Archieven

De CO2 zwendel en de ware wetenschap

Bovenstaande grafiek laat duidelijk zien waarom de CO2 = Global Warming HOAX pure nep is. Bovenaan staat links de hoeveelheid zonlicht die door de atmosfeer wordt doorgelaten en rechts de straling die weer ontsnapt naar het heelal. Helemaal links staat ultraviolet. Deze (gevaarlijke!) straling wordt voor het grootste deel tegengehouden door zuurstof en ozon (Oxygen and Ozone) en door Rayleigh scattering. Zichtbaar licht bereikt de aarde vrijwel ongehinderd. Het weinige in zonlicht aanwezige infrarood wordt voor een deel ingevangen door waterdamp in de atmosfeer. Van al het zonlicht bereikt 70-75% de aarde. Dit verwarmt de aarde en deze warmte wordt uitgestraald als infrarood. Rechts staat hoeveel infrarood straling weer verdwijnt in het heelal: slechts 15 tot 30%. Gelukkig maar, want anders zou het op aarde altijd overal vriezen.

In de balken daaronder staat welke golflengten worden geabsorbeerd en welke elementen deze warmte vasthouden. Allereerst is daar waterdamp. Dat gas houdt niet alle golflengten vast, maar wel een groot deel. Vergelijk de balk van waterdamp met de balk daarboven: de totale absorptie van infrarood door de atmosfeer. De twee zijn bijna gelijkvormig! Daaronder staat de absorptie door CO2. We zien in het midden twee of drie kleine pieken en een grotere piek rechts daarvan. Deze heeft de vorm van een belcurve of klok rond de golflengte 15μm. Het is deze piek waar iedereen zo bang van is!

Het is goed zichtbaar dat ook waterdamp de warmte rond 15μm absorbeert. Uit de bovenste grafiek blijkt dat de atmosfeer juist deze golflengtes vasthoudt en niet uitstraalt naar het heelal. Links daarvan zien we in blauw de golflengtes die wel worden uitgestraald. Voor deze golflengtes is de atmosfeer transparant. Alleen een klein deel van de golflengtes kan worden ingevangen door CO2, een groter deel door waterdamp en daaronder is zichtbaar dat methaan nauwelijks ter zake doet. Het maakt daarom niet zoveel uit hoeveel CO2 en/of methaan er in de dampkring zit, want beiden kunnen slechts een beperkt deel van het infrarood spectrum invangen.

In de klimaatdiscussie komt men vaak met het “bewezen feit” dat CO2 een broeikasgas is, want dit werd in 1896 ontdekt door de Zweedse scheikundige Svante Arrhenius. De Zweedse natuurkundige Knut Angström bewees echter reeds in 1901 dat zelfs een verdubbeling van CO2 de temperatuur nauwelijks beïnvloedt.

Professor Angstrom approximately determines the influence of a layer of carbon dioxid gas 30 centimeters thick and under a pressure of 750 millimeters, absorbing the radiation from a’black body at 100O temperature, and finds that it is about 10 per cent and that it does not change more than four-tenths of one per cent of the original radiation when the pressure is de- creased to 520 millimeters. He infers, therefore, that a layer so thick as to be equivalent to that contained in the earth’s atmosphere will absorb about 16 per cent of the earth’s radiation, and that this absorption will vary very little with any changes in the proportion of carbon dioxid gas in the air.

De reden is simpel: CO2 kan slechts een beperkt deel van het infrarood spectrum invangen. Is dat deel op, dan vangt het niets meer. Vergelijk het maar met de haringvangst: de mazen van het visnet zijn op maat voor de haring, maar te groot voor ansjovis en te klein voor kabeljauw. Is de haring op, dan vang je niets meer.

Al sinds 1901 is bekend dat CO2 slechts een beperkte invloed heeft. Zelfs een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 leidt niet tot meer warmte op aarde. Iedere klimaatgeleerde behoort dat te weten en dat dan ook hardop te zeggen! Maar nee, ze belazeren ons met hun klimaat HOAX. Arrhenius komt om de haverklap voorbij, maar Angström wordt angstvallig verzwegen.

Met dank aan de geoloog Tony Heller die hier gisteren op wees. Met de berekening van Dennis Rancourt had ik nog wat moeite, maar Tony Heller maakt alles glashelder!

Basic Science For Climate Scientists duurt 20 minuten. Na 10 minuten wordt het zeer interessant.

Maar goed, we zitten met een energietransitie die van politiek Den Haag gerust een onbekend aantal miljarden euro’s mag kosten. De burger betaalt en de bank wil dat geld graag aan u uitlenen. En dat allemaal vanwege die CO2 = Global Warming HOAX. Met dank aan Groene Wolf die vanmorgen een filmpje postte en gisteren een langere film. Ik plaats deze reacties hieronder.

Fysicus: Klimaatwet duur en nutteloos

De volgende video gaat over de geopolitieke achtergronden van dit “wetenschappelijke” bedrog. Vreemd genoeg kon ik hem wel embedden in de reactie, maar hier lukt dat niet. De link zit onder de titel.

Max Igan / An Uncomfortable Truth You May Need to Consider duurt 55 minuten.

35 Reacties

 1. Jan

  Alleen de zon zorgt voor opwarming, maar helaas de zon gaat nu slapen en daardoor koelt de aarde nu af.
  Het Grand Solar Minimum is begonnen.
  Een bijzonder goede site met dagelijks wetenschappelijk nieuws over de zon en het heelal is te zien op Suspicious0bservers.org.
  Het filmpje van vandaag:
  https://www.youtube.com/watch?v=ESlLOCr0FeM

  Coronal Hole, The Great Waves, Ozone Hole | S0 News Oct.22.2019 duurt 5 minuten en de rest is alleen interessant voor wereldreizigers.

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Voor wie even wat meer wil weten:

  Plasma Cosmology Made Easy

  Prachtig!

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  The elite machine running the Greta Thunberg climate show

  Any person who dares to take a critical look at the Greta phenomenon is immediately faced with the same backlash: “How dare you bully an autistic girl?” and “You’re a climate denier”. As seen above, this article was not about Greta herself, her looks or her mental health. It was about those behind her, the powerful machine that provided her the platform to become a media darling.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is gestegen, komt niet door de mensen, maar door de warmer wordende oceanen!

  NASA pinpoints the cause of recent record carbon dioxide spike

  The last El Nino in 2015-16 impacted the amount of carbon dioxide that Earth’s tropical regions released into the atmosphere, leading to Earth’s recent record spike in atmospheric carbon dioxide. The effects of the El Nino were different in each region.

  Antwoord
  • Rob Heusdens

   “Dat de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer is gestegen, komt niet door de mensen, maar door de warmer wordende oceanen!”

   En ra ra waardoor de oceanen warmer zijn geworden? Het is een postief-feedback effect van de opwarming waarbij CO2 niveaus een drijvende factor zijn, net als bij opdooiing van permafrost waardoor nog meer methaan en CO2 vrijkomen, en smeltend ijs waardoor het albedo (= reflectie) veranderd, waardoor opwarming nog sneller gaat.

   Antwoord
   • mr.drs.Bou

    waarbij CO2 niveaus een drijvende factor zijn,

    Beste Rob,
    De drijvende factor is NIET het CO2 niveau, maar de ZON! Een toename van CO2 leidt ook niet tot een temperatuurstijging. Daarentegen leidt een stijging van de temperatuur tot een toename van CO2 in de atmosfeer.

    Antwoord
    • Rob Heusdens

     Ja, de intensiteit van de zon varieert. Maar voor het klimaat op geologische tijdschalen worden afwisselende ijstijden met name bepaald door de Milankovic cycli dat zijn variaties in de aarbaan en stand vd aarde tov de zon, dat heeft niets met de zon te maken.

     En geloof me of niet, door broeikasgassen is het warmer op aarde dan anders op basis van instraling en uitstraling verklaard kan worden. CO2 is daar ´één van de factoren in omdat dan een deel vd uitstraling terugkaatst.

    • mr.drs.Bou

     … worden afwisselende ijstijden met name bepaald door de Milankovic cycli

     Nee, dat blijkt juist niet te kloppen. In de jaren ’80 was er een groot onderzoek naar de ijstijden, genaamd CLIMAP. Ik heb dat gevolgd en het resultaat is dat de ijstijden zich NIET houden aan de Milankovich variabelen. Daarna gooide men het op CO2, het ene onderzoek na het andere, maar nee, CO2 bleek niet de oorzaak van klimaatveranderingen. Ik citeer nu uit eigen werk:

     In 2000 stond in Nature een artikel van de geoloog Ján Veizer et al. waaruit bleek dat CO2 onmogelijk de drijvende kracht kon zijn achter die grote klimaat-verschillen. Het ging om een reconstructie van de temperatuur van het zeewater rond de evenaar van het laat-Cambrium tot heden, een tijd van 500 miljoen jaar, middels een analyse van de hoeveelheid 18 O in schelpen. Die temperatuur bleek aan grote veranderingen onderhevig, maar dat kwam totaal niet overeen met de reconstructie van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer.

     en:

     De geoloog Ján Veizer, die in 2000 een einde maakte aan de CO2-hypothese, is gespecialiseerd in isotopenonderzoek. Samen met de astrofysicus Nir Shaviv publiceerde hij in 2003 een artikel waarin de kosmische straling de verklaring vormde voor de grote temperatuurveranderingen op de geologische tijdschaal. Veizer en Shaviv vergeleken de temperatuur van het zeewater met de gegevens over kosmische straling. Ze onderzochten ijzermeteorieten, sorteerden ze op ouderdom en bepaalden de mate waarin ze bloot hebben gestaan aan kosmische straling. Daaruit bleek dat die straling toe- en afneemt met een factor van minstens 2,5. De hele cyclus duurt 143 ± 10 miljoen jaar, wat overeenkomt met de cyclus van de spiraalarmen. De kosmische straling doorloopt dus een zelfde cyclus als het zonnestelsel in de spiraalarmen.
     Er zijn op aarde een aantal lange perioden geweest met een koud klimaat, met ijskappen rond de polen en lagere temperaturen langs de evenaar. Daarna werd het weer warmer, er lagen nergens ijskappen en de temperatuur langs de evenaar was aanzienlijk hoger. Deze klimaatcyclus duurt 145 ± 7 miljoen jaar. De belangrijkste conclusie was dat deze cycli in de tijd samenvielen met die van de spiraalarmen. Als de zon zich in een spiraalarm bevindt, dan is het klimaat op aarde kouder. Verlaat de zon de spiraalarm weer, dan wordt het warmer. De enige verklaring kan zijn, dat kosmische straling leidt tot wolkenvorming en dat deze wolken leiden tot sneeuw in de winter en koele dagen in de zomer. Op dit moment is de zon bezig om een spiraalarm te verlaten, de kosmische straling neemt af. We verlaten nu langzaam maar zeker een periode van ijstijden, maar het kan nog heel lang duren voor deze invloed zichtbaar wordt in de vorm van een warmer klimaat. Er zou dus nog een ijstijd kunnen komen.

     Op dit moment neemt de kracht van zon af, het elektromagnetische veld van de zon wordt zwakker en de heliopauze wordt meer doordringbaar voor kosmische straling. Toename van kosmische straling leidt tot meer condensatiekernen (ionen) in de atmosfeer en dat leidt tot wolkenvorming. Kortom: het wordt kouder en er komt meer regen en sneeuw. Met CO2 heeft dat niets te maken.

     Jij schrijft:

     En geloof me of niet, door broeikasgassen is het warmer op aarde dan anders op basis van instraling en uitstraling verklaard kan worden. CO2 is daar ´één van de factoren in omdat dan een deel vd uitstraling terugkaatst.

     Dat is geen GELOOF, maar een feit! CO2 neemt een deel van de warmte (infrarood) op en straalt deze in alle richtingen weer uit. Alleen doet CO2 dat slechts met een zeer beperkt deel van de infrarood straling. Zie de grafiek boven dit artikel. Een toename van de CO2 heeft dan ook slechts een uiterst beperkt effect. Dit werd reeds in 1901 ontdekt door Knut Angström. Waarom men in de jaren ’80 dan opeens zo druk gaat zoeken naar het effect van CO2 op de temperatuur, weet ik niet. Evenmin weet ik waarom Exxon Mobil dit onderzoek stimuleerde of bekostigde. Ik weet alleen dat het “wetenschappelijke” discours wordt beheerst door de geldstromen, want door onderzoeksbeurzen.

    • Ben

     @Boudine,

     Rob wil dat allemaal niet horen. Hij is een diepgelovige.

     Groeten, Ben

 5. Willem

  Polygoon 1962, eerste deel: Overstroming zou nu climate change heten, BB zaait paniek om niets net als nu, Boze boeren blokkeren wegen enz enz, er is echt niets nieuws onder de zon het enige verschil is dat vervloekte internet.

  Polygoon Neerlands Nieuws Jaaroverzicht 1962

  Antwoord
 6. Rob Heusdens

  Het hele klimaat probleem zou een hoax zijn….

  Niettemin wist Exxon Mobile al in 1982 nauwkeurig te berekenen wat de invloed van de CO2 uitstoot zou zijn op het klimaat en op de gemiddelde temperatuur, zo werd door Alexandra Ocasio-Cortez vastgesteld tijdens een hoorzitting in het Amerikaanse huis van afgevaardigden, maar besloot Exxon Mobile die wetenschap onder de pet te houden….

  ‘So they knew’: Ocasio-Cortez questions Exxon scientist on climate crisis denial

  https://www.youtube.com/watch?v=FGVW9vJ773k

  Antwoord
  • mr.drs.Bou

   Rob, ook hier weer worden oorzaak en gevolg door elkaar gehaald.
   En Ocasio-Cortez is geen wetenschapper, maar een politica. De Green New Deal is eco-fascisme. Net zoiets als Nationaal Socialisme. Dat had ook al niets te maken met socialisme. Maar eco-fascisme is Internationaal Socialisme.

   Antwoord
   • Rob Heusdens

    Exxon Mobile had WETENSCHAPPERS in dienst om effecten van CO2 op het klimaat te onderzoeken. Ze kwamen met een model in 1982 dat vrij nauwkeurig de CO2 concentratie en globale tempertuur voorspelde.

    Ga jij nu beweren dat Exxon Mobile die wetenschappers heeft omgekocht om een global warming door menselijke CO2 uitstoot hoax te verkondigen?

    Welk belang had Exxon Mobile daarbij dan?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Ga jij nu beweren dat Exxon Mobile die wetenschappers heeft omgekocht om een global warming door menselijke CO2 uitstoot hoax te verkondigen?

     Dat beweer ik niet! En dat ga ik ook niet beweren! 🙁

   • Rob Heusdens

    Alecandria Occasio-Cortez wil die “new green deal” bekostigen uit forse bezuinigingen op de defensie begroting van de VS. Die kan met 85% naar beneden en dan nog is de defense begroting van de VS de hoogte ter wereld.

    Maar dan ben jij kennelijk voorstander om die agenda van oorlogen en regime-changes in stand te houden, die 12 triljoen hebben gekost, en miljoenen doden en vluchtelngen.

    De hudige agenda van de VS om alle landen die olie/gas niet in dollars te verkopen economisch te sanctioneren, er een coup te plegen of er terroristen te steunen of mlilitair binnen te vallen, DAT is fascisme!

    Met een “new green deal” kan de VS haar infrastructuur verbeteren, hogensnelheids lijnen financieren, wind- en zon energie ontwikkelen en andere energiebronnen zoals thorium, en kan de afh. van olie dalen.

    Waar denk je dat al die terreur organisaties die in Libië, Syrië en Irak vechten hun geld vandaan krijgen?

    Dat wil jij liever in stand houden?

    Antwoord
    • mr.drs.Bou

     Sorry Rob,

     Maar dan ben jij kennelijk voorstander om die agenda van oorlogen en regime-changes in stand te houden, die 12 triljoen hebben gekost, en miljoenen doden en vluchtelingen.

     Waar denk je dat al die terreur organisaties die in Libië, Syrië en Irak vechten hun geld vandaan krijgen?

     Dat wil jij liever in stand houden?

     Deze valse aantijgingen zijn beledigend!

 7. mr.drs.Bou

  Rob, inmiddels heb ik nog iets gevonden over ExxonMobil.

  Oil Goliath ExxonMobil’s Decades-Long Deception duurt 5 minuten.

  RT correspondent Brigida Santos walks us through a lawsuit brought forth by the Massachusetts Attorney General against ExxonMobil, alleging the energy giant has long been aware of its products accelerating climate change, yet chose NOT to disclose relevant studies that might hurt the company’s bottom line.

  Dit gebeurde begin jaren ’80. Toen kwam er ook een lawine van studies naar het verband tussen temperatuur en CO2.
  Dat de Milankovich berekeningen niet klopten met de feiten, werd vanaf de jaren ’50 duidelijk door de C14 datering. Daarna kwam er een grootscheeps onderzoek, CLIMAP waaruit bleek dat er op aarde in het verleden grote klimaat verschillen waren, waaronder de ijstijden die komen en gaan. Middels C14 en jaarringen kan men die vrij exact dateren. Ook bleek dat een stijging en daling van temperatuur gepaard ging met idem CO2.
  In 1998 bleek dat er ongeveer 8 eeuwen verschil zat tussen die twee. Eerst steeg de temperatuur en ongeveer 8 eeuwen later volgde de CO2. Dat komt omdat gas beter oplost in koud water, dan in warmer water.
  In 2002 werd bewezen dat de grote klimaatverschillen werden veroorzaakt door fluctuaties in de kosmische straling. Inmiddels wist men ook meer van de cycli in de zon. Men dacht eerst dat de Kleine IJstijd ontstond door minder warmte van de zon, maar het blijkt dat het gaat om de kracht van de zonnewind. Is deze sterker, dan is de dichtheid of lading in de helio-pauze hoger, waardoor er minder kosmische straling ons zonnestelsel binnenkomt. De zonnewind wordt nu weer zwakker, het minimum is rond 2021, tot 2030.

  Die CO2 HOAX maakt deel uit van Agenda ’21, nu dus Agenda ’30 en daarna Agenda ’50. De meeste mensen zijn zich van deze fraude niet bewust. Die dame Cortez is slechts een pion, net als die Greetje Thunberg.

  Antwoord
 8. mr.drs.Bou

  WYNIA’s WEEK: Eindelijk! Wetenschappers keren zich tegen het klimaatbeleid duurt ruim 7 minuten.

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Matt Ridley – A New Perspective on Climate Change duurt 18 minuten.

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  The Big Switch duurt 13 minuten.

  Tony Heller

  In this video I document the remarkably rapid transition from the global cooling scare to the global warming scare during the early 1980s, and how the climate science community has tried to cover it up.

  Antwoord
 11. Groene Wolf

  Educatief filmpje speciaal voor Greta Thunberg, waarin uitgelegd wordt hoe het zit met CO2. Het was even zoeken op Youtube want de Al-Gore-Rhythems had het filmpje helemaal onder aan de playlist geplaatst.
  https://www.youtube.com/watch?v=_rNPA1UiUCk

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Listen To The Scientists duurt 16 minuten.

  Tony Heller

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Ze hebben weer een nieuwe lobby op poten gezet. Alarm! Klimaat! Noodtoestand!

  https://www.scientias.nl/meer-dan-11-000-wetenschappers-roepen-de-noodtoestand-uit-vanwege-klimaatverandering/

  … meer dan 11.000 wetenschappers afkomstig uit zeker 150 landen hun handtekening gezet onder een nieuwe verklaring over de staat van het klimaat. In de verklaring komen de wetenschappers bovendien met zes duidelijke maatregelen om de impact van de opwarming van de aarde te bestrijden.

  De onderzoekers wijzen zes gebieden aan waarop de mensheid onmiddellijke stappen moet ondernemen om de effecten van een opwarmende planeet enigszins te vertragen. Deze maatregelen zijn nuttig voor het publiek maar ook belangrijk voor beleidsmakers en het bedrijfsleven, zo stelt het onderzoeksteam.
  1) Fossiele brandstoffen vervangen door schone en hernieuwbare energiebronnen. Ook moet er een CO2-belasting komen om het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen.
  2) De uitstoot van broeikasgassen verminderen waaronder methaan, fluorkoolwaterstoffen (hfk’s) en andere kortstondige verontreinigende stoffen.
  3) Stop ontbossing en herstel en bescherm ecosystemen die een grote bijdrage leveren aan de opslag van kooldioxide.
  4) Eet voornamelijk planten en minder dierlijke producten en verminder voedselverspilling.
  5) De winning van materialen beperken en doelen die gericht zijn op het bruto binnenlands product afwenden.
  6) Stabilisatie van de wereldbevolking.

  In de Telegraaf staat een artikel dat zich TEGEN deze gekte keert:

  Groene spoken splijtzwam

  Verder op Duurzaam Nieuws een artikel over een batterij voor de opslag van stroom: Nieuwe zink-mangaan batterij goedkoop, veilig en effectief

  “Met de productie van meer duurzame energie – zoals door wind- en zonneparken – wordt het opslaan van deze energie in batterijen op een veilige, niet-dure en milieuvriendelijke manier urgenter, maar de huidige batterijmaterialen – inclusief lithium, lood en cadmium – zijn duur , gevaarlijk en giftig.

  “Onze nieuwe elektrolytische batterijtechnologie gebruikt de niet-giftige zink en mangaan en onbrandbare waterige elektrolyt om een ​​batterij met een hoge energiedichtheid te produceren.”

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  New ‘big global warming scare’ is simply a ‘con’

  Dr Susan Crockford — White Lie: The Cruel Abuse of a Starving Polar Bear

  Polar Bear Scare Unmasked: The Saga of a Toppled Global Warming Icon

  Tot zover de Global Warming HOAX voor vandaag! 🙁

  Antwoord
 15. mr.drs.Bou

  11,000 ‘scientists’ warn about climate change? FAKE NEWS! | Ezra Levant duurt 23 minuten.

  Antwoord
 16. mr.drs.Bou

  Ontslagen om een positief klimaatverhaal; Marcel Crok column duurt 27 minuten.

  Deze maand is het precies tien jaar geleden dat climategate uitbrak, de ‘wikileaks’ van de klimaatwereld. Duizenden e-mails van prominente klimaatwetenschappers werden door een hacker op het web gezet. De e-mails tonen geen fraai verhaal. Wetenschapsjournalist Marcel Crok zat middenin deze affaire (een van de e-mails gaat zelfs over zijn artikel over de hockeystick).

  Vandaag blikt Crok terug op de affaire en vraagt zich hardop af wat de (klimaat) wereld geleerd heeft van climategate.
  Helaas niet al te veel, aldus Crok, die stelt dat het academische klimaat zelfs nog onverdraagzamer is geworden richting wetenschappers met kritiek op het klimaatverhaal.

  Met zijn dit jaar opgerichte stichting CLINTEL organiseert Crok deze maand lezingen van twee buitenlandse onderzoekers die (toevallig) beiden ontslagen zijn vanwege hun kritiek op het werk van collega’s.
  De eerste was Peter Ridd, koraalonderzoeker, die stelt dat het prima gaat met het Great Barrier Reef. Ridd bekritiseerde collega’s die stelden dat het rif ten dode is opgeschreven vanwege onder andere klimaatverandering en werd daarom ontslagen. Ridd sprak twee weken geleden over de kwestie in Leiden.
  Komend weekend, 16 en 17 november geeft de Canadese biologe Susan Crockford, lezingen in respectievelijk Almere en Blijdorp. Ook Crockford werd ontslagen bij haar universiteit, in haar geval omdat ze stelt dat de ijsbeer vooralsnog prima kan omgaan met de afname aan zeeijs op de Noordpool.

  Antwoord
 17. mr.drs.Bou

  Going ‘broke and living in the dark’ won’t change temperatures duurt 8 minuten.

  Sky News Australia

  Sky News host Chris Smith says even if Australia goes “broke” and lives “in the dark” it won’t change the temperature of the planet, stating emphatically that the Greens “need to get that fact through their scrawny heads”.

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën