Archief
Artikelen

Gisteren zag ik toevallig dat vette krantenkoppen er op aandrongen dat onze minister van Ongezondheid snel met een vaccin tegen Covid-19 moet komen. Maar waarom? Dat mensen graag willen dat er een einde komt aan de Covid-19 maatregelen lijkt me begrijpelijk. We zitten in een lock-down, veel mensen moesten hun bedrijf sluiten en in de supermarkt, die wel open mocht blijven, zijn mondkapjes verplicht. Maar waarom? Mondkapjes houden het virus niet tegen en door de sluiting van vooral de kleinere bedrijven gaan veel mensen failliet. Eenzaamheid en armoede als remedie tegen een virus?

Er komt nu snel een haastig vervaardigd vaccin dat weliswaar niet verplicht is, maar wie niet wil worden ingeënt, krijgt toch te maken met allerlei beperkingen. Dan zeggen veel mensen: laat ik het dan maar doen. In de ziekenhuizen zijn de protocollen intussen dusdanig aangescherpt, dat er vrijwel niet meer te werken valt. Geschoolde zorgmedewerkers worden 14 dagen naar huis gestuurd, bij voorbeeld omdat hun kind van 14 of 15 jaar “positief getest” is. Dit gaat gepaard met een waardeloze PCR-test, waarbij de vals positieven oplopen tot meer dan 95%. De ziekenzorg laat het daardoor afweten als het gaat om andere kwalen dan een Covid-19 besmetting. En als er dan iemand een heel hospitaalschip aanbiedt, inclusief zorgpersoneel, dan zegt de minister van Ongezondheid: NEE. Waarom, waarom, waarom?

Interview van de voorzitter van de Buiten Parlementaire Onderzoeks
Commissie2020
met aanbieder hospitaalschip.

Druk op de zorg? De regering weigert een luxe hospitaalschip!
Roland Brautigam biedt de regering een luxe hospitaalschip aan om de druk op de zorg te verlichten. Want is dat niet waarom we volgens premier Rutte in lockdown zijn, de druk op de ziekenhuizen verminderen? Roland Brautigam biedt een hospitaalschip aan met 500 bedden én personeel! Maar de regering weigert!

Roland Brautigam bood covid19 ziekenhuisschip aan – Hugo de Jonge: geen belangstelling duurt 58 minuten.

Hoewel het zorgpersoneel voorrang krijgt bij het toedienen van het vaccin, staan de meeste medisch geschoolde mensen bepaald niet te springen om die prik. Het vaccin is ontwikkeld in een onmogelijk korte tijd en het is niet naar behoren getest. Niemand weet wat de gevolgen zijn voor het immuunsysteem op de langere termijn! Niemand weet welke auto-immuun reacties het kan oproepen.

Artsen spreken zich steeds meer uit en waarom hun boodschap gehoord moet worden

Er komt steeds meer kritiek op het gevoerde coronabeleid, de lockdown, de mondkapjes en het geplande Covid19-vaccin. Opvallend is het grote aantal artsen die zich hierover uitspreken. Een grote groep trekt al sinds afgelopen zomer aan de bel, maar de groep tegenstanders binnen de medische wereld wordt steeds groter.

Artsen waarschuwen voor injectie

Een internationaal gezelschap van een dertigtal artsen spreekt zich uit tegen het C. vaccin. Hun voornaamste bezwaren zijn dat er geen bewijzen zijn dat het werkt of veilig is, dat het experimenteel is en onnodig omdat er geen sprake is van een C. pandemie. Daarnaast geven ze aanwijzingen die we misschien heel serieus moeten nemen. Wij voegen daaraan toe hun eerdere video’s waarin ze dieper op het gebruik van het vaccin ingaan.

In dat artikel staan de namen en verklaringen van deze artsen. Het artikel eindigde met een video waarin deze 30 artsen hun bezwaren tegen dit vaccin kenbaar maken, maar deze video is helaas verdwenen. Er heerst namelijk niet alleen Covid-19, maar ook censuur!

Update: In een video van onze razende reporter Guus Flater staat die video met de verklaringen van deze artsen vanaf ongeveer minuut 10. Duurt daarna ongeveer 15 minuten, met dank aan Guus Flater! Het vuurwerk vooraf en de vuurwerkshow daarna waren ook lachen. 🙂

Huisarts spreekt zich uit over vaccinatiedwang

Met elke dag die vordert zie ik het moment naderen dat ik geacht word honderden, wellicht duizenden mensen te vaccineren met een vaccin waarbij ik nog altijd twijfels heb. Minister de Jonge kan het vaccin wel bagatelliserend vergelijken met een frikandel, maar mijn praktijk is geen snackbar.

Eerst is ter twijfel over het vaccin zelf: hoe goed is het onderzocht? Is er openheid over de bijwerkingen? Blijkens de medische literatuur ben ik niet de enige die zich hierover zorgen maakt…

Dan is er de vraag: doet het vaccin wat het moet doen? Wat er tot nu toe bewezen is, is dat het verkoudheid, keelpijn en hoestklachten door het coronavirus kan voorkomen: niet meer dan dat. Heel terloops maar ten onrechte wordt daaraan de suggestie verbonden dat het dus ook ziekenhuisopname en sterfte voorkomt. Maar lieve mensen, dat is niet meer dan een aanname en daarvoor ontbreekt ieder bewijs. Waarom is de overheidsvoorlichting daar niet eerlijk over? Spelen hier andere belangen? Als ik daarover nadenk dan word ik heel somber.

Want voor het voorkomen van verkoudheid of keelpijn hoeft de maatschappij niet op slot, hoeven duizenden mensen niet failliet te gaan en mag je een vaccin niet verplichten. De echte vraag is dus: voorkomt het dat mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, voorkomt het dat ze naar de IC moeten of sterven? Misschien is dat zo. Maar voordat je miljoenen gezonde mensen min of meer onder dwang blootstelt aan een onbekend vaccin is er toch echt meer bewijs nodig dat dit effect ook echt bereikt wordt. En daarover zijn grote twijfels zoals ook het College ter beoordeling van Geneesmiddelen recent in haar persconferentie toegaf. Die twijfels worden eveneens gerapporteerd in een van de meest gerenommeerde internationale medische vakbladen.

Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt, met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf – en zelfs dan deed ik het met pijn in het hart. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

De huisarts Rob Elens wees reeds in april op de positieve werking van hydroxychloroquine (HCQ) met zink en eventueel een antibioticum. HCQ is een middel dat al minstens een halve eeuw wordt gebruikt tegen malaria en reuma, maar het blijkt ook goed te werken tegen Covid-19. Het is goedkoop en veilig. Het was ook in iedere apotheek verkrijgbaar, maar dat is niet langer het geval. Eerst verbood de Huisartsenvereniging het gebruik van HCQ tegen Covid-19, waarop Rob Elens een kort geding aanspande. Dat heeft hij gewonnen! Alle huisartsen mogen dit reguliere en werkzame geneesmiddel tegen Covid-19 gebruiken, maar als ik het goed begrijp heeft onze minister van Ongezondheid toen de hele voorraad opgekocht. HCQ is ongevaarlijk en het werkt ook preventief. Met dat simpele middel hadden mensenlevens kunnen worden gered. Het is een grof schandaal, zeg maar gerust: dood door schuld!

Naast HCQ zijn er nog andere geneesmiddelen die goed blijken te werken tegen Covid-19. Een daarvan is chloordioxide.

Een uiterst positieve ervaring werd gemaakt met intraveneuze toediening van chloordioxide. In Ecuador werd deze behandeling door Andreas Kalcker ingezet bij ruim 100 besmette covidpatiënten, en men stelde in 100% van de gevallen een genezing vast binnen de 4 dagen! Deze aanpak is “alternatief” en komt dus in klassieke kringen niet in aanmerking. Men laat nog liever de patiënten sterven dan deze kans aan te grijpen. Nochtans heeft chloordioxide twee gigantische troeven voor de behandeling: ten eerste brengt het grote hoeveelheden zuurstof ter beschikking van de bloedcellen en herstelt het het vermogen van hemoglobine om dit zuurstof te transporteren, en ten tweede het vernietigt het virus.

President Trump wees onmiddellijk op het bestaan van HCQ als remedie, maar hem werd de mond gesnoerd. De president van de VS is beslist niet oppermachtig. Toen hij wees op de positieve werking van Cloordioxide, hoonden de media dat “Bad Man Orange” had gezegd dat bleekwater een goede remedie was. Per slot van rekening zit daar ook chloor in. Maar in doodgewoon keukenzout NaCl zit ook chloor en niemand zal dat verwarren met bleekwater. Chloordioxine is nooit goedgekeurd als geneesmiddel, het is dus niet verkrijgbaar bij de apotheek. In de nieuwste editie van De Andere Krant staat een artikel over de werking van ClO2, met een recept van hoe men het zelf thuis kan maken.

Een ander geneesmiddel is ivermectine, waarover de volgende video van professor Pierre Capel:

nobelprijs 2015 voor ivermectine duurt 15 minuten.

Er zijn goede geneesmiddelen tegen Covid-19, dat staat vast. Waarom horen we onze minister van “Volksgezondheid” daar niet over? Waarom werd hydroxychloroquine eerst verklaard tot kwakzalverij en daarna zelfs verboden? Waarom weigert men een heel hospitaalschip, als men de zorg zo nodig wil ontlasten? Waarom al die maatregelen tegen een virus waar 98% van de bevolking van nature voldoende weerstand tegen heeft? Waarom horen we de minister niet over vitamine D3, dat wordt aangemaakt door zonlicht op de huid en dat o.a. ook zit in vette vis, levertraan en paranoten? Waarom wil men de hele bevolking vaccineren met een experimenteel vaccin, waarvan men volstrekt niet weet wat dit met ons doet op de langere termijn? Waarom een vaccin tegen een virus dat steeds muteert, zodat we elk jaar opnieuw een prik moeten halen?

Het is reeds bekend dat men in de VS werkt met een mRNA vaccin, dat op de langere duur grote schade kan veroorzaken. Waarom probeert men de bevolking zo ziek te maken?

Dr. Wakefield: ‘COVID-vaccin = genetische manipulatie’..!!

Misschien heb je weleens de naam gelezen van Dr. Andrew Wakefield. Er wordt beweerd dat dr. Wakefield een charlatan zou zijn, een onethische onderzoeker die is ‘gewist’ uit het Britse medische register en wiens publicatie/artikel uit 1998 over autisme en gastro-intestinale aandoeningen, die mogelijk het gevolg zijn van vaccinaties, werd ‘teruggetrokken’ door een toonaangevend medisch tijdschrift. Het werkelijke verhaal is, dat deze Dr. Andrew Wakefield een briljante en moedige wetenschapper is, een medelevende arts die geliefd is bij zijn patiënten en een held voor gezinnen met autisme en vaccinatieschade.

Dr Wakefield : Werking mRNA vaccins vergelijkbaar met auto-immuunziekte duurt 10 minuten.

Aan vaccinatie kleven altijd gevaren, waar de een meer last van heeft dan de ander, maar de farmaceutische industrie blijft zeggen dat vaccins volkomen veilig zijn. Zij hebben hun aansprakelijkheid voor eventuele gezondheidsschade uitgesloten. Als het misgaat, zoals in 2009 met het vaccin tegen de Mexicaanse griep, dan betaalt onze overheid aan de slachtoffers een schadevergoeding van ons belastinggeld! Maar de werkelijke boosdoener, de farmaceutische fabriek die een vaccin met schadelijke bijwerking verkocht, gaat vrijuit.

De Anti-Vax beweging wordt meestal weggezet als een verzameling dwaze alu-hoedjes die onnodig alarm slaan. Dat vaccinaties soms akelige bijwerkingen hebben, staat echter buiten kijf. De vraag is, of we werkelijk gezonder worden van al die prikken, of dat dit zelfs schadelijk is op de korte of langere termijn. In de VS is men inmiddels aan het prikken met een mRNA “vaccin”. Dat is geen vaccin, want een vaccin bevat een beetje van het onschadelijk gemaakte (dode) virus, waarop het lichaam reageert met antistoffen. Een mRNA “vaccin” bevat een bolletje eiwit met daarin een stukje RNA, een genetische code die maakt dat de eigen lichaamscellen een op het virus gelijkend eiwit aanmaken, waarop het lichaam dan weer reageert met antistoffen. Deze volstrekt nieuwe techniek van “vaccineren” zou op de langere termijn wel eens ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins

Een belangrijke woordvoerder van de Anti-Vaxers is Del Bigtree, die een aantal jaren terug de film maakte: Vaxxed. Deze film heb ik niet kunnen vinden, hij lijkt van internet verdwenen! Deze film ging over slechts een vaccin tegen mazelen en sommige ouders merkten dat hun kind daarna autistisch werd. De film heeft heel veel los gemaakt, de veiligheid van vaccins stond niet langer buiten kijf. Maar hoe zit het met de veiligheid van het mRNA vaccin tegen Covid-19? Is het middel soms erger dan de kwaal? Het vaccin is razendsnel ontwikkeld en beslist niet getest op de gevolgen op de langere termijn. Alleen de tijd zal het ons leren.

Wat niet verteld wordt over het C-vaccin. Frank Ruesink en Del Bigtree (deel 1), duurt 29 minuten en is Nederlands ondertiteld.

Voor wie meer wil weten, is hier de link naar een langere presentatie van Del Bigtree: Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins duurt een uur en 33 minuten en is Nederlands ondertiteld.

Op 2 en 3 december kwam de top van de WHO bijeen in Genève voor een ‘Global Vaccine Safety Summit’. Deze bijeenkomst is gefilmd en daaruit blijkt dat het gesprek van de wetenschappers achter de schermen een totaal ander verhaal vertelt, dan wat de burger te horen krijgt over het onfeilbare vaccinatieprogramma…

Del Bigtree is een doorgewinterde Anti-Vaxer, maar ook andere mensen waarschuwen tegen de haastige vaccinatie. In de volgende video komt een Belgische arts aan het woord die jaren lang werkte als hoofd van een commissie die medicijnen moest goedkeuren. Ook hij uit bezwaren tegen de vaccinatiedrang met een mRNA vaccin voor Covid-19!

Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren. duurt een uur en 8 minuten.

Tom Zwitser met John Schulpen, 10 november 2020

Wij zagen de Belgische arts John Schulpen bij de webinar van het opleidingsinstituut Prevenzis (zie onder) met een ontluisterend verhaal en besloten hem zelf te interviewen. Hij houdt onder meer toezicht op klinische testen van medicijnen in ziekenhuizen. Hij waarschuwt dat de coronapandemie langzaam over is gegaan naar een machtsplandemie die niets meer met corona te maken heeft.

We hebben het over DNA-veranderende eigenschappen van coronavaccin, over het ingrediënt luciferase dat eenvoudig zichtbaar maakt wie wel en wie niet gevaccineerd is, en over de PCR testen.

In de 2e Kamer is men het vrijwel eens: iedereen heeft RECHT op het vaccin en tevens de PLICHT om zich te laten vaccineren. Als de hele bevolking immuun geprikt is, dan kunnen de cafés (voor zover niet failliet!) weer open. Dan kunnen de kinderen weer naar school, al blijven die mondkapjes verplicht. Dan mogen we misschien weer naar het zwembad, de sportschool en voetbalwedstrijden. Dan zijn er weer festivals en mag er zelfs worden gezongen in de kerk!

Het vaccin weigeren? – dan maar dwang gaat niet op!

In feite gaat die vaccinatiedrang voornamelijk over geld, heel veel geld, ons belastinggeld! Minister De Jonge heeft reeds deze lente miljoenen nog niet bestaande vaccins ingekocht, in een geheime overeenkomst. We mogen niet weten wat het kost, maar evenmin wat er in zit! Toch wil men ons graag verplichten tot die prik, maar dat is in strijd met ons recht op lichamelijke integriteit. Alleen een enkele politicus verzet zich nog tegen de dwangmaatregelen.

Kamer denkt over Vaccinatieplicht. Van Haga komt in opstand!

Een rustige uitleg van hoe vaccins werken, wordt gegeven door professor Pierre Capel. Voor wie geïnteresseerd is in de medische details, is zijn videokanaal een MUST. In zijn columns, die een maal per week verschijnen, legt hij uit hoe vaccins werken en tevens dat een vaccin niet blijvend werkt tegen een virus dat snel muteert. Ook verklaart hij waarom een natuurlijke immuniteit beter werkt dan een vaccin. Ga dus eerst even naar zijn YouTube kanaal, voor je een prik gaat halen, en bekijk zijn laatste filmpjes. Professor Pierre Capel heeft donders goed door hoe het werkt!

Take it or leave it duurt 35 minuten.

Update 5 januari: Deze video is door de censuur verwijderd van YouTube, maar een lezer van BOUblog vond hem terug op BitChute. Dank je wel. 🙂

Tot slot wens ik alle lezers een gezond en voorspoedig nieuw jaar. Eet gezond, let op je vitamines en neem desnoods iedere morgen een koude douche, want zo verhoog je je weerstand. Laat je niet neppen door de angstzaaiers en de minister van Ongezondheid, want van angst wordt je ziek. En laat je niet prikken, voor je zeker weet dat het echt geen kwaad kan! Vraag liever om HCQ + zink, want dat werkt ook preventief.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

33 Reacties op “Waarom zo’n haast bij het Covid-19 vaccin?”

 • Tommo:

  Dr. Simone Gold geeft eerste covid patient zink+HCQ.
  Na 12uur veel beter, na 48uur helemaal beter.
  Dit klopte met de gelezen literatuur.
  Haar ‘medical director’ dreigt met ontslag als ze er niet mee ophoud.
  De reden: sponsor van het ziekenhuis (verzekeringsmaatschappij) blokkeert het.

  Uit film fragment. (duurt 2:12min)
  Hele voordracht duurt 56min.

 • mr.drs.Bou:

  Vernon Coleman: Doctors and Nurses Giving the Covid-19 Vaccine Will Be Tried as War Criminals duurt 15 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Ella Ster*: Deze lijst is schokkend!

  Een nieuwe experimentele gentechnologie, zonder afgerond klinisch onderzoek. Dat functioneert als een computerprogramma, met een genetische code die RNA instrueert om proteïne aan te maken. Wat kan er nog mis gaan met deze nieuwste van het nieuwste technologie? De data op de VAERS website spreken boekdelen …

  Het nieuwe Covid-19 vaccin is versneld ontwikkeld, ongeacht om welke producent het gaat en welke technologie het betreft. Nog niet alle gebruikelijke klinische fases zijn afgerond. Op de VAERS website, het Vaccine Adverse Event Reporting System, worden alle gemelde bijwerkingen gerapporteerd. En hoewel het Covid-19 vaccin nog niet zo lang wordt toegepast, is er al een substantiële lijst.

  Normaal gesproken rapporteert slechts 1-10% van de artsen de bijwerkingen van vaccinaties. Om die reden mogen we aannemen dat de lijst op VAERS met geregistreerde bijwerkingen en sterfgevallen, waarschijnlijk slechts een klein deel en zeker niet alle gevallen betreft. Het VAERS systeem is een Amerikaans overheidsinitiatief, dat gelieerd is aan de CDC (Centers for Disease Control).

  In onderstaande video’s is een lijst van (ernstige) bijwerkingen te zien. Eén lijst van december 2020 en de video eronder met een lijst van januari 2021. De ongewenste effecten van het Covid-19-vaccin zijn divers, maar het gaat om veel sterfgevallen of opname op de ic. De meeste gevallen betreffen 65-plussers, maar ook jongere mensen zijn vlak na de vaccinatie gestorven. Het gaat onder andere om rapportages van hartaanvallen, beroertes, toevallen en stuiptrekkingen, inwendige bloedingen, of een onduidelijke doodsoorzaak.

  En op Want to Know: Over de/jouw ‘Heilige Graal’: de vaccinaties…?!

  Ik ga het hebben over de vaccinatie-noodzaak en nog uitgebreider over dit experimentele vaccin, dat niet eens het recht heeft om een vaccin genoemd te worden. We gaan op reis door het vaccin-landschap waarin we onderwerpen aandoen als werkzaamheid, veiligheid, de nieuwe ingrediënten, bijwerkingen, de producenten en de toekomstige ontwikkelingen. Maar laten we eerst een blik werpen op de beweegredenen voor deze gigantische vaccinatie-operatie.

  Dat artikel bevat uitgebreide info over de werking van het mRNA “vaccin”. Lees dat en laat je niet prikken!

 • mr.drs.Bou:

  Artsen en verpleegsters die het CV19-vaccin toedienen, zullen worden berecht als oorlogsmisdadigers duurt 16 minuten.

  Vernon Coleman – The PCR Test Can Kill You & Can Be Used To Vaccinate You duurt 12 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Big Tech Attempting To Censor COVID-19 mRNA Injection Dissent by Tucker Carlson duurt bijna 8 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Het Juridisch Corona Journaal #1 – Isa Kriens met Frank Stadermann duurt 26 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  ‘De Covid-19 goelag’. Coronacrisis is een middel om goelag-situatie te bouwen duurt 57 minuten.

  Walter J. Baeyens was 29 jaar piloot op diverse vliegtuigen van de Belgische luchtmacht, met name de Starfighter. Daarna publiceerde hij twee dikke boeken over samenzweringen in de top van overheden en bedrijfsleven. Hij bestudeerde onder meer de bende van Nijvel en Gladio. Hij doet ook al meer dan 20 jaar onderzoek naar virussen als HIV en Mexicaanse griep.
  Toen corona opkwam herkende hij direct dezelfde patronen van bedrog. Tot zijn verbijstering zag hij de opzet slagen, waar ze destijds nog faalden. De Great Reset leidt met behulp van Covid-19 tot een nieuwe goelagsituatie: elkaar verklikkende burgers, heropvoedingdkampen, digitale identiteiten, en digitaal geld. In Blue Tiiger Studio spreekt hij over zijn nieuwe boek dat vandaag verschijnt bij uitgeverij de Blauwe Tijger: ‘De Covid-19 goelag, aanklacht en waarschuwing’. Aanrader!

 • yvonne:

  Dolores Cahill, een gerenommeerd immunologe uit Ierland, is de initiatiefnemer van de World Freedom Alliance. Deze instantie is opgericht als open platform ter bevordering van vrijheid in al haar vormen, en om informatie aan te bieden van deskundigen die gecensureerd worden door de media.

  Zij zijn twee van de talloze medische specialisten en andere beroepsgroepen die zich verzetten tegen de huidige wereldwijde en nationale politiek inzake Covid-19, die absurde vrijheidsbeperkingen afdwingt, en die wordt opgelegd door de WHO, door nationale regeringen en tot op zekere hoogte Anthony Fauci, Bill Gates en de farmaceutische industrie.

  https://stichtingvaccinvrij.nl/reiner-fuellmich-en-dolores-cahill-over-het-menselijk-mrna-experiment-beter-bekend-als-covid-vaccin/

  Wanneer geld regeert, verdwijnt de waarheid!

 • yvonne:

  Sharav, die als kind de Nazi’s ontvluchtte, wijst erop dat het uitroeiingsprogramma van de Nazi’s begon met gehandicapten en ouderen, en dat al deze mensen werden vermoord door artsen en ander medisch personeel in medische programma’s. Zij vreest dat de invoering van vaccinatiepaspoorten de opmaat zal vormen naar een nieuwe controlemaatschappij, die dit keer wereldwijd zal worden uitgerold, en die ertoe zou kunnen leiden dat ook nu een groep tweederangsburgers ontstaat die kan worden geïsoleerd of uit de weg kan worden geruimd.

  https://www.cafeweltschmerz.nl/vaccinatiepaspoort-opmaat-naar-controlemaatschappij-elze-van-hamelen-met-vera-sharav/

  • mr.drs.Bou:

   Beste Yvonne, volgens mij is het nog veel erger. Hoewel ik van plan was (of nog ben) om er een nieuw artikel over te schrijven, kom ik er niet toe, want er gebeurt weer het een en ander rond mijn huis. Ook wil ik tuinieren.

   Maar lees dit artikel:

   18 redenen waarom ik geen Covid-vaccin wil

   Na 2000 hebben wetenschappers vele pogingen ondernomen om vaccins tegen het corona-virus te ontwikkelen. Maar in de afgelopen 20 jaar eindigden alle pogingen op een mislukking omdat de dieren in de klinische proeven erg ziek werden en velen stierven, net als de kinderen in de jaren 1960.

   U kunt een samenvatting van deze geschiedenis/wetenschap hier lezen.

   Of als u de afzonderlijke studies wilt lezen, kunt u deze links bekijken:

   In 2004 veroorzaakte een poging tot vaccinatie hepatitis bij fretten
   In 2005 werden muizen en civetkatten ziek en vatbaarder voor corona-virussen nadat ze gevaccineerd waren
   In 2012 werden de fretten ziek en stierven. En in deze studie ontwikkelden muizen en fretten longziekte.
   In 2016 leverde deze studie ook longziekte op bij muizen.

   Het typische patroon in de hierboven genoemde studies is dat de kinderen en de dieren prachtige antilichaam-responsen produceerden na te zijn gevaccineerd. De fabrikanten dachten elke keer dat ze de jackpot hadden gewonnen.

   Maar het probleem ontstond telkens wanneer de kinderen en dieren werden blootgesteld aan de wilde, natuurlijke versie van het virus Dan deed zich een onverklaarbaar verschijnsel voor dat Antibody Dependent Enhancement (ADE) werd genoemd, ook bekend als Vaccine Enhanced Disease (VED), waarbij het immuunsysteem een “cytokinestorm” produceerde (d.w.z. een overweldigende aanval op het lichaam), en de kinderen/ of de dieren stierven.

   Er zijn al veel mensen gevaccineerd door deze vaccinazi’s en dat gaat de hele zomer nog door. Als in de herfst de Corona-griep weer in de maand zit, dan zouden juist deze mensen kunnen sterven aan de citokinestorm, omdat het mRNA hun eigen afweersysteem uitschakelt. Dan zijn we getuige van een gigantische massamoord. Helaas zullen de vaccinazi-“geleerden” van het RIVM dan zeggen dat de schuld ligt bij hen die niet zijn ingeënt.

   Natuurlijk weet ik dit niet zeker! Maar ik houd er wel rekening mee. Per slot verklaren ze openlijk dat ze de bevolking willen reduceren.

 • mr.drs.Bou:

  Gerald Celente heeft het er ook over en hij is BOOS!!!

  Trends Journal: The Prince is Dead, Long Live the Prince duurt bijna 15 minuten.

Laat een reactie achter