Archief
Artikelen

Begin juli kwam minister Hugo de Jonge (CDA) met zijn herziene Noodwet, die op 13 juli werd ingediend bij de Tweede Kamer. Maar zonder nood geen noodzaak. Het probleem van het nijpende gebrek aan medische mondkapjes is inmiddels opgelost en de IC staat vrijwel leeg, al is er een wachtlijst van onbehandelde klachten. Het verplegende personeel kreeg 1000 euro extra, maar een loonsverhoging werd afgewezen. Het dagelijkse aantal Corona doden daalde tot nul, het aantal tests steeg en daarmee ook het aantal positief getesten, maar wie is nou ziek? Mondkapjes werden verplicht in de trein, als muilkorven. Ze houden het virus niet tegen en het dragen ervan is zelfs ongezond. Een gezellig gesprekje ziet er dan ongeveer zo uit:

Maar goed, die Noodwet dendert achter de schermen nog altijd door, tenzij we het gordijn ophalen en deze zogenaamde noodtoestand een ruim podium geven. Is er geen nood, dan is een Noodwet niet NODIG. Daarom dreigen de media nu met een TWEEDE GOLF en de noodmaatregelen worden NIET opgeheven of afgeschaft.

Viruswaanzin verliest kort geding, maatregelen blijven in stand

Het kabinet hoeft de getroffen coronamaatregelen niet af te schaffen, zo heeft de rechtbank Den Haag vrijdag in een door Viruswaanzin aangespannen kort geding besloten. De Staat heeft volgens de rechter zorgvuldig gehandeld, omdat die vooraf advies heeft ingewonnen bij deskundigen van het Outbreak Management Team (OMT).

DE TWEEDE GOLF. HOE KUNNEN WE HEM VOORKOMEN?

Hierbij een paar suggesties.

We kunnen de Tweede Golf voorkomen door:
Ons af te vragen of we nu wel de juiste maatregelen nemen om de risicogroep straks in de herfst goed te kunnen beschermen.
Door ons af te vragen of de massale testen niet heel veel vals positieven oplevert, waardoor de gemelde resultaten misschien een fractie zijn van het werkelijke aantal positief getesten.
Door ons af te vragen waarom RIVM viroloog Chantal Reusken bovenstaand probleem erkent, maar er in de Volkskrant mee weg komt dat dat slechts een theoretische exercitie is die in de praktijk niet klopt.
Door ons af te vragen waarom RIVM ondanks dat massaal testen stimuleert, maar op haar eigen site aangeeft dat het testen van veel asymptomatische veel vals positieven oplevert?
Door ons af te vragen waarom RIVM continue de definitie van het reproductiegetal R mag aanpassen zodat de R in de buurt van 1 blijft, maar bij voorkeur er net overheen gaat.
Door ons af te vragen waarom daar geen Kamervragen over gesteld worden omdat aan die R het hele beleid wordt opgehangen
Door ons af te vragen waarom een hoopgevende en goedkope behandelmethode in de eerste lijn met HCQ en zink niet meer aandacht krijgt van de beleidsmakers.
Door ons af te vragen waarom een professor van Yale die voorspelt dat tot 100.000 doden in de US door deze behandeling voorkomen kunnen worden geen voorpagina nieuws is?
Door ons af te vragen waarom de combinatie HCQ en zink verboden wordt op basis van een onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing, maar we wel toestaan dat straks iedereen een vaccin krijgt dat overhaast in elkaar gezet is en waarvoor de schade op lange termijn niet in te schatten is.
Door ons af te vragen of de enorme economische schade wel opweegt tegen de werkelijke gevaren van het virus.
Door ons af te vragen waarom op 9 maart het RIVM al wist dat het virus niet zo heel erg dodelijk was en er desondanks enorme drastische maatregelen werden genomen.
Door op massa mediale zenders goede discussies te laten voeren door voor en tegenstanders van het beleid.
Door ons af te vragen waarom de NOS geen verslag doet van de massale demonstraties tegen het coronabeleid in Frankrijk en Duitsland.
Door ons af te vragen waarom corona al op 28 januari (!!) op Lijst A Wet Publieke Gezondheid terecht kwam en daarmee onder de verantwoordelijkheid van de Minister van Medische Zorg.
Door ons af te vragen waarom na de vervanging van Bruno Bruins het Corona dossier onder de verantwoordelijkheid bleef van Hugo de Jonge, de minister van VWS.
Door ons af te vragen waarom het kabinet zich zo eenzijdig laat adviseren.
Door ons af te vragen of corona, met een mortaliteit van 0,2% (en dalende) überhaupt wel thuishoort op Lijst A, waar alleen ziektes op staan met een mortaliteit van 10% en hoger.
Door ons af te vragen waarom een heel land gevaccineerd moet worden voor een ziekte die voor het overgrote deel (98%) van de bevolking ongevaarlijk is.
Door ons af te vragen waarom het nog nooit gelukt is een goed en veilig vaccin tegen RNA virussen te ontwikkelen en dat nu ineens in een paar maanden wel kan.
Door ons af te vragen waarom Nederlanders ineens verantwoordelijk zijn voor voor de gezondheid van iemand anders.
Door ons af te vragen waarom ons goede gedrag beloont wordt met een Noodwet die de rechtstaat direct in gevaar brengt.
Door ons af te vragen waarom een vaccin deal die met ons belastinggeld is betaald tot Staatsgeheim gebombardeerd is?
Door ons af te vragen waarom in ons land een rechter twee dagen voor een zitting in een zaak tegen de staat vervangen kan worden.
Door ons af te vragen waarom demonstraties tegen de maatregelen verboden worden.
Door ons af te vragen waarom de politie massaal geweld mag gebruiken tegen vreedzame demonstranten.
Door ons af te vragen waarom in ons land een bellenblazer gearresteerd kan worden, die al 8 jaar heel veel kinderen een plezier doet.
Door ons af te vragen waarom we bij gebrek aan een nationaal probleem nu vooral kijken naar de cijfers van landen waar momenteel het griepseizoen heerst.
Door ons af te vragen waarom het oplopende aantal positief getesten, als gevolg van de hoeveelheid testen in andere landen, niet leidt tot een stijging van de verhouding besmet/overleden, maar zelf daalt.
Door ons af te vragen waarom een brandbrief van 500 vooraanstaande politici, nobelprijs winnaars en 80 democratische organisaties over het gevaar voor de democratie nauwelijks aandacht in de pers heeft gekregen.
Door te stoppen met het noemen van getallen in plaats van percentages en te beginnen om die in de juiste context te zetten door ook te wijzen op de omvang van de populatie van dat land.
Door ons af te vragen waarom je wel met 5 man in de auto mag zitten, maar vervolgens in een restaurant de 1.5m in acht moet houden.
Door ons af te vragen wat de werkelijke motivatie van de 1.5m is, want er ontbreekt wetenschappelijk bewijs.
Door ons af te vragen waarom er nu niet wordt begonnen met het Deltaplan Ventilatie, zodat we het probleem van de verspreiding binnenshuis en op kantoor straks beter kunnen voorkomen.
Door ons af te vragen waarom er een noodwet moet komen die onze grondrechten mogelijk voor zeer lange tijd kan inperken.
Door ons af te vragen waarom de schuld nu ineens bij de jeugd wordt gelegd.
Door ons af te vragen of het wel normaal is dat onze tieners niet meer stiekem achter de kerk mogen zoenen omdat ze de 1.5m overtreden en daarvoor een boete of een doorverwijzing naar HALT kunnen krijgen.
Door ons af te vragen of het wel normaal is dat mensen in een LAT relatie strafbaar zijn als ze bij elkaar blijven slapen?
Door ons af te vragen wat de werkelijke agenda is achter dit beleid.
En door ons af te vragen of we dit kabinet nog wel willen.
Wie toevoegingen heeft om de Tweede Golf te voorkomen, kan ze kwijt in de comments!
Willem Engel
23-07-2020 Sharing is Caring! ❤️

Waarom wil de overheid zo hardnekkig vasthouden aan die 1,5 meter

Deel dit bericht aan het Nederlandse volk zodat ook zij weten waarom die 1,5 meter dient.

“De corana experts zijn ziende blind” Maurice de Hond en Pim van Galen duurt 44 minuten.

Data analist Maurice de Hond vindt dat virologen onnodig paniek zaaien, nu het aantal besmettingen weer toeneemt.
“Niemand stelt vragen bij het oplopende reproductie getal. Dat staat nu op 1,29 maar in absolute getallen stelt het weinig voor”.
De Hond wil verder dat de autoriteiten veel meer aandacht besteden aan ventilatie. Daarmee kan een tweede Corona golf worden voorkomen.

Onder deze video de volgende reactie:

wim van kesteren
De deskundigen zijn niet ziende blind. Laten we stoppen over het virus te praten want dat is, en was het probleem niet.
Laten we ons focussen op de agenda die hier achter zit.

De Noodwet wordt in alle haast achter de schermen doorgedrukt, maar deze wet gaat lijnrecht in tegen onze grondrechten. De vraag rijst dan naar de legitimiteit van dit kabinet. Met andere woorden: hoe durven ze dit voor te stellen! 🙁

‘Een noodwet regel je niet even onderling. Deze is er slechts voor zeer hoge uitzonderingen en mogen nooit regel gaan worden.’
Bas Filippini is initiatiefnemer en voorzitter van Privacy First. De stichting maakt zich sterk voor: de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het huisrecht, het recht op vertrouwelijke communicatie en het recht op lichamelijke integriteit.
De vraag is in hoeverre de noodwet de burger dient of meer bedoeld is als controle-instrument voor onze overheid.
Deze regering vult een noodwet met voor de overheid handige controle mechanismen zonder op de principes te letten. De belangen van de burger kwamen in de concept noodwet niet aan de orde terwijl het stilzetten van de economie gedaan werd in het ‘belang’ van de burger. ‘Met een mes kun je een broodje smeren maar ook iemand doodsteken.’

De speech van Bas Filippini bedoeld voor de verboden demonstratie van 27 juni 2020 in Den Haag; https://youtu.be/_8Qo9lP1mBs

Een noodwet zonder noodzaak: Bas Filippini en Stefan Noordhoek duurt 45 minuten.

Cafe Weltschmerz

Over de noodwet, privacy, rechtstaat en de kleren van de Keizer.

Achter de schermen speelt nog veel meer, maar langzamerhand komt er ook een gruwelijke waarheid boven water. In het volgende gesprek tussen Lange Frans en Sven Hulleman komt niet alleen de Noodwet aan de orde, maar vooral ook de context waarin deze politiek zich afspeelt. Lange Frans neemt al jaren geen blad voor de mond en Sven Hulleman maakt zich terecht grote zorgen over de huidige ondergang van de rechtsstaat.

LANGE FRANS en SVEN HULLEMAN over PEDO ELITE, VERDWENEN VLIEGTUIG MH370 en #WAYFAIR duurt een uur en 17 minuten.

Tot slot een oude man in een stoel:

How They Are Lying to Enslave Us duurt 19 minuten.

Vernon Coleman

International best-selling author, Dr Vernon Coleman, explains how governments are using psychological tricks created by the military to terrify their populations into obedience. He also criticises a senior British police officer for encouraging people to shame those not wearing masks. And he explains how the United Nations is using Agenda 21 to push us towards a Global Reset. Finally, he provides evidence of a plan to combine all religions into a Global Church.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

30 Reacties op “Grondrecht: Geen noodwet zonder noodzaak”

 • mr.drs.Bou:

  ‘Er gaan meer mensen dood aan honger dan aan Corona’: Tisjeboy Jay en Jorn Lukaszczyk duurt een uur en 7 minuten.

  #28 Wat staat er werkelijk in de Noodwet? Slapen de Kamerfracties? Jeroen Pols en Ab Gietelink duurt 35 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  De ‘Coronawet’ puntsgewijs ontleed: Ab Gietelink en Jeroen Pols duurt 41 minuten.

  Dat de coronawet of noodwet een inbreuk is op de intrinsieke burgervrijheden is inmiddels bekend. Dat de aanpassingen bijna uitsluitend bedoeld lijken voor de beeldvorming is wellicht minder duidelijk.

  Jeroen Pols en Ab Gietelink nemen de wet punt voor punt door.

 • mr.drs.Bou:

  ‘Aan de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk; STOP DE NOODWET’, Ab Gietelink Column duurt 3 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  #2 Kappen met kapjes, er bestaat géén maatregel tegen Corona: column Pierre Capel duurt 30 minuten.

  Angst moet gevoed en gekanaliseerd worden.
  Om de angst levendig te houden moet de incidentele aanwezigheid van het virus uitvergroot worden tot een tweede ziekte golf, door het suggestief gebruik van het begrip “besmetting”.
  Om de angst te kanaliseren, worden maatregelen genomen die geen effect hebben op het virus, maar wel het veilig gevoel geven van “we doen er iets aan”.
  Eenmalig en goed gebruik van de juiste medische mondkapjes geeft inderdaad bescherming.
  Meermalig en fout gebruik van de toegestane lapjes geven geen bescherming maar kunnen verworden tot een besmettelijke Biohazard.
  In deze hysterische tijden is het goed om eens bij Heer Bommel te rade te gaan om een beter beeld te krijgen van een Angst-pandemie.

 • yvonne:

  Hoe kan een corrupte massamoordenaar Directeur Generaal van de WHO zijn?
  Wat nou als die organisatie die over de wereldgezondheid gaat door en door corrupt is en ook nog eens wordt geleid door een massamoordenaar? Wat als hij lang niet de enige is binnen de WHO die een verleden heeft die het daglicht niet kan verdragen? Dit is dus het geval. En dat is geen geheim.

  https://commonsensetv.nl/hoe-kan-een-corrupte-massamoordenaar-directeur-generaal-van-de-who-zijn/

Laat een reactie achter