Archieven

Artikelen

Heel Nederland wordt virusvrij

Lieve hemel, wat een waanzin! In Nederland heerst geen Corona, maar Corona VREES. Mensen mogen elkaar zelfs geen hand meer te geven. De anderhalve meter maatregel maakt dat het nergens gezellig wordt. Met gezondheidszorg heeft dat niets te maken. Er is een goed en goedkoop geneesmiddel: hydroxychloroquine met zink. (link even door en teken de petitie!) Het werkt als het tijdig wordt voorgeschreven, dat wil zeggen: door de huisarts! Maar dat is de bedoeling niet. Vandaar dat het RIVM het verboden heeft, op gezag van de WHO die doet wat de grote geldschieter Bill Gates wil: zo veel mogelijk paniek zaaien wegens zieken en doden, dan volgt het vaccin vanzelf. Gelukkig gaat lang niet iedereen mee in deze Corona HYPE.

Eerst maar eens even over de waanzin die nu heerst. De BOA constrictor van 1,5 m leeft per 1 juli nog steeds. Er staat nog altijd een boete op elkaar een hand geven. Dat kost dan 2 x 390 euro. Dit is in strijd met de Grondwet, die zegt: geen sanctie of straf zonder wet. En er is geen wet… slechts een noodverordening, maar de nood is al lang weg en de verordening blijft “van kracht”! Het is slechts een Algemene Maatregel van Bestuur (AMVB) en daarop kan geen sanctie staan. Niemand hoeft zich daar dan ook aan te houden.

Wouter Raatgever – Boodschap voor Politie Nederland!

Intussen gaan de Maatregelen veel te ver. Zij maken inbreuk op onze grondrechten en de mate waarin dat gebeurt, is overweldigend! Wij worden OVERWELDIGD door een regering die deze Maatregelen tot wet wil verheffen.

De Gevolgen van de Lockdown Deel 1 Vrijheid en Rechten duurt 17 minuten.

De Corona Maatregelen bevorderen onze gezondheid ook al niet, zelfs in tegendeel! Sociale isolatie gaat ten koste van ons immuunsysteem. Hetzelfde geldt voor angst en vrees, idem voor werkloosheid en voor het verlies van zingeving. De Corona maatregelen maken ons allemaal ziek, of kwetsbaarder voor ziektes! Luister dus even naar deze professor in de Sociale psychologie:

Wat Je Op Het Malieveld Niet Mocht Horen – Michaela Schippers

De ouderen werden letterlijk opgesloten in bejaarden- en verpleeghuizen. Het resultaat: wie niet ziek werd, wilde (of ging!) dood van eenzaamheid en verveling. Vrijheidsberoving en verwaarlozing zijn niet alleen verwijtbaar, het zijn misdrijven, dus strafbaar! Mensen met ernstige ziektes, zoals kanker en hartklachten, werden op een nog altijd groeiende wachtlijst geplaatst, want de IC moet vrij blijven voor Corona patiënten die er niet zijn! Het welzijn van de kinderen is ook in het geding: niet naar school, niet naar opa en/of oma, niet samen buiten spelen, afstand houden van elkaar. Gezond is dat zeker niet!

Corona – En Hoe Gaat Het Met Onze Kinderen?

De situatie op de arbeidsmarkt is intussen zeer verontrustend. Weliswaar krijgt vrijwel iedereen nu nog steun van de overheid, maar als de belastingpot leeg is, wie zal dat dan betalen? De maatregelen zijn tijdelijk, maar de werkloosheid lijkt permanent.

Tweede Golf komt! 😨 Maar NIET van Corona doden…. duurt bijna 13 minuten.

Gelukkig zijn er ook mensen die zeggen: NEE, hier doe ik niet aan mee! Een belangrijke speler is de groep Viruswaanzin. Zij hebben tot twee maal toe opgeroepen tot een demonstratie op het Malieveld in Den Haag. Helaas werd deze demonstratie tot 2 x toe verboden! Ook hebben Willem Engel en Jeroen Pols een Kort Geding aangespannen tegen de Staat wegens de veel te vergaande Maatregelen van Bestuur. Helaas leek de wisselrechter volstrekt niet van plan om de eis in te willigen, waarna Jeroen Pols de rechter heeft gewraakt. De uitslag volgt nog.

In Nederland is het recht op demonstratie vastgelegd in de Grondwet. Je hoeft geen toestemming te vragen, je hoeft de demonstratie alleen maar aan te melden. Meestal bespreek je dan met de politie de maatregelen van openbare orde, de plaatst van samenkomst, de eventuele wandelroute. Mordechai Chrispijn van Viruswaanzin heeft een online cursus gegeven in het organiseren van een demonstratie. Deze handleiding is helder, iedereen kan een demonstratie organiseren! Het kost alleen wat tijd, maar als je toch werkloos bent…

Hoe organiseer Jij Een Eigen Demonstratie? duurt een uur en 33 minuten.

Het mooiste zou natuurlijk zijn, dat op een en dezelfde dag in talloze steden (en/of buurten, dorpen) wordt gedemonstreerd tegen de ongrondwettige Corona maatregelen. De regering wil deze graag tot WET verheffen, dan zijn we helemaal in de aap gelogeerd! Het is belangrijk dat we laten zien dat we het hier niet mee eens zijn.

Een landelijk verzet op het Malieveld leidde slechts tot een overmacht van ME, met politiehonden, -paarden, -knuppels en zelfs een waterkanon! Het main stream nieuws kopt dan: 37 mensen gearresteerd… Bij een landelijk verzet in alle steden, dorpen en buurten kan veel minder gemakkelijk worden ingegrepen. Een dergelijk verzet is zichtbaar op plaatselijk niveau. Het blijft klein, dus geen massaal ingrijpen van de politie en geen verslag op de NOS, maar wel in de (vaak gratis!) buurtkranten en de regio-omroep.

DAN GAAN DE MASKERS AF

Hoewel ik zelf niet van plan ben om een demonstratie te organiseren, hoop ik dat talloze mensen overal in het land dit wel gaan doen. Komt er een demonstratie in mijn buurt, dan wil ik wel meelopen! Volgens mij zijn er veel mensen die er zo over denken, omdat ze nu thuiswerken of het op andere manieren druk hebben. Het kost altijd wat tijd om een landelijke verzameling van plaatselijke demonstraties te organiseren. Daarom heb ik voorlopig een ander plan, ter voorbereiding van…

Laten we de maand juli gebruiken om elk persoonlijk een kleine demonstratie te houden. Praat met mensen die u tegen komt op straat, in de supermarkt, of waar u maar bent. Vraag of ze bang zijn om besmet te raken, vraag wat ze er van vinden. Merkt u dat ze het ook niet eens zijn met de Corona Maatregelen, vertel hen dan over de Corona Spoedwet! Als het een leuk gesprek was, vraag dan na afloop: “Mag ik u een hand geven?” Als iemand antwoordt: “Nee, want ik heb kanker,” wens deze persoon dan beterschap en een goede gezondheid. Sommige mensen zijn immers heel terecht bang!

U kunt natuurlijk demonstreren tegen het vallen van de avond of voor het eten. Het kan ook tegen half elf of zelfs voor dag en dauw. Het maakt niet uit waar en wanneer je voor of tegen bent, maar maak je mening kenbaar en deel hem met de buren, met je vrienden, met iedereen die je tegenkomt. Corona blijkt slechts een zwak virus, 80% van de mensen worden er niet of nauwelijks ziek van! Wie een goed immuunsysteem heeft, hoeft voor Corona niet bang te zijn. En wie geen symptomen heeft, kan anderen niet besmetten! Maar blijf vriendelijk en voorkomend, want heel veel mensen zijn onnodig bang gemaakt, ze hebben smetvrees opgelopen en nog altijd zijn deze mensen ten onrechte bang.

PiratenHits – De Marlets -Wij Zijn Niet Bang

52 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Opmaat naar een DDR censuur wetgeving: Ramon Bril Column duurt een kwartier.

  Europese Commissie: EU-actieplan tegen “desinformatie”
  “Infodemie” mag uitrol vaccins COVID-19 niet verder bemoeilijken
  Rotterdam – 8 juli 2020 – Een aanzienlijk deel van de bevolking weet inmiddels dat het COVID-19-virus geen potentie heeft om de samenleving te ontwrichten. Dit lijkt bij de beleidsmakers nog niet doorgedrongen te zijn. De Europese Commissie kwam op 10 juni met een plan om internationaal het verspreiden van desinformatie aan te pakken. De maatregelen maken onderdeel uit van een pakket “ter versterking van de democratie”. In werkelijkheid is dit orwelliaans taalgebruik om de overheidsvisie via alle media, inclusief sociale platforms, te monopoliseren. Er is sprake van een informatiedoctrine die in de DDR niet misstaat. Het doel: de uitrol van een vaccin tegen COVID-19 mag niet nog moeilijker worden.
  De Europese Commissie wil de golf van desinformatie met internationale samenwerking bestrijden. De sociale media zijn hierbij een cruciaal element. De commissie is bang dat desinformatie en onjuiste informatie over een mogelijk vaccin tegen COVID-19 blijven voortwoekeren en dit de uitrol van vaccins waarschijnlijk nog moeilijker maakt. “Coördinatie en samenwerking met actoren op EU- en wereldniveau, samen met de WHO en onlineplatforms, zullen essentieel zijn voor het monitoren en doeltreffend aanpakken van deze uitdagingen”, aldus de commissie.
  Veel van deze platforms hebben zich vanaf het begin van de coronacrisis verbonden aan een gedragscode om “desinformatie” te bestrijden. In de praktijk verwijderen deze platforms echter informatie die afwijkt van de overheidsvisie over COVID-19 of voorzien deze van een waarschuwing, zelfs als dit meningen zijn van gerenommeerde wetenschappers. Desondanks zijn er nog steeds een aantal platforms die afwijken van de gedragscode. De commissie meent dat de sociale media de gedragscode volledig moeten uitvoeren omdat de informatieverspreiding anders onvoldoende gecontroleerd wordt. De sociale media worden verplicht tot een nauwere samenwerking waarbij wekelijks de inspanningen gerapporteerd moeten worden. Ook verplichten deze platforms zich tot het actief propageren van de overheidsvisie en verspreiders van misinformatie te melden.
  Nederland neemt dit beleid over. Tijdens een informele bijeenkomst op 6 en 7 juli van de Raad van Justitie en Binnenlandse Zaken zijn deze maatregelen besproken. De bestrijding van complottheorieën vereist volgens het overlegstuk van deze bijeenkomst een versterkt engagement van de hele samenleving met inbegrip van de bevoegde autoriteiten, de media, journalisten, factcheckers, maatschappelijke organisaties en onlineplatformen onder meer door maatregelen om dergelijke beweringen snel te ontkrachten. Maar ook het lager in de lijst met zoekresultaten plaatsen, verwijderen of optreden tegen accounts behoren tot de maatregelen.
  De desinformatie zou onder meer bestaan uit gevaarlijke tips en misleidende gezondheidsinformatie, met allerlei valse beweringen. Als voorbeeld wordt genoemd de bewering dat het coronavirus alleen gevaarlijk is voor ouderen. Deze inhoud is “niet noodzakelijkerwijs illegaal, maar kan volgens het verslag direct levens in gevaar brengen en de inspanningen om de pandemie te beperken, sterk ondermijnen”.
  In de brief benadrukt de commissie in orwelliaans taalgebruik “dat het vrije verkeer van informatie bijdraagt tot het beschermen van het leven en de gezondheid en de sociale, economische, politieke en andere beleidsdiscussies en besluitvorming.” Dit terwijl juist deze vrije informatievoorziening het doelwit is van deze maatregelen. De Europese Commissie krijgt met deze maatregelen de volledige en absolute controle over de informatievoorziening.
  De media heeft inderdaad een essentiële taak in een democratische rechtsstaat en behoort de overheid kritisch te volgen en besluiten ter discussie te stellen. De verplichting om de opgelegde staatsmening te verspreiden en het tegengaan van kritische geluiden draagt niet bij aan de democratie maar is het einde daarvan. Het is niet aannemelijk dat de Europese Commissie dit ontgaan is. Het actieplan ter versterking van de democratie kan daarmee slechts met één woord omschreven worden: het is volkomen pervers.

  Antwoord
  • yvonne

   Politici zijn maar moeilijk te vertrouwen. Maar Martin Bosma blijkt al jaren een goed politicus die uitstekend verwoord wat er op dit moment speelt.

   Het is jammer dat hij vrijwel niet bij de MSM verschijnt. Deze man kan ogen openen.

   Het gaat o.a. over de absurde BLM-beweging en hoe Nederlandse burgers monddood gemaakt worden en de absurde samenleving waarin wij op dit moment leven.

   Waarschijnlijk heeft u hem al gezien maar voor de zekerheid…

   https://commonsensetv.nl/een-van-de-beste-interviews-met-martin-bosma-pvv/

   Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Demonstranten tevreden over hun mars: ‘Hier gaan we er nog honderden van zien’

  Stad
  Demonstranten tevreden over hun mars: ‘Hier gaan we er nog honderden van zien’

  5 juli 2020, 18.37 uur · Aangepast 5 juli 2020, 20.39 uur · Door Redactie

  De honderden mensen die vanmiddag de Amsterdamse straten op gingen om te demonstreren, zijn tevreden over het verloop van de Vrijheidsmars, zoals ze hun tocht noemden. ‘Er was veel druk op ons. Maar we hebben steeds gedacht: als het ons lukt om met een paarhonderd mensen een vredelievende vrijheidsmars neer te zetten, hebben we gewonnen. Dat is nu gelukt en daarom zijn we ontzettend blij.’

  De demonstranten protesteerden tegen de coronamaatregelen. ‘Vanuit het grote gedachtegoed vrijheid willen we op een vreedzame manier laten zien dat we het absoluut niet eens zijn met het huidige beleid. We wilden graag een tegengeluid geven van al het geweld dat de laatste tijd op TV is geweest. Dat het echt niet zo hoeft’, zegt een van de deelnemers aan de mars.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  NEDERLAND OP VISITE BIJ………….

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Het is gedaan met Amerika First:

  American Passports Are Worthless Now (Map)

  In the end, Trump did what he said. He built a wall around America and made the world pay for it. He just never told Americans that they’d be stuck inside. Welcome to the Plague States of America. You can check out, but you can never leave.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Huisarts Rob Elens mag niets meer zeggen. Doe hij dat toch, dan wordt de video verwijderd door YouTube. Maar Rob gaat door! Samen met Tom Zwitser van Blue Tiger Studio ging hij aan boord van een visserskotter. Buiten het bereik van het RIVM vertelt hij over alle mogelijke geneesmiddelen voor Covid-19. Daarnaast wordt gewerkt aan een flyer. Ook loopt er een juridische actie tegen het RIVM.

  Rob 5 duurt 58 minuten.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Heel veel vaktaal. Welke arts kan dat vertalen?

  De Vaccin Wetenschap die het kabinet hanteert.

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  De BOEVEN !!! 🙂 🙂 🙁

  BREAKING: President Trump wears mask during visit to Walter Reed hospital

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  Deze Engelse professor praat heel snel.

  Karl Friston Up To 80 – Not Even Susceptible To Covid 19 duurt 5 minuten.

  Viruswaanzin

  Professor Karl Friston is a computer modelling expert, world-renowned for his contributions to neuroscience. He has been applying his “dynamic causal modelling” approach to the Covid-19 pandemic, and has reached some startling results.

  – The differences between countries are not primarily down to government actions, but due to ‘intrinsic’ differences in the populations

  – We don’t yet fully understand what is driving it, although there are theories ranging from levels of vitamin D to genetic differences

  – In each country, there appears to be a portion of the population that is ‘not even in the game’ – that is, not susceptible to Covid-19. This varies hugely between countries

  – In the UK, Professor Friston estimates that portion to be at least 50%, and probably more like 80%

  – The similar mortality results between Sweden (no lockdown) and the UK (lockdown) are best explained by the fact that in reality there was no difference – the impact of the legal lockdown in Professor Friston’s models “literally goes away”.

  Watch the full video at https://www.youtube.com/watch?v=dUOFeVIrOPg. Duurt 34 minuten.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Dit komt wel akelig dicht bij de waarheid! Ondertiteld in het Engels.

  President van Ghana over de Rothschilds, Rockefellers, Gates en COVID19-zwendel duurt 15 minuten.

  CommonSenseTV

  Nana Akufo-Addo, de President van Ghana, legt exact uit wat de plannen zijn van de elites. Wat ze met ons gaan doen.
  Is dit écht de stem van de President? We hebben het (nog) niet kunnen bevestigen, maar de inhoud is precies wat mensen, die verketterd werden, al jarenlang zagen aankomen en het staal ook allang beschreven. Alles komt uit maar de mensheid wil niet luisteren.

  De President spreekt over de Rockefellers en de Rothschilds agenda, , Bill en Belinda Gates.
  De grootste scam allertijden “Covid19” en de plannen die voor ons klaarliggen.

  Alles is al uitgestippeld en hier te vinden:
  https://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

  Deze video is door YouTube verwijderd. Misschien is dat wel terecht, want in de pdf van de Rockefeller Foundation staat niets van wat er in die video werd gezegd!

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Deze video was van WEES DE WEERSTAND. Er wordt een hoop onwaarheid in verkondigd, met een foto van de president van Ghana, waarbij onduidelijk is of de stem wel bij de foto hoort. Uit de bijgevoegde link naar een pdf van 54 pagina’s blijkt (na lezing van die pagina’s!) dat in dat document niet staat wat de spreker verkondigt.
   WEES DE WEERSTAND verspreidt dus zeer verontrustende DESINFORMATIE. In hun laatste video mag Micha Kat een aanval doen op VIRUSWAANZIN. Dit gaat gepaard met een stapel Godwins! Volgens Micha Kat zijn we nu allemaal Joden en terug bij Hitler. FOEI !!!
   Bij deze heb ik mijn abonnement op WEES DE WEERSTAND opgezegd.

   Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  COVID-19 hunger | The virus is triggering a food crisis – Oxfam

  The coronavirus continues its devastating impact on many fronts worldwide, claiming hundreds of thousands of lives, leaving millions jobless, and now threatening to cause starvation too, claims a new report by Oxfam.

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Forensic Doctor Destroys Media Lies: ‘Nobody Died of Covid in Hamburg without Previous illnesses’

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Looks Like Sweden Was Right After All

  In other words, Sweden is rapidly approaching the endgame which means that restrictions can be dropped entirely and normal life can resume. They will have maintained their dignity and freedom while the rest of the world hid under their beds for months on end. They won’t have to reopen their primary schools because they never shut them down to begin with. Numerous reports indicate that young children are neither at risk nor do they pass the virus to others. Most Americans don’t know this because the propaganda media has omitted the news from their coverage.

  Antwoord
 13. Anna

  Technocratische tirannie en de voorgeschreven werkelijkheid (met Karel van Wolferen) | #2.21

  Nadat een eerder gesprek met journalist en emeritus hoogleraar Karel van Wolferen door Youtube wegens ‘schending van de communityrichtlijnen’ werd verwijderd is hij terug voor een vervolggesprek over de macht en de mechanismen waarmee deze wordt uitgeoefend.

  In een vurig betoog legt van Wolferen uit hoe het bestuur van de technocratie niet langer het algemeen belang dient maar de macht volledig ten dienste laat staan van NGO’s voor het oplossen van de door henzelf geformuleerde problemen. Volledig vervlochten met de nieuwsvoorziening krijgt het volk van hen een voorgeschreven werkelijkheid opgelegd waarin de uitvoering van een agenda die alle democratische processen precedeert onafwendbaar wordt. Duur 55:47 min:

  https://eenoorlogreedsverloren.nl/2020/07/12/technocratische-tirannie-en-de-voorgeschreven-werkelijkheid-met-karel-van-wolferen-2-21/

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  Wim Voermans Wijst Aangepaste Noodwet Nog Altijd Af duurt 7 minuten.

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  De Regering Moet NU Opstappen!

  Minister De Jonge stuurde vandaag het herziene wetsvoorstel waarmee de COVID-19-maatregelen vastgelegd worden naar de Tweede Kamer. De vergaande grondrechtsbeperkingen in de eerste consultatieversie van de “Nieuwe Normaal”- wet veroorzaakte vorige maand veel onrust. Dit weerhoudt De Jonge niet van een tweede poging: in de aangepaste versie ontbreekt de bevoegdheid voor politie en handhavers om woningen binnen te dringen. Ook wordt de app in een aparte regeling vastgelegd. Voor het overige is er weinig veranderd: ook met deze wet wordt de rechtsstaat afgeschaft. De minister krijgt alle instrumenten om de samenleving met het op- en afschalen van maatregelen in een toestand van constante stress en vrijheidsbeperkingen te houden.

  De 105 pagina’s tellende toelichting doet voorkomen alsof deze wet bijdraagt aan een democratische en grondrechtelijke versterking. Ook het overdadig gebruik van de begrippen als proportionaliteit en noodzakelijkheid moeten kennelijk de indruk wekken dat hier zorgvuldig met onze grondrechten omgegaan wordt. Maar niets is minder waar. De wet is een gedrocht dat in een democratische rechtsstaat geen plaats heeft.

  Antwoord
 16. mr.drs.Bou

  EVEN PERSOONLIJK… – DE JENSEN SHOW #192 duurt 33 minuten.

  Antwoord
 17. mr.drs.Bou

  De Gevolgen van de Lockdown Deel 2 Gezondheid duurt 9 minuten.

  In deel 2 van de gevolgen van de lockdown staat gezondheid centraal. Wat zijn eigenlijk de gevolgen van de coronamaatregelen op onze gezondheid. In deze video van Groot Nieuws behandelt David Groot de gevolgen van eenzaamheid, stress en binnen zitten op onze gezondheid en analyseert hij de gevolgen op ons afweersysteem en de capaciteit in de zorg.

  Antwoord
 18. mr.drs.Bou

  Podcast Peuteren.nl: De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen. duurt 13 minuten.

  De impact van de Corona maatregelen op onze kinderen. Interview met Chiara van der Linden. Natuurgericht vaktherapeut bij praktijk Bimbi in Vlaardingen.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën