donderdag 18 februari 2021 was met Jeroen Pols, die als jurist van Viruswaarheid de staat voor de rechter heeft gedaagd.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Nederland open op 2 maart? – Karel Beckman met Jeroen Pols duurt bijna 20 minuten.

  Uitweg voor horeca en winkeliers via rechter

  Steeds meer horeca-ondernemers en winkeliers overwegen op 2 maart hun zaak te openen. Ze hebben weinig keus: ze dreigen massaal ten onder te gaan.

  Jeroen Pols, jurist van Viruswaarheid, biedt ondernemers de helpende hand. “Als ze open gaan maar op last van de politie hun zaak weer moeten sluiten, hebben wij een team van juristen klaar staan om ze te helpen. Wij hebben alle processtukken voorbereid waarmee zij sluiting kunnen aanvechten.”

  Pols hoopt dat Nederland wordt overspoeld met rechtszaken. Hij is ervan overtuigd dat veel rechters sluiting onwettig zullen verklaren. Gedwongen sluitingen zijn volgens Pols in strijd met internationale verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) en de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de WHO.

  Dat geldt volgens hem ook voor de avondklok. Hij wijst er in het interview op dat de rechter die onlangs de avondklok verbood in een andere zaak die door Viruswaarheid was aangespannen, dit niet deed op “technische gronden”, zoals in de media is gesuggereerd. “Zij had hiervoor wel degelijk inhoudelijk-juridische gronden.”

  Vrijdag 26 februari wordt uitspraak verwacht in het hoger beroep dat door de staat is aangespannen tegen het vonnis. Pols denkt dat de rechter in een lastig parket zit. “Als zij de avondklok goedkeurt, in strijd met het internationaal recht, krijgt zij half juridisch Nederland over zich heen.”

  Pols is niet bang dat het openen van winkels en horecazaken tot nieuwe ziektegevallen gaat leiden. “Er is geen enkele relatie tussen de maatregelen en ziektegevallen, dat is het afgelopen jaar wel gebleken. We kunnen zonder gevaar de winkels openen. Mensen die denken dat winkelen een risico oplevert, hoeven er niet mee aan te doen.”

  Voor meer informatie: zie de pleitnota die Jeroen Pols namens Viruswaarheid heeft ingebracht bij het Gerechtshof in Den Haag op 19 februari, en die in zijn geheel te beluisteren is bij Café Weltschmerz: https://youtu.be/de4TwgccJ0M

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Ella Ster ***: De rechtsstaat ontmaskerd

  Is er nog wel sprake van een rechtsstaat? Waarbij mensenrechten zijn gewaarborgd en de overheidsinstrumenten nog goed functioneren om mensen te beschermen tegen overheidsmacht. Hoe rechtmatig zijn de avondklok en andere beleidsmaatregelen van de Nederlandse overheid?

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Pleitnota Viruswaarheid: wat het kabinet doet, kan niet | Jeroen Pols duurt 29 minuten.

  17,5 miljoen mensen gevangen gezet – dit is onrecht

  “Al bijna een jaar leven wij in een samenleving die een rechtsstaat onwaardig is. Beleid moet rechtvaardig en menselijk zijn. Een beleid dat geen rekening houdt met de belangen, het geluk en welzijn van 17,5 miljoen mensen is onrecht. Een beleid dat kinderen en jongeren geen onbezorgde jeugd en kindheid gunt en hun toekomstperspectief wegneemt, is onrecht. Dit onmenselijke beleid vernietigt het toekomstperspectief van de hele bevolking.”

  Aldus mr. Jeroen Pols van Viruswaarheid in zijn indrukwekkende pleitnota voor het gerechtshof van Den Haag op 19 februari 2021. Pols sprak deze nota uit in het kader van het hoger beroep dat de staat had aangetekend in de door Viruswaarheid gewonnen rechtszaak waarin de avondklok door de rechter onwettig werd bevonden. Voor Café Weltschmerz heeft hij nogmaals de hele pleitnota uitgesproken.

  Volgens Pols had de staat de uitspraak van de rechter die de avondklok verbood, moeten respecteren. Dat zij dit niet deed noemt hij beschamend. “In een rechtsstaat sluit de overheid haar eigen burgers niet op in hun woningen.”

  Maar de toespraak van Pols gaat over veel meer dan de avondklok: hij gaat over alle maatregelen en het hele beleid. De belangrijkste vraag, zegt hij, “is helemaal niet gesteld door de beleidsmakers en de volksvertegenwoordiging: hebben wij eigenlijk de bevoegdheid om deze maatregelen te nemen? Hier is maar één antwoord mogelijk: nee.”

  De maatregelen vormen volgens Pols “een onaanvaardbare inbreuk op het Europese verdrag ter bescherming van de rechten van de mens (EVRM), het Internationale verdrag voor burgerlijke en politieke rechten van de Verenigde Naties en de Internationale Gezondheidsregeling (IGR) van de WHO. Daarnaast zijn de maatregelen onverenigbaar met het systeem van de Wet publieke gezondheid.”

  In de pleitnota legt hij op heldere wijze uit waarom het beleid, in tegenstelling tot wat het kabinet steeds beweert, de volksgezondheid niet beschermt, maar juist beschadigt. Hij legt ook uit waarom dit in strijd is met diverse internationale verdragen.

  De Nederlandse samenleving bevindt zich feitelijk al een jaar in een noodtoestand, zegt Pols. Dat mag alleen indien aan allerlei criteria is voldaan, terwijl dat aantoonbaar niet het geval is. Zo moet er sprake zijn van een concrete, reële dreiging, niet om “de vrees voor een potentieel gevaar”. Er moet ook sprake zijn van een levensbedreigende situatie voor de gehele bevolking, wat niet het geval is.

  De ernst, duur en het geografisch bereik van elke maatregel moeten strikt noodzakelijk zijn. Er moet een positief saldo zijn voor de volksgezondheid. De proportionaliteit moet worden onderzocht. Aan geen van deze criteria is voldaan. En hoe kan het dat het OMT beleid maakt op basis van honderdduizenden testuitslagen van mensen die niet ziek zijn, vraagt Pols.

  Hij wijst ook op het falen van onze volksvertegenwoordigers. “Wie de debatten volgt, ziet dat onze volksvertegenwoordigers zich vooral uitputten in geschreeuw om onze vrijheden nog verder in te perken met nog meer maatregelen. Maar ik heb nog geen enkel Kamerlid de vraag horen stellen hoe deze maatregelen zich verhouden tot internationale verplichtingen in verdragen? … Er is eenvoudigweg geen juridische afweging gemaakt van deze matregelen.”

  Deze zaak gaat niet alleen over de avondklok, stelt Pols. “Dit gaat over onze samenleving. Over het leven van 17,5 miljoen mensen. Vinden wij onze rechtsstaat met de daaraan verbonden vrijheden en mensenrechten het waard om voor onze kinderen te behouden? Accepteren wij een overheid die alleen oplossingen zoekt in onmenselijke en repressieve oplossingen die onze vrijheden en waardigheid wegnemen?”

  Wat dit kabinet doet, kan niet, concludeert Pols. De internationale verdragsverplichtingen die Nederland heeft laten de rechter geen keuze: het beleid moet van tafel.

  Alle processtukken in deze rechtszaak vindt u hier

  Een warm applaus voor Jeroen Pols. Dit was een warm en menselijk juridisch pleidooi voor een terugkeer naar een warme en menselijke samenleving.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Het Hoger beroep in het Kort Geding tegen de avondklok is gewonnen door de staat. Willem Engel en Jeroen Pols bespreken het vonnis.

  Viruswaarheid Weekoverzicht 26 februari 2021 duurt een uur en 1 minuut.

  Antwoord
 6. Andre

  Ik vind het ongelofelijk knap dat iemand in staat is om zichzelf zo te kunnen herstructureren en kan opwerken tot het niveau waar Jeroen Pols nu op zit. Juist met het verleden (niet zo netjes natuurlijk maar geen geweld) is Jeroen Pols nu in staat om het ware gezicht van onze overheid te laten zien. Het is inderdaad ware machtsmisbruik wat er nu allemaal gebeurd.

  Antwoord
 7. ing. J. Onno Dekker

  Een oprechte man met een glashelder betoog tegen
  een crimineel haags kartel dat in dienst is van een
  misdadige big farma en een bilderberg-schwab agenda-uitrol
  met fascistische trekken.
  Bij geneesmiddelen mag je zelfs geen experimentele
  gentherapies inzetten.
  De corruptie zal onderzocht moeten worden en de
  schuldigen veroordeeld moeten worden.

  Hulde aan mr Jeroen Pols!

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën