Archief
Artikelen

Ingezonden door Groene Wolf

Steeds vaker bereiken ons berichten dat Jeugdzorg organisaties ten onrechte kinderen uit huis plaatst. Ouders klagen dat Jeugdzorg dit doet op basis van anonieme valse meldingen bij instellingen als Veilig Thuis. Vervolgens slaat Jeugdzorg toe en worden ouders overvallen door een soort squat teams die onder politiebegeleiding die de kinderen uit huis komen sleuren. Op 16 januari moest een moeder zich komen verantwoorden bij de rechtbank in Middelburg. Ze werd gedaagd door de William Stikker Groep, die een kort geding tegen haar aanspande. Ze had volgens WSG de privacy van twee van hun medewerkers geschonden, door een filmpje openbaar te maken, waarin te zien is hoe twee WSG dames onder begeleiding van twee agenten haar amper eenjarige kind uit huis haalden.

Gruwelijke praktijken van uithuisplaatsing van jeugdzorg

Is dit een incident? Helaas gebeurt dit veelvuldig in ons land. Nadat dit filmpje op YouTube was geplaatst, werd de moeder aangeklaagd door Jeugdzorg omdat ze de privacy van de twee jeugdhulpverleners zou schenden! In een Kort Geding werd geEist dat ze de video zou verwijderen. Dat haar privacy werd geschonden door Jeugdzorg, was niet aan de orde.

Jeugdzorg bedient zich hier van de Inversietheorie. Dat wil zeggen dat de slachtoffer-rol en de dader-rol worden omgedraaid. Een dader die op deze manier denkt, legt de schuld van een meningsverschil of een ruzie volledig bij de ander. Jeugdzorg wekt de indruk dat men werkt aan het welzijn van kinderen, terwijl in werkelijkheid het optreden van jeugdzorg-instellingen het welzijn van kinderen en ouders ernstig schaadt. De omgekeerde wereld dus.

Waarom doet jeugdzorg dat? Bij nader onderzoek moet geconstateerd worden dat er enorme bedragen gemeenschapsgeld omgaan in de jeugdzorg-industrie. Hier een voorbeeld van hoe lucratief de overheid het maakt om pleegkinderen op te nemen: een vergoeding van 20 euro per dag komt neer op 600 euro per maand of 7.200 euro per jaar. Sommige pleeggezinnen vangen vier, vijf of zes kinderen tegelijk op, dus tel uit je winst. Belastingvrij en met volledig behoud van uw uitkering! Allerlei mooie en dure regelingen waarvoor biologische ouders niet in aanmerking komen. Daarbij blijkt dat vooral arme ouders te maken krijgen met Jeugdzorg, zodat een armoedeprobleem wordt vertaald in een opvoedingsprobleem.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (cbs) blijkt dat in 2018 alleen al 46.000 kinderen uit huis waren geplaatst. Op jaarbasis gaat het dan om een pleegouder-vergoeding van 6.000 x 46.000 = 276 miljoen euro. Hoeveel geld er in het totaal omgaat bij Jeugdzorg, is me niet bekend, maar ook de beroeps-jeugdzorgers worden betaald door de overheid. In hun “professionele” aanpak worden zij gesteund door de politie, hetgeen kan leiden tot akelige taferelen bij een “uithuisplaatsing”. Het is pure kinderroof!

Een groep ouders heeft zich nu op Facebook verenigd in Gele Hesjes Jeugdzorg. Deze ouders zijn niet alleen woedend op jeugdzorg zelf, maar ook op de media en justitie, die de hele jeugdzorg-industrie een hand boven het hoofd blijft houden. Ze hadden onlangs een actie georganiseerd op het mediapark in Hilversum, waarbij ze hun grieven kenbaar wilden maken aan het adres van de NOS, die nooit over deze misstanden bericht. Zoals te verwachten was werden ze door de burgemeester van Hilversum letterlijk met kluitje het bos ingestuurd en doorgestuurd naar de “dagcamping”.

2020-01-24 Ga maar op dagcamping demonstreren? Bah Broertjes1

Lees ook dit artikel op BOUblog uit 2013, en de reacties daarop. Er is sindsdien niets verbeterd.

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

19 Reacties op “Jeugdzorg en de uit-huis-plaatsingen”

Laat een reactie achter