Waarom zo’n haast bij het Covid-19 vaccin?

Gisteren zag ik toevallig dat vette krantenkoppen er op aandrongen dat onze minister van Ongezondheid snel met een vaccin tegen Covid-19 moet komen. Maar waarom? Dat mensen graag willen dat er een einde komt aan de Covid-19 maatregelen lijkt me begrijpelijk. We zitten in een lock-down, veel mensen moesten hun bedrijf sluiten en in de supermarkt, die wel open mocht blijven, zijn mondkapjes verplicht. Maar waarom? Mondkapjes houden het virus niet tegen en door de sluiting van vooral de kleinere bedrijven gaan veel mensen failliet. Eenzaamheid en armoede als remedie tegen een virus?

Er komt nu snel een haastig vervaardigd vaccin dat weliswaar niet verplicht is, maar wie niet wil worden ingeënt, krijgt toch te maken met allerlei beperkingen. Dan zeggen veel mensen: laat ik het dan maar doen. In de ziekenhuizen zijn de protocollen intussen dusdanig aangescherpt, dat er vrijwel niet meer te werken valt. Geschoolde zorgmedewerkers worden 14 dagen naar huis gestuurd, bij voorbeeld omdat hun kind van 14 of 15 jaar “positief getest” is. Dit gaat gepaard met een waardeloze PCR-test, waarbij de vals positieven oplopen tot meer dan 95%. De ziekenzorg laat het daardoor afweten als het gaat om andere kwalen dan een Covid-19 besmetting. En als er dan iemand een heel hospitaalschip aanbiedt, inclusief zorgpersoneel, dan zegt de minister van Ongezondheid: NEE. Waarom, waarom, waarom?

Interview van de voorzitter van de Buiten Parlementaire Onderzoeks
Commissie2020
met aanbieder hospitaalschip.

Druk op de zorg? De regering weigert een luxe hospitaalschip!
Roland Brautigam biedt de regering een luxe hospitaalschip aan om de druk op de zorg te verlichten. Want is dat niet waarom we volgens premier Rutte in lockdown zijn, de druk op de ziekenhuizen verminderen? Roland Brautigam biedt een hospitaalschip aan met 500 bedden én personeel! Maar de regering weigert!

Roland Brautigam bood covid19 ziekenhuisschip aan – Hugo de Jonge: geen belangstelling duurt 58 minuten.

Hoewel het zorgpersoneel voorrang krijgt bij het toedienen van het vaccin, staan de meeste medisch geschoolde mensen bepaald niet te springen om die prik. Het vaccin is ontwikkeld in een onmogelijk korte tijd en het is niet naar behoren getest. Niemand weet wat de gevolgen zijn voor het immuunsysteem op de langere termijn! Niemand weet welke auto-immuun reacties het kan oproepen.

Artsen spreken zich steeds meer uit en waarom hun boodschap gehoord moet worden

Er komt steeds meer kritiek op het gevoerde coronabeleid, de lockdown, de mondkapjes en het geplande Covid19-vaccin. Opvallend is het grote aantal artsen die zich hierover uitspreken. Een grote groep trekt al sinds afgelopen zomer aan de bel, maar de groep tegenstanders binnen de medische wereld wordt steeds groter.

Artsen waarschuwen voor injectie

Een internationaal gezelschap van een dertigtal artsen spreekt zich uit tegen het C. vaccin. Hun voornaamste bezwaren zijn dat er geen bewijzen zijn dat het werkt of veilig is, dat het experimenteel is en onnodig omdat er geen sprake is van een C. pandemie. Daarnaast geven ze aanwijzingen die we misschien heel serieus moeten nemen. Wij voegen daaraan toe hun eerdere video’s waarin ze dieper op het gebruik van het vaccin ingaan.

In dat artikel staan de namen en verklaringen van deze artsen. Het artikel eindigde met een video waarin deze 30 artsen hun bezwaren tegen dit vaccin kenbaar maken, maar deze video is helaas verdwenen. Er heerst namelijk niet alleen Covid-19, maar ook censuur!

Update: In een video van onze razende reporter Guus Flater staat die video met de verklaringen van deze artsen vanaf ongeveer minuut 10. Duurt daarna ongeveer 15 minuten, met dank aan Guus Flater! Het vuurwerk vooraf en de vuurwerkshow daarna waren ook lachen. 🙂

Huisarts spreekt zich uit over vaccinatiedwang

Met elke dag die vordert zie ik het moment naderen dat ik geacht word honderden, wellicht duizenden mensen te vaccineren met een vaccin waarbij ik nog altijd twijfels heb. Minister de Jonge kan het vaccin wel bagatelliserend vergelijken met een frikandel, maar mijn praktijk is geen snackbar.

Eerst is ter twijfel over het vaccin zelf: hoe goed is het onderzocht? Is er openheid over de bijwerkingen? Blijkens de medische literatuur ben ik niet de enige die zich hierover zorgen maakt…

Dan is er de vraag: doet het vaccin wat het moet doen? Wat er tot nu toe bewezen is, is dat het verkoudheid, keelpijn en hoestklachten door het coronavirus kan voorkomen: niet meer dan dat. Heel terloops maar ten onrechte wordt daaraan de suggestie verbonden dat het dus ook ziekenhuisopname en sterfte voorkomt. Maar lieve mensen, dat is niet meer dan een aanname en daarvoor ontbreekt ieder bewijs. Waarom is de overheidsvoorlichting daar niet eerlijk over? Spelen hier andere belangen? Als ik daarover nadenk dan word ik heel somber.

Want voor het voorkomen van verkoudheid of keelpijn hoeft de maatschappij niet op slot, hoeven duizenden mensen niet failliet te gaan en mag je een vaccin niet verplichten. De echte vraag is dus: voorkomt het dat mensen moeten worden opgenomen in het ziekenhuis, voorkomt het dat ze naar de IC moeten of sterven? Misschien is dat zo. Maar voordat je miljoenen gezonde mensen min of meer onder dwang blootstelt aan een onbekend vaccin is er toch echt meer bewijs nodig dat dit effect ook echt bereikt wordt. En daarover zijn grote twijfels zoals ook het College ter beoordeling van Geneesmiddelen recent in haar persconferentie toegaf. Die twijfels worden eveneens gerapporteerd in een van de meest gerenommeerde internationale medische vakbladen.

Als ik even heel goed tot me laat doordringen dat mensen min of meer gedwongen worden een vaccin te nemen waarover ook onder medici nog zoveel vragen zijn, dan komt alles in mij in opstand. Nog nooit in mijn 27 jarige praktijk heb ik iets gedaan tegen de wil van een patiënt, met uitzondering van wilsonbekwame patiënten die een gevaar vormden voor zichzelf – en zelfs dan deed ik het met pijn in het hart. De zelfbeschikking van de patiënt staat boven alles. De verplichting om zich te laten vaccineren is er formeel niet, maar in de praktijk wel. Dit soort mistigheid past niet in een democratie. En dat gezegd hebbende, wordt het tijd om over de grenzen van de geneeskunde heen te kijken, want ons beroep brengt ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid met zich mee.

De huisarts Rob Elens wees reeds in april op de positieve werking van hydroxychloroquine (HCQ) met zink en eventueel een antibioticum. HCQ is een middel dat al minstens een halve eeuw wordt gebruikt tegen malaria en reuma, maar het blijkt ook goed te werken tegen Covid-19. Het is goedkoop en veilig. Het was ook in iedere apotheek verkrijgbaar, maar dat is niet langer het geval. Eerst verbood de Huisartsenvereniging het gebruik van HCQ tegen Covid-19, waarop Rob Elens een kort geding aanspande. Dat heeft hij gewonnen! Alle huisartsen mogen dit reguliere en werkzame geneesmiddel tegen Covid-19 gebruiken, maar als ik het goed begrijp heeft onze minister van Ongezondheid toen de hele voorraad opgekocht. HCQ is ongevaarlijk en het werkt ook preventief. Met dat simpele middel hadden mensenlevens kunnen worden gered. Het is een grof schandaal, zeg maar gerust: dood door schuld!

Naast HCQ zijn er nog andere geneesmiddelen die goed blijken te werken tegen Covid-19. Een daarvan is chloordioxide.

Een uiterst positieve ervaring werd gemaakt met intraveneuze toediening van chloordioxide. In Ecuador werd deze behandeling door Andreas Kalcker ingezet bij ruim 100 besmette covidpatiënten, en men stelde in 100% van de gevallen een genezing vast binnen de 4 dagen! Deze aanpak is “alternatief” en komt dus in klassieke kringen niet in aanmerking. Men laat nog liever de patiënten sterven dan deze kans aan te grijpen. Nochtans heeft chloordioxide twee gigantische troeven voor de behandeling: ten eerste brengt het grote hoeveelheden zuurstof ter beschikking van de bloedcellen en herstelt het het vermogen van hemoglobine om dit zuurstof te transporteren, en ten tweede het vernietigt het virus.

President Trump wees onmiddellijk op het bestaan van HCQ als remedie, maar hem werd de mond gesnoerd. De president van de VS is beslist niet oppermachtig. Toen hij wees op de positieve werking van Cloordioxide, hoonden de media dat “Bad Man Orange” had gezegd dat bleekwater een goede remedie was. Per slot van rekening zit daar ook chloor in. Maar in doodgewoon keukenzout NaCl zit ook chloor en niemand zal dat verwarren met bleekwater. Chloordioxine is nooit goedgekeurd als geneesmiddel, het is dus niet verkrijgbaar bij de apotheek. In de nieuwste editie van De Andere Krant staat een artikel over de werking van ClO2, met een recept van hoe men het zelf thuis kan maken.

Een ander geneesmiddel is ivermectine, waarover de volgende video van professor Pierre Capel:

nobelprijs 2015 voor ivermectine duurt 15 minuten.

Er zijn goede geneesmiddelen tegen Covid-19, dat staat vast. Waarom horen we onze minister van “Volksgezondheid” daar niet over? Waarom werd hydroxychloroquine eerst verklaard tot kwakzalverij en daarna zelfs verboden? Waarom weigert men een heel hospitaalschip, als men de zorg zo nodig wil ontlasten? Waarom al die maatregelen tegen een virus waar 98% van de bevolking van nature voldoende weerstand tegen heeft? Waarom horen we de minister niet over vitamine D3, dat wordt aangemaakt door zonlicht op de huid en dat o.a. ook zit in vette vis, levertraan en paranoten? Waarom wil men de hele bevolking vaccineren met een experimenteel vaccin, waarvan men volstrekt niet weet wat dit met ons doet op de langere termijn? Waarom een vaccin tegen een virus dat steeds muteert, zodat we elk jaar opnieuw een prik moeten halen?

Het is reeds bekend dat men in de VS werkt met een mRNA vaccin, dat op de langere duur grote schade kan veroorzaken. Waarom probeert men de bevolking zo ziek te maken?

Dr. Wakefield: ‘COVID-vaccin = genetische manipulatie’..!!

Misschien heb je weleens de naam gelezen van Dr. Andrew Wakefield. Er wordt beweerd dat dr. Wakefield een charlatan zou zijn, een onethische onderzoeker die is ‘gewist’ uit het Britse medische register en wiens publicatie/artikel uit 1998 over autisme en gastro-intestinale aandoeningen, die mogelijk het gevolg zijn van vaccinaties, werd ‘teruggetrokken’ door een toonaangevend medisch tijdschrift. Het werkelijke verhaal is, dat deze Dr. Andrew Wakefield een briljante en moedige wetenschapper is, een medelevende arts die geliefd is bij zijn patiënten en een held voor gezinnen met autisme en vaccinatieschade.

Dr Wakefield : Werking mRNA vaccins vergelijkbaar met auto-immuunziekte duurt 10 minuten.

Aan vaccinatie kleven altijd gevaren, waar de een meer last van heeft dan de ander, maar de farmaceutische industrie blijft zeggen dat vaccins volkomen veilig zijn. Zij hebben hun aansprakelijkheid voor eventuele gezondheidsschade uitgesloten. Als het misgaat, zoals in 2009 met het vaccin tegen de Mexicaanse griep, dan betaalt onze overheid aan de slachtoffers een schadevergoeding van ons belastinggeld! Maar de werkelijke boosdoener, de farmaceutische fabriek die een vaccin met schadelijke bijwerking verkocht, gaat vrijuit.

De Anti-Vax beweging wordt meestal weggezet als een verzameling dwaze alu-hoedjes die onnodig alarm slaan. Dat vaccinaties soms akelige bijwerkingen hebben, staat echter buiten kijf. De vraag is, of we werkelijk gezonder worden van al die prikken, of dat dit zelfs schadelijk is op de korte of langere termijn. In de VS is men inmiddels aan het prikken met een mRNA “vaccin”. Dat is geen vaccin, want een vaccin bevat een beetje van het onschadelijk gemaakte (dode) virus, waarop het lichaam reageert met antistoffen. Een mRNA “vaccin” bevat een bolletje eiwit met daarin een stukje RNA, een genetische code die maakt dat de eigen lichaamscellen een op het virus gelijkend eiwit aanmaken, waarop het lichaam dan weer reageert met antistoffen. Deze volstrekt nieuwe techniek van “vaccineren” zou op de langere termijn wel eens ernstige bijwerkingen kunnen hebben.

FDA vermeldt in document mogelijke sterfte en deze 22 ernstige ziekten en tegenreacties door Covid-19 vaccins

Een belangrijke woordvoerder van de Anti-Vaxers is Del Bigtree, die een aantal jaren terug de film maakte: Vaxxed. Deze film heb ik niet kunnen vinden, hij lijkt van internet verdwenen! Deze film ging over slechts een vaccin tegen mazelen en sommige ouders merkten dat hun kind daarna autistisch werd. De film heeft heel veel los gemaakt, de veiligheid van vaccins stond niet langer buiten kijf. Maar hoe zit het met de veiligheid van het mRNA vaccin tegen Covid-19? Is het middel soms erger dan de kwaal? Het vaccin is razendsnel ontwikkeld en beslist niet getest op de gevolgen op de langere termijn. Alleen de tijd zal het ons leren.

Wat niet verteld wordt over het C-vaccin. Frank Ruesink en Del Bigtree (deel 1), duurt 29 minuten en is Nederlands ondertiteld.

Voor wie meer wil weten, is hier de link naar een langere presentatie van Del Bigtree: Shockerende bekentenissen van wereldgezondheidsambtenaren over de veiligheid van vaccins duurt een uur en 33 minuten en is Nederlands ondertiteld.

Op 2 en 3 december kwam de top van de WHO bijeen in Genève voor een ‘Global Vaccine Safety Summit’. Deze bijeenkomst is gefilmd en daaruit blijkt dat het gesprek van de wetenschappers achter de schermen een totaal ander verhaal vertelt, dan wat de burger te horen krijgt over het onfeilbare vaccinatieprogramma…

Del Bigtree is een doorgewinterde Anti-Vaxer, maar ook andere mensen waarschuwen tegen de haastige vaccinatie. In de volgende video komt een Belgische arts aan het woord die jaren lang werkte als hoofd van een commissie die medicijnen moest goedkeuren. Ook hij uit bezwaren tegen de vaccinatiedrang met een mRNA vaccin voor Covid-19!

Toezichthouder medicijntesten: coronavaccin kan heel gevaarlijk zijn en zelfs ons DNA muteren. duurt een uur en 8 minuten.

Tom Zwitser met John Schulpen, 10 november 2020

Wij zagen de Belgische arts John Schulpen bij de webinar van het opleidingsinstituut Prevenzis (zie onder) met een ontluisterend verhaal en besloten hem zelf te interviewen. Hij houdt onder meer toezicht op klinische testen van medicijnen in ziekenhuizen. Hij waarschuwt dat de coronapandemie langzaam over is gegaan naar een machtsplandemie die niets meer met corona te maken heeft.

We hebben het over DNA-veranderende eigenschappen van coronavaccin, over het ingrediënt luciferase dat eenvoudig zichtbaar maakt wie wel en wie niet gevaccineerd is, en over de PCR testen.

In de 2e Kamer is men het vrijwel eens: iedereen heeft RECHT op het vaccin en tevens de PLICHT om zich te laten vaccineren. Als de hele bevolking immuun geprikt is, dan kunnen de cafés (voor zover niet failliet!) weer open. Dan kunnen de kinderen weer naar school, al blijven die mondkapjes verplicht. Dan mogen we misschien weer naar het zwembad, de sportschool en voetbalwedstrijden. Dan zijn er weer festivals en mag er zelfs worden gezongen in de kerk!

Het vaccin weigeren? – dan maar dwang gaat niet op!

In feite gaat die vaccinatiedrang voornamelijk over geld, heel veel geld, ons belastinggeld! Minister De Jonge heeft reeds deze lente miljoenen nog niet bestaande vaccins ingekocht, in een geheime overeenkomst. We mogen niet weten wat het kost, maar evenmin wat er in zit! Toch wil men ons graag verplichten tot die prik, maar dat is in strijd met ons recht op lichamelijke integriteit. Alleen een enkele politicus verzet zich nog tegen de dwangmaatregelen.

Kamer denkt over Vaccinatieplicht. Van Haga komt in opstand!

Een rustige uitleg van hoe vaccins werken, wordt gegeven door professor Pierre Capel. Voor wie geïnteresseerd is in de medische details, is zijn videokanaal een MUST. In zijn columns, die een maal per week verschijnen, legt hij uit hoe vaccins werken en tevens dat een vaccin niet blijvend werkt tegen een virus dat snel muteert. Ook verklaart hij waarom een natuurlijke immuniteit beter werkt dan een vaccin. Ga dus eerst even naar zijn YouTube kanaal, voor je een prik gaat halen, en bekijk zijn laatste filmpjes. Professor Pierre Capel heeft donders goed door hoe het werkt!

Take it or leave it duurt 35 minuten.

Update 5 januari: Deze video is door de censuur verwijderd van YouTube, maar een lezer van BOUblog vond hem terug op BitChute. Dank je wel. 🙂

Tot slot wens ik alle lezers een gezond en voorspoedig nieuw jaar. Eet gezond, let op je vitamines en neem desnoods iedere morgen een koude douche, want zo verhoog je je weerstand. Laat je niet neppen door de angstzaaiers en de minister van Ongezondheid, want van angst wordt je ziek. En laat je niet prikken, voor je zeker weet dat het echt geen kwaad kan! Vraag liever om HCQ + zink, want dat werkt ook preventief.

33 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  ER IS NIKS AAN DE HAND – DE JENSEN SHOW #280 duurt 33 minuten.

  Robert Jensen, 1 januari 2021

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Ella Ster* is zeer alert op de ontwikkelingen rond de vaccinatie:

  Bond schiet zorgmedewerkers te hulp met actie tegen coronavaccin

  PERSBERICHT BOND OVERHEIDSZAKEN 4 JANUARI 2021

  Mensen die in de zorg werken, krijgen vanaf 4 januari aanstaande een oproep van hun werkgever om zich te laten vaccineren tegen het zogeheten coronavirus. Deze zorgmedewerkers zullen in verschillende mate druk ervaren om het coronavaccin te accepteren, ook al zijn ze daar niet toe verplicht en zijn aan de injectie serieuze risico’s verbonden. De Nationale Bond tegen Overheidszaken heeft voor deze mensen een brief opgesteld waarmee ze kunnen aangeven dat ze met de injectie niet akkoord zijn en dat ze de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle schade als gevolg van enige vaccinatiedwang bij hun werkgever leggen.

  ‘Heel veel mensen die in verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning werken, zien het coronavaccin niet zitten’, zegt Jordy Zwarts, voorzitter van de Bond. En dat is terecht, vindt hij. Het coronavaccin is in korte tijd ontwikkeld en niet of nauwelijks op zijn gezondheidseffecten getest. Er heeft geen dubbelblind placebogecontroleerd onderzoek plaatsgevonden en het is al eerder gebleken dat vaccins gezondheidsschade kunnen veroorzaken. Het coronavaccin bevat in nanodeeltjes verpakt mRNA dat DNA van het geïnjecteerde lichaam mogelijk verandert en biosensoren die al dan niet verbindingen met kunstmatige intelligentie aangaan.

  Of er in het vaccin dat in Nederland wordt gebruikt ook mRNA zit, is niet helemaal duidelijk. Volgens professor Pierre Capel zou dat niet het geval zijn. Alleen is de inhoud van het vaccin verklaard tot STAATSGEHEIM. We moeten ons dus laten prikken, maar we mogen niet weten wat er in zit…

  Ella Ster*:
  Bond Overheidszaken doet tegenonderzoek naar draagvlak voor vaccinatiebewijs

  ‘Er is ruim draagvlak onder Nederlanders voor invoering van een vaccinatiebewijs om mensen actief te stimuleren zich te laten vaccineren.’ Dit opmerkelijke nieuws verscheen op 17 december 2020 in de media. Het was gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten. Het nieuws was opmerkelijk, omdat veel mensen de indruk hebben dat de Nederlandse bevolking juist helemaal geen voorstander is van een vaccinatiebewijs. De deelnemers aan het onderzoek moesten echter als feit aannemen dat ongeveer 70% van de Nederlanders gevaccineerd moet zijn om het zogeheten coronavirus onder controle te houden.

  De Nationale Bond tegen Overheidszaken verzet zich o.a. tegen de verplichte ziektekostenverzekering, de griepprik, 5G en nu tegen de vaccinatie dwang. Zij houden nu een tegen-enquête als antwoord op een enquête waaruit zou blijken dat de meerderheid voorstander is van dwangmaatregelen.

  Enquête over coronavaccinatie

  Medewerkers van het RIVM en enkele universiteiten hebben onlangs een enquête uitgevoerd om te onderzoeken hoe de Nederlandse bevolking kan worden overgehaald om injecties met het zogeheten coronavaccin te accepteren. De mogelijkheid om het vaccin te weigeren, gaf het onderzoek niet.

  Wij hebben een korte enquête opgesteld gebaseerd op vragen uit genoemd onderzoek en hebben daarbij keuzemogelijkheden omgedraaid (zie vraag 1).

  Wij willen graag weten hoe we mensen zover kunnen krijgen dat ze zich níét laten injecteren. Ons doel is om te laten zien wat de autoriteiten kennelijk met ons van plan zijn en om de beeldvorming omtrent het coronavaccin te corrigeren. De veiligheid en effectiviteit van vaccins staan wetenschappelijk allerminst vast en aan het coronavaccin zijn serieuze risico’s verbonden.

  Door onze enquête in te vullen helpt u ons een betekenisvolle respons te bereiken. Deze enquête bestaat uit 13 vragen.

  Uit de omgekeerde vragen blijkt dat de overheidsenquête veel sturende vragen bevatte. Alleen al daarom was het verhelderend om de tegen-enquête in te vullen. In een enquête behoren de vragen neutraal te zijn!

  Als u even de tijd wil nemen, vul dan die dwaze tegen-enquête in! 🙂

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  Het verschil tussen frikandellen, vaccins en de bijwerkingen van het COVID-19 vaccin

  Nog afgezien van de vraag of het werkt, veilig is het vaccin in ieder geval niet! De volgende berekening laat zien hoe groot het percentage ernstige bijwerkingen is in het UK. Dit betreft de bijwerkingen op korte termijn. Wat voor schade het vaccin op lange termijn aanricht is nog niet bekend. Dat onderzoek loopt nog – op de bevolking welteverstaan.

  De hiernavolgende berekening is afkomstig van de Engelse arts Vernon Coleman:

  “De bovenstaande tabel vermeldt het aantal mensen met een geregistreerde eerste dosis op 18 december als 112.807 en het aantal Health Impact Events als 3.150.

  Health Impact Events zijn gedefinieerd als individuen, ‘niet in staat om normale dagelijkse activiteiten uit te voeren, niet in staat om te werken, waarbij medische zorg van een arts of gezondheidsprofessional noodzakelijk was’.

  Dat is 2,79%, en het is binnen enkele dagen na ontvangst van het vaccin.

  Als 60 miljoen mensen in het Verenigd Koninkrijk het vaccin krijgen, kunnen we dus verwachten dat 1,67 miljoen mensen niet in staat zijn om te werken, normale dagelijkse activiteiten uit te voeren en zorg van een arts of gezondheidsprofessional nodig hebben.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Een zeer goede beschrijving van dat laatste (op YouTube verdwenen!) filmpje van professor Pierre Capel:

  Nieuwe corona mutatie is gouden kans voor bereiken groepsimmuniteit

  Capel legt eerst het verschil uit tussen het Oxford vaccin (AstraZeneca) en het Pfizer vaccin. ‘Het Oxford vaccin is een gemodificeerd chimpansee adenovirus, waar een stukje viraal eiwit- het spike eiwit van Covid – is ingekloneerd. Dat virus is zodanig gemodificeerd, dat het zich niet spontaan kan vermenigvuldigen… Het is eigenlijk een DNA vaccin in een carrier van een adenovirus. Het Pfizer vaccin is heel anders. Dat heeft messengerRNA (mRNA) wat in een artificieel membraantje zit, een lipide nano partikel.’

  Het is goed om dat hele artikel nog eens rustig te lezen, want hoewel de propaganda zegt dat we te maken hebben met een ZEER GEVAARLIJK VIRUS, is er eigenlijk niets aan de hand. Geen oversterfte, geen overbelaste ziekenhuizen, geen doden die op straat blijven liggen.

  Alleen mondkapjesplicht en een lock down die een economische RAMP veroorzaakt voor het midden- en kleinbedrijf! Met dank aan een minister van Ongezondheid die het verschil niet weet tussen een vaccin en een frika(n)del!

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  The word is out! Ik laat mij vakzineren

  🙂 🙂 🙂

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Faillissementen maken geen geluid

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Even een gouden oude van George Carlin over het immuunsysteem:

  George Carlin told us about the Corona panic years ago

  Kijk, zo werkt dat! 🙂 ‘s Morgens een koude douche helpt ook!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank voor de link, Ben, maar dat is een long & intense read.
   Een inkijkje in de broncode van het BioNTech/Pfizer SARS-CoV-2-vaccin gaat over de analogie tussen de digitale computer bits en bytes en de vierdimensionale code van DNA. Gelukkig in het Nederlands. Maar wel moeilijk voor een digibeetje… 🙁 Best wel stof om over na te denken, want die vaccins vertrouw ik niet! 😉

   Morgen verder!

   Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  How does anyone take these people seriously?

  How is anyone supposed to take these people seriously?
  Coincidentally, this is the same department of government that has been telling us the COVID vaccines are completely safe.
  So… they can’t figure out if sugar is bad. But they’re 100% positive that the vaccines are safe and everyone should take one.
  This is just a tiny example of the truly nonsensical, oxymoronic thinking about Covid-1984. There are so many more.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  “Massa mRNA Vaccinatie Roekeloos en onnodig”, zegt Prof. Dr. Theo Schetters duurt 36 minuten.

  Professor Dr. Theo Schetters is al 40 jaar actief in de vaccin industrie en heeft zelfs enkele patenten op zijn naam staan. Hij is dus niet tegen vaccins maar maakt zich grote zorgen over het huidige mRNA vaccin en de korte testperiode die het heeft doorlopen waarbij heel veel zaken onzeker zijn. Programmamaker Flavio Pasquino praat met de routinier over het fenomeen “messenger RNA vaccins”, de risico’s en de merkwaardige uitingen van het CBG (commissie beoordeling geneesmiddelen) tijdens de persconferentie waarbij de EMA goedkeuring werd toegelicht. In de video tonen we ook interessante fragmenten van Dr. Andrew Wakefield, die de situatie vergelijkt met experimenten uit Jurassic Park. Ook laten we Adrian Hill aan het woord, een gerenommeerde onderzoeker – die nauw samenwerkt met de WHO t.a.v. HIV vaccins – die met een meta analyse van ivermectine een doorbraak denkt te zien als medicijn tegen Covid-19.

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  De grote vaccinatieshow met neuroloog Jan Bonte! duurt een uur en 45 minuten.

  Op de dag dat de eerste coronavaccins in Nederland toegepast worden, spreken we met neuroloog Jan Bonte over de gekte, hosannastemming en tunnelvisie rond het grootste farmaceutische experiment uit de wereldgeschiedenis.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Bökkers sluit muzikaal de week af, uiteraard over vaccinaties | RTV Oost

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  COVID Massavaccinatie-Experiment: Bereid U Op Het Ergste Voor Met Dit Gezondheidsprotocol
  Dr.Gaby
  Sott.net
  vri, 08 jan 2021 20:55 UTC
  vaccines protest

  Afgelopen maart schreef ik First, Do No Harm: If Primary Healthcare Remains Shut Down, Toll on Elderly Will be Worse Than COVID-19. Mijn voorspelling is uitgekomen. Gedurende deze periode heeft de COVID-19 schijnrealiteit de eerstelijnsgezondheidszorg bijna geheel onherkenbaar gemaakt.

  Tijdens het afgelopen jaar besloot ik om in mijn praktijk voornamelijk prioriteit te geven aan levensbedreigende gevallen of gevallen gerelateerd aan de eerstelijnsgezondheidszorg. De bureaucratie en vervolgconsulten die te maken hadden met de ‘pandemie’ (die eigenlijk bestaat uit mensen ZONDER enige symptomen) stonden onderaan mijn prioriteitenlijstje (en de leiding deed daar behoorlijk moeilijk over). Dit alles deed me niet alleen de omvang beseffen van de schade aan onze samenleving, maar ook de absurditeit van de dagelijkse gang van zaken.

  Dit informatieve artikel, geschreven door een bezorgde arts, gaat o.a. over een “gezondheidsprotokul”, voor je de Covid-prik krijgt. Het is een lang recept van vitamines en andere pillen, te beginnen 1 tot 2 weken vóór vaccinatie.

  Gezondheidsprotocol voor Mogelijk Verplichte Coronavirus-Vaccinatie

  Dit voorstel voor een gezondheidsprotocol bevat slechts informatie – geen advies. Indien de lezer medisch advies nodig heeft, dient een arts of andere medische professional geraadpleegd te worden.

  Elliot Overton, CFMP, DIpCNM heeft een basisprotocol opgesteld voor voeding en levensstijl, dat toegankelijk is voor eenieder en waarmee ongeveer twee weken voor de coronavirus-inenting kan worden begonnen. Hij stelt voor:

  Lees zelf maar verder. Dat Covid vaccin is uiterst ONGEZOND!!!

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Samenvatting 2e Hoorzitting Roland Brautigam – eigenaar hospitaalschip – Laatste ontwikkelingen! duurt 18 minuten.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Pfizer Facts duurt 8 minuten.

  Antwoord
 15. Tommo

  Haseena tweet:

  CORARA
  Een corona raadsel:
  Twee weken voordat Jan een coronavaccin kreeg ingespoten had hij een positief PCRtestresultaat
  Een week nadat hij werd gevaccineerd overlijdt Jan

  Rara,
  Wat is de oorzaak van zijn overlijden?
  (Zoals u weet is autopsie verboden sinds Corona) “

  Nog meer vragen:
  Een vaccine zou een immuun responce moeten opwekken door toebrengen van het virus, toch?
  Waarom dan vaccinatie na positief getest?
  Het virus is immers toch al aanwezig?

  Nicky Monreau tweet:

  Voor degenen die het niet snappen… de testfase van het vaccin is nog gaande! M.a.w. u bent proefkonijn! “

  Interesant document.

  UK RESISTANCE tweet:

  My moms reaction to the Covid19 vaccine. Her story at the end. “

  (Angelia Gipson Desselle) video 2:20min

  Antwoord
 16. gerard

  Als we kijken naar alle mensen die zijn overleden direct na toedienen corona vaccin is de uitleg dat men wel is overleden door het vaccin maar dat men ook onderliggende ziekten had.

  Als je kunt overlijden aan het vaccin door onderliggende ziekten kun je beter wachten op corona want dan lijken de overlevingskansen groter.

  Overigens is het sterfte percentage erg laag. 2 miljoen doden op een wereldbevolking van 7600 miljoen maakt een risico van 0,027% . Ik gok wel op het virus in plaats van op het vaccin

  Antwoord
 17. gerard

  2 miljoen doden , 7600 miljoen mensjes . Maakt uzelf even het rekensommetje

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën