Archief
Artikelen

Het Coronavirus doet waarvoor het gemaakt is. De meeste mensen zitten nu thuis, behalve de daklozen. Iedereen is bang, want dat virus is heel eng. De economie stort intussen rustig in, iets wat nou eenmaal eens in de zoveel jaar gebeurt. Dat is inherent aan het kapitalisme. Niets nieuws onder de zon, maar ik ben wel boos! Dit gaat nog veel verder dan 9/11, het is een controlled demolition van onze vrijheid en democratie. Alle rechten om samen te komen zijn ons ontnomen en wij gehoorzamen braaf uit angst voor dat heersende virus: de gouden Corona kroon.

Natuurlijk is dat virus niet natuurlijk en natuurlijk maakt het ons bang, want wie het krijgt, zou wel erg ziek kunnen worden. Wat ons te wachten staat lijkt volgens Edward Snowden een fascistische politiestaat:

Snowden roept op om zich bewust te zijn voor de mogelijke gevolgen van deze hechte AI-gebaseerde totale controle: “We komen elke dag dichter bij deze wereld, wanneer we onze beslissingen door paniek en niet door rationele overwegingen over de onvermijdelijke gevolgen van deze beperking van onze rechten, laten leiden.

Het wordt dan een wereld waarin niemand nog aansprakelijk is en waarin de ambtenaren telewerken. Vrijheid van vereniging en vergadering zijn opgeschort, maar voor hoe lang? Vrijheid van vreedzame demonstratie is er voorlopig helemaal niet meer bij. Intussen zuigen de big banksters nu de hele reële economie leeg! En de Gele Hesjes bewaken de supermarkt.

Men heeft ons eerst wijsgemaakt dat de aarde zou opwarmen door CO2, maar omdat het nu op aarde op veel plaatsen overmatig sneeuwt, lukt dat niet langer. Er is nu duidelijk sprake van Global Cooling door een verminderde activiteit van de zon. Die CO2 hoax hielp wellicht om de economie nog eens flink op te pompen, maar in 2019 bleek dezelfde economie toch weer te krimpen. Een economische crisis was onvermijdelijk. Daarom heerst er nu Corona griep. Vrolijk Pasen? Mooi niet…

Quarantaine:

Het midden- en kleinbedrijf lijkt ten dode opgeschreven zolang de Coronakroon heerst. Alles van waarde wordt nu ingeleverd als onderpand in ruil voor geld dat door de BIGbanksters in omloop wordt gebracht. Leningen worden verstrekt alsof het lollies zijn, waardoor de schuldenberg groeit en het aantal schuldslaven toeneemt, vooral onder de middenstand. De loonslavernij neemt daarentegen af, de middenstand kan zich geen personeelslasten meer permitteren. Er zullen veel mensen werkloos worden. Daarom denkt ook de elite nu na over een arbeidsloos inkomen voor de werkloze bevolking, maar dat “basisinkomen” zal niet tot nauwelijks voldoende zijn om van te overleven wanneer de inflatie toeslaat. Alles van waarde gaat nu naar de banken en de aandeelhouders van de grote corporaties. Alles gaat naar de elite, de multimiljardairs die de wereld denken te kunnen besturen met hun ziekteverwekkende vaccins.

Het is nog de vraag wat de bevolking zal doen. Stinken ze er in, net als indertijd met 9/11 of met de CO2 hoax? Of begrijpen ze dat het kapitalisme een inherent ondemocratisch economisch systeem is?

Natuurlijk kan het anders! Maar zonder strijd zal het niet gaan. De elite heeft namelijk geen enkele moeite met het gebruik van geweld. En ze complotten er lustig op los, maar wie er openlijk iets van zegt, wordt als complot gekkie in de verste hoek gezet. Hoe dat ideologische mechanisme werkt, wordt duidelijk verwoord in deze lezing van Michael Parenti, een Amerikaans politicoloog, historicus en activist. Als politicoloog analyseert hij het Amerikaans imperium, het kapitalisme, de Staat, en de rol van de democratie als legitimatie van de kapitalistische staat.

Understanding Deep Politics featuring Michael Parenti duurt 55 minuten.

Dit was voor mij de meest verhelderende lezing, over de moord op Julius Cesar. Het was zo overduidelijk een complot, iedereen had een dolk meegenomen en samen staken ze Julius Cesar dood. Parenti vertelt ook waarom ze dat deden: uit gezamenlijk eigenbelang! En geen van hen werd daarvoor gestraft, ze waren samen immers machtig! Het is het meest duidelijke voorbeeld van de manier waarop de elite complotten smeedt.

Michael Parenti – The Assassination of Julius Caesar duurt een uur en 15 minuten.

Mijn kritiek op Parenti en andere door mijn bewonderde Marxisten, moge duidelijk zijn: Geen van hen heeft het ooit over het erfrecht, dat in alle huidige economieën in de Naam van de Vader gaat. Zowel in China als in Rusland gelooft men in de Vader. In de VS en Europa viert men nu het feest van de lente, in de Naam van de Vader en de Zoon, die is gemarteld en gestorven, maar die drie dagen later uit zijn graf is opgestaan. Gelooft u dat?

Erfrecht in de Naam van de Vader is al een oud economisch systeem. Het heeft geleid tot de moord op Julius Caesar, maar duizenden jaren eerder ook reeds tot de broedermoord van Kain op Abel. Dit erfrecht in de Naam van de Vader leidt tot goed en kwaad, tot een voortdurende strijd tussen deze twee. Wij die in vrede willen leven, willen deze strijd niet langer! Wij willen dat de strijd wordt gestaakt. Daarom bid ik in de Naam van de Moeder en de Dochter. Dat gaat over erfrecht en dus over heel veel geld! Alle mannen die nu over dat geld beschikken, zijn over 100 jaar dood. Laten we de erfenis nu eerlijk verdelen!

Laten we het erfrecht nou eens eerlijk bespreken!

Toegift: een voorbeeld van Parenti’s verrukkelijke humor:

Michael Parenti on Gender Oppression and the absurdity of IdPol: “What about the gays?” duurt ruim 3 minuten.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

34 Reacties op “De strijd tegen de “Corona” door Michael Parenti”

Laat een reactie achter