Archief
Artikelen

De theaterman George van Houts heeft zijn tweede voorstelling over 9/11 online gezet. Het eerste deel staat reeds op BOUblog onder de titel: KomPlot na 17 jaar: 11 september voor het hele gezin. Voor wie deze eerste voorstelling niet heeft gezien, is dit wel een aanbeveling: kijk deze eerst. De tweede voorstelling zit daarna nog vol met verrassingen. Van Houts was ooit cabaretier en hoewel 9/11 een ernstige zaak is, valt er toch weer te lachen. Voor De Blauwe Tijger schreef Henk-Jan Prosman begin oktober 2019 een recensie:

Op 1 september schreef het Algemeen Dagblad dat “Khalid Sheikh Mohammed, het brein achter de aanslagen van 11 september 2001” eindelijk voor de rechter komt. Bijna 20 jaar na de aanslagen, op 11 januari 2021, zal dan eindelijk het proces tegen de daders beginnen. Het is dus wat voorbarig om Khalid Sheikh Mohammed nu al “het brein achter de aanslagen” te noemen. Het lijkt me dat de rechtszaak bedoeld is om dat te bewijzen. Ondertussen, zo meldt ook het AD, is Mohammed al 183 keer gewaterboard, dus is het maar zeer de vraag of het proces tot ‘wettig en overtuigend bewijs’ zal leiden.

Met deze update begint George van Houts zijn tweede theatercollege over de aanslagen op de Twin Towers. Of eigenlijk moeten we zeggen op de Twin Towers en Building 7. Aan het derde gebouw dat die dag is verwoest is het grootste deel van Van Houts college gewijd. Volgens Van Houts is Building 7 de ‘smoking gun’ in het 9/11 onderzoek. Ironisch in dit verband is dat in recent interview bij Café Weltschmerz, de toenmalige commandant der strijdkrachten, Dick Berlijn, te kennen gaf nog nooit van Building 7 gehoord te hebben.

Dat is natuurlijk raar! Ik zal dat interview straks onder de voorstelling van George van Houts plaatsen. De recensie vervolgt:

Veel van wat hij ter sprake brengt was ook al in de eerste collegetour aan de orde geweest. Maar er zijn zeker nieuwe inzichten te melden. Zo noemt Van Houts een onderzoek van de University of Fairbanks (Alaska) dat is uitgevoerd in opdracht van de organisatie Architects for 9/11 Truth. Zij concluderen dat de bevindingen van het officiële NIST onderzoek niet houdbaar zijn. Building 7 kan niet als gevolg van een brand, die veroorzaakt zou zijn door brokstukken van de Twin Towers, zijn ingestort.

Opvallend is, dat George van Houts door de main stream media wordt afgeschilderd als een fanatieke complotdenker, terwijl in deze media alle feiten over 9/11 worden verzwegen en er geen enkele aandacht is voor de oorzaak of aanleiding van de voortdurende oorlogen in het Midden Oosten. Dat 9/11 niet klopt, blijft dan een “publiek geheim” of een “opinie van complotters”. George van Houts laat duidelijk zien dat de officiële verklaring niet klopt, niet kàn kloppen, en hij steekt er soms ook een beetje de draak mee. Maar het blijft een ernstige zaak, want er zijn inmiddels wel miljoenen mensen het slachtoffer van deze politiek! De strijd tegen de “moslimterroristen” heeft geleid tot oorlog in vrijwel heel het Midden Oosten en de vluchtelingen worden naar Europa gejaagd. Om deze politiek te begrijpen, is het belangrijk om te beseffen dat 9/11 een valse vlag was, uitgevoerd door oorlogszuchtige krachten in de VS.

KOMPLOTT ll duurt 2 uur en 12 minuten.
13 feb. 2020

Tweede deel van het theatercollege over de vragen en merkwaardigheden rond 9/11. Na 45 x in de theaters van september 2019 tot februari 2020 nu voor iedereen gratis beschikbaar.

In deze voorstelling noemt George van Houts twee films die online staan. Voor de spannende speelfilm The Shining van Stanley Kubrick moet men betalen.

American Moon (English Version) van Massimo Mazucco gaat over de maanlandingen. Op BOUblog staat reeds een aantal artikelen naar aanleiding van het boek Wagging the Moondoggie door Dave McGowan. American Moon duurt 3 uur en 35 minuten. Daar kom ik vandaag niet meer aan toe, maar als je mij vraagt of ze ooit naar de maan zijn gegaan, dan zeg ik welnee!

Van Houts noemt ook het interview met Willem Oltmans, waarin Oltmans zich duidelijk uitspreekt over 9/11. Het fragment staat hier en het hele interview staat hier. Dat interview duurt 45 minuten.

Nooit uitgezonden interview met Willem Oltmans die plaatsvond voor de aanval van de VS op Irak! Waar iedereen er destijds heilig van overtuigd was dat Irak massavernietigingswapens in bezit had, waarschuwde Willem Oltmans ervoor dat de wereld een oorlog werd in gelogen. Zijn opvattingen bleken achteraf visionair want er werden helemaal geen massavernietigingswapens in Irak gevonden. De opkomst van Saddam als marionet van de VS, tussen Israël en de VS wordt pijnlijk blootgelegd met historische voorbeelden, pamfletten en studie-materiaal.

Een exclusief interview waar Willem Oltmans als geen ander complexe onderwerpen over 11 september, Al Qaeda, Operation northwoods, de aanval op Irak, Israel’s politiek in het midden oosten met elkaar weet te verbinden. Wie de hedendaagse problematiek in het Midden Oosten werkelijk wil begrijpen doet er goed aan dit interview helemaal af te kijken. Nog altijd actueel.

Tot slot het interview van Willem Middelkoop met de Nederlandse generaal Dick Berlijn. De man bedoelt het goed, maar hij heeft geen stevig 9/11-bewustzijn. Zijn wereldbeeld is daarom niet het mijne, maar ook hij vindt dat we afstand moeten nemen van de Amerikaanse oorlogspolitiek.

Amerika wil teruggaan naar het ‘recht van de sterkste’: Dick Berlijn en Willem Middelkoop duurt 43 minuten.

27 september 2019, Cafe Weltschmerz
Het huidige veiligheidsbeleid van Amerika is niet het belang van Europa, stelt voormalig commandant der Strijdkrachten Dick Berlijn.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

9 Reacties op “George van Houts: ComPlott II”

Laat een reactie achter