Archief
Artikelen

Genesis en de Komeet is nogal een dik boek, waarin een breed scala aan onderwerpen wordt behandeld. Het telt 11 hoofdstukken en ieder hoofdstuk is weer onderverdeeld. Hoewel er door het hele boek een rode draad loopt, namelijk de vraag of Jhwh een komeet was, zijn deze onderdelen ook apart te lezen. De inhoudsopgave biedt een overzicht.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1: Het boek Genesis……………. 13
1.1        De Tuin van Eden………………….. 13
1.2        De Zondvloed……………………… 18
1.3        De Toren van Babel………………… 20
1.4        Aartsvader Abraham………………… 22
1.5        Sodom en Gomorra………………….. 24
1.6        Aartsvader Isaak………………….. 28
1.7        Aartsvader Jacob………………….. 31
1.8        Jozef in Egypte…………………… 35
Literatuur en eindnoten……………………… 38

Hoofdstuk 2: Brandende zwavel en zout……… 40
2.1        Sodom en Gomorra zijn opgegraven……. 40
2.2        Een inleiding in de scheikunde……… 42
2.3        Elektromagnetisme en straling………. 49
2.4        Waterstof, zuurstof en water……….. 50
2.5        Metalen, ertsen en oxiden………….. 52
2.6        Halogenen of zoutvormers…………… 55
2.7        Koolstof en silicium………………. 56
2.8        Zuren en zouten…………………… 62
2.9        Een regen van brandende zwavel……… 64
Literatuur en eindnoten……………………… 69

Hoofdstuk 3: Een kosmisch scenario………… 70
3.1        Het heelal en het zonnestelsel……… 70
3.2        De aarde en de maan……………….. 73
3.3        Mercurius, die kleine wildeman……… 76
3.4        Venus, koningin van de hemel……….. 77
3.5        De oorlogsgod Mars en de verdwenen planeet. 81
3.6        De oppergod Jupiter en zijn gevolg….. 83
3.7        Saturnus, de god van de oertijd…….. 90
3.8        De reuzen Uranus en Neptunes……….. 92
3.9        De dwerg Pluto en de rest………….. 93
Literatuur en eindnoten……………………… 95

Hoofdstuk 4: Een hypothetische komeet…….. 96
4.1        Een langharige staartster………….. 96
4.2        De wetten van Kepler………………. 98
4.3        Kometen die terugkomen……………. 101
4.4        De Oortwolk en de Kuipergordel…….. 103
4.5        Ochtendkometen en avondkometen…….. 107
4.6        Een hypothetische komeet………….. 108
Literatuur en eindnoten…………………….. 113

Hoofdstuk 5: Hoe de sterren bewegen……… 114
5.1        De sterrenkaart en de sterrenbeelden.. 114
5.2        Meteoren en meteorieten…………… 117
5.3        De tollende aardas en de precessie…. 121
5.4        De verschijning van Jhwh aan Abraham.. 123
5.5        De bewegingen van de aardbaan……… 126
5.6        IJstijden en hittegolven………….. 128
5.7        De kracht van vulkanen……………. 131
5.8        Klimaat en zonnestraling………….. 132
5.9        De bewegingen van sterren en stelsels. 133
Literatuur en eindnoten…………………….. 137

Hoofdstuk 6: De geschiedenis van de aarde…. 138
6.1        Het begin van het leven op aarde….. 138
6.2        De aardkorst en de drift der continenten.. 141
6.3        De Cambrische Revolutie………….. 146
6.4        Het Paleozoïcum…………………. 149
6.5        Het Mesozoïcum………………….. 153
6.6        Het Tertiair……………………. 157
6.7       Massale extincties met een ritme….. 161
6.8        Tijdschema (in miljoenen jaren geleden). 164
Literatuur en eindnoten……………………. 166

Hoofdstuk 7: Het IJs en de Megafauna…….. 169
7.1        Het begin van de klimatologie…….. 169
7.2        Nader onderzoek: CLIMAP………….. 171
7.3        Het klimaat tijdens de laatste ijstijd.. 177
7.4        Het rampzalige einde van de ijstijd.. 180
7.5        Het tijdschema van de ijstijden…… 185
7.6        Het leven en sterven der megafauna… 186
7.7        Stel dat de polen zich verplaatsten.. 193
Literatuur en eindnoten……………………. 195

Hoofdstuk 8: Mensen en mythen…………… 197
8.1        Het ontstaan van de mensapen……… 197
8.2        Het ontstaan van de mensen……….. 200
8.3        De opkomst van Homo Sapiëns………. 204
8.4        Verwantschap en de seksuele orde….. 206
8.5        Het Stenen Tijdperk……………… 209
8.6        De ondergang van Atlantis………… 212
8.7        De ondergang van Mu……………… 215
Literatuur en eindnoten……………………. 220

Hoofdstuk 9: Genesis en de prehistorie.. ….222
9.1        De Natufiërs en de Tuin van Eden….. 222
9.2        Het Younger Dryas en Kaïn en Abel…. 224
9.3        Het begin van het Holoceen: het Neolithicum… 227
9.4        De sedentaire beschaving en het vaderrecht. 234
9.5        Pottenbakkers, kopersmeden en handelaren.. 239
9.6        De Zondvloed en de Sumerische Vloed.. 242
9.7        De predynastieke periode…………. 246
Literatuur en eindnoten……………………. 250

Hoofdstuk 10: Genesis en de geschiedenis………. 252
10.1     De Sumerische Koningslijst………… 252
10.2     Sargon van Akkad…………………. 255
10.3     Drie eeuwen van stofstormen……….. 259
10.4     De vloek van Akkad……………….. 264
10.5     De opkomst en ondergang van Ur III…. 267
10.6     Mesopotamië na de val van Ur III…… 269
10.7     Het Oud Babylonische Rijk…………. 272
10.8     Egypte en de stofstormen………….. 273
Literatuur en eindnoten…………………… 277

Hoofdstuk 11: Een chronologische puzzel…. 279
11.1     Wat gebeurde er in Sodom?…………. 279
11.2     Abraham en de vier koningen……….. 282
11.3     Verbrande steden in Mesopotamië.. …..283
11.4     De pre-ambule van de wet van Hammurabi 285
11.5     De God verschijnt in Egypte……… ..286
11.6     Abraham en de stam van Kadmos……… 288
11.7     Tot besluit……………………… 292
Literatuur en eindnoten…………………… 294

Share and Enjoy:
  • NuJIJ
  • Twitter
  • Facebook
  • Hyves
  • RSS
  • email

Laat een reactie achter