Archief
Artikelen

Per e-mail ontving ik een vertaling van het artikel Lawsuits Allege Massive Election Fraud door Debbie Maimon – 11 november 2020. Het is vertaald met behulp van de vertaalmachine deepl.com door Janneke Monshouwer, Onderzoeksjournalist, lid NVJ Nederlandse Vereniging van Journalisten Schrijfster van de boeken ‘Ander Nieuws, wat het Journaal niet uitzond’ en ‘Trump, Grondwet & Wereld’. Zie voor haar boeken: andernieuws.eu. Hieronder volgt haar vertaling van het artikel over verkiezingsfraude in de VS.

Uit Rechtszaken blijkt Massale Verkiezingsfraude in de VS

Terwijl de media en de Democratische Partij in de VS een verhaal naar buiten brengen over een overwinning van Joe Biden, voorafgaand aan de definitieve verkiezingsuitslag, diende het juridische team van President Trump een aantal rechtszaken in, waarin beweerd wordt dat er sprake is van massale verkiezingsfraude.

Tegelijkertijd machtigde de Amerikaanse procureur-generaal William Barr, die ervan op de hoogte is dat tientallen miljoenen Amerikanen geloven dat de verkiezingen zijn gestolen, federale aanklagers om de “aanzienlijke beschuldigingen van stem-onregelmatigheden van de verkiezingen van 2020 voort te zetten, voordat de resultaten worden gecertificeerd”.

In verschillende ‘slagveld’-staten zagen we een verdachte ‘late uurtjes’- winst voor Biden, die hem een flinterdunne meerderheid gaf over President Trump, die het kiescollege in zijn voordeel zwaaide.

In gerechtelijke documenten die deze week zijn ingediend, beweert het juridische team van de president dat deze resultaten frauduleus zijn. Het wijdverspreide knoeien met stembiljetten, zeggen de procureurs, liet Biden toe om een kleine leiding te bereiken in de ‘schommel’-staten Michigan en Wisconsin, evenals cruciale aanwinsten in de staten Georgia en Pennsylvania, toen het tellen van de stemmen werd gestopt.

De opkomst van de late-uurtjes schommeling pro Biden werd volgens zeggen bereikt op talrijke manieren: één weg was door de manipulatie van de ‘Dominion Voting Machine Systems’ die worden gebruikt in 30 staten, met inbegrip van alle schommelstaten, dit is de aanklacht voor de rechtszaken.

De bekende advocaat en voormalig federaal aanklager Sidney Powell onthulde op Fox News dat het juridische team van Trump bewijs heeft dat Dominion Voting Systems, die de stemmachines en stembiljetten-tellende apparatuur verzorgt in vele staten, tijdens de presidentsverkiezingen was gehackt en aangetast.

[(Sydney Powell is nu extra bekend vanwege haar sinds 2019 succesvolle verdediging van de oud-Generaal Michael Flynn. Flynn was voormalig nationaal veiligheidsadviseur van president Trump, die op 13 februari 2017 op valse aanklachten van de tegenpartij het Witte Huis moest verlaten. Hij werd gearresteerd en gevangen gezet en het duurde lang voor eindelijk op 7 mei 2020 alle aanklachten werden ingetrokken en hij werd vrijgesproken, met hulp van Sidney Powell. Het zal je maar overkomen. Bovendien miste Trump zijn steengoede veiligheidsadviseur. Het is werkelijk niet te geloven wat er allemaal is voorgevallen om Donald Trump dwars te zitten en weg te werken. Maar gelukkig staat Trump nog rechtovereind en Michael Flynn ook. Maar in Wikipedia staan alleen leugens over hem.)]

Senator Mitch McConnell (R-Ky.), de ‘Meerderheidsleider’ in de Senaat, weigerde in zijn lange verklaring voor de Senaat op maandag 9 november om Joe Biden te feliciteren of te erkennen als ‘president-elect’. Hij kwam op voor de wettelijke strijd van President Donald Trump om de rechtbanken beschuldigingen te laten onderzoeken van onregelmatigheden tijdens de verkiezingen in zeer belangrijke staten, waarbij hij benadrukte dat de president voor 100% in zijn recht staat om dit te doen.

Senator Mitch McConnell: ”Uiteraard is er nog niet één staat die hun verkiezingsresultaten hebben erkend (gecertificeerd). Wij hebben minstens één of twee staten die reeds op weg zijn naar hertelling en ik geloof dat de president in minstens 5 staten wettelijke uitdagingen kan verwachten.”

‘Hammer’ en ‘Scorecard’…

De advocaat en procureur Sidney Powell zei dat toezichts-instrumenten ontworpen door de CIA, bekend als “Hammer” met een toepassing genaamd “Scorecard” (software programma), in staat zijn om te hacken in de verkiezingen en het stelen van stemmen. Deze verfijnde hulpmiddelen knoeien (manipuleren) met computers op het overdrachtspunt van de verkiezingscomputersystemen en buitenstaande “data-kluizen” van derden. Ze kunnen doordringen in software en het aantal stemmen van stembiljetten omdraaien in welk aantal en welke richting de operator wil, zei Sidney Powell in een opwindende Sunday Morning Futures nieuwsuitzending.

Sidney Powell zei dat de rechtbanken spoedig zouden horen van een klokkenluider met directe kennis van hoe de ‘Hammer’ en de ‘Scorecard’ in een “massieve en gecoördineerde inspanning werden gebruikt om deze verkiezing te stelen… om stemmen voor Donald Trump ongeldig te verklaren en te vernietigen, om stemmen voor Joe Biden te produceren”.

“Ze hebben het op alle mogelijke manieren gedaan,” zei Powell, “van het laten ‘stemmen’ van dode mensen in grote aantallen, tot het creëren van frauduleuze stembiljetten die blanco zijn, behalve een Biden-teken”.

Sydney Powell vertelde ook dat het Trump-team minstens 450.000 van deze lege stembiljetten in de belangrijkste staten had geïdentificeerd. Stemmen die ‘op wonderbaarlijke wijze’ alleen een merk hebben voor Joe Biden en geen andere kandidaat. Sydney Powell vermeldde de geschatte aantallen stembiljetten die voornamelijk in de ‘slagveld’-staten werden gevonden: 98.000 in Pennsylvania; 90.000 in Georgia; 42.000 in Arizona; 115.000 in Michigan en 62.000 in Wisconsin. (Bijna een half miljoen.)

“Voor zo’n vreemd iets om bijna een half miljoen keer ‘onschuldig’ te verschijnen is statistisch gezien zo ver weg dat het onmogelijk is,” zei ze.

Bizarre Onregelmatigheden

Het juridische team van Trump heeft andere onregelmatigheden en bewijzen van fraude aangehaald, waaronder beschuldigingen dat in de cruciale ‘schommelstaat’ Pennsylvania verkiezingsfunctionarissen de stemtijd hebben verlengd tot drie dagen na de verkiezingsdag. “De uitvoerende macht van Pennsylvania probeerde de termijn voor het ontvangen van de stembiljetten te wijzigen. Op vrijdag 6 november 2020 werden nog stembiljetten geaccepteerd. Wij betogen dat deze actie ongrondwettelijk was”, zei Trump’s juridisch adviseur Jenna Ellis.

Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft geëist om de te laat ingeleverde stembiljetten in Pennsylvania te scheiden van de op tijd ingeleverde stembiljetten. Als dat gebeurd is, dan is het wettelijke vraagstuk helder. Zo lang dit nog niet is gebeurd, is het voor niemand mogelijk om te bewijzen dat het mengen van de stembiljetten of andere fraude niet zou hebben plaatsgevonden, zei Jenna Ellis. Als ze ongeldig blijken, dan kunnen deze stembiljetten potentieel bijdragen aan een omslag ten gunste van Trump.

In een persconferentie vorig weekend, duidde de oud-burgemeester van New York Rudy Giuliani, Trump’s persoonlijk advocaat, Pennsylvania aan als staat met een cruciale 20 ‘Electoral College’ stemmen, als ‘rijk aan onregelmatigheden bij het stemmen’.

Giuliani werd op het podium vergezeld door een groep aangestelde stem ‘wachters’, van wie er meerdere waren die in geschreven verklaringen (zwart op wit) de Democratische ambtenaren in Philadelphia ervan beschuldigden dat het ze niet was toegestaan om de stembusgang naar behoren te observeren, zoals hun wettelijk recht is.

“Hetzelfde gebeurde in Georgia, in Michigan en Noord Carolina”, zei Rudy Giuliani, “Het lijkt erop dat iemand van de DNC Democratisch Nationaal Comité een een briefje stuurde waarin stond dat de Republikeinen niet naar die post(zak) stembiljetten mochten kijken, althans niet in de grote democratische ‘hack’-steden die zij onder controle hebben”.

Giuliani voerde aan dat er veelvuldige illegale stembiljetten zijn gedrukt met namen van mensen die niet meer in leven zijn. “Will Smith’s vader heeft hier twee keer gestemd sinds hij overleed”, zei hij sarcastisch. “Ik weet niet op wie hij heeft gestemd, want de stem is geheim. In Philadelphia houden ze de stemmen van overleden mensen geheim.”

Er zijn misschien wel duizenden van zulke stembiljetten ingestuurd, dit volgens Fox News presentator Tucker Carlson, die maandag 9 november 2020 schokkende gevallen noemde van verkiezingsfraude, waarvan hij zei dat zijn netwerk ze op feiten had gecontroleerd.

Rudy Giuliani haalde de beëdigde verklaring aan van de postbode van Pennsylvania Richard Hopkins, die getuigde dat hem door de toezichthouders was bevolen om de late stembiljetten te verzamelen en de poststempels te antedateren, zodat ze op tijd leken te zijn gepost. “Rechtbanken zetten verkiezingen opzij als ze illegaal zijn”, verklaarde Rudy Giugliani, de voormalige burgemeester van New York. “Er is zeker genoeg bewijs om een bepaald aantal stembiljetten te diskwalificeren,” en hij voegde eraan toe dat de legitimiteit van 600.000 stembiljetten in het geding is.”

Trump was in Pennsylvania op de verkiezingsdag en stond tot in de vroege ochtenduren op woensdag aan de leiding met 500.000 stemmen. Drie dagen later werden de ‘mail-in’ stembiljetten nog steeds onderzocht en de cijfers zijn aanzienlijk verschoven. Op vrijdag 6 november 2020 had Biden (slechts 0,5) procent voorsprong in Pennsylvania – 28.800 stemmen van de meer dan 6,5 miljoen uitgebrachte stemmen. De wet van die staat schrijft voor dat bij verkiezingen een hertelling moet plaatsvinden als er flinterdunne marges zijn van 0,5 procent van de stemmen of minder, maar de wetgevende macht van Pennsylvania heeft niet om een hertelling gevraagd.

Technische ‘glitches’, hikjes, storingen? Of opzettelijk geknoei?

De software tools van de Dominion Voting Machine Systems, waarvan de verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor ‘technische storingen’ die de telling van de stemmen in verschillende staten hebben stopgezet of vertraagd, die zijn mogelijk opzettelijk geprogrammeerd om de stemgegevens te wijzigen. Zogenaamde “glitches” in stemmachines in Antrim, Michigan, bijvoorbeeld, hevelden ruwweg 6.000 uitgebrachte stemmen voor President Trump over naar Biden. Ontdekt en gecorrigeerd nadat sceptici in het computersysteem waren gekomen, heeft deze technische “storing” in deze provincie al een handmatige hertelling uitgelokt.

Evenzo in Georgia, waar dezelfde software was gebruikt, zijn de stemmachines in twee afzonderlijke districten, Spalding en Morgan, gecrasht op de verkiezingsdag, gebeurtenissen die opnieuw werden toegeschreven aan ‘technische storingen’. De autoriteiten hebben daar een handmatige hertelling in de hele staat bevolen.

Een Georgische verkiezingsfunctionaris zei dat de storing die het stemmen in de twee provincies stopte, was veroorzaakt door een verkoper die de nacht voor de verkiezing, volgens een rapport van Politico, een update van hun verkiezingsmachines uploadde. “Het bedrijf heeft gisteravond iets geüpload wat niet normaal is, en het veroorzaakte een storing,” zei Marcia Ridley, verkiezingsopzichter bij Spalding County Board of Election”, zoals gemeld door World Tribune. “Dat is iets wat ze nooit doen. Ik heb ze nog nooit iets zien bijwerken de dag voor de verkiezingen.”

De advocaat Sydney Powell zei dat het mogelijk is dat minstens 3% van de uitslag kan zijn veranderd als gevolg van voorverkiezings-stembiljetten die digitaal zijn verzameld door het ‘Hammer’- programma. “Dat zou een enorme verandering in de uitslag hebben betekend, die over het hele land zou zijn gegaan en dat verklaart heel veel van wat we zien. Bovendien hebben ze een algoritme gebruikt om de stemmen te berekenen die ze voor Mr. Biden op specifieke gebieden moeten bedenken. Ze hadden dit allemaal gepland, de algoritmen, de papieren stembiljetten die wachten om te worden ingevoegd als en wanneer dat nodig is, en dan, opvallend, ging het aantal stemmen voor president Trump in de blauwe staten enorm omhoog.” “Toen moesten ze het stemmen tellen stoppen en de stemmen voor Trump wegnemen en vervangen voor stemmen voor Biden”.

“Of dit nu ‘computer glitches’ of hikjes of iets anders heet, iemand is tijdens deze verkiezing eigenlijk in het systeem binnengegaan en heeft de stemresultaten veranderd”, klaagde advocaat Powell aan, en ze voegde er aan toe dat het Trump-team de beschuldigingen in een federale rechtszaak uiteen heeft gezet en “we hebben uitstekende getuigen” over de kwestie.

Een fragiel, kwetsbaar systeem

De Republikeinse Senator Ted Cruz, R-Texas zei op 8 november 2020 in een interview dat hij gelooft dat een onderzoek moet worden gestart naar software die wordt gebruikt om stembiljetten te tellen, als er zorgen zijn over verkiezingsonregelmatigheden.

NB. Grondig onderzoek en controle van stem-systemen is altijd van groot belang, bij alle verkiezingen ook in andere landen, ook in Nederland – vooral omdat er nu zoveel op het spel staat in de verschillen tussen de lang bestaande zittende partijen en nieuwe politieke partijen met een heel nieuwe visie en andere belangen !!!

De Republikeinse senator Ted Cruz zei dat de software, die was gekoppeld aan een incident waarin de stemmen in een provincie in Michigan werden verwisseld, moet worden onderzocht om potentiële kwesties met stemtabellen elders in het land uit te sluiten.

“Diezelfde software die in Antrim Provincie, Michigan wordt gebruikt [die 6.000 Trumpstemmen naar Biden overhevelde] wordt door de staat Michigan gebruikt in 47 andere provincies”, zei Ted Cruz. “Dat moet worden onderzocht om te bepalen dat er geen probleem is met het stemmen tellen in andere plaatsen. Het juridische proces is hoe je die vragen oplost”.

Senator Ted Cruz van Texas weet misschien iets meer over Dominion Voting Systems dan veel congresleden, omdat het product drie keer werd afgewezen door datacommunicatie-experts van de ‘Secretary of State’ van Texas en het Bureau van de Procureur-Generaal, omdat het niet voldeed aan de basisveiligheidsnormen. “In het rapport van het Bureau van de Procureur-Generaal werden de tekorten van het Dominion-systeem beschreven, eindigend met: “Dit is een fragiel, kwetsbaar systeem, te gevoelig voor menselijke en technologische fouten. Certificering moet worden geweigerd. Als de certificering wordt toegekend, moet de USB-poort worden verzegeld om te beschermen tegen lekken van informatie en het stelen van wachtwoorden”.

Republikeinse Poll Watchers uitgesloten van het observeren van het tellen van de stemmen.

De eerste rechtszaak die begin deze week in Pennsylvania werd ingediend, betoogde ook dat de Republikeinse toezichthouders geen toezicht mochten houden op het tellen van stemmen en het tellen van de stembiljetten in Pennsylvania (en in andere “blauwe” staten). De wet vereist dat beide partijen in staat moeten worden gesteld om het tellen van de stemmen te kunnen observeren op een manier die de eerlijkheid garandeert. Zelfs in competities waar de resultaten veel minder 6 invloed hebben dan bij een presidentsverkiezing, krijgt een waarnemer van elk team toegang tot de tabulatieruimte om de stembiljetten te inspecteren om de nauwkeurigheid van de telling te garanderen.

Republikeinse ‘poll watchers’ in meerdere staten beweren dat hen zinvolle toegang werd (en nog steeds wordt) ontzegd, verklaarde Trump- advocaat Jenna Ellis. “Niet alleen is dit illegaal, maar zonder toegang voor beide kampen, zijn de resultaten vermoedelijk ongeldig.”

De enige duidelijke reden voor een partij om de toegang voor de andere partij te ontzeggen, zou zijn om ongepaste activiteiten mogelijk te maken, zeggen waarnemers. Stembiljetten kunnen worden gemanipuleerd of weggegooid. Nieuwe stembiljetten kunnen worden toegevoegd. Late stembiljetten kunnen worden geteld en tijdige stembiljetten kunnen worden weggegooid. Andere acties kunnen worden ondernomen om nauwkeurige verkiezingsuitslagen te ondermijnen.

Het schenden van staatswetten die adequaat toezicht door beide partijen op het tellen van stembiljetten verplicht stellen, kan reden zijn om het stemproces in die staat ongeldig te maken, zei de voormalig burgemeester van New York Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van President Trump, vorige week op een persconferentie.

“Geef niet toe, Mr. President. Vecht hard.”

Naast de leider van de Senaatsmeerderheid Senator Mitch McConnell hebben top-Republikeinen het standpunt van President Trump gesteund dat de verkiezing nog niet is beslist. Senator Lindsay Graham van South Carolina, Afgevaardigde Doug Collins voor Georgia, Senator Josh Hawley van Missouri en Senator Ted Cruz van Texas, verwierpen de media projecties die een Biden overwinning vieren als voorbarig, dat Amerikanen moeten wachten op de hertellingen en tot de juridische uitdagingen zijn opgelost voor ze verklaren wie de president zal zijn.

De Republikeinse Senator van Zuid-Carolina, Lindsay Graham, drong er in een Fox News TV-uitzending op aan dat President Donald Trump niet zou toegeven en moest doorzetten met het aanvechten van kiezersfraude en corruptie: “Geef niet toe, Mr. President. Vecht hard”, drong Lindsay Graham aan.

Deze senator, die voorzitter is van de machtige Senaatscommissie van de Rechterlijke Macht, verklaarde dat hij “bewijs had gezien [dat] zes mensen zich registreerden om te stemmen in Pennsylvania, nadat ze waren overleden, en dat elektronische tabulatie-systemen de stembiljetten van Michigan die oorspronkelijk voor Trump waren, werden overgeheveld naar ‘pro Biden’”.

“De presidentiële verkiezing blijft dicht in verschillende staten, en ik zal niet toestaan dat geloofwaardige beschuldigingen van stem-onregelmatigheden of wangedrag onder het tapijt worden geveegd,” zei Lindsay Graham in een verklaring.

“Het maakt niet uit wat de media je vertellen, dit is nog niet voorbij,” schreef Afgevaardigde Doug Collins op Twitter. “Het is niet voorbij totdat elke legale stem is geteld. Dit is Amerika. Volgens de Grondwet beslissen de mensen wie onze volgende president is. WE THE PEOPLE. Niet de media.

“De media bepalen niet wie de president is,” zei Senator Josh Hawley tegen de verslaggevers. “De bevolking doet dat. We the People. Als alle legale stemmen zijn geteld, zijn de hertellingen klaar en worden de beschuldigingen van verkiezingsfraude aangepakt”.

Graham vertelde aan Fox News dat hij een geloofwaardige beëdigde verklaring had ontvangen van de Amerikaanse postbode Richard Hopkins in Pennsylvania, dat zijn superieuren de werknemers hadden bevolen om “stembiljetten die na de verkiezing waren gepost, te antedateren”.

De senator zei dat er een onderzoek loopt naar de beschuldigingen in de beëdigde verklaring. Hij noemde het sterk toegenomen gebruik van stembiljetten-per-post een “nachtmerrie”, waarbij hij verwees naar het gebrek aan waarborgen tegen stemfraude en de ongebreidelde mogelijkheden voor vals spel.

Hij riep “mijn Republikeinse collega’s op om terug te vechten” tegen de pogingen van de media om een valse realiteit te creëren door voortijdig een Biden-overwinning te verkondigen.

Georgia Democraat verwerpt het ‘valse verhaaltje’ van de media…

Uitdagingen aan de media en de Democratische verhaaltjes over een Biden-overwinning komen ook uit Democratische gelederen. Congreslid Vernon Jones, Afgevaardigde van Georgia, is een Democraat die President Donald Trump steunt. Hij verklaarde dat de media en de opiniepeilers de kiezers tijdens de verkiezingen van 2020 “onderdrukt en gedeprimeerd” hebben.

Vernon Jones, die zwart is, steunde Donald Trump al in april, waardoor hij een aanzienlijke terugslag kreeg vanuit zijn eigen partij voor zijn moedige stap. “Ik hoop dat de nieuwsmedia hiervan leren. Jij hebt het valse verhaal van deze valse peilingen van deze liberale universiteiten met je meegedragen. En u en deze kiezers hebben meer gedaan om zich met deze verkiezing te bemoeien dan Rusland en China samen,” zei Vernon Jones vorige week op een persconferentie naast de Republikeinen van Georgia en GOP-voorzitter Ronna McDaniel (Voorzitter Republikeins Nationaal Comité)..

“Maar ik ga je vertellen,” zei Vernon Jones, “dat we gaan vechten. En gisteravond maakte ik een opmerking, we vechten niet met geweld. Ik ben niet voor geweld, maar we gaan vechten tot onze laatste adem voor onze grondwettelijke rechten”. *****

Werd door de CIA ontworpen software gebruikt om poll data te manipuleren?

‘Hammer’ en ‘Scorecard’ zijn de namen van de twee programma’s die door de CIA zijn ontworpen om toezicht te houden en sommigen zeggen dat ze zich bemoeien met buitenlandse verkiezingen. Deze programma’s die geheime bewaking van beschermde netwerken (zoals stemmachines) en manipulatie van stemmen zonder detectie mogelijk maken, zijn nu gebruikt in de Verenigde Staten, zei de voormalige federale aanklager Sidney Powell (Gen. Michael Flynn’s hoofdadvocaat), die het juridische team van president Trump bijstaat.

Het is de minst detecteerbare vorm van verkiezingsmanipulatie omdat het werkt tijdens de data overdracht tussen stembureaus en data opslag ‘hubs’, zeggen deskundigen. Tenzij beide partijen (samen) op zoek gaan naar onregelmatigheden, is het bijna onmogelijk om het te ‘vangen’. Als machts-beïnvloeders (‘power brokers) hun eigen mensen aan de ene of de andere kant (of beide) hebben tijdens de data-overdracht, kan het niet worden opgespoord.

Het CIA-programma dat bekend staat als ‘Scorecard’ stelt de gebruikers in staat om stemmingsuitslagen te veranderen door te hacken in de overdracht tussen lokale meldstations en staats- of nationale data centers.

Stemmingswijzigingen worden beperkt tot een klein aantal, onder 3 procent om te voorkomen dat er alarm wordt geslagen, getuigde Kirk Wiebe, voormalig National Security Agency Analyst in een online interview. Kirk Wiebe zei dat ‘Hammer’ en ‘Scorecard’ zijn ontworpen om stemmen sneller te veranderen dan het knipperen van een oog, in microseconden, zoals ze melden via het internet van de provincies en districten in de hele Verenigde Staten. Hij zei: “De data worden zo snel gepakt, veranderd en verzonden. Niemand merkt de korte vertraging of incidentele ‘glitch’, storing op en accepteert gewoon de nieuwe totalen”.

Dit systeem werkte in veel staten, in het bijzonder in de ‘slagveld’-staten. Het gaat nog steeds door als stemmen worden geteld en gerapporteerd, zei Kirk Wiebe. “De zogenaamde computer ‘glitches’ (hikjes) zijn daar waar de fraude plaatsvond, waar ze de stemmen in het computersysteem omgooiden of stemmen toevoegden die niet bestonden,” zei advocaat Sydney Powell op Fox News.

Powell herinnerde de kijkers eraan dat Biden zich enkel dagen vóór de verkiezing liet ontglippen dat Democraten de meest verfijnde “stemfraude organisatie in de geschiedenis van Amerikaanse politiek” hadden vergaard. Misschien was Biden van plan om te zeggen “verkiezingsbeschermings-programma”, misschien niet. Aangezien zijn campagneteam niet reageerde toen hem door Fox News werd gevraagd naar zijn bizarre opschepperij over een stemfraude-organisatie, kan men alleen maar speculeren. De video van Biden’s vreemde opmerkingen ging viraal. *****

Amerika’s verdachte stemmachines

Russ Ramsland uit Texas, Dallas is een stemfraude-expert. In 2016 was hij eenmalig kandidaat voor het Congres. Deze stemfraude-deskundige merkte in gesprekken op dat ‘Dominion Voting Machine Systems’ die in veel staten het materiaal verschaffen voor opiniepeilingen en het tellen van stemmen, “privé-bezit is, bijna geen veiligheidsprofiel en geen transparantie heeft”.

Russ Ramsland zegt dat het gemakkelijk is om dit systeem binnen te dringen en te kijken naar kiezersinformatie en stembiljetten, zelfs zonder ‘Hamer’ en ‘Scorecard’, hoewel die nodig zouden zijn om de gegevens te manipuleren. Hoewel veel Amerikanen aannemen dat peilingen en stemtabellen systemen offline zijn, is het tegenovergestelde waar, beweert Ramsland. Dominion is gebouwd om online te zijn en is “kwetsbaar” vanuit vele ingangspunten.

Belangrijke aandeelhouders in privé-bedrijven die nu eigenaar zijn van deze software. zijn naar verluidt Richard Blum, de man van Senator Dianne Feinstein (Californië) en Nadeam Elshami, de voormalige stafchef van House Speaker Nancy Pelosi, werd vorig jaar een hoogbetaalde lobbyist voor Dominion Voting Machine Systems, getuigt de advocaat Sydney Powell. Dominion Voting Machine Systems heeft nauwe banden met Hilary en Bill Clinton. Uit financiële onthullingen uit Washington, DC is sprake van donaties van $20.000 – $50.000 overgemaakt door Dominion Voting Machine Systems aan de Clinton Foundation.

Dominion Voting Machine Systems “raakte in de problemen” met verschillende dochterondernemingen over vermeende gevallen van fraude, waaronder Smartmatic, meldt The Center Square. Procesvoering over Smartmatic “glitches” (hikjes) beweert dat ze invloed hadden op de tussentijdse verkiezingen van 2010 en 2013 in de Filipijnen, wat vragen oproept over bedrog en fraude.

De globalistische banden van het bedrijf hebben ertoe geleid dat leden van de media en regeringsfunctionarissen vragen hebben gesteld over de betrokkenheid van het bedrijf bij het Amerikaanse verkiezingsproces. In januari hebben Amerikaanse wetgevers hun bezorgdheid geuit over buitenlandse betrokkenheid via het toezicht van deze bedrijven op de Amerikaanse verkiezingsapparatuur.

Rond dezelfde tijd gaven activisten voor verkiezingsintegriteit uiting aan hun bezorgdheid “over wat bekend staat als de veiligheid van de bevoorradingsketen, het knoeien met verkiezingsapparatuur tijdens de productie in China”, meldde Associated Press. De bedrijven “hebben kritiek over een gebrek aan transparantie en een aarzeling om hun systemen open te stellen voor het testen van buitenaf”, aldus het bovengenoemde AP artikel.

In 2019 vond de AP dat deze bedrijven “lang hadden beknibbeld op de veiligheid ten gunste van het gemak en werkten onder een sluier van financiële en operationele geheimhouding ondanks hun kritische rol in de verkiezingen”.

Hoe opmerkelijk dat ondanks de aangetoonde tekortkomingen van Dominion Voting Machine Systems en de veiligheidsproblemen die het heeft opgeworpen, geen van deze rode vlaggen zijn vermogen om zijn stemapparatuur in de hele VS op de markt te brengen heeft ingeperkt.

Klokkenluider zegt ‘Hammer’ en ‘Scorecard’ tijdens de Obama-jaren tegen Amerikaanse Burgers gebruikt.

Volgens advocaat Sydney Powell werd ‘Hammer’ en ‘Scorecard’ software uit de militaire sfeer gehaald en geprivatiseerd tijdens het kabinet Obama. Powell haalde voormalig CIA-contractant Dennis Montgomery aan, die de technologie ontwierp en naar verluidt bereid is om forensisch bewijs te produceren dat aantoont hoe, wanneer en waar met de stemming werd geknoeid tijdens de presidentsverkiezingen, met behulp van deze bewakings- en hackershulpmiddelen.

Dennis Montgomery heeft zich bereid verklaard om nu naar voren te komen omdat hij zich zorgen maakt over het feit dat de technologie die hij met zijn eigen handen heeft gebouwd, wordt misbruikt voor sinistere doeleinden, het tegenovergestelde van wat hij heeft bedoeld. Hij ontwierp en bouwde de ‘Hammer’ oorspronkelijk in 2003 als een buitenlands bewakingssysteem om Amerika te beschermen na 9/11 en om Amerikaanse troepen op het slagveld te beschermen, volgens een rapport in The Thinking Conservative.

Dennis Montgomery werd een klokkenluider nadat hij getuige was van het gebruik van de ‘Hammer’ door voormalig president Obama om Amerikaanse burgers te bespioneren, onder wie John Roberts, de 17e Opperrechter van het Amerikaans Hooggerechtshof, Donald Trump en vele andere publieke figuren die als tegenstanders werden gezien. Hij ontving twee immuniteitsovereenkomsten van het DOJ (Amerikaans Ministerie van Justitie) en de FBI (Federal Bureau of Investigation) in ruil voor het produceren van bewijs en zijn getuigenis.

Uiteindelijk kwam Dennis Montgomery tevoorschijn met 47 harde schijven van 600 miljoen pagina’s aan documenten, waarvan ongeveer 10.000 betrekking hadden op activiteiten van Hunter en Joe Biden, die volgens hem sinds 2003 onder toezicht van de ‘Hammer’ stonden.

—————————————————–
Tot zover de vertaling door Janneke Monshouwer. Tot slot een gesprek over de toestand in de VS met twee Nederlanders die al jaren in de VS wonen en daar ook zelf mogen stemmen.

Chaos en verdeeldheid in de VS | Pim van Galen, Hans Kriek en Guy Penard. duurt 31 minuten.

Café Weltschmerz bespreekt de politieke situatie in de VS met 2 Nederlanders die er al langer wonen:
Guy Penard (New York), start up adviseur en Hans Kriek (Palm Beach, Florida) , journalist en schrijver van een binnenkort te verschijnen boek over Trump.
Hoewel de een voor Trump is en de ander voor Biden zijn ze het er over eens dat de diepe verdeeldheid in het land niet zal verdwijnen, wie er ook president wordt.
“Hele gezinnen zijn gespleten”. De polarisatie is zo groot dat de verzoening die Biden predikt heel ver weg is.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

7 Reacties op “Uit Rechtszaken blijkt Massale Verkiezingsfraude in VS”

 • mr.drs.Bou:

  Vanaf minuut 15 gaat de Jensen Show over de verkiezingsfraude. Ik zet de video daarom ook hier.

 • mr.drs.Bou:

  Op SOTT staat een reeks van artikelen over de verkiezingsfraude. Ik heb ze geplaatst op mijn FaceBook, met meestal even een citaat om aan te geven waar het artikel over gaat. Voor de liefhebbers van details. 😉

 • tommo:

  Uit de praying_medic podcast: https://mcdn.podbean.com/mf/download/rcrskh/Praying_Medic_news_November_16_2020avo7r.m4a
  @16:00

  Sidney Powell beantwoord Mary Grace op 15nov:
  “Het is zeker mogelijk dat trump elke staat heeft gewonnen.
  Het is zeker dat hij de populare stem gewonnen heeft.
  Waarschijnlijk heeft hij dit ook in 2016 gedaan”

  Maria Bartiromo, fox news:
  “Ik zeg nooit iets wat ik niet kan bewijzen”
  (kan ik niet in de bron vinden)
  Trump’s Legal Team Sidney Powell Interview With Maria Bartiromo Sunday Morning Futures 11 8 20

  Trey Trainer, chairman federal election commision:
  “na 20jaar als advocaat van texas ken ik mede advocaat sp
  als oprecht en eerlijk in elke zaak.
  Als zij zegt dat er massale stem fraude is in de 2020 verkiezing dan geloof ik haar.”

  • mr.drs.Bou:

   Beste Tommo, als je in een post meer dan drie links plaatst, dan zet Boublog je in de wachtrij. Om dat te voorkomen kun je de post splitsen in twee reacties met elk 2 links.
   Zelf volg ik op ZeroHedge deze belangrijke fraudezaak. Biden wil oorlog en Trump wil vrede, dat blijkt uit de hele gang van zaken! Vandaar mijn belangstelling. Door mij gelezen artikelen plaats ik op mijn FaceBook kanaal. Voor wie wil meelezen.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Tommo, Je bovenste link was nogal ingewikkeld. Ik heb hem gewijzigd en ik hoop dat het gelukt is.

   In het antwoordformulier hoef je links ook niet te embedden. Ze doen het vanzelf. 🙂

 • mr.drs.Bou:

  How the Electoral College Breaks Democracy duurt 5 minuten.

  Every four years, despite living in a democracy, we talk about the possibility that our election will be decided undemocratically — that the votes of the majority of people will be disregarded by the Electoral College. Does the system have to be this way? No. The Electoral College, designed to subvert democracy and preserve the rule of a rich elite, is just the most obvious example of how our system rewards those in power. Bhaskar Sunkara explains.

 • mr.drs.Bou:

  We gaan nog even naar Guus Flater, oftewel Covfefe Report 331. Hij heeft het o.a. over Karen, ik vroeg me af wat dat is. Het gaat om de software van Dominion en aanverwante stemmachines. Als ik het goed begrijp, eist de advocate Sydney Powell dat de broncode daarvan wordt vrijgegeven.

  Covfefe Report 331 tot ongeveer minuut 20. De rest is bespreking van de YouTube reacties.

  Daarna naar SGT Report,

  KRAKEN RELEASED duurt 11 minuten.

  Sidney Powell and the Trump Legal Team released the Kraken today with a lot of evidence of election fraud, and the mainstream mockingbird whore media is trying hard to downplay all of it. Here’s the update.

Laat een reactie achter