Archieven

CLINTEL: Theo Wolters over klimaat, energie en economie

Theo Wolters is een ingenieur die zich keert tegen de huidige energietransitie. Hij is als admin verbonden aan Climate Gate en hij is oprichter en voorzitter van de Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid. Onlangs had hij twee gesprekken met Marcel Crok van CLINTEL. Tijdens de Covid-19 Corona-Crisis leek de Global-Warming-Crisis-door-CO2 opeens helemaal te zijn opgelost, je hoorde er niets meer over! Intussen blijkt het wereldwijd niet warmer te zijn geworden, maar juist kouder, zoals o.a. blijkt uit dit bericht: Sea ice extent in Antarctica greater now than in 1980. De Global-Warming-Crisis wordt dan ook zeer zeker niet veroorzaakt door CO2, maar des te meer door de politiek! Wetenschappers weten dat.

Theo Wolters is een groot voorstander van het ontwikkelen van kerncentrales die niet werken met uranium, maar met thorium. Op BOUblog stond reeds in 2011 een artikel over thorium reactoren, in 2014 gevolgd door een ander artikel. Vandaag heb ik deze artikelen bijgewerkt, zodat de Youtubes het weer doen. Tot op heden heeft de politiek geen belangstelling getoond voor deze mogelijkheid voor goedkope en redelijk schone kernenergie. Alle subsidiegeld gaat naar zonnepanelen en windmolens.

In 2016 had Theo Wolters bij Café Weltschmerz een gesprek met Marcel Crok. Een uitgebreide recensie staat op Climate Gate.

Op geologische tijdschalen gezien is de huidige CO2-concentratie in de atmosfeer nog zeer laag. De verdubbeling daarvan sinds de laatste ijstijd is bijzonder gunstig geweest voor de plantengroei. Theo Wolters is op zich niet tegen vermindering van de CO2-uitstoot, maar het moet wèl betaalbaar zijn, hetgeen het thans niet is. Voorts is hij voorstander van het uitfaseren van fossiele brandstoffen, maar dan moet er wèl iets beters voorhanden zijn. Onze welvaart is gebaseerd op de toegang tot betaalbare fossiele brandstoffen. Door over te schakelen op ‘duurzaam’ maken we de energie zó duur dat bijvoorbeeld de ontwikkelingslanden niet daarvan kunnen profiteren.

Wat betreft het schrikbeeld van de uitputting van fossiele brandstoffen is Theo Wolters van mening dat dit argument eigenlijk alleen nog maar door politici en actievoerders wordt gebruikt. Je hoort het al jaren niet meer van energie-experts. Er is nog voor honderden jaar steenkool – op conventionele manier gewonnen. Daarnaast is ook ondergrondse vergassing mogelijk. Als men die voorraden erbij telt, hebben we voor duizenden jaren steenkool.

Ook de angst voor een spoedige ‘oliepiek’ (‘peak oil’) is ongegrond gebleken. Er worden voortdurend nieuwe olievoorraden ontdekt, die met nieuwe technieken ook commercieel zijn te winnen. De groei daarvan overtreft die van het (stijgende) verbruik.

Een ander artikel over dit gesprek: ‘Uitvoering Energieakkoord kost geen 18 mrd, maar 100 mrd’.

18 juli 2016 – De Delftse ingenieur Theo Wolters heeft al vaker aan de bel getrokken met de waarschuwing dat de uitvoering van het Energieakkoord peperduur zal worden, maar nu kondigt hij de publicatie van een onderzoek aan waarin hij binnenkort zal aantonen dat de kosten € 100 mrd zullen zijn, ruim vijf keer méér dan minister Kamp had aangekondigd.

Wolters heeft een aantal boodschappen tegelijk: het wordt peperduur, het zal nauwelijks effect hebben en de uitgangspunten van het beleid zijn faliekant verkeerd. En, niet in de laatste plaats, zegt hij dat de CO2-uitstoot helemaal niet catastrofaal is voor het klimaat.

Toen het energieakkoord door de Kamer werd aangenomen, hadden de politici het volstrekt niet over de vraag hoeveel dat dan wel niet zou gaan kosten. Volgens Theo Wolters gaat de uitvoering van dit akkoord zo duur worden, dat de levensstandaard van alle burgers aanzienlijk zal dalen. Dat is beslist geen vooruitgang!

Marcel Crok & Theo Wolters; CO2-uitstoot NIET catastrofaal voor klimaat
4 jun. 2016

Theo Wolters is een Delftse ingenieur met een eigen ontwerpbureau. Sinds jaar en dag probeert hij een steentje bij te dragen aan een duurzamere samenleving. Hij stond aanvankelijk helemaal achter het Kyoto-protocol, maar toen hij gevraagd werd een lezing over klimaatverandering te houden werd hij gaandeweg zijn research steeds sceptischer.

In dit gesprek met wetenschapsjournalist Marcel Crok legt Wolters uit dat de drie redenen, die vaak gegeven worden, om de noodzaak van een versnelde energietransitie te onderbouwen, niet kloppen. De CO2-uitstoot is niet catastrofaal voor het klimaat en kan beter aangepakt worden met adaptatie. Fossiele brandstoffen raken nog lang niet op. Het derde argument is geopolitiek: we zouden voor onze energie niet afhankelijk moeten zijn van zogenoemde “schurkenstaten”. Wolters benadrukt dat dergelijke staten voor hun inkomsten juist totaal afhankelijk zijn van ons.

Wolters gaat in het gesprek ook in op het onderzoek waarmee hij al ruim twee jaar bezig is naar de kosten van het Energieakkoord. Dit akkoord, dat beoogt dat in 2023 16% van onze energie duurzaam opgewekt wordt, gaat volgens Wolters astronomische bedragen kosten. Kosten die voor een groot deel terecht komen bij de burger.

Op 1 maart 2019 had Theo Wolters een gesprek met Arno Wellens, de onderzoeksjournalist die zich vooral richt op de economie. De Stichting Milieu, Wetenschap en Beleid had in februari 2019 een rapport uitgebracht: De kosten van het energieakkoord (pdf). Link even door en lees alleen de samenvatting, want het klimaatbeleid maakt ons allemaal straatarm!

Over het rapport “De kosten van het energieakkoord”; Arno Wellens en Theo Wolters duurt een uur.

Op woensdagmiddag 13 februari nam Frits Bolkestein dit langverwachte rapport van Stichting Milieu, Wetenschap & Beleid in ontvangst. Er is jaren aan gewerkt door een groep ingenieurs, en het bevat aardig wat explosief materiaal.
Gezien de op dit moment aanzwellende discussie over de kosten van het Klimaatakkoord kon de timing haast niet beter! In het rapport wordt namelijk afgerekend met een aantal veelgebruikte smoezen en veel voorkomende misvattingen.
Zo vergeet iedereen dat de kosten van het Klimaatakkoord, die vlak voor de verkiezingen naar buiten gebracht worden, komen bovenop de al vastgelegde kosten van het Energieakkoord. Maar zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving zei onlangs nog die kosten niet te kunnen berekenen. Zo hangt in de lucht wat het klimaatbeleid ons nou echt gaat kosten. Het rapport van de stichting maakt deze kosten wel bekend!

Het rapport en de onderliggende spreadsheet zijn online beschikbaar op de nieuwe site https://Energietransitie.net.

Dit alles was nog voor de komst van het Corona virus dat gepaard ging met de wurgmoord op het MKB door de 1,5 meter BOA constrictor. Dat gaat ons allemaal banen en geld kosten! Intussen gaat de energietransitie gewoon door. Grote bedrijven bouwen nog steeds windmolens en zonneparken bij de vleet. De vraag rijst: wie dat zal betalen? De regering zegt: de Staatsschuld. Kinderen worden daar de dupe van. Maar ook de belasting kan omhoog. Daar worden alle burgers de dupe van.

#1 Let op!! Nederland wordt één groot industrieel energiepark: Marcel Crok en Theo Wolters duurt 59 minuten.

In dit gesprek vertelt ingenieur Theo Wolters dat het goede nieuws is dat de overheid eindelijk duidelijkheid geeft over waar de energietransitie in Nederland in 2050 toe gaat leiden. Het slechte nieuws is dat zo goed als elke beschikbare vierkante kilometer op land, zee en binnenwater vol komt te staan met wind- en zonneparken. Dit blijkt uit scenario’s van Berenschot in opdracht van het ministerie van EZK. Er moet immers meer dan tien keer zoveel elektriciteit opgewekt worden dan nu, als we in 2050 van fossiel af willen zijn.

Het betekent ook dat de Regionale Energiestrategie (RES), waarin dertig regio’s hun uiterste best doen om een geschikte locatie te vinden voor de nu verplichte hoeveelheid duurzame opwekking, eigenlijk onzinnig is: over 30 jaar staat alle beschikbare landbouwgrond en al het oppervlaktewater vol met zonne- en windparken. Inclusief IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. De regio’s hebben geen keuze over waar de wind- en zonneparken komen, alleen over de volgorde waarin ze er komen. Ze komen immers overal.
De huidige RES zal maar 3% gaan opleveren van de in 2050 benodigde duurzame energie.

Wolters gaat ook in op het advies van meerdere economen en de Nederlandse Bank dat we de huidige economische recessie moeten aangrijpen om de duurzame economie te stimuleren. Dit zal averechts werken en de koopkracht van burgers juist harder raken.

Nu weten we wat de regering ongeveer van plan is om de onschadelijke CO2 uitstoot te reduceren: heel het Nederlandse platteland vol zetten met windmolens en zonnepanelen. Drijvende “zonneparken” op het IJsselmeer, de Schelde en de Grevelingen. Onze territoriale wateren langs de kust vol zetten met windmolens. Dit alles om de natuur te behoeden voor een opwarming die al lang is gestopt! Wat een dwaasheid! Hoeveel dat gaat kosten, is nog niet berekend.

Theo Wolters heeft andere ideeën. Hij denkt in termen van kerncentrales, maar dan het liefst kleine kerncentrales. Het mooiste zou zijn als deze centrales niet werken op uranium, maar op thorium. Het probleem is alleen dat de politiek hier niet in meegaat. Vooral Groen Links kiest voor “groene” centrales met biobrandstof = het kappen en verbranden van bomen, het liefst uit Canada of Letland, maar ook uit natuurgebieden in Nederland. De Groene Kaalslag! De vraag is, hoe lang deze dwaasheid zal blijven duren.

#2 Spotgoedkope energietransitie met thorium reactors: Marcel Crok en Theo Wolters duurt een uur en 2 minuten.

In deel 2 van het gesprek tussen Marcel Crok (Stichting CLINTEL) en ingenieur Theo Wolters wordt besproken hoe een realistisch scenario voor onze toekomstige energievoorziening eruit kan zien. Het meest voor de hand ligt dat we in 2050 nog voor zo’n 50% fossiele brandstoffen gebruiken. Wolters: “Dan hoeft de industrie tenminste niet het land uit. Dat scheelt in onze welvaart.”
Naast fossiele brandstoffen gaat kernenergie een grote rol spelen. De volledige energievoorziening vervangen met kerncentrales zou zo’n 250 kerncentrales ter grootte van die van Borssele vergen, nog altijd niet een realistisch scenario voor 2050. Maar met 50% fossiel volstaat het om in 2050 zo’n 50 nieuwe (kleine) centrales gebouwd te hebben, die dan 20% van het energiegebruik leveren. Wolters: “Dat kan prima op de daarvoor bestemde locaties Borssele, Maasvlakte en Eemshaven.”
Hoewel de nucleaire sector in West-Europa en de VS behoorlijk op zijn gat ligt, zijn er genoeg mogelijkheden om nieuwe kerncentrales te bouwen. De Russen en Chinezen bouwen ze aan de lopende band en als die leveranciers politiek ongewenst zijn, is ook Zuid-Korea een optie. Wolters zou het liefst beginnen met zogenaamde Small Modular Reactors (SMR’s) die in het westen ontwikkeld worden.
Daarnaast is Wolters fervent voorstander en mede-initiatiefnemer in Nederland van de ontwikkeling van de thorium gesmolten zout reactor (Molten Salt Reactor: MSR). Volgens Wolters beschikt Nederland met NRG in Petten en de TU Delft over unieke faciliteiten en kennis om deze ontwikkeling in gang te zetten. Er is een bijna verwaarloosbaar bedrag (20 miljoen euro/jaar) voor nodig: de energietransitie met zon, wind en biomassa gaat honderden miljarden kosten. Deze ontwikkeling in Nederland heeft de belofte in zich om de hele wereld in de toekomst van spotgoedkope en schone energie te voorzien.

Er is dus wel degelijk een alternatief voor de “zonneparken” en windmolens. Op de website van CLINTEL staat een artikel over een andere voorstander van kernenergie: de ecomodernist Joris van Dorp. ‘Met 40 kernreactoren in de Eemshaven zijn we fossielvrij’

Kan Nederland betaalbaar 100% op kernenergie draaien, en daarmee fossielvrij en energieonafhankelijk zijn? Volgens energie-expert en ecomodernist Joris van Dorp zou dit in 2050 zeker mogelijk zijn. Grootste obstakel is de politieke kant van de zaak, niet de technologie of de kosten.

‘Mijn eerste insteek om dit scenario eens concreet te maken, was het geringe ruimtebeslag, een van de grote voordelen van kernenergie ten opzichte van zon en wind. Het wordt steeds duidelijker dat je met zon en wind minstens het halve land en de Noordzee vol zou moeten zetten, wil je ook maar bij benadering richting een fossielvrije energievoorziening gaan’, zegt ir. Joris van Dorp, energie-expert en ecomodernist. ‘Ik heb onder meer een plaatje gemaakt dat het beeld laat zien als je de complete Nederlandse energievoorziening zou laten verzorgen door kernreactoren in de Eemshaven (zie afbeelding). Je zou overigens ook aan een plek als de Maasvlakte kunnen denken.’

Zelf ben ik nog steeds geen voorstander van kerncentrales die werken met uranium, dit vanwege het radioactieve afval. Thorium centrales kennen dat probleem niet! Mocht u daar meer over willen weten, dan is er deze lezing van Theo Wolters:

Thorium MSR – Kernenergie zonder nadelen | Theo Wolters duurt een uur en 33 minuten.

Studium Generale Delft, 6 feb. 2017

Na het grote symposium over Thorium MSR (Molten Salt Reactor) in Delft in april 2015, met daarbij bijna alle MSR start-ups van de wereld als sprekers, is de ontwikkeling ervan in een stroomversnelling gekomen. Nederland sorteert daarbij voor op een hoofdrol, dankzij de leidende rol van de TU Delft bij het Europees MSR onderzoek, de bij de NRG (Petten) aanwezige kennis en vooral de unieke faciliteiten van de Hoge Flux Reactor in Delft voor onderzoek dat onmisbaar is voor de ontwikkeling van de eerste MSR reactoren.

We zijn zeer vereerd met de komst van Thorium-expert Kirk Sorensen (Flibe USA), die zal uitleggen hoe belangrijk de Pool Side Facility in Petten is voor het wereldwijde MSR onderzoek.

Op deze avond wordt voor de pauze uitgelegd hoe Thorium MSR werkt en wat de grote voordelen ervan zijn, en hoever het ermee staat. Na de pauze geven NRG en TU Delft uitleg over wat er op dit moment al aan (Thorium) MSR onderzoek gebeurt, maar ook over de opzet, kosten en planning van het instituut dat de komst van Thorium MSR maximaal zou versnellen en waarom dat voor Delft een uniek onderzoek zou kunnen zijn!

20 Reacties

 1. AlbertV

  Bij mij gaat er altijd iets het irritant wringen als men weer begint met (conventionele) kernenergie als oplossing voor het energieprobleem. Voorstanders bagatelliseren, naar mijn mening, het afvalprobleem nogal. We zadelen onze kinderen, kleinkinderen, enz, enz, enz op met zeer gevaarlijke troep, misdadig dus naar de generaties na ons.
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Radioactief_afval
  Thorium is natuurlijk een stuk vriendelijker.
  Dan nog iets: de modernste (kern-) centrale is nog altijd een stoommachine, misschien moeten we eens op zoek naar iets anders.
  Naar mijn mening is aardgas, zolang we nog met stoommachines elektriciteit opwekken, veruit de schoonste en veiligste manier van productie. Aardgas is er nog geruime tijd op voorraad, zeker als de theorie van Vladimir Kutcherov klopt (Aardgas en olie is niet fossiel en wordt nog altijd diep onder de aardkorst aangemaakt).
  https://www.intechopen.com/books/hydrocarbon/abiogenic-deep-origin-of-hydrocarbons-and-oil-and-gas-deposits-formation
  Vriend Vladimir Vladimirovich Poetin heeft genoeg, is betrouwbaar en wil graag tegen een schappelijke prijs leveren. Als antropogene CO2 geen probleem is waar zeuren we dan over, waarom dan die enorme risico’s nemen (hoe meer radioactief materiaal in omloop, hoe groter de kans op ongelukken).

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   “Naar mijn mening is aardgas, zolang we nog met stoommachines elektriciteit opwekken, veruit de schoonste en veiligste manier van productie.”

   Helemaal mee eens, Albert. Weliswaar ontstaat er bij verbranding van aardgas CO2, maar dat kan helemaal geen kwaad! In tegendeel: CO2 is goed voor planten, dus voor de hele natuur. De huidige hetze tegen CO2 heeft geen wetenschappelijke basis, het is pure propaganda! En helaas vernietigt de “groene politiek” de hele natuur.

   Verder ben ik zelf ook nog steeds geen voorstander van kerncentrales, vanwege het probleem van nucleair afval, maar ook omdat men van uranium atoombommen kan maken. Maar voor welvaart is wel energie nodig. Thorium is veel minder radioactief, er is veel minder nucleair afval en men kan er ook geen bommen van maken.

   Maar onze regering stopt miljarden belastinggeld in windmolens en zonnepanelen, terwijl men het beste aardgasnet ter wereld wil slopen! Hoe dwaas kan men zijn?

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Climate Change Deniers duurt 8 minuten.

  Antwoord
 3. yvonne

  Over alle verbanden van het Nederlandse machtssysteem: overheid, ngo’s, multinationals en banken. Over het koningshuis en hun vrienden, de bovenbazen van Nederland. Over hun zetbazen op alle mogelijke plekken, en de wonderbaarlijke wegen van het Nederlandse belastinggeld.

  https://www.youtube.com/watch?v=jxDXsKQO8fo

  Daar is tie eindelijk: na het lange voorgesprek met Rypke, nu ook de talkshow zelf! duurt een uur en 8 minuten.

  Antwoord
 4. Adam

  Thorium is DE oplossing. Schoon, veilig, onuitputtelijk,1000 keer minder radioactief afval, wat veel korter gevaarlijk blijft (300 ipv 1 miljoen jaar wat we nu hebben) en 200 keer meer energie per gram dan Uranium.

  Er was een werkend schaalmodel in 1969 in Oakland Rigde National Lab, dat 6000 uur non stop en probleemloos gewerkt heeft. We hoeven het “wiel dus niet opnieuw uit te vinden” er was een werkende “molten salt thorium” centrale die we alleen maar na hoeven te bouwen en groter moeten maken. That’s it, alle energy problemen opgelost met “zero emission” en onbeperkt brandstof (thorium en ons oude kernafval) voor duizenden jaren . Ik zou zeggen morgen de eerste paal de grond in en beginnen met het bouwen van onze eerste LFTR ism met onze TU’s

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Dank je wel, Adam, en welkom op BOUblog.
   Het ontwikkelen van thorium-centrales kost weliswaar geld, maar dat blijkt slechts een fractie van de subsidie voor de huidige windbuil-energie! De vraag is waarom de politiek vrijwel unaniem kiest voor waardeloze, nutteloze zwaaipalen met een rendement van minder dan de investering en voor duurzame zonnepanelen die na 20 jaar versleten zijn. Agenda 21 misschien?

   Antwoord
 5. yvonne

  Hoe verenigen we groepen die in feite allemaal hetzelfde lot boven het hoofd hangt, namelijk heel Europa richting een grote DDR duwt?

  https://www.youtube.com/watch?v=ffh4Qr7Z_a4 complotten?? Nee hoor, gewoon nuchter verstand!

  Boeren, vissers en mkb gaan een lijst met eisen opstellen aan de corporate Nederland! duurt twee uur en 7 minuten.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  How Greens Will Destroy the World duurt 9 minuten.

  International best-selling author, Dr Vernon Coleman MB ChB DSc FRSA, explains why the Greens are playing into the hands of those who want to vaccinate us all and take over the world with a Global Reset. If billionaires such as Gates win the war we’re fighting it will be because of Greens and climate change believers.
  For more unbiased information about other important issues, please visit http://www.vernoncoleman.com The transcripts of the videos that YouTube banned are also on the website (click on the ‘Health’ button and see top of page)

  Antwoord
 7. Groene Wolf

  De nieuwe ijstijd is begonnen. Sky News Australia doet verslag (video duurt 5 min). Koele zomer in Nederland en sneeuw en vorst op het Zuidelijk halfrond!
  https://www.youtube.com/watch?v=CU49EmsNX8c

  Outsiders’ Weather and Ice Age Watch: Brazil shivers through record lows

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Beste Groene Wolf,
   Enerzijds wordt het inderdaad kouder, ook het zee-ijs rond Antarctica groeit dit jaar als kool. Maar in de VS is een hittegolf gaande:
   Electricity Demand Surges As 70 Million Americans Roast Under ‘Heat Dome’
   Hetzelfde geldt voor oost Siberië, waar gigantische bosbranden woeden.
   Ook valt er hier en daar veel te veel regen, o.a. in China, waar men vreest voor een doorbraak van een super grote stuwdam.
   Kortom: het klimaat is nu wereldwijd instabiel, maar de nachten zijn hier inderdaad nogal fris. Ik zet ‘s morgens even de CV aan. 😉

   Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Climate Scam No Longer Needed duurt 4 minuten.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Summer Snow, 500-Year Storms & Volcanoes: Natures Alert duurt bijna 7 minuten.

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  After Slamming Western Media “Hype”, Chinese Officials Issue Highest Flood Alert As Three Gorges Dam Pushed To Limits

  Many regions along the Yangtze River have flooded in the past week due to torrential rains this monsoon season. At the moment, at least 400 Yangtze tributary rivers have overflowed, with at least a hundred dead and 15 million people evacuated from their homes in July alone.

  Rainfall totals in China are about 12% higher than the last monsoon season. The economic damage is already in the billions of dollars, according to government estimates the previous week.

  We noted last week rising floodwaters on the Yangtze River had caused fears the Three Gorges Dam has failed to prevent flooding downstream.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  1200 Year Cycle of Floods, Sacred Shrines and Locusts duurt bijna 13 minuten.

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Media Has Already Stopped Covering Climate Change duurt 5 minuten.

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Geen CO2, maar de ZON.

  Climate Science in Turmoil duurt 6 minuten.

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Intussen in de VS:

  “Return Of The Dust Bowl? The “Megadrought” In The Southwest Is Really Starting To Escalate

  Ultimately, the experts don’t know how long this new “megadrought” will last. It could theoretically end next year, or it could persist for the foreseeable future. But if it continues to intensify, it is going to become increasingly difficult for farmers and ranchers to make a living in the affected areas.
  In addition, supplies of fresh water are going to become increasingly stressed. The once mighty Colorado River is now so overused that it doesn’t even run all the way to the ocean anymore, and experts are deeply concerned about the future of the river.
  In the end, this “megadrought” may force dramatic changes in cities all over the region. Sadly, things have already gotten so bad that you can see the impact of the drought “everywhere”…
  “You see impacts everywhere, in snowpacks, reservoir levels, agriculture, groundwater and tree mortality,” said co-author Benjamin Cook, of Columbia University’s Lamont Doherty Earth Observatory. “Droughts are these amazingly disruptive events. Water sits at the foundation of everything.”

  Natuurlijk worden de boeren dan als eerste getroffen, maar wat denkt men van de voedselvoorziening? Droogte leidt tot honger en dorst! En met CO2 heeft dit niets te maken.

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  En dit is dan de toekomst:

  Massive Decaying Wind Farm in Tehachapi, California (June, 2020)

  Binnenkort ook in het Nederlandse landschap…

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën