Selecteer een pagina

Archieven

Boeren in opstand tegen het milieubeleid

Nederlandse boeren beginnen massaprotest tegen groen fascismeDe Telegraaf kopte: LIVE Boeren massaal op Malieveld

DEN HAAG – De politie in Den Haag staat machteloos tegen boeren die met hun trekker over de afzettingen rond het Malieveld rijden. Inmiddels hebben honderden boeren zich goed- of kwaadschiks in het centrum van Den Haag gemeld. Het Malieveld is overvol, meldt de politie, terwijl er van tevoren maar 75 voertuigen zouden worden toegestaan.

Boeren rijden hekken omver op Malieveld | NU nl

Zo verliep het grote boerenprotest op het Malieveld | NU.nl

Boeren in opstand tegen linksgroenliberaal afbraakbeleid van nederland

Ruim 1100 kilometer file vandaag op de snelwegen, voor een groot deel doordat honderden boeren met hun trekkers met 40 km/uur naar Den Haag reden om daar te laten zien dat ze genoeg hebben van het extremistische klimaatbeleid, en niet de schuld willen krijgen van… ja, waarvan eigenlijk? Dat de natuur verandert? Dat is altijd al zo geweest, maar klaarblijkelijk moet de ‘natuur’ ineens een statisch systeem blijven (wat feitelijk tegen-natuurlijk is), en daarvoor is de klimaatgroep ‘Jetten, Jesse en Rutte’ hard bezig om Nederland aan alle kanten af te breken. Geen bouwactiviteiten = geen nieuwe woonwijken en wegen meer, gas inruilen voor peperdure en onbetrouwbare wind/zonne energie, bossen kappen en verstoken voor biomassa, en straks ook de helft van de landbouw en veeteelt opheffen, zoals D66 en GL willen? Als Nederland op deze wijze op slot gaat, zal het al snel definitief gebeurd zijn met onze welvaart.

De organisatie van ‘Agractie’ verwacht zo’n 10.000 deelnemers. Volgens de boeren worden zij met verkeerde en misleidende berekeningen (waar kennen we dat van?) ten onrechte als hoofdschuldige aangewezen van het stikstofprobleem, terwijl bijvoorbeeld de luchtvaart (nog) niet wordt aangepakt, en een bijna even groot deel stikstof als aan de landbouw/veeteelt wordt toegeschreven afkomstig is uit het buitenland. In sommige natuurgebieden worden de maximum waardes alleen al door stikstof uit het buitenland overschreden.

De Vissers zijn het er ook al lang niet mee eens. Zij wensen geen windmolenparken op de Noordzee. Maar Groen Links wil dat de RABO bank de boeren gaat uitkopen. Dan kunnen de akkers en weilanden worden omgekat tot zonneparken, want dat is “goed voor de natuur”…

Verband tussen menselijke CO2-uitstoot en catastrofale opwarming na bijna twee decennia temperatuurstatistieken onjuist

Dat wisten we al, maar het is goed dat het nog even goed wordt uitgelegd, want alle klimaatscholieren stinken er in!

Die klimaatreligie is misschien leuk voor Den Haag en de grote bedrijven, maar eerst protesteerden de vissers, nu de boeren. En terecht. Helaas gaan de rechtse partijen er mee stappen, terwijl de SP meedoet aan de klimaat-hoax en de Klimaatwet. FOEI !!!

FVD steunt boeren volledig; ‘klimaatlobby wil Nederlandse boeren kapot maken’

‘FVD steunt onze boeren volledig,’ twitterde Thierry Baudet. Op de FVD website wordt gesproken van ‘een aanval van de stedelijke groenen op het platteland. Het leidt tot economische zelfmoord, want de Nederlandse agrarische sector behoort tot de grootste voedselexporteurs ter wereld. Het werk van de Nederlandse boeren is een succesverhaal. De klimaatlobby wil dat kapot maken.’

‘De geradicaliseerde klimaatlobby wil de boer uit de weg ruimte. Via de EU… Frans Timmerman wordt de nieuwe Klimaat Tsaar die Europa groener dan groen wil maken. De EU wordt een groene planeconomie.’ Met wurgende regelgeving ‘zet de klimaatlobby de boer het mes op de keel… De klimaatactivisten drijven de Nederlandse boerenstand het faillissement in. Dat is hun doel.’

Boeren ‘zijn onderdeel van een gezonde economie. Het zijn hardwerkende mensen en een bron van innovatie… Zij voeden Nederland en grote delen van de wereld. Dat werk laten we niet afbreken door groene, vaak gesubsidieerde activisten die denken dat hun voedsel vanzelf in de koelkast terecht komt. Er zijn mensen die daarvoor hard werken. Dat zijn onze boeren.’

Het beruchte Rutte effect begint bij de boeren, NU NOG DE REST VAN NEDERLAND

Als het niet verandert begint er een massale emigratiegolf van verpauperde Nederlanders die nog wat kunnen, naar Canada, Griekenland en Noorwegen. Landen waar de economische groei wel positief uitwerkt voor de portemonnee.

Nederland als verdienmodel bestaat uit het rondpompen van belastinggeld. De staat roomt 85% van uw inkomen af en laat het ambtenarendom er mee rommelen tot er niets meer over is. Iemand heeft al gesuggereerd de ambtenarenstapel te halveren in plaats van de veestapel.

Kijk! Geert Wilders spreekt heldhaftige boeren toe bij protest: ‘De boeren moeten niet boeten, Den Haag moet boeten!’

Daar ga ik dus niet naar kijken, maar wel naar deze video. Prachtig!

PROTEST duurt 21 minuten.
Alex the Dutch Dairyfarmer
1,89K abonnees

Genoeg is genoeg! Dinsdag 1 oktober gaan we protesteren!

Like, reageer en abonneer. Vergeet niet deze video te delen met je familie en vrienden

Volg me op – follow me on Facebook and Instagram

Alex the Dutch dairyfarmer

Ik ben een 4e generatie melkveehouder in het oosten van Nederland. In mijn video’s zie je allerlei zaken die op een boerderij kunnen voorkomen, zoals werk met de koeien, sleutelen aan machines en werk op het land, dat in dienst staat van het melkvee.
Het is onze missie om mensen ervan bewust te maken wat er allemaal bij komt kijken om een boerderij als de onze draaiende te houden. Als je vragen hebt over bepaalde zaken, stel ze gerust!
Alex

The Farmer is the Man (Who Feeds Us All)

42 Reacties

 1. mr.drs.Bou

  Boeren dreigen met hardere acties: als politiek niet luistert leggen boeren voedselvoorziening plat

  Mark van den Oever van Farmers Defence Force, één van de initiatiefnemers van het hele protest, dreigt met nieuwe acties. Als de politiek niet binnen vier weken luistert ‘dan gaat het anders en harder’. Met andere woorden: de beuk erin!

  Nu het protest aan z’n einde is gekomen en de boeren weer huiswaarts keren, lijkt het signaal over te zijn gekomen. Om te voorkomen dat het een eenmalig iets was en er verder niets meer gebeurd (waar een dikke kans op is), dreigt Van den Oever met het ‘platleggen van de voedselvoorziening’ als men binnen vier weken geen gehoor heeft gegeven aan de boeren.

  “Dat is echt nodig, het is genoeg geweest.”
  Wat ze precies willen is op sommige punten vrij duidelijk en op andere punten zal overleg moeten plaatsvinden. Het gaat namelijk niet alleen om stikstof maar ook om regelgeving, inkrimping van de veestapel en onzekerheid op de lange termijn voor de agrarische sector.

  #boerenprotest Boeren tevreden met een slechte belofte van de minister

  Antwoord
 2. mr.drs.Bou

  Mogelijk nieuw protest op komst: boeren willen Schiphol gaan bezetten

  Nederlandse boeren willen opnieuw gaan protesteren. In verschillende WhatsAppgroepen worden nieuwe acties aangekondigd. Zo zouden de boeren op 29 oktober Schiphol willen gaan bezetten.

  Dat blijkt uit informatie uit meerdere WhatsAppgroepen. De boeren zouden het idee hebben dat er niets zal veranderen na het massale protest van gisteren.

  ‘Boeren kondigen nieuw protest aan en willen Schiphol bezetten’

  Alles over het boerenprotest op De Boerderij.

  Antwoord
 3. mr.drs.Bou

  WOEDEND OP JESSE KLAVER – DE JENSEN SHOW #23 duurt bijna een half uur.

  NOS Stories houdt kinderen dom over boerenprotest. Waar is RTL Nieuws als klimaatbangmakerij van de VN onzin blijkt te zijn? En loser Jesse Klaver is de meest arrogante man van Nederland.

  Jammer dat zelfs de SP meedoet aan de klimaat HOAX. Dat betekent slechts winst voor Wilders en Baudet, oftewel rechts populisme. Willen we dat? Nou, ik niet! Maar Groen Links is niet groen en niet links. Groen is CO2, hoe meer CO2, des te beter. Groen is aardgas! Er is nog genoeg Russisch aardgas! En links is een eerlijke verdeling van de beschikbare rijkdom. Links is dat arbeiders zelf beslissen over de meerwaarde van hun arbeid. En links is beslist niet: alle macht aan de ambtenaren.

  Antwoord
 4. mr.drs.Bou

  Op Russia Today:

  Dutch farmers clog highways in protest at politicians labeling them climate change problem

  Agriculture Minister Carola Schouten said she was ready to listen to farmers’ concerns and assured them that the country was working toward “a strong agricultural sector with an eye on a healthy environment.”

  Police said they detained two demonstrators — one who drove through a metal fence and another who attempted to interfere with the detention.

  Antwoord
 5. mr.drs.Bou

  Met goede interviews en beelden van de demonstratie:

  Schiphol platleggen is veel effectiever: Dennis Honing en Sven Hulleman duurt 40 minuten.

  Cafe Weltschmerz

  Regering en parlement, wanneer gaat u eens diepgravend nadenken over uzelf en over de wereld om u heen? Terwijl Schiphol met Lelystad doorgaan met groeien en Zandvoort er een vervuilend speeltje bij krijgt, wordt de bron van de voedselproductie in de beperking geschopt.

  Één oktober was er het boerenprotest op het Malieveld in Den Haag. De boeren zijn het zat. De uitstoot van kwalijke gassen wordt hen door de overheid verweten en moet aan banden worden gelegd.

  De boeren zijn er klaar mee. Jaar in jaar uit worden ze geconfronteerd met steeds knellender landbouwbeleid. Steeds opnieuw worden ze door de politiek verplicht tot grote investeringen.

  Antwoord
 6. mr.drs.Bou

  Arno Wellens:
  Er is helemaal geen ‘stikstofcrisis’

  De ‘crisis’ heeft geen oorzaak in de natuurlijke toestand der dingen. De uitstoot neemt juist spectaculair af. Maar er is ook zoiets als ambtenarij en die verpest graag het leven van gewone mensen, bijvoorbeeld door de bouw van schaarse woningen aan banden te leggen zonder een millimeter milieuwinst als resultaat. En omdat niemand het wil, is de EU allerlei bevoegdheden naar zich toe aan het trekken. Dat geeft een extra bestuurslaag, die nog veel meer maatschappelijke schade kan berokkenen.

  Antwoord
 7. mr.drs.Bou

  Eerst even mijn complot-theorietje: Als de boeren worden weggepest en failliet gaan, dan kan het groot kapitaal hun land opkopen en vol met zonnepanelen zetten.

  Wat is het nut van zonnepanelen op akkers en wie heeft daar voordeel bij?

  De gemeente Midden Drenthe leent 5 miljoen om een zonnepark te bouwen bij Hijkersmilde, ze verwachten totaal 7 miljoen aan subsidie en de stroomopbrengst. Het zonnepark wordt gezien als een stap vooruit wat duurzaamheid betreft.

  Over 15 jaar is de levering van dit zonnepark een hoeveelheid stroom die de Eemshavencentrale in 55 uur kan produceren Toch iets om over na te denken.

  En daar wordt 6,5 ha akkerland voor opgeofferd en ongeveer meer dan 5 miljoen subsidie voor gereserveerd.

  Subsidie die de komende jaren bij de gebruikers zal worden opgehaald via de post duurzame energie Maar wat deze opslag betreft is er een voordeel, dat is dat de subsidie productie afhankelijk is en uit onderzoek van de universiteit Twente blijkt dat de te verwachten productie een stuk lager kan uitkomen. De vraag is dan wel of het verdienmodel van de gemeente niet volledig onderuit zal gaan.

  Een 2e aspect is de noodzakelijke netverzwaring. Omdat de stroom o.a. in grote pieken in de zomer op het net gezet wordt is er voor de productie van dit zonnepark 9 x zoveel netwerkcapaciteit nodig dan een gelijke hoeveelheid vraaggestuurde stroom geproduceerd met centrales.

  Deze netwerkkosten komen ook nog eens bij de huishoudens terecht en voor uitbreiding van het netwerk is erg veel staal, beton, koper en aluminium nodig. Kijk eens naar de extra CO2 uitstoot voor deze uitbreiding samen met de extra CO2 uitstoot door de inpassingsverliezen om de pieken op het net te kunnen opvangen.

  Antwoord
 8. yvonne

  Tijdens de EU Commissioner Hearing komt Frans Timmermans, Von der Leyen´s paladijn, met een betoog vol onwaarheden en wanhoop. Volgens de berichten van de media is Timmermans hier met vlag en wimpel geslaagd, maar ze weten donders goed dat er niet veel tijd meer is. De mensen worden wakker. Fransie zit niet meer zo lekker.

  Alleen de eerste zin van deze toespraak is waar. We hebben inderdaad wat beters te doen dan luisteren naar een manipulatieve volksmenner.

  Ze maken zich niet druk om 2030 of 2050. Dat kan deze mensen absoluut niets schelen. Voor de naïeve mensen die denken dat ze dit doen voor uw en onze kinderen: dit soort mensen liggen niet wakker van het klimaat. Ze weten dat er weinig tot niets aan te doen is. Dit soort mensen ligt ook niet wakker van u en ik. Een beetje zelfonderzoek en alle puzzelstukjes vallen in elkaar.

  Het gaat ze om de macht en de globalisering. Een wereld met open grenzen waar economische gelukszoekers, vluchtelingen worden genoemd om zo de publieke opinie te beïnvloeden. Dit plan van o.a. Soros, één van de grote vrienden van deze levensgevaarlijke Timmermans, moet en zal er doorheen komen.

  En dit plan staat onder druk. Grote druk.

  https://commonsensetv.nl/timmermans-hoorzitting/

  Antwoord
 9. mr.drs.Bou

  Vandaag was er een vervolg op het boerenprotest.

  BOEREN protesteren in De Bilt tegen RIVM

  BB TV: Thierry Baudet- ‘Boeren moeten hun gang kunnen gaan’ duurt 17 minuten.

  Boerenbusiness
  796 abonnees
  Forum voor Democratie ontpopt zich in de stikstofcrisis en de boerenprotesten als een explicite pro-boer-partij. Partijleider Thierry Baudet legt maandagochtend 14 oktober in een exclusief gesprek met Boerenbusiness uit wat zijn drijfveren zijn en welke oplossingen hij ziet. “We moeten andere visie hebben op onze samenleving.”

  Antwoord
 10. mr.drs.Bou

  WATCH: Dutch farmers clog roads with tractors & machinery over climate change blame

  Traffic on some of the busiest roads in the Netherlands ground to a halt on Wednesday as Dutch farmers ramped up protests against farming taking the rap for climate change.

  “Last year you didn’t hear anything about nitrogen, and now suddenly it’s a mortal question,” farmer Micha Bouwer of the Farmers Defence Force told state broadcaster NOS. “These are all people in the city who have two plants on their balcony and say ‘nature is suffering’.”

  Met filmpjes!

  Antwoord
 11. mr.drs.Bou

  Kennelijk hebben de boeren toch bereikt dat men eindelijk normaal gaat doen over het milieu en de uitstoot van “stikstof”:

  De NOS: ‘Kabinetsbeleid stikstof juridisch onhoudbaar’, Kamer in verwarring

  Het stikstofbeleid voor de landbouw dat het kabinet nu voorstelt, is op juridisch drijfzand gebouwd. En de stikstofberekeningen en -modellen zijn zo onzeker dat je er geen beleid op moet willen baseren.

  Dat zeggen verschillende wetenschappers, juridisch deskundigen en advocaten die waren uitgenodigd door de Tweede Kamer. De Kamerleden hebben morgen een debat met minister Schouten van Landbouw over de stikstofcrisis en willen zich goed voorbereiden.

  Een belangrijk onderwerp van het vraaggesprek was het plan van Schouten en de provincies om de landbouw te verkleinen. Advocaat Franca Damen spreekt van rigoureuze maatregelen die “de wereldwijd toonaangevende agrarische sector uit eigen land verdrijven”.

  Het is een lang artikel met drie filmpjes van de debatten.

  Antwoord
 12. mr.drs.Bou

  Ook de Duitse boeren hebben genoeg van die “klimaatpolitiek”:

  Tractor march: German farmers protest new EU eco-rules and agricultural policies

  Disgruntled farmers blocked traffic by driving tractors through German cities in protest of new environmental regulations aimed at protecting birds and insects.

  The protests took place in 17 cities across Germany, with the largest rally held in the western city of Bonn, where the Agriculture Ministry HQ is located. Angry farmers rolled out around 1,000 tractors onto the streets, blocking several major roads and bridges.

  Germany: Tractors hit the streets of Berlin against ‘Green know-it-alls’

  A convoy of tractors that drove from Brandenburg took to the streets of Berlin on Tuesday, to protest against the Federal government’s agricultural policies and “farmer-bashing”.
  “We want to stop the ‘farmer-bashing’. They tell us a lot that we don’t look after our animals enough. The politics are too heavy for our farmers,” said Maria, one of the farmers.
  “We love our land, love our animals and we do the best we can. And we hope, we would like that all the other people think differently and equally think of the farmers,” she added.
  Footage shows tractors driving around Berlin’s Victory column while honking their horns.
  Signs reading “Agricultural package, we want to have a say!” and “Dear ‘green know-it-alls’, save your holiday trip. Buy a piece of land and show us what you could do better. Your farmers,” were also seen.

  Several other farmers’ protests took place on the same day throughout Germany.

  Farmers roll out hundreds of tractors in German cities protesting new eco-rules

  Antwoord
 13. mr.drs.Bou

  Boeren woest op zuivelsector. FDF verspreidt dreigbrief, het is oorlog

  Dreigende taal vandaag richting de zuivelorganisaties ZuivelNL, NZO en FrieslandCampina van de boeren van Farmers Defence Force (FDF). De groepering roept boeren in een brief op om te strijden tegen een plan van de zuivelorganisaties om stallen te voorzien van emissiearme vloeren. Daarbij wordt gezegd dat ‘harde acties niet worden geschuwd’ en worden de adressen van de organisaties verstrekt.

  Farmers Defence Force noemt het plan om stallen om te bouwen in een brandbrief een desastreus plan: “In de praktijk betekent dit opnieuw vergunning aanvragen waarmee de huidige latente ruimte per direct wordt verspeeld.”

  ‘Ruimte om te groeien verspeeld’

  Boeren zouden bij de bouw van zo’n nieuwe stalvloer de oude vergunning inleveren. In die oude vergunning zit voor veel boeren nog ruimte voor groei, die ze daarmee verliezen. Volgens de boeren van Farmers Defence Force (FDF) gaan de zuivelorganisaties met het voorstel op de stoel van de boer zitten en bepalen zij dat de boer de prijs betaalt voor stikstofreductie.

  FDF stelt dat de Nederlandse zuivelorganisaties geen belangenbehartiger van de boeren zijn en ook geen stikstofdeskundigen. Volgens FDF sturen de zuivelorganisaties vandaag een brief aan de minister met het plan om de stikstofuitstoot aan te pakken. Vanuit de zuivelorganisaties NZO en ZuivelNL is dat niet bevestigd.

  ‘Nu al jaarlijks 400.000 boeren minder in EU door klimaatbeleid, voedseltekort het gevolg’

  Het klimaat/energiebeleid in Nederland en de EU is niet alleen bezig om in snel tempo onze concurrentiekracht, economie en welvaart te verwoesten, maar dreigt ook voedseltekorten en zelfs hongersnoden te veroorzaken. Inmiddels verdwijnen er volgens de nieuwe Europese Commissaris voor de Landbouw jaarlijks 400.000 boerenbedrijven in de Unie, oftewel ruim 1000 per dag. Dit kan niet lang goed meer gaan, en zal zich allereerst gaan vertalen in fors stijgende voedselprijzen en daarna steeds grotere en langdurige tekorten.

  Het Europese Milieu Agentschap EEA waarschuwt dat de landbouw en veeteelt in Zuid Europa wel eens helemaal kan gaan verdwijnen. Daarom moet het volgens de EEA topprioriteit worden om de Europese landbouwsector aan te passen, zodat periodes met droogte, hittegolven en overstromingen kunnen worden overleefd.

  Economie en voedselproductie worden verwoest

  Antwoord
 14. mr.drs.Bou

  In Duitsland zijn de boeren ook boos!

  Legal route VS Road blocks: German farmers fed up with govt’s climate policy

  Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

twaalf + 8 =

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Categorieën