Archieven

Genesis en de Komeet: Inleiding

Genesis en de Komeet is een studie naar aanleiding van het werk van Immanuel Velikovsky, die in de jaren ’50 stelde dat Jhwh een komeet was. Er zijn op aarde ernstige rampen gebeurd, maar de mensheid heeft het overleefd. Als Jhwh een komeet was, dan behoren deze rampen nu voorgoed tot het verleden, want deze komeet is ingevangen door Jupiter. Volgens mij is dat goed nieuws! Genesis en de Komeet is gratis te downloaden, zodat iedereen dit boek kan lezen. Bij deze de inleiding:

Inleiding

De Bijbel is het meest gelezen boek ter wereld, met als goede tweede de Koran. De inhoud werd ooit beschouwd als de absolute waarheid, de Bijbel was heilig, het Woord van God. Men kan deze verzameling oude teksten echter ook op een andere manier lezen, met verbazing over de verhalen en de vraag hoe deze ooit zijn ontstaan. “Genesis en de komeet” gaat over de vraag of en in hoeverre deze verhalen in de Bijbel op waarheid berusten.

De Bijbel begint met het boek Genesis. Daarin verschijnt soms de god Jhwh, waarna er steevast een ramp gebeurt. Sommige rampen lijken zo wonderlijk, dat niemand er echt in gelooft. Christenen gaan er meestal vanuit dat deze passages overdrachtelijk bedoeld zijn en een morele boodschap bevatten. Het zijn mythen of metaforen, symbolische verhalen. Ook in de wetenschap ging men er lang vanuit dat deze verhalen geen historische waarheid bevatten.

In de Bijbel is Jhwh niet de enige god, maar het is wel de enige god die mag worden aanbeden. Deze god verschijnt soms plotseling, om op een rampzalige manier in te grijpen in het leven. Plaatsen we deze verhalen in de plaats en tijd waarin ze spelen, dan blijkt dat alle omringende volkeren de hemellichamen aanbaden. De zon, de maan en de vijf zichtbare planeten waren de belangrijkste goden van de Babyloniërs en Kanaänieten. De oppergod was echter niet de zon of de maan, maar de planeet Jupiter, met Venus als goede tweede.

Misschien was de god Jhwh ook wel een hemellichaam! Omdat de banen van de zon, de maan en de planeten vrij regelmatig zijn, was hun gedrag op den duur voorspelbaar. De plotselinge manier waarop Jhwh verschijnt, doet vermoeden dat het niet gaat om een planeet, maar om een komeet. Op zich is dat een elegante hypothese: Jhwh was een komeet, of het was geen komeet.

De hypothese van een Bijbelse komeet is al oud. Sinds Newton zijn er pogingen ondernomen om de Bijbel te verzoenen met de wetenschap. Men ging er ten tijde van Newton vanuit dat de Bijbelse rampen waar gebeurd zijn. De verklaring zocht men in een komeet die door God was gezonden. Al tijdens het leven van Newton kwam iemand op dat idee en in de 18e eeuw was dit een vrij algemeen aanvaarde theorie, maar in de 19e eeuw werd deze weer losgelaten, om plaats te maken voor het idee van een stabiele kosmos. Sir Charles Lyell formuleerde het omstreeks 1830 aldus: Geologische verschijnselen zijn te verklaren vanuit de langdurige werking van processen en krachten die ons ook nu nog omringen. Dit principe van uniformiteit of actualisme vormde aanvankelijk wel een verbetering ten opzichte van de dogmatische Bijbelse verklaringen, maar het actualisme werd zelf tot een dogma, mede door de evolutie-theorie van Darwin. Volgens Darwin is de verscheidenheid van soorten ontstaan vanuit een groot aantal langzame veranderingen die een voordeel opleverden voor de aanpassing van een plant of dier aan de omgeving. De beter aangepaste exemplaren hadden een grotere kans om zich voort te planten, waardoor het voordeel zich kon verspreiden over de populatie. Volgens Darwin ontstonden er aldus langzaam maar zeker nieuwe soorten.

In de jaren ’50 van de 20e eeuw werd het actualisme, dit dogma van geleidelijke verandering, doorbroken door dr. Immanuel Velikovsky, een psychoanalyticus van Joods-Russische oorsprong. Volgens zijn theorie was Jhwh een komeet die nog in Bijbelse tijden rampen had aangericht. Hij haalde daarmee zowel het Bijbelse catastrofisme als de komeet weer tevoorschijn, dit tot verontwaardiging van de gevestigde wetenschap. Hij werd zwaar tegengewerkt, men noemde hem een catastrofist, wat in die tijd een scheldwoord was, of zelfs een charlatan, terwijl zijn werk toch grondig gedocumenteerd was! Het zou nog een halve eeuw duren voor het actualisme van Lyell en Darwin aan gezag begon in te boeten.

Velikovsky had in veel opzichten gelijk, maar zijn kosmische theorie leunde nogal zwaar op de mythen. Volgens hem was Venus ontsprongen aan Jupiter, waarna dit hemellichaam als komeet rampen aanrichtte om vervolgens door de zon te worden ingevangen. Astronomen haalden hun schouders op, want dat kan niet kloppen. Jupiter is zo zwaar, daar kan niets aan ontspringen. Dank zij de ruimte­vaart, vooral van de Voyagers in de jaren ’90, is Velikovsky’s begrip van ons zonnestelsel achterhaald door de feiten over Jupiter en Venus.

Daar staat tegenover dat Velikovsky meende dat het heelal elektrisch geladen is. Dit blijkt inderdaad het geval. Elektromagnetische velden spelen er een grote rol. Ook zijn sommige kosmische rampen inmiddels goed gedocumenteerd en algemeen aanvaard, waaronder de inslag van een meteoriet die 65 of 66 miljoen jaar geleden leidde tot het uitsterven van de dinosauriërs.

Velikovsky zei ook dat de huidige reconstructie van de oude geschiedenis leidt tot anachronismen. Het gaat daarbij om vier tot zes eeuwen! Inmiddels hebben sommige archeologen dit chronologische probleem wel in kaart gebracht, maar tot op heden is het niet opgelost. De anachronismen waar Velikovsky op wees, bestaan wel degelijk, maar zijn chronologie blijft een probleem.

Volgens Velikovsky heeft een komeet die in de Bijbel Jhwh wordt genoemd, in Bijbelse tijden rampen aangericht. Als dat waar is, dan zou elke verschijning van Jhwh wereldwijd hebben geleid tot een ramp, die dan overal op hetzelfde moment gebeurde. Als Jhwh een komeet is, dan kunnen we op grond van zijn verschijningen de geschiedenis rechtzetten.

“Genesis en de komeet” gaat over de vraag of Jhwh een komeet was die rampen aanrichtte en zo ja, wanneer deze rampen dan zijn gebeurd. Op zoek naar het antwoord zullen we ons wenden tot diverse takken van wetenschap. Een komeet is immers een hemellichaam waarbij zowel de kosmos als de aarde betrokken zijn. Ieder hoofdstuk lijkt daarom wel over iets anders te gaan, maar het is geen losse verzameling feiten. Het gaat om een logische reeks van vragen, waarop steeds een andere wetenschap een antwoord zou kunnen geven.

Dit boek begint met de Bijbel, en wel het boek Genesis. Vervolgens gaat het over scheikunde, astronomie, sterrenkunde en de geschiedenis van de aarde. Daarna gaat het over de geschiedenis van de mensen, waarbij de focus op het Midden Oosten ligt, want zowel Egypte als Mesopotamië kenden het schrift. Het laatste hoofdstuk gaat over Sodom en Gomorra, steden die volgens de Bijbel werden getroffen door een regen van brandende zwavel en volgens de archeologen zijn verwoest in een kosmische ramp.

Voorin het boek staat een landkaart en achterin staat een sterrenkaart die u kunt raadplegen als het over de hemel gaat. Aan het einde van ieder hoofdstuk staat een literatuuropgave met eindnoten.

1 Reactie

  1. mr.drs.Bou

    Genesis en de Komeet is nogmaals herschreven. Hoofdstuk 10 en 11 zijn nu geïntegreerd in een hoofdstuk 10. Dat leest een stuk vlotter. Twee hulpdocumenten zijn toegevoegd als appendix A en B. Daarom telt het boek nu iets meer pagina’s. Het is gratis te downloaden als pdf.

    Antwoord

Laat een reactie achter voor mr.drs.Bou Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën