Archief
Artikelen

Het Coronavirus doet waarvoor het gemaakt is. De meeste mensen zitten nu thuis, behalve de daklozen. Iedereen is bang, want dat virus is heel eng. De economie stort intussen rustig in, iets wat nou eenmaal eens in de zoveel jaar gebeurt. Dat is inherent aan het kapitalisme. Niets nieuws onder de zon, maar ik ben wel boos! Dit gaat nog veel verder dan 9/11, het is een controlled demolition van onze vrijheid en democratie. Alle rechten om samen te komen zijn ons ontnomen en wij gehoorzamen braaf uit angst voor dat heersende virus: de gouden Corona kroon.

Natuurlijk is dat virus niet natuurlijk en natuurlijk maakt het ons bang, want wie het krijgt, zou wel erg ziek kunnen worden. Wat ons te wachten staat lijkt volgens Edward Snowden een fascistische politiestaat:

Snowden roept op om zich bewust te zijn voor de mogelijke gevolgen van deze hechte AI-gebaseerde totale controle: “We komen elke dag dichter bij deze wereld, wanneer we onze beslissingen door paniek en niet door rationele overwegingen over de onvermijdelijke gevolgen van deze beperking van onze rechten, laten leiden.

Het wordt dan een wereld waarin niemand nog aansprakelijk is en waarin de ambtenaren telewerken. Vrijheid van vereniging en vergadering zijn opgeschort, maar voor hoe lang? Vrijheid van vreedzame demonstratie is er voorlopig helemaal niet meer bij. Intussen zuigen de big banksters nu de hele reële economie leeg! En de Gele Hesjes bewaken de supermarkt.

Men heeft ons eerst wijsgemaakt dat de aarde zou opwarmen door CO2, maar omdat het nu op aarde op veel plaatsen overmatig sneeuwt, lukt dat niet langer. Er is nu duidelijk sprake van Global Cooling door een verminderde activiteit van de zon. Die CO2 hoax hielp wellicht om de economie nog eens flink op te pompen, maar in 2019 bleek dezelfde economie toch weer te krimpen. Een economische crisis was onvermijdelijk. Daarom heerst er nu Corona griep. Vrolijk Pasen? Mooi niet…

Quarantaine:

Het midden- en kleinbedrijf lijkt ten dode opgeschreven zolang de Coronakroon heerst. Alles van waarde wordt nu ingeleverd als onderpand in ruil voor geld dat door de BIGbanksters in omloop wordt gebracht. Leningen worden verstrekt alsof het lollies zijn, waardoor de schuldenberg groeit en het aantal schuldslaven toeneemt, vooral onder de middenstand. De loonslavernij neemt daarentegen af, de middenstand kan zich geen personeelslasten meer permitteren. Er zullen veel mensen werkloos worden. Daarom denkt ook de elite nu na over een arbeidsloos inkomen voor de werkloze bevolking, maar dat “basisinkomen” zal niet tot nauwelijks voldoende zijn om van te overleven wanneer de inflatie toeslaat. Alles van waarde gaat nu naar de banken en de aandeelhouders van de grote corporaties. Alles gaat naar de elite, de multimiljardairs die de wereld denken te kunnen besturen met hun ziekteverwekkende vaccins.

Het is nog de vraag wat de bevolking zal doen. Stinken ze er in, net als indertijd met 9/11 of met de CO2 hoax? Of begrijpen ze dat het kapitalisme een inherent ondemocratisch economisch systeem is?

Natuurlijk kan het anders! Maar zonder strijd zal het niet gaan. De elite heeft namelijk geen enkele moeite met het gebruik van geweld. En ze complotten er lustig op los, maar wie er openlijk iets van zegt, wordt als complot gekkie in de verste hoek gezet. Hoe dat ideologische mechanisme werkt, wordt duidelijk verwoord in deze lezing van Michael Parenti, een Amerikaans politicoloog, historicus en activist. Als politicoloog analyseert hij het Amerikaans imperium, het kapitalisme, de Staat, en de rol van de democratie als legitimatie van de kapitalistische staat.

Understanding Deep Politics featuring Michael Parenti duurt 55 minuten.

Dit was voor mij de meest verhelderende lezing, over de moord op Julius Cesar. Het was zo overduidelijk een complot, iedereen had een dolk meegenomen en samen staken ze Julius Cesar dood. Parenti vertelt ook waarom ze dat deden: uit gezamenlijk eigenbelang! En geen van hen werd daarvoor gestraft, ze waren samen immers machtig! Het is het meest duidelijke voorbeeld van de manier waarop de elite complotten smeedt.

Michael Parenti – The Assassination of Julius Caesar duurt een uur en 15 minuten.

Mijn kritiek op Parenti en andere door mijn bewonderde Marxisten, moge duidelijk zijn: Geen van hen heeft het ooit over het erfrecht, dat in alle huidige economieën in de Naam van de Vader gaat. Zowel in China als in Rusland gelooft men in de Vader. In de VS en Europa viert men nu het feest van de lente, in de Naam van de Vader en de Zoon, die is gemarteld en gestorven, maar die drie dagen later uit zijn graf is opgestaan. Gelooft u dat?

Erfrecht in de Naam van de Vader is al een oud economisch systeem. Het heeft geleid tot de moord op Julius Caesar, maar duizenden jaren eerder ook reeds tot de broedermoord van Kain op Abel. Dit erfrecht in de Naam van de Vader leidt tot goed en kwaad, tot een voortdurende strijd tussen deze twee. Wij die in vrede willen leven, willen deze strijd niet langer! Wij willen dat de strijd wordt gestaakt. Daarom bid ik in de Naam van de Moeder en de Dochter. Dat gaat over erfrecht en dus over heel veel geld! Alle mannen die nu over dat geld beschikken, zijn over 100 jaar dood. Laten we de erfenis nu eerlijk verdelen!

Laten we het erfrecht nou eens eerlijk bespreken!

Toegift: een voorbeeld van Parenti’s verrukkelijke humor:

Michael Parenti on Gender Oppression and the absurdity of IdPol: “What about the gays?” duurt ruim 3 minuten.

Share and Enjoy:
 • NuJIJ
 • Twitter
 • Facebook
 • Hyves
 • RSS
 • email

34 Reacties op “De strijd tegen de “Corona” door Michael Parenti”

 • yvonne:

  Daughter Of Satanic Serial Child Killer Pedo & Cannibal: Rachel Vaughan | True Crime Skype 9, duurt 56 minuten.

  https://www.youtube.com/watch?v=9GP0wlpkOvo

  • mr.drs.Bou:

   Dank je wel, Yvonne, maar ik ga deze video nu niet bekijken. Voor de mensen die het nog niet weten: onze seksuele orde leidt tot seksueel geweld, vooral tegen vrouwen en kinderen. Deze vorm van slavernij is de ultieme perversie, maar deze ontstaat volgens mij door het erfrecht van vader op zoon.

   Daarom bid ik in de Naam van de Moeder en de Dochter!

 • Tsja dat erfrecht Bou dat is toch van oorsprong een elitedingetje. De grote massa van arbeiders had niets te erven en te vererven. Dat Friedrich Engels dat niet helemaal begreep had denk ik meer te maken met de persoonlijke problemen met zijn vader en zijn erfrecht. Engels was in economisch opzicht deel van de elite. Maar verder deel ik uiteraard ten zeerste je ongerustheid over de maatregelen rond de zogeheten coronacrisis en de censuur daar omheen. Ik heb er zelf inmiddels ook het een en ander over geschreven. Ik wens je een verder mooie pasen. Ik ga nu even van de zonsopgang in de natuur genieten. althans mmm er zijn wat wolkjes hier in Deventer geloof ik.

  • mr.drs.Bou:

   Beste Joep, dat erfrecht is nu inderdaad een elitedingetje! De grote massa van boeren, horigen, loonslaven en schuldslaven heeft niets te erven, maar de elite heeft wel degelijk rijkdom. Omdat over 100 jaar alle nu levende mensen wel zo ongeveer dood zijn, gaat deze rijkdom via het erfrecht over op de volgende generatie. Het mechanisme van erfrecht bepaalt daarin wie wat krijgt.
   Om te begrijpen wat ik bedoel, moeten we verder terug in de tijd. Want er was eens… moederrecht! Zoals we wel weten, zijn de erfgenamen de naaste verwanten, meestal de kinderen van hun ouders. In het vaderrecht erft de (oudste) zoon de positie van zijn vader, maar in het moederrecht was de vader geen verwant. Als deze vader stierf, dan ging zijn positie dus niet over op zijn zoon, maar op zijn (jongere) broer en dan op de zoon van zijn zuster. Dit systeem bestond nog bij de Germanen t.t.v. Julius Caesar, bij de Indianen t.t.v. Columbus en bij het koningshuis van Thebe t.t.v. Oidipous.

   Het vaderrecht is autoritair, het moederrecht was egalitair. Het vaderrecht leidde tot steeds meer rijkdom in handen van enkelen, terwijl de grote massa verviel tot slavernij. Helaas beschouwen de meeste mensen, dus ook de Marxisten, het erfrecht als slechts een elitedingetje, een bijkomstigheid die voor hen geen belang heeft. De feministen maakten volgens mij dezelfde fout. Eind jaren ’70 zei ik dat reeds, maar men luisterde niet en ging door met het bestrijden van de gevolgen. Moet natuurlijk ook gebeuren, maar als men de wortel laat zitten, dan heeft wieden geen zin!

   Het is me tot op heden niet gelukt om dit aan te kaarten, maar mijn stelling blijkt steeds meer te kloppen: De Bijbelse rampen zijn waar gebeurd en het vaderrecht is een rampenplan. Helaas lijdt dit rampenplan zowel tot grote rijkdom voor de elite, als tot bittere armoede voor het merendeel van de bevolking. En het leidt tot de paradox van het Oidipouscomplex, waardoor de seksualiteit pervers wordt (zie Pizzagate en dat soort vuiligheid) en de vrouwen wereldwijd worden veroordeeld tot slavernij.

   Hoe men dit kan veranderen, weet ik niet, want het erfrecht is nog altijd vrijwel onbespreekbaar. Daarom mijn oprechte dank voor je reactie.

   Inmiddels regent het hier. Goed zo! Want de boeren hebben gezaaid en de aardappels gepoot, maar de grond was nu wel erg droog na al die zonnige dagen. Regen is op dit moment zeer welkom! 🙂

  • mr.drs.Bou:

   Beste Joep,
   Mijn vraag luidt al heel lang: Hoeveel geld gaat er om in het erfrecht? Daar krijg ik geen antwoord op.
   Het gaat dan even om alle rijkdom die NU wereldwijd in handen is van private personen, de privatisering heeft die hoeveelheid nog doen toenemen. Probeer het bedrag te bepalen in termen van dollars, en je komt echt hoger uit dan de huidige schuldenbubbel.
   Omdat in 100 jaar vrijwel alle mensen sterven, kun je daarvan als schatting 1% nemen voor een jaarlijks bedrag. Volgens mij gaat het dan om een aanzienlijke geldstroom! Maar als ik zeg: erfrecht, dan haakt iedereen af. De slavernij gaat van generatie op generatie, maar de rijkdom intussen ook!
   Herdenk de moord op Julius Caesar, want ook dat was een complot. Het erfrecht ging toen al honderden jaren van Vader op Zoon. Van de Etrusken weet ik het nog steeds niet zeker, want het erfrecht is onbespreekbaar, maar de Romeinen kenden het vaderrecht als hun broekzak! Ze waren er goed in om het zo te formuleren dat dit kromme recht RECHT werd getrokken. Met die erfenis zitten we nog steeds.

   In de Naam van de Moeder en de Dochter is een andere vorm van erfrecht, maar ik zeg niet dat we dat dus weer moeten doen. Ik roep slechts op tot studie naar het erfrecht, want die incestueuze Rotschilds weten heel goed wat ze doen. Ze verklaren het ERFRECHT tot TABOE. FOEI!!!

   • Hoi Bou, Bedankt voor je uitgebreide reacties. Ik ben blij met iedereen die nog serieuze discussies aangaat. Ook in de alternatieve media ontbreekt het daar vaak aan. Ik begrijp dat je vaderrecht als zijnde erfrecht ziet als de historische basis, oorsprong, van kapitaalaccumulatie. Ik ga daar nog eens goed over nadenken. Ik heb er zelf wel eens wat over geschreven in mijn boek Verpasseerd Ouderschap (dat je ook hebt gelezen, althans gekocht). Maar het is niet mijn kernkundigheid als pedagoog. Voor mij is een rode lijn de emancipatie van zowel vrouwen als mannen. De kern van vaderschap is dat je kinderen hebt. Als je ver in de geschiedenis terugkijkt lijkt het me evident dat over het vaderschap van mannen makkelijk heen gekeken kon worden en daar zijn we nog steeds niet helemaal van af. Ik weet dat jij net een iets andere invalshoek hebt, maar ik heb begrepen dat we elkaars invalshoek weten te respecteren vanuit de essentie van het nastreven van gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, vaders en moeders. Dat geldt zeker voor de gedeelde opvatting dat het uit elkaar spelen van mannen en vrouwen een van de spelletjes van de macht, het kapitalisme of andere, is. Verder zitten we nu een beetje off issue Corona. Voor mij wordt het hele Coronagedoe (net als het millieu-issue) gekenschetst door een dusdanige hoeveelheid desinformatie en manipulatie dat het moeilijk wordt er een touw aan vast te knopen. Dat we besodemoieterd worden, sure. Maar hoe eigenlijk. Ik houd het bij Corona op een aanvankelijjke onderschatting en een daarop volgende overschatting waardoor iedereen totaal uit het lood ligt. Zie mijn blogs oa: http://blog.joepzander.nl/2020/04/09/hehe-eindelijk-duidelijkheid-veel-lagere-sterfte-corona-dan-ze-ons-steeds-voorhielden/

 • mr.drs.Bou:

  Pirate Television: The Myth of Capitalism with Michael Parenti duurt 58 minuten.

 • mr.drs.Bou:

  Nature takes over | How the planet recovers while humanity is on lockdown

  En nu stop ik er mee. Wie wil weten wat ik lees, kan mijn Facebook volgen.

 • Wow that escalated quickly:

  Na 911 dat ervoor gezorgd heeft dat The War on terror uitgerold mocht worden,
  is er nu de Corona World Order dat geheel volgens plan de wereld gaat beheersen.
  Wanneer u dit gezien en begrepen hebt gaat het zieke concept nooit meer uit uw beleving.

  https://youtu.be/HB00mLArYBQ

  Corona World Order duurt 59 minuten.

  Corbett report
  Some are suggesting that the current crisis is the end of globalization, or that it will wipe out the New World Order altogether . . . but they are wrong. In fact, this crisis is the globalists’ dream, and what we are witnessing is the birth of a totalitarian control grid the likes of which could scarcely have been imagined before this pandemic panic kicked off. Welcome to the Corona World Order.

 • De Herkomst van COVID-19

  Veteranstoday weet vaak zijn vinger op de werkelijke oorzaak te leggen.
  Zo beschreef het al eens zeer accuraat de nuclear 911 van Heinz Pommer.
  Hier wijzen ze COVID-19 aan als biowapen van VS afkomst.
  De aangehaalde bewijsvoering lijkt goed onderbouwt.

  https://www.veteranstoday.com/2020/04/11/pravda-us-army-created-covid-19-in-2015-research-proofs-or-debunking-you-pick/

 • mr.drs.Bou:

  Gerald Celente Warns : When All Else Fails, They Take You To W*A*R duurt ruim 11 minuten.

 • Groene Wolf:

  Miljoenen mensen van over de hele wereld overspoelen Bill(ionair) Gates’ Instagrampagina met commentaren. Hij mag wat hun betreft zijn (komende) vaccin in zijn eigen achterste steken. En tracking App willen ze ook niet.

  https://www.collective-evolution.com/2020/04/17/bill-gates-latest-instagram-post-has-been-bombarded-with-accusations-comments-against-vaccines/

 • mr.drs.Bou:

  George Carlin – Germs, Immune System

 • Groene Wolf:

  Blue Tiger Studio heeft de rol van Bill(ionaire) and Melinda Gates in Coronavirus/vaccinatie affaire eens nader onder de loep genomen. RIVM en WHO wordt gesponsord door deze nep-filantroop. Blue Tiger had nog een stikstofappeltje te schillen met het RIVM. Follow the money: wereldbevolking vaccineren en tracking apparatuur (Microsoft)Kassa! (De vaccinaties zouden volgens Gates de wereldbevolking inperken. Volgens Gates moeten wij maar het loodje leggen) Als hij nu eens met zich zelf begint. Zoek ook zelf ook nog maar even: Bill Gates was ook een maatje van Jeffrey Epstein.
  https://www.youtube.com/watch?v=3BEeYqdwVRQ

  Was het RIVM als protegé van Bill Gates betrokken bij diens slachtpartij in India? duurt 17 minuten.

 • Groene Wolf:

  Boze huisarts, die op de vingers werd getikt door de inspectie omdat hij zijn patiënten genas met hydroxychloroquin, schrijft pittig briefje terug!
  https://revolutionaironline.com/wp-content/uploads/2020/04/Reactie-IGZ_20200420_final_1.0.pdf

 • mr.drs.Bou:

  Groene Wolf, dit is zo schandalig! Zie ook deze video:

  BOMBSHELL: NIH KNEW ABOUT CHLOROQUINE duurt 9 minuten.

  Kortom: ze doen het expres! Hoe meer mensen sterven, des te langer kunnen ze doorgaan met hun lock down en het verwoesten van de economie! FOEI !!!

 • Ik vind het opmerkelijk hoe weinig aandacht we hebben voor de evidente misinformatie door de WHO over basisbeginselen als het verschil tussen Case Fatality Rate en Infection Fatality Rate of het verschil tussen het virus (sars-cov-2) en de ziekte (covid-19). Hier start de verwarring en de manipulatie. Verder is het CBS de laaste weken zeer wonderlijk bezig met de sterftecijfers die elke keer worden bijgesteld. Meer op mijn blog. blog.joepzander.nl

  groetjes

 • mr.drs.Bou:

  # 7 Karel van Wolferen | Propaganda en het Nederlandse falen bij de wereldpaniek duurt bijna 30 minuten.

  Zie ook de talloze reacties!

  YouTube kanaal over vaccinaties, Bill Gates en Robert F. Kennedy jr. https://www.youtube.com/channel/UCnZ_o5cpwkHJuEYjPtM0j5A/videos

 • mr.drs.Bou:

  COVID19: “Millions of cases, small amount of death” Dr Erickson, California

  Vanessa Beeley

  Met een video van 52 minuten en daaronder een korte beschrijving van de inhoud.

  Does isolation, sheltering in home still make sense?

  “The hospitals, the ICUs are empty..they are shutting down floors..”

  “When I talk to ER physicians around the country, what is happening – well because Covid has become the focus, people with heart disease, people with cancer, hypertension and various things that are critical are choosing not to come in, based on fear”

  “So, what that is doing is forcing the health system to focus on Covid and not focus on a myriad of other things that are critical.”

  “There are a lot of secondary effects to Covid that are not being talked about”

  Two months ago the response was based on fear not facts

  “Typically you quarantine the sick. We have never seen where we quarantine the healthy, where you take those without disease and without symptoms and lock them in your home”

  en zo voort…

 • mr.drs.Bou:

  ‘Killing our economy is not saving lives’

 • mr.drs.Bou:

  Wie profiteren van de Corona crisis? | Pieter Lakeman column duurt bijna 27 minuten.

  Wobke Hoekstra (CDA), minister van financiën, de nieuwe Vader des vaderlands.

  Houdt Rutte het vol om nee te blijven zeggen tegen de plannen om van Nederland een wingewest van Zuid Europa te maken? Als het het vol houdt is hij samen met Wopke Hoekstra een nieuwe vader des vaderlands. Zo niet, is hij een landverrader’.

 • mr.drs.Bou:

  David Harvey: MUST READ:
  We Need a Collective Response to the Collective Dilemma of Coronavirus

  This is what differentiates capitalism from all other modes of production. The capacity to innovate has been omnipresent in human history. There were technological changes in ancient China, even under feudalism. But what is unique within a capitalist mode of production is the simple fact that technology becomes a business, with a generic product that is sold to producers and consumers alike.

  This is very specific to capitalism. This becomes one of the key drivers of how capitalist society evolves. This is the world we live in, whether we like it or not.

  Marx then goes on to ask: What does this do to the production processes within capitalism, and how does it affect the way in which labor (and the worker) is incorporated into these production processes? In the pre-capitalist era, say the fifteenth and sixteenth centuries, the laborer generally had control of the means of production — the necessary tools — and became skilled in the utilization of these tools. The skilled laborer became a monopolist of a certain kind of knowledge and certain kind of understanding that, Marx notes, was always considered an art.

  However, by the time you get to the factory system, and even more so by the time you get to the contemporary world, that is no longer the case. The traditional skills of laborers are rendered redundant, because technology and science take over. Technology and science and new forms of knowledge are incorporated into the machine, and the art disappears.

  And so Marx, in an astonishing set of passages in the Grundrisse — pages 650 to 710 of the Penguin edition, if you are interested — talks about the way that new technologies and knowledge become embedded in the machine: they’re no longer in the laborer’s brain, and the laborer is pushed to one side to become an appendage of the machine, a mere machine-minder. All of the intelligence and all of the knowledge, which used to belong to the laborers, and which conferred upon them a certain monopoly power vis-à-vis capital, disappear.

  The knowledge and scientific expertise now lies within the machine under the command of the capitalist. The productive power of labor is relocated into the fixed capital, something that is external to labor. The laborer is pushed to one side. So fixed capital becomes the bearer of our collective knowledge and intelligence when it comes to production and consumption.

  Further on, Marx homes in on what it is that the collapsing bourgeois order is pregnant with that might redound to the benefit of labor. And it’s this: capital — “quite unintentionally — reduces human labor, expenditure of energy to a minimum. This will redound to the benefit of emancipated labor and is the condition of its emancipation.” In Marx’s view, the rise of something like automation or artificial intelligence creates conditions and possibilities for the emancipation of labor.

  At first, this will be time for a privileged few, but ultimately, it will create free disposable time for everyone. That is to say, setting free individuals to do what they want is critical, because you can take care of the basic necessities by use of sophisticated technology.

  The problem, says Marx, is that capital itself is a “moving contradiction.” It “presses to reduce labor time to a minimum while it posits labor time on the other side as a sole measure and source of wealth.” Hence it diminishes labor time in the necessary form — that is, what is really necessary — to increase it in the superfluous form.

  Now, the superfluous form is what Marx calls surplus value. The question is, who is going to capture the surplus? The problem that Marx identifies is not that the surplus is unavailable, but that it is not available to labor. While the tendency “on the one side is to create disposable time,” on the other it is “to convert it into surplus labour” for the benefit of the capitalist class.

  Under Lockdown

  The second thing is that, of course, we are now experiencing mass unemployment. The latest data suggested that, in the United States, something like 26 million people have lost their jobs. Now, normally one would say this is a catastrophe, and, of course, it is a catastrophe, because when you lose your job, you lose the capacity to reproduce your own labor power by going to the supermarket, because you have no money.

  Many people have lost their health insurance, and many others are having difficulty accessing unemployment benefits. Housing rights are in jeopardy as rents or mortgage payments fall due. Much of the US population — perhaps as many as 50 percent of all households — have no more than $400 of surplus money in the bank to deal with small emergencies, let alone a full-blown crisis of the sort we are now in.

  In other words, do we want to come out of this crisis by simply saying that there’s 26 million people who need to get back to work, in some of those pretty awful jobs they may have been doing before? Is that how we want to come out of it? Or do we want to ask: Is there some way to organize the production of basic goods and services so that everybody has something to eat, everybody has a decent place to live, and we can put a moratorium on evictions, and everybody can live rent free? Isn’t this moment one where we could actually think seriously about the creation of an alternative society?

  Glimpse of an Alternative

  This is a moment of opportunity to think through what an alternative might look like. This is a moment in which the possibility of an alternative actually exists. Instead of just reacting in a knee-jerk manner and saying, “Oh, we’ve got to get those 26 million jobs back immediately,” maybe we should look to expand some of the things that are already going on, such as the organization of collective provision.

  This is already happening in the field of health care, but it is also beginning to happen through the socialization of food supply and even cooked meals. In New York City right now, several restaurant systems have remained open, and thanks to donations, they’re actually providing free meals to the mass of the population that has lost its jobs and can’t get around.

  Instead of saying, “Well, okay, this is just what we do in an emergency,” why don’t we say, this is the moment when we can start to tell those restaurants, your mission is to feed the population, so that everybody has a decent meal at least once or twice a day.

  😉 🙂

  This is not utopian. This is saying, all right, look at all those restaurants on the Upper West Side that have closed and are now sitting there, kind of dormant. Let’s get the people back in — they can start producing the food and feed the population on the streets and in the houses, and they can give it to the old people. We need that kind of collective action for all of us to become individually free.

  If the 26 million people now unemployed have to go back to work, then maybe it should be for six rather than twelve hours a day, so we can celebrate the rise of a different understanding of what it means to live in the wealthiest country in the world. Maybe this is what might make America truly great (leaving the “again” to rot in the dustbin of history).

Laat een reactie achter